Stanislav Hanzík

* 24. 7. 1931, Most (Most), Česká republika (Czech Republic)
12. 8. 2021, Česká republika (Czech Republic)
sochař, pedagog

 

národnost: česká
pohlaví: muž

Stanislav Hanzík
Diomedon
1977

bronz
280 cm
Stanislav Hanzík
Dialog galantní
1962 - 74

pískovec
250 cm
Stanislav Hanzík
Plastika lva pro budovu národních výborů
1976

pískovec
450 cm
Stanislav Hanzík
Mateřství
1963

cín
210 cm
Stanislav Hanzík
Bedřich Smetana
1964

bronz, žula
250 cm
Stanislav Hanzík
Fontána se lvy před Karolinem
1968 - 72

diorit
170 cm, průměr 800 cmm

heslo:
AVU Praha - odb.asistent 1967, docent 1971-
Válečná léta prožil v Rakovníku, kde také studoval na gymnáziu. Nejprve působil jako externí učitel na škole architektury AVU, od r. 1988 jmenován profesorem AVU, v l. 1989-1990 zastupující rektor AVU v Praze, 191-1996 pedagog na katedře výtvarné tvorby Ostravské univerzity. Podnikl rovněž řadu zahraničních studijních cest. - Představitel českého figurativního sochařství. - Autor monumentálních plastik, portrétů a bust.Vytvořil např. bustu Oty Pavla pro pamětní síň v branovském Luhu, sochu pastýře v rotundě sv. Jiří na Řípu ad.