Rastislav Podoba

* 11. 10. 1975, Bánovce nad Bebravou (Bánovce nad Bebravou), Slovensko (Slovakia)
malíř, ilustrátor

 

národnost: slovenská
pohlaví: muž

Rastislav Podoba
Sanatorium I.
2014
malba
olej, plátno
200 x 150 cm
Rastislav Podoba
Sanatorium II.
2014
malba
olej, plátno
200 x 150 cm
Rastislav Podoba
Untitled Field
2014
malba
olej, plátno
50 x 70 cm
Rastislav Podoba
Untitled Field
2014
malba
olej, plátno
50 x 70 cm
Rastislav Podoba
Source
2010
malba
olej, plátno
130 x 180 cm
Rastislav Podoba
Interiér I.
2011
malba
olej, plátno
140 x 200 cm

heslo:
Rastislav Podoba je už takmer dve dekády verný starému, pomalému umeniu oka a ruky, slúžiacemu jeho originálnej predstavivosti. Suverénne pôsobí na domácej maliarskej scéne a kontinuálne rozvíja autorský program, pohybujúci sa na pomedzí reality a abstrakcie. Spôsob jeho maľovania nadväzuje na dlhú tradíciu mimetického stvárňovania, aktualizuje štýl realizmu a odkazuje k expresívnej, poeticko - symbolickej výrazovej väzbe s modernou.
(Zuzana L. Majlingová, Umelé kvety, 2015)

"Je to autor, pre ktorého je maliarstvo vecou poznania a objavovania. Od samého začiatku svojej tvorby skúma, do akej miery je vizuálny dojem skutočnosti vyjadrením jej podstaty, a do akej miery môže naše poznanie presiahnuť tú podobu skutočnosti, ktorú priamo nevidíme, skôr ju len podvedome cítime a snažíme sa k nej nejakým spôsobom dopracovať. Týmto prístupom vytvára aj predpoklady (ako sa zatiaľ ukazuje, oprávnené) na stabilné zotrvanie na výtvarnej scéne." (Ivan Jančár, Pozorovanie pozorovateľa, 2011)

poznámka:
Slovenský malíř a ilustrátor.