Viktor Hulík

* 13. 8. 1949, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
sochař, grafik, malíř

 

národnost: slovenská
pohlaví: muž
web: www.hulik.sk

Viktor Hulík
Bez názvu
1987
kombinovaná technika
papír
640 x 840
Viktor Hulík
Projekce s posunem I
1987
kombinovaná technika
papír
640 x 840
Viktor Hulík
Transplantácia 6/B
1982
serigrafie (S)
papír
596 x 490
Viktor Hulík
Transplantácia II.A
1981
serigrafie (S)
karton
515 x 405
Viktor Hulík
Transplantácia I.B
1981
serigrafie (S)
karton
513 x 383
Viktor Hulík
Transplantácia V.
1981
serigrafie (S)
karton
595 x 490

heslo:
Viktor Hulík debutoval už za normalizácie, kedy aktuálne umenie bolo prakticky oficiálne neakceptovateľné. Napriek tomu sa vydal touto cestou – prvé originálne riešenia boli koláže a asambláže, v ktorých rôznymi spôsobmi menil vizualitu tlačených reprodukcií, fotografií krajín; niekedy bola posolstvom skôr analýza samotného média (v tom mal blízko k umelcom, ktorí po politických zmenách publikovali pod egidou Skupina A-R a ktorí po prvý krát vystavovali v roku 1978 v Kybernetickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave – vtedy som o nich napísal, že prinášajú určité spriaznenie s analytickými tendenciami, prehodnocujúcimi maľbu, kresbu či grafiku ako sebareflexiu média, ktorá mala internacionálne zázemie v konceptuálnom myslení, ovšem programovo aplikovanom na klasické výtvarné médiá). Pre Hulíka tu však evidentne bola dôležitá dvojaká možnosť manipulácie – priestorový zásah do použitého obrázku a rôzne spôsoby jeho deštrukcie ako štruktúry. Prítomnosť racionálnejších zložiek však postupne získavala na dôležitosti, aj keď fenomén hravosti zohráva, (koniec koncov rovnako ako u českého sochára Radoslava Kratinu) taktiež svoju dôležitú úlohu. Moment mechanického pohybu, ponúknutého divákovi ako výzva spolupodieľania sa na tvarových premenách, mal najskôr podobu klasického skladacieho metra a jeho parafráz, spočiatku ešte v interakcii s nalepenými obrázkami, ktoré sa stávali druhou rovinou manipulácie, postupne sa Hulíkovou doménou stala sféra rýdzej geometrie a pohyb, manipulácia s jednoduchými, vopred určenými plošnými útvarmi.
Ako prvý u nás dokázal sústavne objavovať kombinatorické varianty lineárnych zostáv v počítačových grafikách, s ktorými sa stal dôležitým reprezentantom svojej generácie vo svete.
JIŘÍ VALOCH
hulik.sk, 16.7.2017

poznámka:
samostatně vystavuje od roku 1973
člen mezinárodní skupiny výtvarníků INT-ART, skupiny GERULATA, Klubu konkretistů, mezinárodního hnutí MADI
žije a pracuje v Bratislavě – Děvínské Nové Vsi (SK)