Andrej Barčík

* 20. 11. 1928, Závodie (Žilina), Slovensko (Slovakia)
† 6. 6. 2004, Žilina (Žilina), Slovensko (Slovakia)
malíř, grafik, kreslíř

 

národnost: slovenská
pohlaví: muž

NK AUT: ola2002151548

Andrej Barčík
Zátišie s fľašami a lievikom

koláž, malba
olej
800 x 1000
Andrej Barčík
More
1963
koláž

580 x 880
Andrej Barčík
Biely terč II.
1964
koláž

64 x 51 cm
Andrej Barčík
Terč na žltej osi
1971
asambláž

110 x 80 cm
Andrej Barčík
Zubatý profil
1971
koláž

69 x 55 cm
 

Andrej Barčík

Andrej Barčík sa začiatkom päťdesiatych rokov venoval kubistickému a predkubistickému umeniu, kde sa vyrovnával s novým videním klasickej maliarskej moderny. Už v začiatkoch svojej tvorby vymedzoval tvary pomocou línií, ktoré sa stali jedným z najdôležitejších prvkov celej jeho tvorby. V ranom, ale už zrelom tvorivom období, sa sústredil na redukciu foriem a v jeho tvorbe sa ustálil purizmus tvarov — čistý tvar vymedzuje neprerušovanou, súvislou líniou. Výtvarnú striedmosť podporuje prísnou výstavbou kompozície, ktorá sa tiež stáva nosnou črtou jeho tvorby. Podobne ako ostatní galandovci, k podstate vecí sa dostáva aj cez geometrizáciu tvarov. Priťahovala ho tvarová i výrazová disciplína Japoncov, subtílna línia negatívnej aj pozitívnej siluety podčiarkuje kresebný charakter aj maliarskej tvorby. V šesťdesiatych rokoch defiguráciu v tvorbe vystriedal opätovný nástup postavy, ktorá si však uchovala čistotu prostého výtvarného znaku. V druhej polovici dekády nastalo smerovanie k informelu, elementy ktorého pretrvávali aj v neskoršej tvorbe, napr. vo forme neutrálneho pozadia a v tendencii k čiastočnej abstrakcii. Od roku 1958 sa Barčík ako jeden z prvých začal intenzívne a systematicky venovať koláži.
nedbalka.sk, 21.7.2017

Andrej Barčík

 

Andrej Barčík

Andrej Barčík
Zátišie s fľašami a lievikom

koláž, malba
olej
800 x 1000
Andrej Barčík
More
1963
koláž

580 x 880
Andrej Barčík
Biely terč II.
1964
koláž

64 x 51 cm
Andrej Barčík
Terč na žltej osi
1971
asambláž

110 x 80 cm
Andrej Barčík
Zubatý profil
1971
koláž

69 x 55 cm
Andrej Barčík
Žena s uterákom
1971
suchá jehla (C 4)
papír
520 x 390
Andrej Barčík
Ženy s býkom
1973
serigrafie/sítotisk (S)
papír
623 x 823
Andrej Barčík
Žena s mačkou
1973
linořez
papír
560 x 520
Andrej Barčík
Biela figúra
1974
serigrafie/sítotisk (S)
papír
726 x 526
Andrej Barčík
Žena s mačkou
1974
serigrafie/sítotisk (S)
papír
784 x 580
Andrej Barčík
Vták na modrom pozadí
1978
koláž

53 x 70 cm
Andrej Barčík
Akt IV.
1979
serigrafie/sítotisk (S)
papír
412 x 365
Andrej Barčík
Žena s uterákom
1981
kombinovaná technika
papír
505 x 368
Andrej Barčík
Akt V.
1981
serigrafie/sítotisk (S)
papír
412 x 365
Andrej Barčík
Žena I.
1982
kombinovaná technika
papír
506 x 390
Andrej Barčík
Žena III.
1982
kombinovaná technika
papír
385 x 482
Andrej Barčík
Žena X.
1985
kombinovaná technika
papír
405 x 517
Andrej Barčík
Samodruhá II.
1985
kombinovaná technika
papír
490 x 397
Andrej Barčík
Kľačiaci akt II.
1985
kombinovaná technika
papír
397 x 465
Andrej Barčík
Akt VI.
1985
serigrafie/sítotisk (S)
papír
412 x 365
Andrej Barčík
Akt III.
1985
serigrafie/sítotisk (S)
papír
412 x 365
Andrej Barčík
Akt VIII.
1990
serigrafie/sítotisk (S)
papír
412 x 365
 

Andrej Barčík

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
???? - ????   Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava), kreslení a malířství
???? - ????   Škola dekorativního umění, Praha
???? - ????   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), Mudroch Ján, *1909
1950 - ????   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), Fulla Ľudovít , *1902

Andrej Barčík

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Belgie
???? - ????   Bulharsko
???? - ????   Francie
???? - ????   Maďarsko
???? - ????   Německo
???? - ????   Rakousko
???? - ????   Spojené státy americké (USA)
???? - ????   Svaz sovětských socialistických republik

Andrej Barčík

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Skupina Mikuláša Galandy, *1957

Andrej Barčík

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1967/10   Andrej Barčík, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1983 - 1984   Andrej Barčík, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1984/01/06 -   Andrej Barčík: Kresby, koláže, maľby, grafiky, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1984/03/03 - 1984/04/23   Andrej Barčík: Výber z diela, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1989   Andrej Barčík, Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad), Bratislava (Bratislava)
1989/10/12 - 1989/11/05   Andrej Barčík: Kresba, grafika, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2002/12/12 - 2003/01/05   Andrej Barčík: Akty, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2019/10/30 - 2020/01/26   Andrej Barčík: Osou cez horizont, Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1957/04   Výstava skupiny M. Galandu, Krajská správa lesov, Žilina (Žilina)
1958   Skupina Mikuláša Galandu, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1958 - 1959   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1958/01/23 - 1958/02/20   Výstava skupiny Mikuláša Galandu, Galéria mladých, Bratislava (Bratislava)
1958/05/18 - 1958/06/29   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1959/06/04 - 1959/06/22   Mladí československí výtvarníci k VII. svetovému festivalu mládeže a študenstva vo Viedni 1959, Výstavné miestnosti ÚSČSVU, Bratislava (Bratislava)
1959/09   Mladí českoslovenští výtvarníci na VII. světovém festivalu mládeže a studenstva ve Vídni 1959, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1960   Současná slovenská grafika, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1960/05 - 1960/07   Súčasná slovenská grafika 1945-1960, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1961/02   Obrazy z budovania, Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)
1961/03/31 - 1961/04/23   Současná slovenská grafika 1945-1960, Galerie Hollar, Praha
1961/09/29 - 1961/11/05   II. Biennale de Paris, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (ARC), Paříž (Paris)
1962   III. výstava Skupiny Mikuláša Galandu, Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad), Bratislava (Bratislava)
1962/10 - 1962/11   Tschechoslowakische Graphik, Düsseldorf, Düsseldorf
1963/09/06 - 1963/11   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1963/09/28 - 1963/12/22   VII Bienal de São Paulo, Parque Ibirapuera, São Paulo
1965/05   IV. výstava Skupiny Mikuláša Galandu, Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad), Bratislava (Bratislava)
1965/05 - 1965/08   Prírastky slovenského umenia za roky 1959-1964, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1965/06/15 - 1965/08/17   Slovenské výtvarné umenie 1918 - 1965, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1965/07/02 - 1965/07/25   IV. výstava Skupiny Mikuláša Galandu, Galerie Václava Špály, Praha
1965/07/31 - 1965/09/30   Vª biennale internazionale d´arte contemporanea della Repubblica di San Marino, Palazzo Kursaal, San Marino
1965/08/08 - 1965/09/12   Celoslovenská výstava kresieb a komornej plastiky, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1965/09/23 -   Sei pittori slovacchi, Penelope, Gallerie d'arte contemporanea, Řím (Roma)
1966   Současné československé výtvarné umění, Guida, Neapol (Naples)
1966   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Umelecká beseda slovenská, Bratislava (Bratislava)
1966   Tvorba strednej a mladej generácie, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1966/09   Arte actual Checoslovaco, Museo de Arte Moderno, Ciudad de México (Mexico City)
1967/02/12 - 1967/03/11   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1968/05 - 1968/06   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1968/07/07 - 1968/08   50 let československého malířství 1918–1968, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1968/10/24 - 1968/12/26   50 let československého malířství 1918–1968, Praha, Praha
1968/12 - 1969/01   50 let československého malířství 1918–1968, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1969/02 - 1969/03   50 let československého malířství 1918–1968, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1972/11/08 - 1973/01/28   Angewandte Kunst aus der ČSSR, Kunsthalle Weimar, Výmar (Weimar)
1973   Angewandte Kunst aus der ČSSR, Kunsthalle Rostock, Rostock
1973/02 - 1973/03   Angewandte Kunst aus der ČSSR, Neue Galerie, Berlín (Berlin)
1981/10 - 1981/11   Slovenský drevorez a drevoryt 20. storočia, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1982/01/16 - 1982/03/15   2. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1982/02 - 1982/04   Slovenské výtvarné umenie medzi XIV. a XVI. zjazdom KSČ, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1983/04 - 1983/05   Monumentálna tvorba na Slovensku, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1988/02   Nový slovenský obraz, Československý rozhlas, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1989/03 - 1989/04   XX. rokov slovenskej grafiky, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1989/04 - 1989/05   XX. rokov slovenskej grafiky, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1989/05 - 1989/06   XX. rokov slovenskej grafiky, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1989/11 - 1989/12   XX. rokov slovenskej grafiky, Galerie G 4 - Modrý pavilón, Praha
1990/07/17 - 1990/08/26   Grafika (Prírastky slovenského umenia v zbierkach Východoslovenskej galérie (1988-1989), Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1991/01/19 - 1991/03/10   Sen o múzeu, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991/04/01 - 1991/05/05   Sen o muzeu, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1991/10/20 - 1992/01/20   Slovenské výtvarné umenie 20. storočia zo zbierok PGU, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/06/17 - 1992/07/11   Žena, Štúdio S, Bratislava (Bratislava)
1995/11/10 - 1996/02/25   Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1996/05/28 - 1996/08/11   Povážská galéria umenia Žilina 1976-1996, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2001/04/24 - 2001/06/20   Súčasné slovenské výtvarné umenie 1960 - 2000, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
2001/09/06 - 2001/10/14   Pocta kubizmu: Kubizmus a kubománia v Čechách a na Slovensku / Homage to Cubism: Cubism & Cubomania in Bohemia and Slovakia, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2001/10/06 - 2001/11/23   Zeitgenössische slowakische Kunst in Passau aus der Samlung der Ersten slowakischen Investitionsgruppe AG / Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 from the First Slovak Investment Group´s Collection, St. Anna Kapelle, Pasov (Passau)
2002/12/13 - 2003/01/31   Súčasné slovenské výtvarné umenie 1960-2000: Zo sbírky Prvej slovenskej investičnej skupiny, Gallery Art Factory, Praha
2002/12/17 - 2003/05/25   Slovenské vizuálne umenie 1970-1985, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2003/03/06 - 2003/04/13   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s., Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2003/04/17 - 2003/05/16   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s., Šarišská galéria, Prešov (Prešov)
2003/06/05 - 2003/07/13   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s., Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2003/07/17 - 2003/09/14   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s., Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2003/10/09 - 2003/11/02   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s., Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2003/10/29 - 2003/11/30   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s., Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2005/09/29 - 2006/05/03   Slovenský mýtus, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2007/01/23 - 2007/04/15   Zberateľská vášeň - Slovenské výtvarné umenie 1957 - 1970, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2007/12/06 - 2008/03/02   Slovenská grafika 20. storočia, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2008/07/11 - 2008/09/14   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2008/09/25 - 2008/11/30   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2008/12/09 - 2009/02/15   České a slovenské výtvarné umění šedesátých let 20. století, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2009/03/17 - 2009/04/26   České a slovenské umění 60. let 20. století, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2011/06/29 - 2011/07/30   Papier kole: Slovenská koláž XX. a XXI. století, Galerie Smečky, Praha
2012   Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012, Q-EX, Trenčín (Trenčín)
2012/01/31 - 2012/04/08   Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2012/12/07 - 2013/03/03   Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2015/01/06 - 2015/02/08   Diela z depozitu: Nové diela v Nedbalke, Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
2015/03/05 - 2015/05/31   Tekutá múza: Alkohol a vizuálna kultúra, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2015/05/11 - 2015/05/22   Galandovci: Legendy slovenského výtvarného umenia, Galéria Art Capital, Bratislava (Bratislava)
2018/05/21 - 2018/07/20   Od Sokola po Gažoviča: Slovenská grafika zo súkromnej zbierky, Roman Fecik Gallery, Bratislava (Bratislava)
2022/11/24 - 2023/03/19   Světy Jindřicha Chalupeckého, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
2006/10/22   Aukce umění, Mánes, Praha
2009/05/24   Súčasné umenie - Woxart & Weiss, Hotel Crowne (Crown) Plaza, Bratislava (Bratislava)
2016/11/22   131. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2018/03/06   139. Jarná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
2006/10/14 - 2006/10/22   Aukce umění: Výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
2009/05/20 - 2009/05/24   Súčasné umenie, Hotel Crowne (Crown) Plaza, Bratislava (Bratislava)
2016/11/14 - 2016/11/21   131. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2018/02/28 - 2018/03/05   139. Jarná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
stálá/dlouhodobá expozice
termín   název výstavy, místo konání
2012/10 -   Slovenské moderné umenie: Stálá expozícia, Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)

Andrej Barčík

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1983   Andrej Barčík
  1989   Andrej Barčík, Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  2019   Andrej Barčík: Osou cez horizont / Axis Crossing the Horizon, Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1957   Výstava skupiny M. Galandu, Zväz slovenských výtvarných umelcov, _
  1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958, Ústřední výbor Československého svazu mládeže (ÚV ČSM), Praha
  1959   Mladí československí výtvarníci k VII. svetovému festivalu mládeže a študenstva vo Viedni 1959
  1959   Mladí českoslovenští výtvarníci na VII. světovém festivalu mládeže a studenstva ve Vídni 1959, Český fond výtvarných umění, Praha
  1960   Súčasná slovenská grafika, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1961   Súčasná slovenská grafika (1945 1960), Český fond výtvarných umění, Praha
  1962   Tschechoslowakische Graphik
  1963   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1963   VII Bienal de São Paulo
  1965   Prírastky slovenského umenia za roky 1959-1964, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1965   Sei pittori slovacchi, Penelope, Gallerie d'arte contemporanea, Řím (Roma)
  1965   Skupina Mikuláša Galandu, Dielo - podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1965   Vª biennale internazionale d'arte contemporanea
  1966   Arte actual Checoslovaco, Instituto Nacional de Bellas Artes, Ciudad de México (Mexico City)
  1968   50 let československé malby (Z fondů československých galerií), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1968   50 let československého malířství 1918–1968, Národní galerie v Praze, Praha
  1968   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1973   Ausstellung Angewandte Kunst aus der ČSSR
  1981   Slovenský drevorez a drevoryt 20. storočia, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1982   2. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1982   Slovenské výtvarné umenie medzi XIV. a XVI. zjazdom KSČ, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1983   Monumentálna tvorba na Slovensku, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1988   Nový slovenský obraz, Zväz slovenských výtvarných umelcov, Mestská organizácia, Bratislava (Bratislava)
  1989   XX. rokov slovenskej grafiky, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  1990   Grafika (Prírastky slovenského umenia v zbierkach Východoslovenskej galérie (1988-1989)), Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
  1992   Žena (Obrazy / kresby / grafiky / sochy / textilné modely)
  1994   Galanda a galandovci (Zbierka Ivana Melicherčíka), Rabbit and Solution - BTB, Bratislava (Bratislava)
  1995   Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2001   Pocta kubizmu (Kubizmus a kubománia v Čechách a na Slovensku), Borgis - René Arnold, _
  2001   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
  2001   Zeitgenössische slowakische Kunst in Passau aus der Samlung der Ersten slowakischen Investitionsgruppe AG, Verlagsgruppe Passau, Pasov (Passau)
  2002   Slovak Contemporary Art (Ze sbírky První slovenské investiční skupiny), Gallery Art Factory, Praha
  2002   Slovenské vizuálne umenie 1970-1985, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2003   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny (Druhá časť), Prvá slovenská investičná skupina, a.s., Bratislava (Bratislava)
  2005   Kortárs szlovák müvészet 1960-2000 (Válogatás az Elsö Szlovák Befektetési Társaság gyüjteményéböl), Vydavateľstvo Petrus, Bratislava (Bratislava)
  2007   Slovenská grafika 20. storočia / Slovak Graphics of the 20th Century, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2007   Zberateľská vášeň (Slovenské výtvarné umenie 1957 - 1970), borgis, s.r.o., _
  2008   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
  2011   Papier kole (Slovenská koláž XX. a XXI. století), Nadační fond Galerie Smečky, Praha
  2012   Zbierka Bohumila Hanzela 1990–2012, Q-EX, Trenčín (Trenčín)
  2014   Galandovci, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
  2014   Slovenské moderné umenie (Stála expozícia), Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
  2015   Tekutá múza (Alkohol a vizuálna kultúra), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1964   Současná československá grafika, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1965   Moderné slovenské maliarstvo (1945-1963), Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
  1966   Kunst unserer Zeit (Malerei und Plastik), M. DuMont Schauberg, Kolín nad Rýnem (Köln)
  1967   Moderná slovenská kresba, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1969   Nové slovenské výtvarné umenie (Nástup 1957, Nástup 1961), Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
  1985   Moderná slovenská grafika (1918-1983), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1996   Povážská galéria umenia Žilina / Museum of Art Žilina 1976-1996
  1999   Umelec v klietke, Sorosovo centrum súčasného umenia, Bratislava (Bratislava)
  2000   Dějiny slovenského výtvarného umenia: 20. storočie, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2003   Galandovci (Skupina Mikuláša Galandu), Q-EX, Trenčín (Trenčín)
  2004   Galandovci (Galandovci po roku 1970), Q-EX, Trenčín (Trenčín)
  2006   Slovenská grafika 20. storočia / Slovak graphic art of the 20th century, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  nedatováno   Čas v súvislostiach: Slovenské výtvarné umenie dvoch storočí / Time in Relations: Slovak Visual Art of Two Centuries (Absolventi a poslucháči vysokých umeleckých škôl v Bratislave, Viedni a Budapešti / The Graduates and Students of the Universities of Fine Arts in Bratislava, Vienna and Budapest), Slovensko-český klub, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1969   50 let československého malířství 1918-1968 (Sborník v výstavě, pořádané v letech 1968 - 1969 českými a slovenskými galeriemi), Národní galerie v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1997 (I. A – Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia (Od abstraktného umenia k virtuálnej realite, idey - pojmy - hnutia), Kruh súčasného umenia Profil, Bratislava (Bratislava)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1959   Skupina Mikuláše Galandy, Výtvarná práce, 11-12
  1960   Radostná bilance, Výtvarná práce, 2
  1961   Bratislavské výstavy v únoru a březnu, Výtvarná práce, 10-11
  1961   II. pařížské bienále mladých, Výtvarná práce, 12
  1962   Výstava tvůrčí skupiny Mikuláše Galandy, Výtvarná práce, 8
  1963   VII. Bienále v Sao Paulu, Výtvarná práce
  1965   K výstave kresieb a komornej plastiky v Bratislave, Výtvarná práce, 13.ročník, 22.číslo, 8-8
  1966   Slovenští výtvarníci v Neapoli a na Sicilií, Výtvarná práce, 2
  1966   Súčasné slovenské výtvarné umenie v bývalom pavilóne UBS..., Výtvarná práce, 4-4
  1966   Zwei Generationen tschechoslowakischer Kunst, Kunst unserer Zeit, 217-225
  1967   Andrej Barčík, Výtvarná práce, 5
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Andrej Barčík (sk.wikipedia.org), sk.wikipedia.org
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Andrej Barčík: Kresby, koláže, maľby, grafiky, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  1984   Andrej Barčík: Výber z diela, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1989   Andrej Barčík: Kresba, grafika, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Žena (obrazy, kresby, grafiky, sochy, textilné modely), Štúdio S, Bratislava (Bratislava)
  2002   Vladimír Kompánek: Sochy, Andrej Barčík: Akty, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Aukce umění
  2009   České a slovenské současné umění / Czech and Slovak Contemporary Art - WOXART / Súčasné umenie / Contemporary Art, WOXART s.r.o., Praha
  2016   131. Večerná aukcia - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2018   139. Jarná aukcia výtvarných diel - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
dopisnice/pohlednice
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Andrej Barčík: Zátišie s fľašami a lievikom, Darq Studio, Bratislava (Bratislava)
grafika
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1971   Žena s uterákom
  1973   Žena s mačkou
  1973   Ženy s býkom
  1974   Biela figúra
  1974   Žena s mačkou
  1979   Akt IV.
  1981   Akt V.
  1981   Žena s uterákom
  1982   Žena I.
  1982   Žena III.
  1985   Akt III.
  1985   Akt VI.
  1985   Kľačiaci akt II.
  1985   Samodruhá II.
  1985   Žena X.
  1990   Akt VIII.
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedat.   Galéria Nedbalka (Slovenské moderné umenie), Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
koláž
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1963   More
  1964   Biely terč II.
  1971   Terč na žltej osi
  1971   Zubatý profil
  1978   Vták na modrom pozadí
obraz
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Zátišie s fľašami a lievikom
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1958   Výstava skupiny Mikuláša Galandu

Andrej Barčík

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Skupina Mikuláša Galandu, Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry, 89-90

Andrej Barčík

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1956   R. Dúbravec, Fero Kráľ: Kresby, grafika, Dielo - podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1960   Súčasná slovenská grafika, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1962   Amatérske výtvarníctvo na Slovensku, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1965   Skupina Mikuláša Galandu, Dielo - podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)

Andrej Barčík

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1964/03/20 - 1964/04/30   Naivní umění v Československu, Palác Kinských, Praha
1978/06/01 - 1978/06/30   I. Celoslovenská výstava výtvarných odborov ĽŠU, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)

Andrej Barčík

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1972/08 - 1972/09   Vladimír Kompánek: Sochy, kresby, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1962/05/26 - 1962/06   Amatérske výtvarníctvo na Slovensku, Galerie Československý spisovatel, Praha

Andrej Barčík

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1958   Za umění mladé nejen věkem..., Květen, 3.ročník, 12.číslo, 674-675
  1959   Problémy společenské funkce plakátu, Výtvarná práce, 3-4
  1960   Hodnocení výsledků IV. přehlídky, Výtvarná práce, 3-3
  1965   Nové ústřední orgány Svazu československých výtvarných umělců, Výtvarná práce, 3
  1965   V. bienále v San Marinu, Výtvarná práce, 7
  1967   Tvorba strednej a mladej generácie, Výtvarná práce, 4

Andrej Barčík

instituce, obec  
Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)