Vladimír (Vlado) Havrilla (Havrila)

* 13. 5. 1943, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
spisovatel, malíř, sochař, grafik, filmař

 

národnost: slovenská
pohlaví: muž

NK AUT: jo20000082715
WIKIDATA: Q18641960
VIAF: 84120467

Vladimír (Vlado) Havrilla (Havrila)
Hlava vesmírnej bytosti
1968
socha
kámen, plast
45 cm
Vladimír (Vlado) Havrilla (Havrila)
Návrhy sôch 234-248
1970
kresba
tužka, papír
325 x 470
Vladimír (Vlado) Havrilla (Havrila)
Neúspešný let
1970
kresba
tužka, papír, tempera
450 x 625
Vladimír (Vlado) Havrilla (Havrila)
Parafráza obrazu Nečakali
1985
kresba
uhel, karton
512 x 730
Vladimír (Vlado) Havrilla (Havrila)
Neúspešný let
1988
kresba
papír, tempera
612 x 852
 

poznámka:
Vladimír Havrilla – biografické údaje
1962 V pivnici na ulici C. Hronského si zriadil ateliér, v ktorom modeloval sadrové sochy ovplyvnené Brancusim a Moorom.
1962–1968 VŠVU, Bratislava (prof. F. Štefunko, R. Pribiš).
koniec 60. rokov Začiatok literárnej činnosti
1970 Štyri reliéfy a plastika, Dom smútku, Revúca
1970–1973 Ateliér Abbey Road s Mariánom Polonským na Radlinského ul. v Bratislave
1970–1984 Projekty fontán
1972–1982 Intenzívne sa venuje trikovej, animovanej a hranej filmovej tvorbe. Natočil 20 krátkych filmov (super8-mm) a napísal približne 140 scenárov a námetov k filmu.
1972 Vtáčia žena (film)
1974 Ako jediný výtvarník vystúpil zo Zväzu Slovenských výtvarných umelcov
1975 Plastiky v interiéri a exteriéri Zeleného domu, Bratislava (zničené 1990)
1976 Vyšetrovacia väzba, Bratislava
1978–1981 Aktivity v oblasti performans v úzkom okruhu priateľov (Ján Budaj, Peter Bartoš, Robert Cyprich, Juraj Mihalík, Peter Thurzo, Jaroslav Štuller, Ľuba Lauffová, Tomáš Petřivý, Igor Kalný, Tomáš Štraus)
1978 Fontánka, Košice, (Realizácie v architektúre)
1979 Prezentácie filmov v Galerie de Appel, Amsterdam a Galerie Dziekanka, Warszawa. Konštruoval priestorové stavebnice
1980 Fontání muž
1980 550 B. C.
1980–1981 Rozsiahly cyklus figurálnych pastelov
1982 Venuje sa art-protisom
1982–1984 Podpisuje niektoré práce gynonymom R. W. (Roberta Weinerová) alebo R. W. V. H.
Cyklus malieb na papieri Sweet sixties
1984 Pod pseudonymom Roberta Weinerová publikuje fragment románu Noc a deň (Svědectví, Paríž)
1985 Projekty Atrium a Ten Minutes (súťaže pre architektúru, vypísané časopisom Japan Architecture)
1987 Projekt Dix minutes (súťaž Inventer 89 pre architektúru, vypísaná francúzskou vládou)
1986–1994 Venuje sa keramickej tvorbe ako dizajnér v štúdiu Art 4, Bratislava. Vyrába pomaľované vázy, špeciálnu šálku na kávu s dvoma otvormi prepojenými na dne šálky, ženské torzo nazvané Generál
1989–1990 Socha Zenové dievča, bronz a žula, Petržalka, Bratislava (Realizácia v architektúre)
1990 Vytvoril Sochu cez telefón, ktorej výrobu zadal cez telefonický príkaz
1990–1993 Vyučuje sochárstvo na VŠVU v Bratislave. Vytvorí logo pre Galériu Medium
1991 Body and Soul. Použije anonymný, nájdený obraz a nechá ho takmer nedotknutý vyznieť spolu s vlastným dielom
2000 Vyvesí plagát Muž Sochy slobody (návrh na dostavbu dvojičiek) vo WTC v New Yorku. Na plagát dal nápis: Novarum rerum nascitur nobis ordo (Poriadok nových vecí prichádza)
Samostatné výstavy
1971 Galéria Mladých SÚV SZM (spolu s C. Koreňom a Ľ. Hološkom)
1980 Kozel Galerie, Praha
1982 Výstava v súkr. byte v Petržalke, Bratislava. Druhý deň políciou zavretá
1986 B-Klub, Internát Bernolák, Bratislava (s F. Guldanom)
1987 Dotyky a spojenia, Kultúrny dom, Bratislava
1993 Galéria Nova, Bratislava
1999 Galéria Akcent, Ľudová Banka, Bratislava
2000 Cik-Cak Centrum, Bratislava
2001 Galerie Václava Špály, Praha
2002 Galéria Mesta Bratislavy
2003 Galéria Medium, Bratislava
2005 Aukčná spoločnosť Soga, Bratislava
Kolektívne výstavy (výber)
1982 Bilder aus der Slowakei 1965–1980, II., Galerie Pragxis, Essen-Kettwig
1989 Sochár a jeho kresba. Slovenská národná galéria, Bratislava
1990 Slowakische Kunst heute, Villa Merkel, Esslingen
1991 Oscillation: Exhibition of Artists from Slovakia and Hungary, Komárno / Műcsarnok, Budapest
1992 Challenge. From Ideology to Ideas, Art Pavillon, Expo 1992, Sevilla
1992 Arte contemporanea ceca e slovacca 1950–1992, Novara
1992 Barbakan '92, Štátna galéria, Banská Bystrica
1993 Slovenská kresba 1975–1989 ze sbírek Považské galerie umění v Žiline, Morovská galerie, Brno; Národní galerie, Praha
1995 Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Bratislava
1997-1998 Alternatívna slovenská grafika, Štátna galéria, Banská Bystrica
2001 Umenie akcie / Action Art 1965–1989, Slovenská národná galéria, Bratislava
2001 Uncaptive spirits: A Selection of Slovak Contemporary Art, Embassy of Slovak Republic, Washington, D. C.
2001 Zeitgenössische slowakische Kunst aus der Sammlung der Ersten slowakischen Investitionsgruppe AG, St. Anna Kapelle, Passau
Ocenenia
1986 Auckland Studio Potters, Auckland, New Zealand
1988 Art Horizons Competition, New York (s J. Mihalíkom)
1998 Hlavná cena Digital Graphics, Banská Bystrica
1999 4. International Triennial Exhibition of Prints. Certificate of Merit, Kochi (Japan)
1999 Prize of the Hungarian Artists Association, Györ
2000 International Print Triennial, Cracow 2000, cena poroty
2000 International Sculptors Competition, Changchun, Invitation
2003 Print Biennal, Seoul, Selected Prize
Výber z bibliografie
ARCHLEBOVÁ, Tamara: Freestyler – Vlado Havrilla. In: OS, 2000, č. 10, s. 64-65.
ARCHLEBOVÁ, Tamara: Freestyler – Vlado Havrilla. In: Dart, 2001, č. 1, s. 24.
BARTOŠOVÁ, Zuzana: Vladimír Havrilla. In: Dotyky a spojenia 6. Bratislava 1987.
BARTOŠOVÁ, Zuzana – SNOPKO, Ladislav: Dotyky a spojenia. Bratislava 2002.
BROZMAN, Dušan: Vladimír Havrilla. In: A2 Kulturní týdenník, 2005, č. 5, s. 27.
BROZMAN, Dušan: Čo s krásou. In: Kultúrny život, 2, 2001, č. 18, s. 8.
HOLOŠKA, Ľudovít: Vladimír Havrilla. In: Slovenské pohľady, 4 (+112), 1996, č. 3, vnútorná strana obálky.
HRABUŠICKÝ, Aurel: Plastika ako konceptuálne umenie. In: Zborník príspevkov z kolokvia ...SPEKTÍVA. VŠVU, Bratislava 1999.
HRABUŠICKÝ, Aurel: Vladimír Havrilla. In: DSVU – 20. storočie. Kat., zost. Zora RUSINOVÁ. SNG, Bratislava 2001, s. 97-98.
HRABUŠICKÝ, Aurel: Umenie Fantastického Odhmotnenia. In: Slovenské vizuálne umenie. Kat., zost. Aurel HRABUŠICKÝ. SNG, Bratislava 2002.
HUSTÁ, Ľubica: Snackbar s vesmírnou príchuťou. In: Designum, 2005, č. 3, s. 22-25.
MACKO, Jozef: Slovenský alternatívny a experimentálny film. In: Slovenské vizuálne umenie. Kat., zost. Aurel HRABUŠICKÝ. SNG, Bratislava 2002.
MATEJOV, Fedor: Rövid értekezés Vladimír Havrilla szövegei kapcsán (három hosszabb Deleuze-idézettel megmasztva) / Malá úvaha nad textami V. Havrillu (vystužená tromi dlhými citátmi z textov G. Deleuza). In: Kalligram, 1996, č. 3, s. 84-87.
RUSINOVÁ, Zora: Vladimír Havrilla. In: Umenie akcie / Action Art 1965–1989. Kat., zost. Zora RUSINOVÁ, SNG, Bratislava 2001.
STRAUSS, Thomas: Bilder aus der Slowakei 1965–1980. II. J. Meliš. P. Bartoš. M. Kern. V. Havrilla. D. Tóth. Galerie Pragxis, Essen 1982.
VAŠKOVIČOVÁ, Hana: K niektorým problémom špecifík slovenského vývoja umenia alebo „anachronista postmoderny“ Vladimír Havrilla. In: Cesty a príbehy moderného umenia. VŠVU, Bratislava 1997.
VRBANOVÁ, Alena: Vladimír Havrilla – „Ako urobiť svet lepším...“. In: Romboid, 33, 1997, č.3, s. 70-71.
Autorské texty
HAVRILLA, Vladimír: O umení. In: Mladá tvorba, 13, 1968, č. 7, s. 58.
HAVRILLA, Vladimír: Lido. Bratislava 1987, samizdat, 100 výtlačkov.
HAVRILLA, Vladimír: Loď [3]. Bratislava 1990.
HAVRILLA, Vladimír: Lode a člny. In: Výtvarný život, 38, 1993, č. 3-4, s. 17-22.
HAVRILLA, Vladimír: Čínske dievča. In: Výtvarný život, 39, 1994, č. 1, s. 30-32.
HAVRILLA, Vladimír: Portrét. In: Výtvarný život, 39, 1994, č. 2-3, s. 14-21.
HAVRILLA, Vladimír: Odysseov návrat. In: Výtvarný život, 39, 1994, č. 6, s. 22-24.
HAVRILLA, Vladimír: (moja strana). In: Kultúrny život, 2, 2001, (25. 4.), č. 17, s. 12.
zdroj - http://letiste.cz, 2007

Vladimír (Vlado) Havrilla (Havrila)

Dielo Vladimíra Havrillu sa od konca 60. rokov 20. storočia rozvíja v mnohých – paralelne vedľa seba existujúcich – tematických okruhoch, pričom každý z nich podlieha svojej zákonitosti. Navzájom sa prelínajú, ovplyvňujú a spletajú. Za 40 rokov tvorby tak vzniklo akoby pollockovské pletivo. Celok (pohľad autora na život a na umenie) zas poukazuje na kompatibilitu jednotlivých tém. Ešte na VŠVU si obľúbil prácu s drevom a mramorom a ich kombináciu, v čom vedome nadväzuje na estetiku Constantina Brancusiho a pokračuje v nej, poučený Naumom Gabom a Antoinom Pevsnerom. V 70. a začiatkom 80. rokov vytvoril objekty, výnimočné svojimi prekvapivými a nevídanými kombináciami, ako napr. neónová svietiaca tyč s vodou, prípadne so živými rastlinami. V ďalších prácach spája drevo s keramikou a hliníkom, alebo kameň s tlejivkami a vodou. Každý materiál hrá svoju úlohu, je jedným z charakterov v celku diela. V 70. rokoch navrhoval a aj realizoval fontány a svetelné inštalácie. Vo vode a svetle (očistenie a odhmotnenie) môžeme vidieť aj kresťanskú symboliku. Havrilla sa vyše desať rokov venoval aj filmu. Okrem dejovej línie bola dôležitým aspektom jeho tvorby priesvitnosť a nemateriálnosť farebného obrazu. Svoje pokračovanie našlo toto médium v práci s počítačom. Od roku 1997 sa počítač stal základom autorovej tvorby. Nejde pri tom len o modelovanie figúr a narábanie s obrazom a jeho animáciou, či rozprávanie poviedok, ale opäť o zvláštny, pre Havrillu podstatný, aspekt nehmotnosti virtuálneho sveta: stlačením gombíka svet zmizne, nastane to, čo symbolicky nájdeme v skle, vode, svetle alebo v bielej farbe – „absolútna“ čistota.
artandconcept.eu, 15.7.2017

Vladimír (Vlado) Havrilla (Havrila)

 

Vladimír (Vlado) Havrilla (Havrila)

Vladimír (Vlado) Havrilla (Havrila)
Hlava vesmírnej bytosti
1968
socha
kámen, plast
45 cm
Vladimír (Vlado) Havrilla (Havrila)
Návrhy sôch 234-248
1970
kresba
tužka, papír
325 x 470
Vladimír (Vlado) Havrilla (Havrila)
Neúspešný let
1970
kresba
tužka, papír, tempera
450 x 625
Vladimír (Vlado) Havrilla (Havrila)
Parafráza obrazu Nečakali
1985
kresba
uhel, karton
512 x 730
Vladimír (Vlado) Havrilla (Havrila)
Neúspešný let
1988
kresba
papír, tempera
612 x 852
Vladimír (Vlado) Havrilla (Havrila)
Návrat
1988
kresba, malba
tempera, karton
70 x 100 cm
Vladimír (Vlado) Havrilla (Havrila)
Územie nikoho
1992
počítačová grafika
papír
296 x 420
Vladimír (Vlado) Havrilla (Havrila)
Tenisový kurt
1992
počítačová grafika
papír
296 x 420
Vladimír (Vlado) Havrilla (Havrila)
Mladý tenista
1992
počítačová grafika
papír
295 x 419
Vladimír (Vlado) Havrilla (Havrila)
Nácvik podania
1992
počítačová grafika
papír
296 x 420
Vladimír (Vlado) Havrilla (Havrila)
Dievča modelujúce sochy a pritom sa veľmi podobajúce na tieto sochy
1996
počítačová grafika
papír
898 x 1216
Vladimír (Vlado) Havrilla (Havrila)
Rubensova modelka vstupuje do ateliéru Mr. Pollocka a prináša mu Mondrianov odkaz
1996
počítačová grafika
papír
912 x 1300
Vladimír (Vlado) Havrilla (Havrila)
Generál Štefánik v mesačnom svite
1997
počítačová grafika
papír
915 x 1100
Vladimír (Vlado) Havrilla (Havrila)
Modern Art
1998
počítačová grafika
papír
296 x 210
Vladimír (Vlado) Havrilla (Havrila)
V Mondrianovskej nálade
1999
počítačová grafika
papír
1096 x 912
Vladimír (Vlado) Havrilla (Havrila)
3D Pollock a kruhový Mondrian
1999
počítačová grafika
papír
1091 x 915
Vladimír (Vlado) Havrilla (Havrila)
Van Gogh
1999
počítačová grafika
papír
1095 x 914
Vladimír (Vlado) Havrilla (Havrila)
Picasso
1999
počítačová grafika
papír
1104 x 914
Vladimír (Vlado) Havrilla (Havrila)
Zelený labyrint
2001
počítačová grafika
papír
1277 x 1430
Vladimír (Vlado) Havrilla (Havrila)
A tadiaľto tiekol niekedy Dunaj...
2008
počítačová grafika
papír
304 x 457
 

Vladimír (Vlado) Havrilla (Havrila)

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1962 - 1968   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), Pribiš Rudolf, *1913

Vladimír (Vlado) Havrilla (Havrila)

rok od - do   instituce, obec, poznámka
1962 - 1968   Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava), studium

Vladimír (Vlado) Havrilla (Havrila)

rok od - do   student, škola, obec
???? - 1992   Mužila Jozef, *1967, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), malba
1986 - 1992   Dlabaja Milan, *1967, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), sochařství
1987 - 1993   Tittel Milan, *1966, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1992 - 1993   Venerčanová Valéria, *1967, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), sochařství

Vladimír (Vlado) Havrilla (Havrila)

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1990   Vladimír Havrilla: Loď 3, Galéria Gerulata, Bratislava (Bratislava)
2001/01/05 - 2001/02/04   Vladimír Havrilla: New Faces, Galerie Václava Špály, Praha
2002/12/11 - 2003/01/12   Vladimír Havrilla: Retrospective, Galéria Medium, Bratislava (Bratislava)
2006/03/23 - 2006/06/04   Vladimír Havrilla: Medzi sci fi, slasťou a zenom, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
2007/08/02 - 2007/08/30   Vladimír Havrilla: Deset minut / Ten Minutes, Mánes, Praha
2016/03/31 - 2016/05/01   Vladimír Havrilla: Komiksy, sochy, prílepky, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1979/11   Miejsca i chwile, Foto Medium Art (Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu), Vratislav (Wrocław, Breslau)
1982/05/26 - 1982/06/26   Bilder aus der Slovakei 1965 - 1980 II., Galerie PRAgXIS C. Schüppenhauer, Essen-Kettwig
1987/05/17 - 1987/05/23   Hostia Galérie H, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1987/11/01   Dotyky a spojenia 6, Obvodné kultúrne a spoločenské stredisko, Bratislava (Bratislava)
1988/03/19 - 1988/03/27   Prostor 3, Jan Steklík: Čára, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1988/10/25 - 1988/11/13   ...Igorovi Kalnému, Ústav aplikovanej kybernetiky, Bratislava (Bratislava)
1989/12/15 - 1990/02/28   6. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1990   Umenie proti totalite, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1990/09/14 - 1990/10/21   Slowakische Kunst heute, Galerie der Stadt Esslingen, Esslingen am Neckar
1990/09/14 - 1990/10/21   Zeitgenössische slowakische bildende Kunst, Villa Merkel, Esslingen am Neckar
1990/11/08 - 1991/01/13   Slowakische Kunst heute, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1990/11/08 - 1991/01/13   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1990/12/07 - 1991/01/27   Pohľad kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991 - 1991/10/13   Oscillation: Exhibition of artists from Slovakia and Hungary, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
1991/07/09 - 1991/08/11   Umění akce, Mánes, Praha
1991/08/16 - 1991/09/29   Umenie akcie (spolu s Prahou), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/01/12 - 1992/02/28   Šedá cihla 35/1992, Galéria Júliusa Jakobyho, Košice (Košice)
1992/03/28 - 1992/09/30   Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992, Palazzo del Broletto, Novara
1992/05/12 - 1992/06/02   Apelación: De la Ideollogía a las Ideas, Pabellón de las Artes, Sevilla
1992/06/27 - 1992/09/20   Šedá cihla 35/1992, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1992/12/17 - 1993/02/28   Česká a slovenská kresba 1982 - 1992, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1993/04/01 - 1993/05/30   Šedá cihla 35/1992, Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica (Senica)
1993/11/13 - 1994/01/16   XII. Súčasná slovenská grafika, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1995/11/10 - 1996/02/25   Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1997/11/21 - 1998/02/28   Alternatívna slovenská grafika, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1998/05/06 -   Rezonancie 1998, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1998/11/12 - 1998/12/06   Středoevropské bienále kresby Plzeň '98, Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město)
2000/11/01 - 2000/11/25   II. středoevropské bienále kresby Plzeň 2000, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2001   Zeitgenössische slowakische Kunst in Passau aus der Samlung der Ersten slowakischen Investitionsgruppe AG / Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 from the First Slovak Investment Group´s Collection, Slovenský inštitút / Slowakisches Institut, Vídeň (Wien)
2001/04/24 - 2001/06/20   Súčasné slovenské výtvarné umenie 1960 - 2000, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
2001/04/26 - 2001/08/19   Umenie akcie 1965-1989, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2001/06/13 - 2001/07/29   (nové) umenie 1936 - 2001, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
2001/10/06 - 2001/11/23   Zeitgenössische slowakische Kunst in Passau aus der Samlung der Ersten slowakischen Investitionsgruppe AG / Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 from the First Slovak Investment Group´s Collection, St. Anna Kapelle, Pasov (Passau)
2002/05/03 - 2002/06/28   Vladimír Havrilla: Počítačová grafika & Roman Galovský: Počítačová grafika, Mestská galéria, Rimavská Sobota (Rimavská Sobota)
2002/12/13 - 2003/01/31   Súčasné slovenské výtvarné umenie 1960-2000: Zo sbírky Prvej slovenskej investičnej skupiny, Gallery Art Factory, Praha
2002/12/17 - 2003/05/25   Slovenské vizuálne umenie 1970-1985, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2003/03/06 - 2003/04/13   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s., Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2003/04/17 - 2003/05/16   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s., Šarišská galéria, Prešov (Prešov)
2003/06/05 - 2003/07/13   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s., Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2003/07/17 - 2003/09/14   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s., Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2003/10/09 - 2003/11/02   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s., Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2003/10/29 - 2003/11/30   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s., Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2004/10/11 - 2004/11/28   Współczesna sztuka słowacka 1960-2000: Ze zbiorów Pierwszej Słowackiej Grupy Inwestycyjnej / Contemporary Slovak Fine Art 1960-2000 from the First Slovak Investment Group's Collection, Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
2005/08/10 - 2005/09/21   Kortárs szlovák müvészet 1960-2000. Válogatás az Elsö Szlovák Befektetési Társaság gyüjteményéböl / Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 from the First Slovak Investment Group´s Collection, Ernst Múzeum, Budapešť (Budapest)
2005/12/07 - 2006/02/24   Súčasná slovenská grafika 16, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2007   Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 from the First Slovak Investment Group´s Collection, Primǎria Municipiului, Sibiu
2007   Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 from the First Slovak Investment Group´s Collection, Muzeul Național de Artă al României - MNAR (National Museum of Art of Romania), Bukurešť (Bucureşti)
2007/03/26 - 2007/04/15   Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 from the First Slovak Investment Group´s Collection, Mestna galerija Ljubljana, Lublaň (Ljubljana)
2007/05/12 - 2007/06/30   Kortárs Szlovák Müvészet 1960-2000 Válogatás az Elsö Szlovák Befektetési Társaság Gyüjteményéböl / Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 from the First Slovak Investment Group´s Collection, Varosi Müveszeti Muzeum (Městské muzeum umění), Györ
2007/05/25 - 2007/07/29   Forma následuje... risk / Form Follows... Risk, Centrum pro současné umění Futura, Praha
2007/05/25 - 2007/07/29   Forma následuje... risk / Form Follows... Risk, Karlin Studios, Praha
2007/05/29 - 2007/06/24   Príbeh skupiny A-R, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2007/08/15 - 2007/10/14   Forma následuje... risk / Form Follows... Risk, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
2007/12/06 - 2008/03/02   Slovenská grafika 20. storočia, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2008/04/24 - 2008/10/12   Nechci v kleci!: České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / No cage for me!: Czech and Slovak Art 1970–1989 from Collections of Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2008/06/27 - 2008/10/05   111 diel zo zbierok / Works of Art from Collection, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2008/06/27 - 2008/10/05   60 rokov otvorené, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2008/09/05 - 2008/10/16   Veronika Rónaiová - Sociálna sonda, Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
2008/10/14 - 2008/11/14   Zo slovenského konceptuálneho umenia, Szlovák Intézet - Budapest (Slovenský inštitút v Budapešti), Budapešť (Budapest)
2008/10/23 - 2009/02/22   1960 → Súčasnosť/ Slovenské umění + čeští hosté., Dům U Zlatého prstenu, Praha
2008/10/27 - 2009/03/01   Slovenský obraz (anti-obraz): 20. storočie v slovenskom výtvarnom umení, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2012/03/01 -   Independent Scene (A Segment of Slovak Visual Art 1960-2000), Veľvyslanectvo Slovenskej republiky, Londýn (London)
2014/09/20 - 2015/02/01   Paradox 90: Kurátorské koncepcie v období mečiarizmu (1993–1998), Dom umenia / Kunsthalle Bratislava (Slovenské centrum vizuálnych umení), Bratislava (Bratislava)
2014/11/04 - 2014/12/05   Idea, akcia, fotografia, Roman Fecik Gallery, Bratislava (Bratislava)
2015/08/06 - 2015/08/27   Conceptual Art and Communism in Slovakia in 1965–1989, Bohemian Benevolent & Literary Association (BBLA Gallery), New York City (New York)
2016/04/28 - 2016/09/25   Uhlem, štětcem, skalpelem…, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2016/06/26 - 2016/10/23   XXL pohledů na současné slovenské výtvarné umění, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2017/10/11 - 2018/01/13   ČS koncept 70. let / CS Conceptual Art of the 70s, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
2018/07/21 - 2018/09/30   Hommage à Peter Vajda, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2019/10/17 - 2019/10/31   Rigeleho otvorený ateliér, Rigeleho ateliiér, Bratislava (Bratislava)
2019/10/19 - 2020/02/16   Retina: Možnosti malby (1989–2019), 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
2019/11/21 - 2020/03/15   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2021/12/23 - 2022/01/31   Pohled do Archivu 15 – PF, DOX, Malá věž, Praha
2022/09/08 - 2022/10/29   Bytové výstavy: Permanentné alternatívy. Slovenské neoficiálne umenie 1970–1989, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2023/12/06 - 2024/03/01   PF nielen ako pozdrav, Slovenský rozhlas, Bratislava (Bratislava)
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
2005/10/20   Aukcia súčasného slovenského umenia, Design factory, Bratislava (Bratislava)
2006/10/11   Aukcia súčasného slovenského umenia 2006 / Auction of the slovak contemporary visual art 2006, Design factory, Bratislava (Bratislava)
2007/10/24   Aukcia súčasného slovenského umenia 2007, Design factory, Bratislava (Bratislava)
2011/12/18   24. aukce výtvarného umění, Restaurace Dynamo, Praha
2013/08/21   31. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2015/04/21   122. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/06/14   129. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/10/11   130. Jesenná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/11/22   131. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/12/13   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/04/25   134. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/06/13   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2018/03/06   139. Jarná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
2005/10/14 - 2005/10/19   Aukcia súčasného slovenského umenia, Design factory, Bratislava (Bratislava)
2006/10/05 - 2006/10/10   Aukcia súčasného slovenského umenia 2006 / Auction of the slovak contemporary visual art 2006 - výstava, Design factory, Bratislava (Bratislava)
2007/10/18 - 2007/10/23   Aukcia súčasného slovenského umenia 2007, Design factory, Bratislava (Bratislava)
2011/12/15 - 2011/12/18   24. aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie D&V Art, Praha
2015/04/14 - 2015/04/20   122. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/06/08 - 2016/06/13   129. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/10/05 - 2016/10/10   130. Jesenná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/11/14 - 2016/11/21   131. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/12/07 - 2016/12/12   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/04/18 - 2017/04/24   134. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/06/07 - 2017/06/12   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2018/02/28 - 2018/03/05   139. Jarná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
sraz/setkání/oslava
termín   název výstavy, místo konání
2002/04 - 2002/06/16   Dotyky a spojenia, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)

Vladimír (Vlado) Havrilla (Havrila)

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1990   Vladimír Havrilla: Loď 3, Galéria Gerulata, Bratislava (Bratislava)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1979   Miejsca i chwile, Ośrodek kultury i sztuky we Wroclawiu (Domek Romański), Vratislav (Wrocław, Breslau)
  1982   Bilder aus der Slovakei 1965 - 1980 II., Galerie PRAgXIS C. Schüppenhauer, Essen-Kettwig
  1987   Dotyky a spojenia 6, Obvodné kultúrne a spoločenské stredisko, Bratislava (Bratislava)
  1988   ...Igorovi Kalnému
  1989   6. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1990   Slowakische Kunst heute, Galerie der Stadt Esslingen, Esslingen am Neckar
  1990   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Verlag Beatrix Wilhelm, Stuttgart
  1991   Umění akce
  1992   Apelación / Challenge / Výzva (De la Ideollogía a las Ideas / From Ideology to Ideas / Od ideológie k ideám), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1992   Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992
  1992   Česká a slovenská kresba (1989 - 1992), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1992   Šedá cihla 35/1992, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1995   Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1997   630 cm2 (Mail-art Ostrava 95/97; Katalog výstav v letech 1995 a 1997), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1998   Středoevropské bienále kresby Plzeň '98, Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, Plzeň (Plzeň-město)
  2000   II. středoevropské bienále kresby Plzeň 2000, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2001   Rezonancie 1998, Kultúrne zariadenia Petržalky, Bratislava (Bratislava)
  2001   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
  2001   Umenie akcie / Action Art 1965-1989, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2001   Zeitgenössische slowakische Kunst in Passau aus der Samlung der Ersten slowakischen Investitionsgruppe AG, Verlagsgruppe Passau, Pasov (Passau)
  2002   Dotyky a spojenia (9. december 1985 - 17. november 1989), Orman, Bratislava (Bratislava)
  2002   Slovak Contemporary Art (Ze sbírky První slovenské investiční skupiny), Gallery Art Factory, Praha
  2002   Slovenské vizuálne umenie 1970-1985, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2003   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny (Druhá časť), Prvá slovenská investičná skupina, a.s., Bratislava (Bratislava)
  2005   Kortárs szlovák müvészet 1960-2000 (Válogatás az Elsö Szlovák Befektetési Társaság gyüjteményéböl), Vydavateľstvo Petrus, Bratislava (Bratislava)
  2007   Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 (From the First Slovak Investment Group´s Collection), Vydavateľstvo Petrus, Bratislava (Bratislava)
  2007   Forma následuje... risk / Form Follows... Risk, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2007   Slovenská grafika 20. storočia / Slovak Graphics of the 20th Century, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2008   111 diel zo zbierok / works of art from collections (Slovenská národná galéria / Slovak National Gallery), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2008   1960 -> Súčasnosť / 1960 -> Present (Slovenské umění + čeští hosté / Slovak art + Czech guests), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2008   Nechci v kleci! / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from collections of Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2008   Slovenský obraz (anti-obraz) / Slovak Picture (anti-picture) (20. storočie v slovenskom výtvarnom umení / 20th Century in the Slovak Visual Art), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2008   Súčasné slovenské výtvarné umenie 1960–2000 zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, Orman, Bratislava (Bratislava)
  2008   Zo slovenského konceptuálneho umenia, Szlovák Intézet - Budapest (Slovenský inštitút v Budapešti), Budapešť (Budapest)
  2009   Bilancovanie / balansovanie // Assesment / Balancing (Katalog Katedry Socha, objekt inštalácia, VŠVU, Bratislava / Catalogue of a Department Sculpture, Object, Installation, AFAD, Bratislava), Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  2012   Independent Scene (A Segment of Slovak Visual Art 1960-2000), Orman, Bratislava (Bratislava)
  2014   Paradox 90 (Kurátorské koncepcie v období mečiarizmu (1993–1998) / Curatorial Concepts During Meciarism (1993–1998)), Dom umenia / Kunsthalle Bratislava (Slovenské centrum vizuálnych umení), Bratislava (Bratislava)
  2015   Conceptual Art and Communism in Slovakia in 1965–1989 (Or 50 Years of Slovak Neo-Avant-Garde), Galerie Artandconcept (Artandconcept Gallery), Praha
  2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2017   ČS koncept 70. let / CS Conceptual Art of the 70s, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  2018   Hommage à Peter Vajda (Výber zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s. v Bratislave / Selection from the Collection of Prvá slovenská investičná skupina, a.s. in Bratislava), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2019   Retina (Možnosti malby (1989-2019)), 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  2020   Galéria 19 / Gallery 19 (Výročný katalóg 2015–2019 / Annual Catalogue 2015–2019), Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
  2021   ČS koncept 70. let, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  2023   Péefka (Československý fenomén nielen ako pozdrav), Intuície Mariána Mudrocha, o.z., Bratislava (Bratislava)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   Dějiny slovenského výtvarného umenia: 20. storočie, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2006   História a teória mediálneho umenia na Slovensku, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  2006   Slovenská grafika 20. storočia / Slovak graphic art of the 20th century, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  2015   Atlas sôch (Povojnové umenie v uliciach mesta Košice), Východné pobrežie, Košice (Košice)
  2017   Slovenské sochárstvo 1945–2015 (Socha a objekt), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2019   Alternatívna slovenská grafika (Netradičné, experimentálne a autorské podoby slovenskej grafiky v druhej polovici 20. storočia), Roman Fecik Gallery, Bratislava (Bratislava)
  2019   Príležitostné texty
  2020   Ume? Nie! (Príbeh zbierky Artandconcept), Vydavateľstvo Petrus, Bratislava (Bratislava)
  nedatováno   Čas v súvislostiach: Slovenské výtvarné umenie dvoch storočí / Time in Relations: Slovak Visual Art of Two Centuries (Absolventi a poslucháči vysokých umeleckých škôl v Bratislave, Viedni a Budapešti / The Graduates and Students of the Universities of Fine Arts in Bratislava, Vienna and Budapest), Slovensko-český klub, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1990   Etika a politika (Umenie proti totalite), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2009   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1949-2009: Šesťdesiat rokov / Academy of Fine Arts 1949-2009: Sixty Years, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia (Od abstraktného umenia k virtuálnej realite, idey - pojmy - hnutia), Kruh súčasného umenia Profil, Bratislava (Bratislava)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Vladimír Havrilla, Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992, 115-116
  1997   Mezinárodní periodické výstavy grafiky, Grapheion, 80-85
  1997   Rozlúčka so sedemdesiatymi rokmi, Umenie sedemdesiatych rokov, 38-50
  1997   Triennial of Contemporary Slovak Prints XIII - Současná slovenská grafika 1996, Grapheion, 1.číslo, 80-81
  2002   Premeny obrazu ako odrazu, Grapheion, 17 (speciální číslo).číslo, 29-34
  2002   Transformations of the Image as a Reflection, Grapheion, 17.číslo, 29-34
  2012   Skici z ateliéru, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Vladimír Havrilla (sk.wikipedia.org), sk.wikipedia.org
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   Vladimír Havrilla: New Faces, Galerie Václava Špály, Praha
  2002   Vladimír Havrilla: Retrospective, Galéria Medium, Bratislava (Bratislava)
  2006   Vladimír Havrilla: Medzi sci fi, slasťou a zenom, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2007   Vladimír Havrilla: Deset minut / Ten Minutes, Mánes, Praha
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   ...Igorovi Kalnému, Ústav aplikovanej kybernetiky, Bratislava (Bratislava)
  1992   Šedá cihla 35/1992, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1993   XII. Súčasná slovenská grafika, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  2001   (nové) umenie 1936 - 2001, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
  2002   Vladimír Havrilla: Počítačová grafika & Roman Galovský: Počítačová grafika, Mestská galéria, Rimavská Sobota (Rimavská Sobota)
  2007   Forma následuje... risk, Centrum pro současné umění Futura, Praha
  2008   Nechci v kleci / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from Colection of Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2016   XXL Pohledů na současné slovenské výtvarné umění / XXL Views of contemporary slovak art, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2019   Retina (Možnosti malby (1989–2019)), 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  2023   Péefka (Československý fenomén nielen ako pozdrav), Slovenský rozhlas, Bratislava (Bratislava)
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   Aukcia súčasného slovenského umenia / Auction of the Slovak contemporary visual art, Nadácia - Centrum súčasného umenia, Bratislava (Bratislava)
  2006   Aukcia súčasného slovenského umenia 2006 / Auction of the Slovak contemporary visual art 2006 (Nadácia - Centrum súčasného umenia), Nadácia - Centrum súčasného umenia, Bratislava (Bratislava)
  2007   Aukcia súčasného slovenského umenia 2007 / Auction of contemporary Slovak art 2007, Nadácia - Centrum súčasného umenia, Bratislava (Bratislava)
  2011   24. aukce výtvarného umění, 24.číslo, Galerie Dolmen, Praha
  2013   31. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2015   122. Večerná aukcia - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   129. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   130. Jesenná aukcia výtvarných diel - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   131. Večerná aukcia - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2017   134. Večerná aukcia SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2017   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2018   139. Jarná aukcia výtvarných diel - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
grafika
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Mladý tenista
  1992   Nácvik podania
  1992   Tenisový kurt
  1992   Územie nikoho
  1996   Dievča modelujúce sochy a pritom sa veľmi podobajúce na tieto sochy
  1996   Rubensova modelka vstupuje do ateliéru Mr. Pollocka a prináša mu Mondrianov odkaz
  1997   Generál Štefánik v mesačnom svite
  1998   Modern Art
  1999   3D Pollock a kruhový Mondrian
  1999   Picasso
  1999   V Mondrianovskej nálade
  1999   Van Gogh
  2001   Zelený labyrint
  2008   A tadiaľto tiekol niekedy Dunaj...
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Műcsarnok: Palace of exhibitions and branch galleries (October 1991), Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
  nedatováno   Galerie Artandconcept (moderní české a slovenské umění), Galerie Artandconcept (Artandconcept Gallery), Praha
kresba
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1970   Návrhy sôch 234-248
  1970   Neúspešný let
  1985   Parafráza obrazu Nečakali
  1988   Neúspešný let
  nedatováno   Bez názvu
obraz
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Návrat
plakát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Šedá cihla 35/1992, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
průvodce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2019   Retina (Možnosti malby (1989–2019)), 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
ročenka
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Galéria 19: Výročný katalóg 2016 / Annual Catalogue 2016, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Šedá cihla 35/1992, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
socha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1968   Hlava vesmírnej bytosti
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Arte Contemporanea Ceca e Slovacca: 1950 - 1992
výstavní koncepce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedat.   PF nielen ako pozdrav

Vladimír (Vlado) Havrilla (Havrila)

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1990   Vladimír Havrilla: Loď 3, Galéria Gerulata, Bratislava (Bratislava)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Apelación / Challenge / Výzva (De la Ideollogía a las Ideas / From Ideology to Ideas / Od ideológie k ideám), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2008   Zo slovenského konceptuálneho umenia, Szlovák Intézet - Budapest (Slovenský inštitút v Budapešti), Budapešť (Budapest)
  2015   Conceptual Art and Communism in Slovakia in 1965–1989 (Or 50 Years of Slovak Neo-Avant-Garde), Galerie Artandconcept (Artandconcept Gallery), Praha

Vladimír (Vlado) Havrilla (Havrila)

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1990   Vladimír Havrilla: Loď 3, Galéria Gerulata, Bratislava (Bratislava)

Vladimír (Vlado) Havrilla (Havrila)

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1990   Vladimír Havrilla: Loď 3, Galéria Gerulata, Bratislava (Bratislava)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
  2001   Zeitgenössische slowakische Kunst in Passau aus der Samlung der Ersten slowakischen Investitionsgruppe AG, Verlagsgruppe Passau, Pasov (Passau)
  2002   Slovak Contemporary Art (Ze sbírky První slovenské investiční skupiny), Gallery Art Factory, Praha

Vladimír (Vlado) Havrilla (Havrila)

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2018   Muzeum umění Olomouc doplnilo sbírku akčního umění díky ceně Visegradského fondu, Muzeion, 1.číslo, 26