131. Večerná aukcia SOGA

typ výstavy: dražba/aukce/bazar
místo konání: SOGA, aukčná sieň
termín: 2016/11/22
doba konání (katalog): 2016/11/22

poznámka:
19.00 hodin

131. Večerná aukcia SOGA

osoba   narození
Alexy Janko   25. 1. 1894    
Barčík Andrej   20. 11. 1928    
Bartoš Peter   29. 4. 1938    
Bazovský Miloš   11. 1. 1899    
Bednár Štefan   15. 5. 1909    
Benka Martin   21. 9. 1888    
Bruck Lajos   1846    
Csordák (Čordák) Ľudovít   4. 2. 1864    
Čutek Anton   6. 7. 1928    
Dobeš Milan   29. 7. 1929    
Eberl (Eberle) František (François)   25. 6. 1887    
Filko Stano   15. 6. 1937    
Foltýn František   9. 6. 1891    
Frešo Viktor   22. 6. 1974    
Galanda Mikuláš   4. 5. 1895    
García Condoy Honorio   21. 11. 1900    
Gobert Pierre   1. 1. 1662    
Hála Jan   19. 1. 1890    
Havrilla (Havrila) Vladimír (Vlado)   13. 5. 1943    
Hollósy Simon   2. 2. 1857    
Jakoby Július   28. 3. 1903    
Jankovič Jozef   8. 11. 1937    
Koller Július   28. 5. 1939    
Kompánek Vladimír   28. 10. 1927    
Kraicová Viera   5. 7. 1920    
Krivoš Rudolf   16. 11. 1933    
Lagranée Jean   18. 9. 1739    
Laluha Milan   11. 11. 1930    
Majerník Cyprian   24. 11. 1909    
Matejka Peter   26. 6. 1913    
Medňanský (Mednyánszky) Ladislav   30. 4. 1852    
Mousson Jozef   15. 12. 1887    
Nemčík Július   12. 11. 1909    
Nemes Endre   10. 11. 1909    
Nevan Eugen   18. 1. 1914    
Popovič Vladimír   27. 11. 1939    
Preissig Vojtěch   31. 7. 1873    
Prohászka-Tallós Štefan   8. 11. 1896    
Schurmann Maxmilián   29. 8. 1890    
Skutecký Dominik   14. 2. 1849    
Slavíček Antonín   16. 5. 1870    
Snyders Frans   11. 11. 1579    
Sovánka Karol   7. 3. 1883    
Szóbel Géza   5. 9. 1905    
Šimerová Martinčeková Ester   23. 1. 1909    
Štěpán Ivan   16. 6. 1937    
Uher Rudolf   19. 7. 1913    
Ullik Hugo   14. 5. 1838    
Weiner Kráľ Imro   26. 10. 1901    
Zach Bruno   6. 5. 1894    
Zemplényi Tivadar   1. 11. 1864    
Zmeták Ernest   12. 1. 1919    
Zoričák Ján   13. 11. 1944    
Želibská Shejbalová Jana   3. 5. 1941    
Žilinčanová Viera   10. 7. 1932    

131. Večerná aukcia SOGA

instituce, obec, adresa
Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava), Rybárska brána 2

131. Večerná aukcia SOGA

aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev)
  2016   131. Večerná aukcia - SOGA