Viera Kraicová

* 5. 7. 1920, Modra (Pezinok), Slovensko (Slovakia)
29. 4. 2012, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
malířka, ilustrátorka

 

národnost: slovenská
pohlaví: žena

Viera Kraicová
PF 1992
1992
malba
papír, tempera
14 x 10 cm
Viera Kraicová
Figurálna kompozícia
1970
malba
karton, tempera
14 x 25 cm
Viera Kraicová
Kompozícia
1969
malba
papír, tempera, tuš
15 x 21 cm
Viera Kraicová
Biela spútaná
1968
malba
olej, plátno
100 x 75 cm
Viera Kraicová
Nevesta
1973
malba
olej, plátno
100 x 75 cm
Viera Kraicová
Nevesta
1991
malba
papír, tempera
21 x 15 cm

heslo:
Tvorba Viery Kraicovej je originálnym a osobitým prínosom k rozvoju slovenského výtvarného umenia. Kraicová nikdy nebola dôsledne abstraktná, u nej sa vždy „figúra abstrahuje a abstraktný tvar spätne figuralizuje“ (Z. Kostrová). Inak povedané, Kraicovej tvorba nebola do dôsledkov ani abstraktná, ani realistická, ani novofiguratívna, bola viac mixom lyrickej a gestickej maľby, v ktorej sa objavujú rezíduá figurácie, imaginačného a metafyzického maliarstva. Kraicová dospela k osobnej verzii abstraktnej a gestickej figurácie s nezvyčajným lyrizmom a výnimočným citom pre farbu.
V polovici 50-tych rokov 20. storočia mala Kraicovej maľba konštruktivistickú kompozíciu, na prelome 50-tych a 60-tych rokov sa však začal postupne z jej obrazov vytrácať predmetný svet. Nezmizol však úplne, zostal v opare akýchsi hmiel, nejasných línií, v znakoch a v monochromatických farbách.
Začiatkom 60-tych rokov v jej tvorbe začali prevládať elementárne abstraktné znaky, kompozícia nadobúdala poeticko-imaginačný a spontánny výraz. V polovici 60-tych rokov zaznamenávala eruptívne umelecké vzopätie tvorby, založené na expresívnej figurácii, spojenej s gestom. Vytvárala základnú archetypálnu figurálnu zostavu (jednoduchý ovoid hlavy a slabo kontúrovanú siluetu figúry) doplnenú maliarskou hravosťou. V 70-tych rokoch (najmä po roku 1973) sa Kraicovej figúry vo väčších olejových formátoch spresňovali, kontúry figúr boli zreteľnejšie, jej figurálna maľba sa zvecnila, posunula sa viac do imaginačnej polohy. Kraicová však vytvárala väčší počet malých temperových formátov, v ktorých expresivita víťazila nad lyrikou, predstavivosť nad realitou, línia sa zjemňovala a opäť nadobúdala meditatívnu čistotu. Od 80-tych rokov na svojom výtvarnom vnímaní a vyjadrovaní už nič podstatné nemenila. Zostáva verná svojmu výtvarnému programu.
sk.wikipedia.org, 3.7.2017

poznámka:
Samostatné výstavy

1965 – Obrazy. Československé kultúrne stredisko, Budapešť
1967 – Obrazy. Mestská galéria, Bratislava
1968 – Tempery. Klub výtvarných umelcov a architektov, Bratislava
1969 – Obrazy a sochy. Nová síň, Praha (spolu s A. Klimom a R. Uhrom)
1982 – Výber z tvorby. Oblastná galéria M. A. Bazovského, Trenčín
1982 – Výber z tvorby. Múzeum Ľ. Štúra, Modra
1986 – Obrazy 1972 – 1986. Výstavná sieň L. Novomeského, Bratislava
1988 – Výber z tvorby. Galéria aktualít, Pálffyho palác, Galéria hl. mesta SSR Bratislavy, Bratislava; Obrazy 1972 – 1986.
Východoslovenská galéria, Košice
1990 – Viera Kraicová deťom. BIBIANA, Dom umenia pre deti, Bratislava
1991 – Obrazy, kresby. Galéria NOVA, Bratislava
1991 – Tempery 1966 – 1991. Oblastná galéria M. A. Bazovského, Trenčín; Galéria výtvarného umenia, Prešov
1991 – 1992 – Tempery 1966 – 1991. Galéria mesta Bratislavy, Pálffyho palác, Bratislava
1992 – Tempery 1966 – 1991. Oravská galéria, U Florina, Dolný Kubín
1996 – Maliarske dielo. Slovenská národná galéria, Bratislava; Zvolenský zámok, Zvolen
1998 – Tempery. CC Centrum, Bratislava – Petržalka
2000 – Sviatok farby. Múzeum Ľ. Štúra, Modra
2003 – Tempery. Galéria NOVA, Bratislava; Farebný svet. Galéria Slovenskej sporiteľne, Zelený dom, Bratislava
2010 – Výber z tvorby. Múzeum Ľ. Štúra, Modra
2013 – Maliarka s hviezdou v oku. Slovenský inštitút a Amabasáda SR, Rím