Turčianska galéria

obec: Martin (Martin)
adresa: Daxnerova 2
stát: Slovensko (Slovakia)

web: www.turiecgallery.sk

Turčianska galéria

 

Turčianska galéria

termín   název výstavy, místo konání
1987/09/03 - 1987/11/01   Oľga Krýslová: Obrazy z Turca, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1988/03 - 1988/04   Viliam Chmel: Výber z tvorby, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1988/09/21 - 1988/11/07   Martin Benka a Turiec, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1988/10/05 - 1988/11/06   Viliam Chmel 1917 - 1961: Výběr z tvorby, Městská knihovna Praha, Praha
1989   Stála expozícia zo života a tvorby Mikuláša Galandu, Galéria Mikuláša Galandu, Turčianske Teplice (Turčianske Teplice)
1989/01/26 - 1989/03/05   M. A. Bazovský: Výber z diela: 1899 - 1968, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1989/03 - 1989/04   Robert Brož: Prierez tvorbou, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1989/09/16 - 1989/10/30   Žánrová a historická maľba a grafika 18. a 19. st. zo zbierok martinských múzeí, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1990//12 - 1991/02   Milan Laluha, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1990/04/26 - 1990/05/27   Alojz Petráš: Akvarely a kresby, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1990/10 - 1990/11   Milan Thomka Mitrovský, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1990/10/04 - 1990/11/05   Želmíra Švehlová-Duchajová (1890 - 1955): Prvá slovenská maliarka, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1990/11/22 - 1990/12/17   Jozef Turzo: Tvorba, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1990/12/21 - 1991/01/28   Milan Laluha: Obrazy a kresby, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1991   Ladislav Záborský, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1991/02/22 -   Jozef Lackovič: Môj maľovaný svet, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1991/04/17 - 1991/05/19   Stanislav Tropp: Konštrukcie a kresba, grafika, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1991/05/30 - 1991/07/07   Ivan Štubňa: Z tvorby, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1991/07 - 1991/08   Jozef Sušienka: Keramika, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1992/02/13 - 1992/03/15   Albín Brunovský: Umelec a kniha, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1992/03/05 - 1992/04/19   Peklo, očistec, raj, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1992/05/07 - 1992/06/14   Blanka Votavová, Barbora Výrostková: Grafiky, objekty, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1992/05/18 - 1992/06/30   Oldřich Smutný: Obrazy, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1992/06/24   Derniéra s Oldřichom Smutným, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1992/06/25 - 1992/08/02   Imro Weiner-Kráľ 1901-1978: Súborné dielo, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1992/09/10 - 1992/10/18   Gita Matisová: Výber z tvorby (textil a divadelný kostým), Turčianska galéria, Martin (Martin)
1992/09/10 - 1992/10/18   Jitka Petrikovičová: Keramické plastiky, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1992/09/25 - 1992/11/08   Michel Yzorche, Výstavná sieň v Hornom Smokovci, Horný Smokovec, Vysoké Tatry (Poprad)
1992/10/29 - 1992/12/06   Peter Ďurík: Typografia, grafický design, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1992/12/10 - 1993/01/24   Ever Púček: Prierez tvorbou, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1993 - 1994/01/31   Súkromné listy Fullu a Galandu, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1993/02/05 - 1993/03/07   Michel Yzorche, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1993/02/09 - 1993/03/14   Ever Púček: Prierez tvorbou, Tatranská galéria, Horný Smokovec, Vysoké Tatry (Poprad)
1993/03/11 - 1993/04/18   Vincent Hložník, Dušan Šulc: Výber z knižnej tvorby 1942-1992, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1993/07/23 - 1993/08/19   Vladimír Báthory: Malba a grafika, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1993/11 - 1993/12   Stanislav Balko: Retrospektíva, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1993/12 - 1994/02   Peter Šabo: Obrazy, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1994/02/17 - 1994/03/27   František Tanóczky (1933 - 1993): Štyri ročné obdobia, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1994/03/31 - 1994/04/30   Ivan Šimko: Výber z celoživotného diela pri príležitosti autorových 80. narodenín, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1994/04/12 - 1994/05/08   Ján Raška: Obrazy, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1994/04/27   Jozef Vlček: Maliarske, grafické a rytecké dielo, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1994/08 - 1994/09   Fraňo Štefunko: Výber z komornej a medailérskej tvorby, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1994/09/22   Karol Baron: Krídla, čo všetko unesú, Oravská galéria, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
1995/04/60 - 1995/07/02   Fraňo Štefunko: Sochy, Župný dom, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
1995/05/11 - 1995/06/09   Mikuláš Galanda 1895-1938, Galéria Mikuláša Galandu, Turčianske Teplice (Turčianske Teplice)
1995/09/07 - 1995/11/05   Mikuláš Galanda, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1995/11/16 - 1996/01/31   Adriena Šimotová: O blízkom a vzdialenom, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1996/02/15 - 1996/03/31   Miroslav Cipár, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1996/10/17 -   Václav Boštík: Svet obrazu a obraz sveta, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1996/12/06 -   Stano Dusík: Sen staviteľa katedrál, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1997/02/28 -   Ľudo Lukáč: Výber z tvorby, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1997/05/06 - 1997/05/30   Ľudo Lukáč: Výber z tvorby, Kysucká galéria, Čadca (Čadca)
1997/05/22 -   Vladimír Janoušek, Věra Janoušková: Sochy, koláže, kresby, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1997/07 - 1997/08   Jana Trnková (Jana Trnka), Turčianska galéria, Martin (Martin)
1998/02/06 - 1998/03/19   Jana Trnková: O univerze, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1998/05/07 -   Jiří John: Malba, grafika, kresba, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1998/05/07 - 1998/06/20   Mária Filová: Moj vesmír, Výstavná sieň Atelier, Martin (Martin)
1998/06/25 -   Márius Maták: P.r.i.b.e.h.y. A t.o.r.z.á, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1999/04/23 - 1999   Miloš Alexander Bazovský: 1899 - 1968, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1999/07/08   Karol Baron: Perokresby a plastické koláže, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1999/08/26 -   Ján Skrisa: Mal'ba, Turčianska galéria, Martin (Martin)
2000/03/23 - 2000/05/08   Stephan Link: Mal´ba, kresba, ink-jet print / Malerei, Zeichnung, ink-jet print, Turčianska galéria, Martin (Martin)
2000/04/06 - 2000/05/13   Mikuláš Galanda, Tatranská galéria, Poprad (Poprad)
2000/05/12 -   Jiří Šalamoun: Malá recidíva, Turčianska galéria, Martin (Martin)
2000/05/15   Zdeněk Ziegler: Staré a nové, Turčianska galéria, Martin (Martin)
2000/07/13 -   Indivisual: Veronika Rónaiová, Eva Ploczeková, Róbert Makar, Turčianska galéria, Martin (Martin)
2000/07/13 -   Jozef Mužila: Vrstvenie, Turčianska galéria, Martin (Martin)
2000/12/15 - 2001/02/04   Daniel Pastirčák: Miserere, Turčianska galéria, Martin (Martin)
2001/04/06 - 2001/05/20   Milan Paštéka: Modré čakanie, Oravská galéria, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
2001/06/23 - 2001/07/31   Ján Novosedliak: 21 /06 / 2001 /09 /38, Turčianska galéria, Martin (Martin)
2001/06/29 - 2001/08/28   Václav Cigler, Vladimír Kordoš, Marián Mudroch, Štěpán Pala, Turčianska galéria, Martin (Martin)
2001/07/17 -   Socha v záhrade: Z tvorby pedagógov a študentov Katedry sochárstva VŠVU, Turčianska galéria, Martin (Martin)
2001/09/06 - 2001/10/08   Mikuláš Galanda, Turčianska galéria, Martin (Martin)
2001/10/12 - 2001/12/02   Európan Galanda, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
2001/10/19 - 2001/11/25   Ivan Bílý: Možno áno...., Turčianska galéria, Martin (Martin)
2001/12/08   Mikuláš Galanda: 1895 - 1938, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
2002/03/09 - 2002/05/05   Alojz Rigele, Turčianska galéria, Martin (Martin)
2002/06/28 - 2002/09/08   Pocta Mikulášovi Galandovi, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2002/07/18 -   Ever Púček: 1992 - 2002, Turčianska galéria, Martin (Martin)
2003/03/20 -   Gita Matisová: Z novej krajiny, Turčianska galéria, Martin (Martin)
2003/03/20 -   Peter Matis: Uvidime koniec zimy, Turčianska galéria, Martin (Martin)
2003/07/03 - 2003/09/07   Ester Martinčeková - Šimerová: Kamey, Turčianska galéria, Martin (Martin)
2003/07/03 - 2003/09/07   Július Jakoby 1958 - 1965, Turčianska galéria, Martin (Martin)
2003/12/12 - 2004/02/15   Súčasné umeni Turca 1990 - 2003, Turčianska galéria, Martin (Martin)
2004/03 - 2004/04   Ľudovít Hološka: Slova, čiary, machule, Turčianska galéria, Martin (Martin)
2005/12 - 2006/02   Petr Pavlík: Štrbinami k počiatku, Turčianska galéria, Martin (Martin)
2008/09/18 - 2008/11/09   Eduard Ovčáček: Metamorfózy E. O., Turčianska galéria, Martin (Martin)
2011/06/11 - 2011/08/28   Trienále umenia knihy Martin, Tatranská galéria, Poprad (Poprad)
2013/09/27 - 2013/11/10   Dorota Sadovská: Živé šaty, Turčianska galéria, Martin (Martin)
2021/08/12 - 2021/10/06   Jana Kapelová: Bezpodmienečná práca, Turčianska galéria, Martin (Martin)
2022/06/02 - 2022/09/02   Marián Mudroch: Výskumy vizuality III., Turčianska galéria, Martin (Martin)
2022/08/12 - 2022/10/23   4. Trienále umění knihy, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
nedat.   Jaroslav Vodrážka, Turčianska galéria, Martin (Martin)

Turčianska galéria

termín   název výstavy
1987/09/03 - 1987/11/01   Oľga Krýslová: Obrazy z Turca
1988/03 - 1988/04   Viliam Chmel: Výber z tvorby
1988/09/21 - 1988/11/07   Martin Benka a Turiec
1989/01/26 - 1989/03/05   M. A. Bazovský: Výber z diela: 1899 - 1968
1989/03 - 1989/04   Robert Brož: Prierez tvorbou
1990//12 - 1991/02   Milan Laluha
1990/10 - 1990/11   Milan Thomka Mitrovský
1990/10/04 - 1990/11/05   Želmíra Švehlová-Duchajová (1890 - 1955): Prvá slovenská maliarka
1990/11/22 - 1990/12/17   Jozef Turzo: Tvorba
1990/12/21 - 1991/01/28   Milan Laluha: Obrazy a kresby
1991   Ladislav Záborský
1991/02/22 -   Jozef Lackovič: Môj maľovaný svet
1991/04/17 - 1991/05/19   Stanislav Tropp: Konštrukcie a kresba, grafika
1991/05/30 - 1991/07/07   Ivan Štubňa: Z tvorby
1991/07 - 1991/08   Jozef Sušienka: Keramika
1992/02/13 - 1992/03/15   Albín Brunovský: Umelec a kniha
1992/03/05 - 1992/04/19   Peklo, očistec, raj
1992/05/07 - 1992/06/14   Blanka Votavová, Barbora Výrostková: Grafiky, objekty
1992/05/18 - 1992/06/30   Oldřich Smutný: Obrazy
1992/06/24   Derniéra s Oldřichom Smutným
1992/06/25 - 1992/08/02   Imro Weiner-Kráľ 1901-1978: Súborné dielo
1992/09/10 - 1992/10/18   Gita Matisová: Výber z tvorby (textil a divadelný kostým)
1992/09/10 - 1992/10/18   Jitka Petrikovičová: Keramické plastiky
1992/10/29 - 1992/12/06   Peter Ďurík: Typografia, grafický design
1992/12/10 - 1993/01/24   Ever Púček: Prierez tvorbou
1993 - 1994/01/31   Súkromné listy Fullu a Galandu
1993/02/05 - 1993/03/07   Michel Yzorche
1993/03/11 - 1993/04/18   Vincent Hložník, Dušan Šulc: Výber z knižnej tvorby 1942-1992
1993/06   Pavel Kastl: Podoby
1993/07/23 - 1993/08/19   Vladimír Báthory: Malba a grafika
1993/11 - 1993/12   Stanislav Balko: Retrospektíva
1993/12 - 1994/02   Peter Šabo: Obrazy
1994/02/17 - 1994/03/27   František Tanóczky (1933 - 1993): Štyri ročné obdobia
1994/03/31 - 1994/04/30   Ivan Šimko: Výber z celoživotného diela pri príležitosti autorových 80. narodenín
1994/04/12 - 1994/05/08   Ján Raška: Obrazy
1994/04/27   Jozef Vlček: Maliarske, grafické a rytecké dielo
1994/08 - 1994/09   Fraňo Štefunko: Výber z komornej a medailérskej tvorby
1995/09/07 - 1995/11/05   Mikuláš Galanda
1995/11/16 - 1996/01/31   Adriena Šimotová: O blízkom a vzdialenom
1996/02/15 - 1996/03/31   Miroslav Cipár
1996/10/17 -   Václav Boštík: Svet obrazu a obraz sveta
1996/12/06 -   Stano Dusík: Sen staviteľa katedrál
1997/02/28 -   Ľudo Lukáč: Výber z tvorby
1997/05/22 -   Vladimír Janoušek, Věra Janoušková: Sochy, koláže, kresby
1997/07 - 1997/08   Jana Trnková (Jana Trnka)
1998/05/07 -   Jiří John: Malba, grafika, kresba
1998/06/25 -   Márius Maták: P.r.i.b.e.h.y. A t.o.r.z.á
1999/04/23 - 1999   Miloš Alexander Bazovský: 1899 - 1968
1999/07/08   Karol Baron: Perokresby a plastické koláže
1999/08/26 -   Ján Skrisa: Mal'ba
2000/03/23 - 2000/05/08   Stephan Link: Mal´ba, kresba, ink-jet print / Malerei, Zeichnung, ink-jet print
2000/05/12 -   Jiří Šalamoun: Malá recidíva
2000/05/15   Zdeněk Ziegler: Staré a nové
2000/07/13 -   Indivisual: Veronika Rónaiová, Eva Ploczeková, Róbert Makar
2000/07/13 -   Jozef Mužila: Vrstvenie
2000/10/21 - 2000/01/20   Robert Brož
2000/12/15 - 2001/02/04   Daniel Pastirčák: Miserere
2001/04/06   Ladislav Záborský: Dialógy s večnosťou
2001/06/23 - 2001/07/31   Ján Novosedliak: 21 /06 / 2001 /09 /38
2001/06/29 - 2001/08/28   Václav Cigler, Vladimír Kordoš, Marián Mudroch, Štěpán Pala
2001/07/17 -   Socha v záhrade: Z tvorby pedagógov a študentov Katedry sochárstva VŠVU
2001/09/06 - 2001/10/08   Mikuláš Galanda
2001/10/19 - 2001/11/25   Ivan Bílý: Možno áno....
2002/03/09 - 2002/05/05   Alojz Rigele
2002/07/18 -   Ever Púček: 1992 - 2002
2003/03/20 -   Gita Matisová: Z novej krajiny
2003/03/20 -   Peter Matis: Uvidime koniec zimy
2003/07/03 - 2003/09/07   Ester Martinčeková - Šimerová: Kamey
2003/07/03 - 2003/09/07   Július Jakoby 1958 - 1965
2003/12/12 - 2004/02/15   Súčasné umeni Turca 1990 - 2003
2004/03 - 2004/04   Ľudovít Hološka: Slova, čiary, machule
2005/10/27 - 2006/01/09   Mikuláš Galanda: Poézia a láska (1895 - 1938)
2005/12 - 2006/02   Petr Pavlík: Štrbinami k počiatku
2006/05/17 - 2006/07/10   XVII. Bienále fantázie Martin 2006
2008/09/18 - 2008/11/09   Eduard Ovčáček: Metamorfózy E. O.
2013/09/27 - 2013/11/10   Dorota Sadovská: Živé šaty
2021/08/12 - 2021/10/06   Jana Kapelová: Bezpodmienečná práca
2022/06/02 - 2022/09/02   Marián Mudroch: Výskumy vizuality III.
nedat.   Jaroslav Vodrážka
stálá expozice   Moderné umenie 20. storočia v Turci

Turčianska galéria

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1988   Martin Benka a Turiec
  1988   Viliam Chmel: Výber z tvorby
  1989   Mikuláš Galanda
  1990   Jozef Turzo: Tvorba
  1990   Milan Laluha
  1990   Milan Thomka Mitrovský
  1992   Peter Ďurík: Typografia, grafický design
  1993   Peter Šabo: Obrazy
  1994   Fraňo Štefunko: Výber z komornej a medailérskej tvorby
  1994   František Tanóczky (1933-1993): Štyri ročné obdobia
  1997?   Jana Trnková (Jana Trnka)
  1998   Jiří John: Maľba, grafika, kresba
  1998   Joska Skalník: Obrazy, koláže, grafika
  2000   Jiří Šalamoun: Malá recidíva (ilustrácie, plagáty, voĺná grafika)
  2000   Jozef Mužila: Vrstvenie
  2000   Ladislav Záborský: Dialógy s večnosťou (Život a tvorba akademického maliara Ladislava Záborského)
  2005   Petr Pavlík: Štrbinami k počiatku
  2013   Dorota Sadovská: Živé šaty / Vivid Dresses
  2021   Jana Kapelová: Bezpodmínečná práca / Unconditional Work
  2022   Marián Mudroch: Výskumy vizuality III.
  nedatováno   Jaroslav Vodrážka
  nedatováno   Sergej Šaršún
  nedatováno   Zdeněk Ziegler: Staré a nové
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1993   Vincent Hložník, Dušan Šulc: Výber z knižnej tvorby 1942-1992
  1997   Vladimír Janoušek, Věra Janoušková: Sochy, koláže, kresby
  2001   Václav Cigler, Vladimír Kordoš, Marián Mudroch, Štěpán Pala
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  nedat. (2017)   Mikuláš Galanda: Energia kresby
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1987   Oľga Krýslová: Obrazy z Turca
  1990   Jozef Turzo: Tvorba
  1990   Milan Laluha: Obrazy a kresby (z majetku slovenských galériíí: SNG,GHMB,OG,OG MAB,TG,SG)
  1990   Želmíra Švehlová-Duchajová (1890 - 1955): Prvá slovenská maliarka
  1991   Ivan Štubňa: Z tvorby
  1991   Ladislav Záborský
  1991   Stanislav Tropp: Konštrukcie a kresba, grafika
  1992   Albín Brunovský: Umelec a kniha (Pocta Komenskému)
  1992   Derniéra s Oldřichom Smutným
  1992   Ever Púček: Prierez tvorbou
  1992   Oldřich Smutný: Obrazy
  1992   Peter Ďurík: Typografia, grafický design
  1993   Michel Yzorche
  1993   Peter Šabo: Obrazy
  1993   Vladimír Báthory: Maľba a grafika / Paintings and Graphic art
  1994   Fraňo Štefunko (1903-1974): Medaila a komorná plastika
  1994   František Tanóczky (1933 - 1993): Štyri ročné obdobia
  1994   Ivan Šimko: Výber z celoživotného diela pri príležitosti autorových 80. narodenín
  1994   Ján Raška: Obrazy
  1995   Mikuláš Galanda 1895-1938
  1996   Miroslav Cipár
  1996   Stano Dusík: Sen staviteľa katedrál
  1996   Václav Boštík: Svet obrazu a obraz sveta
  1997   Ľudo Lukáč: Výber z tvorby
  1998   Jiří John: Maľba, grafika, kresba
  1998   Márius Maták: P.r.i.b.e.h.y. A t.o.r.z.á (černobieléefotografie z cest a denníkov 1977 - 1997)
  1999   Ján Skrisa: Mal'ba
  2000   Daniel Pastirčák: Miserere
  2000   Jiří Šalamoun: Malá recidíva (ilustrácie plagáty voľná grafika)
  2000   Jozef Mužila: Vrstvenie
  2000   Stephan Link: Mal´ba, kresba, ink-jet print / Malerei, Zeichnung, ink-jet print
  2000   Zdeněk Ziegler: Staré a nové (Knihy a plakáty)
  2001   Ivan Bílý: Možno áno.... (plakáty - objekty - knihy)
  2001   Ján Novosedliak: 21 /06 / 2001 /09 /38
  2001   Ladislav Záborský: Dialógy s večnosťou
  2001   Mikuláš Galanda (1895 - 1938)
  2002   Alojz Rigele
  2002   Ever Púček: 1992 - 2002
  2003   Ester Martinčeková - Šimerová: Kamey
  2003   Gita Matisová: Z novej krajiny (tapisérie)
  2003   Peter Matis: Uvidime koniec zimy
  2008   Eduard Ovčáček: Metamorfózy E. O.
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1992   Blanka Votavová, Barbora Výrostková: Grafiky, objekty
  1992   Gita Matisová: Výber z tvorby (textil a divadelný kostým), Jitka Petrikovičová: Keramické plastiky
  1992   Peklo, očistec, raj (Jozef Červeň, František Malík, Marek Ormandík)
  1997   Vladimír Janoušek, Věra Janoušková: Sochy, koláže, kresby
  2000   Indivisual: Veronika Rónaiová, Eva Ploczeková, Róbert Makar
  2001   Socha v záhrade: Z tvorby pedagógov a študentov Katedry sochárstva VŠVU
  2001   Václav Cigler, Vladimír Kordoš, Marián Mudroch, Štěpán Pala
  2003   Súčasné umeni Turca 1990 - 2003
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1995   Adriena Šimotová: O blízkom a vzdialenom
parte
  rok vydání   název (podnázev)
  1999   Mária Galandová (rod. Boudová)
soubor pohlednic
  rok vydání   název (podnázev)
  nedatováno   Mikuláš Galanda

Turčianska galéria

osoba narození poznámka
Ďurík Peter 9. 10. 1947 1988 - ????, člen umělecké komise
Gallová Viera 15. 4. 1950 1990 - ????, ředitelka

Turčianska galéria

osoba narození
Macho Palo 22. 9. 1965
Vydrnák Jozef 27. 3. 1961

Turčianska galéria

obraz
rok vydání   autor, název (podnázev)
1931   Majerník Cyprian, Zátiší