Orest Dubay

* 15. 8. 1919, Veľká Poľana (Snina), Slovensko (Slovakia)
2. 2. 2005, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
pedagog, grafik, malíř

 

národnost: slovenská
pohlaví: muž

Orest Dubay
Náš deň VI
1980
linořez
karton
400 x 400
Orest Dubay
Pri západe slnka
1970
malba
olej, papír
55 x 35 cm
Orest Dubay
Nad horami
1971
linoryt (X 3)
papír
257 x 500
Orest Dubay
Duet
1971
rytectví
papír
160 x 506
Orest Dubay
Podivná noc
1971
rytectví
papír
200 x 600

heslo:
V rokoch 1939 - 1943 - študoval na oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave. V roku 1948 prijal miesto asistenta na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. V rokoch 1949-84 pôsobí ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení, 1968-71 rektorom VŠVU, 1964 bol vymenovaný za čestného člena Accademia Fiorentina delle arti. Manželka Anna Dubayová rod. Vyšná (nar. 1920, Sokolče). Ich synom je slovenský maliar Orest Dubay (1954) a synovcom rozhlasový novinár Vladimír Šmihula (1943).
sk.wikipedia.org, 10.7.2017