Milan Paštéka

* 20. 5. 1931, Trenčín (Trenčín), Česká republika (Czech Republic)
23. 9. 1998, Voznica, Slovensko (Slovakia)
malíř, grafik

 

národnost: slovenská
pohlaví: muž

Milan Paštéka
Krajina II.
1955-1957
malba
olej, plátno
51 x 67 cm
Milan Paštéka
Z cyklu Kráľ Ubu
1968
kresba
papír, pastel, tužka
300 x 470
Milan Paštéka
Radosti
1968
lept (C 3), suchá jehla (C 4)
papír
360 x 530
Milan Paštéka
Krajina
1960
barevná litografie
papír
341 x 470
Milan Paštéka
Krajina
1959
malba
olej, sololit
70 x 99 cm
Milan Paštéka
Krajina
1960
malba
akvarel, papír
24 x 39 cm

heslo:
Patrí k citlivým kresliarom a je jedným z najvýraznejších a najkultivovanejších slovenských koloristov. Vzácny zmysel pre hodnotu tónu a odtieňa sa prejavuje aj v jeho čierno-bielych kresbách, leptoch a litografiách Príznačnými črtami jeho tvorby sú humor a irónia. Celý svoj tvorivý život hľadal svoju odpoveď na otázku: Čo je to maliarstvo? Jeho odpoveďou bolo hľadanie takého výrazu zmyslu výtvarného posolstva, ktorý by dokázal vyvolať komunikáciu medzi maliarom a jeho divákom, kde sa vždy mení kód a divák je ochotný túto zmenu akceptovať a vstúpiť do dialógu, kde sa mení nielen zmysel posolstva, ale aj divák sám. Kurátor takmer všetkých jeho výstav Peter Michalovič konštatuje, že Paštéka nikomu nič nevnucoval a prázdnymi frázami nič nepropagoval, len bez slov ponúkal divákovi svoj pohľad, teda svoju interpretáciu sveta. Ponúkal malé príbehy, ponúkal svoje svedectvo o stave vecí, ponúkal obrazy afektov. Veľká časť jeho kresieb zostáva skrytá v archíve, a iba pomaly sa dostáva na svetlo, aby umožnila začať dialóg medzi Milanom Paštékom a jeho divákmi. V ostatných rokoch sa venoval aj práci v oblasti keramiky.
Hlavnou témou jeho tvorby v maľbe, kresbe aj grafike je človek a jeho vzťah k priestoru. V 60. rokoch smeroval k expresívnej deformácii obrazu ľudskej bytosti ako súhrnu psychofyzických energií, v 70. rokoch prevažoval sklon k lyrickej meditatívnosti.
osobnosti.sk, 25.6.2017

poznámka:
katalog uvádí *1921