Matej Krén

* 20. 4. 1958, Trenčín (Trenčín), Slovensko (Slovakia)
tvůrce instalací, sochař

 

národnost: slovenská
pohlaví: muž
web: www.matejkren.cz

heslo:
Dielo Mateja Kréna je nezameniteľné mimoriadnym tvorivým rozpätím. Pozornosť odborníkov i laického publika upútava vyhraneným prístupom k soche, objektu, inštalácii, kresbe, grafike, maľbe, akčnému umeniu, filmu, hudbe, zvuku a slovu. Jeho práce sa dotýkajú nielen aktuálnych problémov ako je stieranie hraníc medzi skutočnosťou a fikciou, pamäťou a súčasnosťou, ale aj klasických výtvarných tém – vzťahu vnútorného a vonkajšieho, časti a celku a podobne. Pre jeho tvorbu je charakteristické hľadanie obsahovej komplexnosti vyjadrené lapidárnou a zrozumiteľnou rečou.
Narodil sa v Trenčíne, absolvoval Strednú školu umeleckého priemyslu v Bratislave, v štúdiu ďalej pokračoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Už v absolventskom ročníku získal na Medzinárodnej výstave študentov v japonskom Kobe Honor Award (1985).
V rokoch 1986-88 realizoval v barrandovskom filmovom štúdiu Bratři v triku animovaný film That´s a movie, ktorý bol uvedený na medzinárodných filmových festivaloch v Berlíne, Paríži, Trenčianskych Tepliciach a v španielskej Huesce, kde za jeho výtvarné stvárnenie obdržal Hlavnú cenu Danzate del Oro (1991).
Do roku 1989 sa zúčastnil mnohých výstav ako napr. Artprospekt, Posun artefaktu, Terén a i. v rámci neoficiálnej výtvarnej scény, ktorá svoj prejav neprispôsobovala ideologizovanému vkusu obdobia normalizácie. V tomto zmysle sa do širšieho povedomia verejnosti natrvalo zapísala výstava Suterén (1989), na ktorej skupina bratislavských umelcov dokázala zakódovať do hlbších významových rovín svojich diel esenciu autentického životného pocitu človeka v "reálnom socializme".
Po novembrových udalostiach sa spolupodieľal na transformácii Vysokej školy výtvarných umení, kde krátko pôsobil aj ako pedagóg.
Od začiatku 90. rokov vystavuje na prestížnych svetových prehliadkach umenia v dôležitých metropolách Európy i zámoria (Amsterdam, Berlín, Budapešť, Chicago, Lisabon, Paríž, Philadelphia, Praha, Sao Paolo, Sevilla, Soul, Viedeň a i.) Patrí k vybraným svetovým výtvarným umelcom, ktorí dostali pozvanie na dlhodobý pobyt do medzinárodného Štúdia kreativity v Manufacture Nationale de Sevres v Paríži, kde realizoval vlastné projekty s využitím netradičného spracovania porcelánu (1992-1993). V roku 1998 natrvalo umiestnil dielo Idiom vo vestibule Mestskej knižnice v Prahe. Jeho knižná rotunda s názvom Gravity mixer sa stala podstatnou súčasťou expozície Českého pavilónu na EXPO 2000 v Hannoveri. V rokoch 2004-2005 reprezentoval slovenské výtvarné umenie v rámci putovného projektu The New Ten po viacerých významných centrách Európy, ktorý bol koncipovaný ako symbolické pripojenie sa k Európskej únii v oblasti súčasného výtvarného umenia. V roku 2006 ho portugalská nadácia medzinárodného významu Calouste Gulbenkian Foundation oslovila, aby pri príležitosti osláv 50. výročia od jej založenia vytvoril špeciálny projekt. Jeho dielo Book Cell je tam vystavené od júla 2006 až do januára 2007.
Matej Krén získal niekoľko prestížnych medzinárodných ocenení: Cenu kritiky a Cenu diváka za prezentované dielo Idiom na Bienále súčasného umenia v Sao Paolo (1994). Hlavnú cenu v celosvetovej výtvarnej súťaži Promotion of the Arts organizovanej UNESCO v Paríži (1995). V tom istom roku mu významná americká nadácia Pollock-Krasner udelila tvorivé štipendium a za úspešnú reprezentáciu slovenského umenia v zahraničí prevzal ocenenie ministra kultúry SR. V roku 2004 sa stal držiteľom slovenského výročného ocenenia za umenie – Ceny Tatrabanky.
Krénove diela sú súčasťou mnohých zahraničných i domácich zbierok umenia. Jeden z jeho medzinárodne oceňovaných projektov posledných rokov Pasáž predstavuje dominantu trvalej zbierky Galérie mesta Bratislavy.
Matej Krén momentálne žije a tvorí v Prahe.
zdroj – www.matejkren.cz

poznámka:
odkazová formaq
Kren, Maťo,1958-
syn sochaře Juraje Kréna (1925-1969)