Vojtěch Josef Volavka

* 17. 9. 1899, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 16. 9. 1985, Toronto, Kanada (Canada)
historik umění

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01150452

poznámka:
doc., PhDr., DrSc.; zaměřený na české a francouzské umění 19. a 20. stol., technické a technologické předpoklady vzniku uměleckého díla

Vojtěch Josef Volavka

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1918 - 1924   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění, Chytil Karel, *1857
1918 - 1924   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění, Birnbaum Vojtěch, *1877
1920 - 1921   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, kresba, Dítě Emanuel, *1862

Vojtěch Josef Volavka

rok od - do   instituce, obec, poznámka
1924 - 1941   Moderní galerie, Praha, galerijní praxe
1926 - ????   Řím (Roma), Řím (Roma), studijní pobyt, stipendium Historického ústavu
1936 - 1937   Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris), a 1968, technologická laboratoř Louvru
1944 - 1945   Německo, koncentrační tábor
1945 - 1947   Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha
1947 - 1956   Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, nám. Jana Palacha 2
1954 - 1964   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), Hviezdoslavovo nám. 18, docent, 1958 doktorát
1968 - ????   Kanada
1968 - ????   Spojené státy americké (USA), emigrace

Vojtěch Josef Volavka

rok od - do   student, škola, obec
1949 - 1953   Mráz Bohumír, *1930, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, historie
1953 - 1958   Mrázová Schusterová Marcela, *1935, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění a historie

Vojtěch Josef Volavka

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   exil, *
???? - ????   Sdružení přátel Moderní galerie, *
1968 - ????   český exil (Kanada), *

Vojtěch Josef Volavka

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1961/05   Pokrokové umění v ilegalitě a boji, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
symposium/seminář
termín   název výstavy, místo konání
1965/06/07 - 1965/06/13   Mezinárodní symposium dějepisu umění, Praha, Praha

Vojtěch Josef Volavka

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2020   Století Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1980 - 1985 s doplňky za předchozí léta), Národní knihovna České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2009   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2009 (XX. Vil – Vz), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1935   V.Volavka: W.Nowak. (Akord 1935/4), O knihách, 40
  1935   Václav Volavka: Malířský rukopis ve francouském obraze nové doby (Akord 1935/1), O knihách, 8
  1936   Vojtěch Volavka: Francouzské malířství v Moderní galerii / Nové knihy o umění (Sezona (Recenze)), Život
  1957   Nová kniha Vojtěcha Volavky, Výtvarné umění, 7.ročník, 1.číslo, 44-46
  1959   Vojtěch Volavka šedesádiletý, Výtvarná práce, 7
  1960   Kniha o soše, Výtvarná práce, 5
  1961   Bratislavské výstavy v květnu, Výtvarná práce, 7-9
  1961   Vojtěch Volavka: O moderním umění..., Výtvarná práce, 4
  1962   Vojtěch Volavka: O moderním umění (Recenze), Výtvarné umění, 181-182
  1963   Vojtěch Volavka: Karel Purkyně (Recenze), Výtvarné umění, 82-83
  1964   Pětašedesátiny Vojtěcha Volavky, Výtvarná práce, 12.ročník, 16-17.číslo, 3-3
  1965   Mezinárodní symposium o obrazárně Pražského hradu, Výtvarná práce, 13.ročník, 15.číslo, 4-5
  1966   Galerie a dnešek ((Rozhovor s prof. Vojtěchem Volavkou zaznamenal Jiří Šetlík)), Výtvarná práce, 1-7
  1968   F. Tichý knižně, Výtvarná práce, 2
  1968   Jaký hrnec - taková poklička, Výtvarná práce, 6
  1968   Nepochopitelná historie, Výtvarná práce, 6-7
  1968   Nové knihy, Výtvarná práce, 2
  1968   Odpověď dr. Volavkovi, Výtvarná práce, 6
  1997   Profily profesorů a docentů Semináře dějin umění, Almanach, 56-68
  1997   Učitelé a pracovníci Semináře dějiny umění, Almanach, 89
kalendář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  199?   Umění a umělci na starých fotografiích z fondů a sbírek Archivu Národní galerie v Praze, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
plakát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze

Vojtěch Josef Volavka

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1933   Průvodce po Moderní galerii, Moderní galerie, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1934   Malířský rukopis ve francouzském obraze nové doby, Státní grafická škola / Střední průmyslová škola grafická / Vyšší škola uměleckého průmyslu, Praha
  1935   Francouzské malířství v pražské Moderní galerii, Jan Štenc, Praha
  1935   Willi Nowak, František Venera, Brno (Brno-město)
  1936   Josef Václav Myslbek, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1939   Malba a malířský rukopis (Úvod do studia malířského rukopisu), Státní grafická škola / Střední průmyslová škola grafická / Vyšší škola uměleckého průmyslu, Praha
  1940   Josef Navrátil, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1941   František Tichý, František Topič, nakladatelství, Praha
  1941   Malířství devatenáctého století (Umění národního obrození - I), Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1941   Václav Pavlík, Česká grafická Unie, a.s., Praha
  1942   Karel Purkyně, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1948   Malířství devatenáctého století (Umění národního obrození - I), Umělecká beseda, Praha
  1948   Praha, Jaroslav Podroužek, Praha
  1948   Sochařství devatenáctého století (Umění národního obrození - II), Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1949   Česká kresba XIX. století, Družstevní práce, Praha 1
  1950   Karel Purkyně, Orbis, Praha
  1956   Die Handschrift des Malers, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1956   Jak vzniká socha (Technika a tvůrčí proces v průběhu věků), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1958   Die handschrift des bildhauers, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1959   O soše (Úvod do historické technologie a teorie sochařství - 1. díl), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1961   Ján Želibský (Obrazy a kresby), Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
  1961   O moderním umění, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1962   Karel Purkyně, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1965   Michelangelo, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1966   Kunstwanderungen durch Prag, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1967   Pouť Prahou (Dějiny a umění), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1968   České malířství a sochařství 19. století, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1968   František Tichý: Kresby, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
soubor reprodukcí
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1938   Česká kresba (Sešit 2. Soubor patnácti kreseb ze sbírek Moderní galerie v Praze), Družstevní práce, Praha 1

Vojtěch Josef Volavka

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1929   Soupis sochařského díla Josefa Václava Myslbeka
  1941   Jan Štursa, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1942   Z náčrtníku Angelo Zeyera, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1948   Ota Janeček: Obrazy z let 1943-1948
  1948   Vilém Nowak, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1949   Ota Janeček: Práce z r. 1948
  1951   Ota Janeček
  1957   Ota Janeček: Portrétní kresby z roku 1956, Český fond výtvarných umění, Praha
  1961   Jan Zrzavý: Obrazy - kresby - ilustrace
  1995   Ota Janeček: Obrazy
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1935   Katalog výstavy francouzského moderního sochařství
  1940   Galerie Umělecké besedy (Obrazy, plastiky a kresby českých mistrů XIX. století), Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1940   Umění 1900 - obrazy, plastiky, plakáty a knihy, Topičův salon (1937-1949), Praha
  nedat.   Výstava francouzské grafiky, kreseb a plastik, Skupina československých umělců grafiků Hollar, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1932   Grafické dílo Maxe Švabinského, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1942   Josef Václav Myslbek, Grafické umělecké závody V. Neubert a synové, Praha
  1942   Karel Purkyně, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1961   O moderním umění, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Cirkus a varieté Františka Tichého, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1968   František Tichý: Kresby, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  2020   Čtyři generace Radů, Město Železný Brod, Železný Brod (Jablonec nad Nisou)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1940   Srdce vlasti Praha očima básníků a umělců, Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
  2003   Jan Zrzavý: O něm a s ním (Antologie textů Jana Zrzavého a o Janu Zrzavém), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2004   Zajatec kubismu (Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953)), Artefactum, Praha
  2006   Rudolf Kremlička: O něm a s ním (Vlastní texty Rudolfa Kremličky a texty o Rudolfu Kremličkovi), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1930   Souborná výstava J. V. Myslbeka, Život, 12-13
  1932   Rudolf Kremlička, Život, 13-52
  1932   Sochař Jaroslav Horejc, Měsíc, 9.číslo, 17-19
  1933   Nové obrazy Vlastimila Rady, Život, 94-98
  1935   Poznámky k výstavě moderního francouského sochařství v pražském Belvederu. (Akord 1935/5), Umění, 69-73
  1936   Moderní československé umění v Bruselu, Umění, 50-51
  1936   Vzpomínková výstava O. Gutfreunda, Magazín družstevní práce, 90
  1937   Sbírka Armanda Grosze v Praze, Volné směry, 83-86
  1940   České moderní sochařství, Umění, 317-359
  1940   Praha v díle žijících umělců, Srdce vlasti Praha očima básníků a umělců, 137-144
  1940   Úvodem (Sbírka obrazů, plastik a kreseb, ...), Galerie Umělecké besedy, 7-9
  1942   Podobizna v umění, Život, 49-51
  1949   Jméno malíře Oty Janečka..., Ota Janeček: Práce z r. 1948
  1956   K výstavě Františka Tichého, Výtvarná práce, 11
  1956   Moderní umění v holandských městech, Výtvarná práce, 11
  1956   Moderní umění v holandských městech, Výtvarná práce, 8
  1957   Brněnská výstava zakladatelů moderního českého umění, Kultura, 1.ročník, 44.číslo, 6-6
  1957   K nové knize o Josefu Mánesovi, Výtvarné umění, 7.ročník, 5.číslo, 228-230
  1957   Kolem výstavy zátiší v české malbě XX. století, Výtvarné umění, 7.ročník, 2.číslo, 60-69
  1957   Kolem výstavy zátiší v české malbě XX. století, Výtvarné umění, 7.ročník, 3.číslo, 114-120
  1957   Rembrandtova malířská technika a jeho malířský rukopis, Výtvarné umění, 6.ročník, 10.číslo, 444-455
  1957   Úvahy kolem nových i starých museí v jižní Italií, Výtvarná práce, 12
  1957   Z nových knih, Výtvarná práce, 4-5
  1958   Šestý kongres AICY, Výtvarné umění, 7.ročník, 10.číslo, 469-473
  1959   Moderní sochařství Francie, Výtvarná práce, 7-8
  1959   Za Janem Laudou, Výtvarná práce, 3
  1960   Bohumil Kubišta, Výtvarná práce, 3-4
  1960   Ještě o soše (Tentokrát v rozhovoru s V. Volavkou), Výtvarná práce, 6
  1960   K úmrtí Bernarda Berensona, Výtvarná práce, 4-5
  1960   Nové umění a nová technologie, Výtvarná práce, 4-5
  1960   Vzpomínka na Velázqueze (K třístému výročí jeho smrti), Výtvarné umění, 200-205
  1960   Za Vincencem Kramářem, Výtvarná práce, 11-12
  1962   Ještě ke galerijním instalacím, Výtvarná práce, 5-7
  1962   Za Františkem Tichým, Výtvarné umění, 56-61
  1964   K teorii mozaiky, Výtvarná práce, 1-7
  1964   Michelangelův přínos, Výtvarné umění, 241-249
  1964   Vzpomínka na Vojtěcha Birnbauma, Výtvarná práce, 9-10
  1965   Diskuse ze sjezdu SČSVU, Výtvarná práce, 1-19
  1965   K otázkám současného malířského rukopisu, Výtvarné umění, 458-473
  1966   Galerie a dnešek ((Rozhovor s prof. Vojtěchem Volavkou zaznamenal Jiří Šetlík)), Výtvarná práce, 1-7
  1966   Osudy Bruselského pavilónu, Výtvarná práce, 6
  1967   Hledání ztraceného času, Výtvarná práce
  1968   Diskuse (Odpověď na repliku), Výtvarná práce, 8
  1968   Střídání stráží, Výtvarná práce, 9
  1969   Charles Baudelaire (1868 1968), Listy, 11
  2003   (Úvodní slovo), Jan Zrzavý: O něm a s ním, 258-259
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1965/12/20   Výtvarné umění, 15.ročník, 10.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
soubor reprodukcí
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1938   Česká kresba (Sešit 2. Soubor patnácti kreseb ze sbírek Moderní galerie v Praze), Družstevní práce, Praha 1
  nedatováno   Česká kresba (Sešit 3. Sešit 2. Soubor patnácti kreseb ze sbírek Moderní galerie v Praze), Grafická škola (1940-1944), Praha
  nedatováno   Česká kresba (Sešit 4. Soubor patnácti kreseb ze sbírek Moderní galerie v Praze), Státní grafická škola (1945-1949), Praha

Vojtěch Josef Volavka

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1930/05/10 - 1930/06/14   Alois Moravec, Krásná jizba Družstevní práce, Praha 1
1934/02/24 - 1934/03/22   František Tichý: Guaše a kresby, Krásná jizba Družstevní práce, Praha 1
1949/01/21 - 1949/02   Ota Janeček, Mánes, Praha
1957/02/07 - 1957/03/04   Ota Janeček: Portrétní kresby z roku 1956, Galerie Českého fondu výtvarných umění, Praha

Vojtěch Josef Volavka

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1954   Vlastenecký příklad české kresby XIX. století..., Výtvarná práce, 4
  1957   Zpráva o činnosti SČSVU v období od 1.IV.1957 do 30.VI.1957 (Předneseno úřadujícím místopředsedou arch. Josefem Saalem), Výtvarná práce, 9-10
  1962   Nová fáze diskusí o realismu, Výtvarná práce, 1
  1963   Richtrův sborník, Výtvarná práce, 2-2
  1968   Aktiv teoretiků, Výtvarná práce, 1
  1968   Diskuse (Na závěr rozpravy), Výtvarná práce, 8
  1968   K 50. výročí vzniku Československa navrhl..., Výtvarná práce, 2
  1979/07   K prehistorii pražské veřejné plastiky, Vladimír Janoušek 79, 2-15
  2006   Galerie J. R. Vilímek, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, 223-223
  2007   Pierre Restany a české umění v letech 1960 - 1970; hledání alternativy nového realismu, Proměny dějin umění, 233-246
  2020   Vlastimil Rada 1895-1962 (Krajinář, kreslíř, humorista), Čtyři generace Radů, 61-78