Marcela Mrázová Schusterová

* 2. 10. 1935, Hradec Králové (Hradec Králové), Česká republika (Czech Republic)
30. 3. 2012, Ostředek (Benešov), Česká republika (Czech Republic)
historička umění, malířka, kurátorka, muzejní pracovnice

 

šifra: MM
národnost: česká
pohlaví: žena

Marcela Mrázová Schusterová
Bezmoc
1996
malba
olej, plátno
35 x 30 cm
Marcela Mrázová Schusterová
Anděl nad hrobem
1996
kresba
lepenka, pastel
106 x 74 cm
Marcela Mrázová Schusterová
Anděl zhoubce
1995
kresba
lepenka, pastel
105 x 74,5 cm
Marcela Mrázová Schusterová
Matka a dítě I
1997
malba
olej, plátno
80 x 60 cm
Marcela Mrázová Schusterová
Rodina I
1997
malba
olej, plátno
80 x 80 cm
Marcela Mrázová Schusterová
Samotřetí
1998
malba
olej, plátno
100 x 70 cm

heslo:
Zpočátku se zabývala raně barokní architekturou v Čechách (disertační práce Jan Dominik Orsi de Orsini), potom jako galerijní a muzejní pracovnice českým uměním přelomu 19. a 20, století, zvláště dílem Františka Bílka a Josefa Váchala. V Galerii hlavního města Prahy zpracovala pražskou část Bílkovy pozůstalosti, připravila a vědeckým katalogem doprovodila první stálou expozici výboru z jeho díla v Bílkově vile na Hradčanech (otevřena v letech 1966 – 200). Napsala Život a dílo Františka Bílka. Chronologický přehled, 2000. Iniciovala a uspořádala po třiceti dvou letech první pražskou výstavu Josefa Váchala na Staroměstské radnici (1966), napsala publikaci Josef Váchal a kniha (1968) a předmluvu k prvnímu reprintu jeho Krvavého románu (1970). Uskutečnila velkou soubornou výstavu Aloise Wachsmanna (Obecní dům 1970) a řadu výstav ze sbírkového fondu Galerie hlavního města Prahy v Praze (České malířství 1850 – 1918, Obecní dům 1971; České malířství 1918 – 1945, Mánes 1973, Václav Brožík, Staroměstská radnice 1976) i v zahraničí (Padova, Kostnice). V Památníku písemnictví realizovala výstavu Josefa Váchala ( k 100. výročí jeho narození) a vůbec první výstavu Alberta Schamoniho 1906 – 1945, německého malíře a grafika (jednoho z prvních ilustrátorů Franze Kafky a spolupracovníka Josefa Floriana), včetně bibliofilských tisků. Autorka publikace Současná krajinomalba (1977), četných výstav a výstavních katalogů(Karel Myslbek, Helena Emingerová, Bořivoj Žufan, František Doležal ad.), odborných studií a recenzí. S Bohumírem Mrázem spolupracovala na publikacích Secese (1971), Encyklopedie světového malířství (1975, 1988) a Současná tapisérie (1980). Pod názvem Milý a dobrý hochu – Milovaný důstojný pane! vydala vzájemnou korespondenci Jakuba Demla a Josefa Váchala (2005), kterou opatřila mimo jiné Vzpomínkou na Josefa Váchala – odstavence. – Za uspořádání „objevných výstav Františka Bílka a Josefa Váchala (obě 1966) byla v roce 1968 odměněna cenou Antonína Matějčka. – Píše poezii, vlastním nákladem vydala dvě drobné básnické sbírky (Úlomky, Praha 1989 a Osidla, Těptín 1993). Je zastoupena v antologii české duchovní lyriky XX. století Krajiny milosti (editoři Ivan Slavík a Jiří Hauber, Kostelní Vydří 1994). – Výtvarné tvorbě se věnuje od roku 1992. První obraz olejovými barvami namalovala po smrti matky v roce 1996. O dva roky později se začala zabývat i dřevořezbou.
zdroj – Marcela Mrázová: Obrazy a dřevořezby (z let 1995 – 2006), katalog výstavy (Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, 2006)

poznámka:
+ parte
odkaz.forma
Mrázová Schusterová, Marcela, 1935-2012
žena historika umění Bohumíra Mráze (1930-2001)