Marcela Mrázová Schusterová

* 2. 10. 1935, Hradec Králové (Hradec Králové), Česká republika (Czech Republic)
† 30. 3. 2012, Ostředek (Benešov), Česká republika (Czech Republic)
kurátorka, malířka, historička umění, muzejní pracovnice

 

šifra: MM
národnost: česká
pohlaví: žena

NK AUT: jk01082295

Marcela Mrázová Schusterová
Anděl zhoubce
1995
kresba
pastel, lepenka
105 x 74,5 cm
Marcela Mrázová Schusterová
Bezmoc
1996
malba
olej, plátno
35 x 30 cm
Marcela Mrázová Schusterová
Anděl nad hrobem
1996
kresba
pastel, lepenka
106 x 74 cm
Marcela Mrázová Schusterová
Matka a dítě I
1997
malba
olej, plátno
80 x 60 cm
Marcela Mrázová Schusterová
Rodina I
1997
malba
olej, plátno
80 x 80 cm
 

poznámka:
+ parte
odkaz.forma
Mrázová Schusterová, Marcela, 1935-2012
žena historika umění Bohumíra Mráze (1930-2001)

Marcela Mrázová Schusterová

Zpočátku se zabývala raně barokní architekturou v Čechách (disertační práce Jan Dominik Orsi de Orsini), potom jako galerijní a muzejní pracovnice českým uměním přelomu 19. a 20, století, zvláště dílem Františka Bílka a Josefa Váchala. V Galerii hlavního města Prahy zpracovala pražskou část Bílkovy pozůstalosti, připravila a vědeckým katalogem doprovodila první stálou expozici výboru z jeho díla v Bílkově vile na Hradčanech (otevřena v letech 1966 – 200). Napsala Život a dílo Františka Bílka. Chronologický přehled, 2000. Iniciovala a uspořádala po třiceti dvou letech první pražskou výstavu Josefa Váchala na Staroměstské radnici (1966), napsala publikaci Josef Váchal a kniha (1968) a předmluvu k prvnímu reprintu jeho Krvavého románu (1970). Uskutečnila velkou soubornou výstavu Aloise Wachsmanna (Obecní dům 1970) a řadu výstav ze sbírkového fondu Galerie hlavního města Prahy v Praze (České malířství 1850 – 1918, Obecní dům 1971; České malířství 1918 – 1945, Mánes 1973, Václav Brožík, Staroměstská radnice 1976) i v zahraničí (Padova, Kostnice). V Památníku písemnictví realizovala výstavu Josefa Váchala ( k 100. výročí jeho narození) a vůbec první výstavu Alberta Schamoniho 1906 – 1945, německého malíře a grafika (jednoho z prvních ilustrátorů Franze Kafky a spolupracovníka Josefa Floriana), včetně bibliofilských tisků. Autorka publikace Současná krajinomalba (1977), četných výstav a výstavních katalogů(Karel Myslbek, Helena Emingerová, Bořivoj Žufan, František Doležal ad.), odborných studií a recenzí. S Bohumírem Mrázem spolupracovala na publikacích Secese (1971), Encyklopedie světového malířství (1975, 1988) a Současná tapisérie (1980). Pod názvem Milý a dobrý hochu – Milovaný důstojný pane! vydala vzájemnou korespondenci Jakuba Demla a Josefa Váchala (2005), kterou opatřila mimo jiné Vzpomínkou na Josefa Váchala – odstavence. – Za uspořádání „objevných výstav Františka Bílka a Josefa Váchala (obě 1966) byla v roce 1968 odměněna cenou Antonína Matějčka. – Píše poezii, vlastním nákladem vydala dvě drobné básnické sbírky (Úlomky, Praha 1989 a Osidla, Těptín 1993). Je zastoupena v antologii české duchovní lyriky XX. století Krajiny milosti (editoři Ivan Slavík a Jiří Hauber, Kostelní Vydří 1994). – Výtvarné tvorbě se věnuje od roku 1992. První obraz olejovými barvami namalovala po smrti matky v roce 1996. O dva roky později se začala zabývat i dřevořezbou.
zdroj – Marcela Mrázová: Obrazy a dřevořezby (z let 1995 – 2006), katalog výstavy (Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, 2006)

Marcela Mrázová Schusterová

 

Marcela Mrázová Schusterová

Marcela Mrázová Schusterová
Anděl zhoubce
1995
kresba
pastel, lepenka
105 x 74,5 cm
Marcela Mrázová Schusterová
Bezmoc
1996
malba
olej, plátno
35 x 30 cm
Marcela Mrázová Schusterová
Anděl nad hrobem
1996
kresba
pastel, lepenka
106 x 74 cm
Marcela Mrázová Schusterová
Matka a dítě I
1997
malba
olej, plátno
80 x 60 cm
Marcela Mrázová Schusterová
Rodina I
1997
malba
olej, plátno
80 x 80 cm
Marcela Mrázová Schusterová
Samotřetí
1998
malba
olej, plátno
100 x 70 cm
Marcela Mrázová Schusterová
Dětský náhrobek I
1998
malba
olej, plátno
60 x 40 cm
Marcela Mrázová Schusterová
Milosrdné sestry
1999
malba
olej, plátno
75 x 100 cm
Marcela Mrázová Schusterová
Sudičky I
1999
malba
olej, plátno
75 x 100 cm
Marcela Mrázová Schusterová
Anděl smrti
1999
malba
olej, plátno
60 x 45 cm
Marcela Mrázová Schusterová
Bezmocnost
1999
malba
olej, plátno
70 x 50 cm
Marcela Mrázová Schusterová
Studená louka
1999
malba
olej, plátno
90 x 70 cm
Marcela Mrázová Schusterová
Nebezpečná hra
1999
malba
olej, plátno
80 x 80 cm
Marcela Mrázová Schusterová
Sudičky II
2000
malba
olej, plátno
75 x 100 cm
Marcela Mrázová Schusterová
Plášť ochranitelky
2000
malba
olej, plátno
120 x 75 cm
Marcela Mrázová Schusterová
Netečnost hor
2000-2003
malba
olej, plátno
100 x 75 cm
Marcela Mrázová Schusterová
Klekánice I
2001
malba
olej, plátno
60 x 40 cm
Marcela Mrázová Schusterová
Soutěska
2001
malba
olej, plátno
100 x 75
Marcela Mrázová Schusterová
Adam a Eva
2001
reliéf
lipové dřevo
40 x 29,5 cm
Marcela Mrázová Schusterová
Má strach
2002
reliéf
lipové dřevo
36 x 20 cm
Marcela Mrázová Schusterová
Sobě uniknout?
2002
reliéf
lipové dřevo
47 x 18 cm
Marcela Mrázová Schusterová
Hlava to neunese
2003
malba
olej, plátno
40 x 30 cm
Marcela Mrázová Schusterová
Nemohoucný
2003
malba
olej, plátno
40 x 30 cm
Marcela Mrázová Schusterová
Vzájemná vražda
2004
malba
olej, plátno
40 x 50 cm
Marcela Mrázová Schusterová
Společný hřích
2004
malba
olej, plátno
40 x 50 cm
Marcela Mrázová Schusterová
Smířený?
2004
malba
olej, plátno
40 x 50 cm
Marcela Mrázová Schusterová
Nezabiješ I
2005
malba
olej, plátno
50 x 40 cm
Marcela Mrázová Schusterová
Nezabiješ II
2005
malba
olej, plátno
50 x 40 cm
Marcela Mrázová Schusterová
Nezrozenec
2005
malba
olej, plátno
40 x 50 cm
Marcela Mrázová Schusterová
Samovazba
2006
malba
olej, plátno
100 x 70 cm
 

Marcela Mrázová Schusterová

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1953 - 1958   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění a historie, Neumann Jaromír, *1924
1953 - 1958   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění a historie, Květ Jan, *1896
1953 - 1958   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění a historie, Volavka Vojtěch, *1899

Marcela Mrázová Schusterová

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Galerie hlavního města Prahy, Praha, Staroměstské náměstí 605/13
1958 - 1961   Krajská galerie, Pardubice (Pardubice)
1976 - 1980   Ministerstvo kultury České republiky, Praha, Maltézské náměstí 1
1980 - 1986   Památník národního písemnictví, Praha, Strahovské nádvoří 1/132
1986 - 1991   Ústav teorie a dějin umění ČSAV, Praha

Marcela Mrázová Schusterová

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953

Marcela Mrázová Schusterová

autorská
termín   název výstavy, místo konání
2006/10/14 - 2006/11/12   Marcela Mrázová: Obrazy a dřevořezby z let 1995 - 2006, Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, Jílové u Prahy (Praha-západ)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1986/10/23 - 1986/11/30   Život a dílo Karla Hynka Máchy ve výtvarném umění, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2001/12/05 - 2002/01/06   Pour félicité 1972 - 2002: Adresát MUDr. Jaroslav Dostál, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)

Marcela Mrázová Schusterová

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Marcela Mrázová: Obrazy a dřevořezby (z let 1995 - 2006), Marcela Mrázová, Těptín
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   Pour Félicié 1972 - 2002 (Adresát MUDr. Jaroslav Dostál), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2002 (IX. Ml – Nou), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1963   Moderní česká kresba, Výtvarná práce, 11.ročník, 22-23.číslo, 7-16
  1986   Ve čtvrtek 23. října..., Průboj, Ústí nad Labem
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Marcela Mrázová: Obrazy a dřevořezby (z let 1995 - 2006), Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, Jílové u Prahy (Praha-západ)
dílo
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Anděl zhoubce
  1996   Anděl nad hrobem
  1996   Bezmoc
  1997   Rodina I
  1998   Dětský náhrobek I
  1998   Samotřetí
  1999   Anděl smrti
  1999   Bezmocnost
  1999   Milosrdné sestry
  1999   Nebezpečná hra
  1999   Studená louka
  1999   Sudičky I
  2000   Plášť ochranitelky
  2000   Sudičky II
  2000-2003   Netečnost hor
  2001   Adam a Eva
  2001   Klekánice I
  2001   Soutěska
  2002   Má strach
  2002   Sobě uniknout?
  2003   Hlava to neunese
  2003   Nemohoucný
  2004   Smířený? (z cyklu Smírčí kříže)
  2004   Společný hřích (z cyklu Smírčí kříže)
  2004   Vzájemná vražda (z cyklu Smírčí kříže)
  2005   Nezabiješ I
  2005   Nezabiješ II
  2005   Nezrozenec (z cyklu Smírčí kříže)
  2006   Samovazba (z cyklu Smírčí kříže)
obraz
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Matka a dítě I
parte
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2012   PhDr. Marcela Mrázová
seznam výtvarných umělců
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Marcela Mrázová Schusterová

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1968   Josef Váchal a kniha, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1971   Secese, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1975   Michelangelo, Horizont, nakladatelství Socialistické akademie ČSSR, Praha
  1977   Současná krajinomalba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1980   Současná tapiserie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1980   Zeitgenössische Tapiserie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1969   Josef Váchal a kniha, Pochodeň

Marcela Mrázová Schusterová

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1962   Kresby ze zápisníků 1903 - 1920 Václava Špály, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1964   Kresby Aloise Wachsmana, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1964   Kresby Rudolfa Kremličky, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1966   František Bílek: Výbor z díla, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1966   Josef Váchal: Výbor z celoživotního díla 1906-1954, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1966   Václav Kudera: Plastiky, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1968   Alois Wachsman: Výbor z celoživotního díla (Obrazy a kresby 1918 - 1942), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1969   Josef Váchal 1884 - 1969 a jeho grafické dílo, Muzeum Chodska, Domažlice (Domažlice)
  1970   Alois Wachsman, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1971   František Bílek: Výbor z díla, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1974   Karel Myslbek, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1975   Bořivoj Žufan: Výběr z díla, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1976   Josef Pýcha: Akvarely, kresby, grafika, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1976   Václav Brožík 1851 - 1901 (Výbor z díla k 125. výročí umělcova narození a 75. výročí jeho úmrtí ze sbírek Galerie hl. města Prahy), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1978   František Bílek: Výběr z kreseb, Národní galerie v Praze, Praha
  1979   Alois Wachsman: Obrazy, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1979   František Doležal: Obrazy, kresby, studie 1928 - 1978, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1981   František Doležal: Obrazy a kresby 1930 - 80, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1982   František Doležal: Obrazy, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1982   Helena Emingerová 1858 - 1943: Výběr z díla, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1984   František Doležal: Kresby, studie, grafika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1984   Josef Váchal (1884 - 1969) (K 100. výročí umělcova narození ze sbírek Památníku národního písemnictví), Památník národního písemnictví, Praha
  1986   František Bílek: Výbor z díla, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1986   František Doležal: Výběr z díla (Obrazy, kresby, grafika 1930 - 1985), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1990   František Doležal, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1990   Jan Měšťan: Jubileum, Unie výtvarných umělců, Praha
  1992   Albert Schamoni 1906-1945, Památník národního písemnictví, Praha
  1992   František Bílek: Grafika - kresby
  2000   František Bílek (1872-1941), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2006   Marcela Mrázová: Obrazy a dřevořezby (z let 1995 - 2006), Marcela Mrázová, Těptín
  nedatováno   Jan Mestan
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1963   Česká moderní kresba dvacátého století, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1971   České malířství 1850–1918, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1973   České malířství 1918-1945 (k 10. výročí založení Galerie hlavního města Prahy), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1975   Expoziţia de Pictură Cehă şi Slovacă din Secolul al XX-lea
  1978   Pittura céca contemporanea
  1980   Zeitgenössische Kunst aus der Tschechoslowakei (Malerei - Graphik - Plastik), Kunstverein Konstanz, Kostnice (Konstanz)
  1986   Život a dílo K. H. Máchy ve výtvarném umění, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1970   Krvavý román, Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2020   František Doležal: Poesie a život, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2021   František Bílek (1879-1941), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2022   František Bílek (1879-1941), Galerie hlavního města Prahy, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1961   Jiří Hrůza: Česká města (Recenze), Výtvarné umění, 232-233
  1962   Alois Kubíček: Bohumil Hypšman (Recenze), Výtvarné umění, 472-473
  1965   Česká moderní kresba v Národní galerii, Výtvarná práce, 3
  1966   Duchovní umění Františka Bílka, Výtvarné umění, 63-73
  1966   Novou instalaci vybraných soch..., František Bílek: Výbor z díla, 5-7
  1966   Zdá-li se, že dnes roste nový zájem o dílo..., František Bílek: Výbor z díla, 8-10
  1967   Josef Váchal, Výtvarné umění, 334-341
  1967   Josef Váchal, Výtvarné umění
  1967   Josef Váchal o Josefu Floriánovi, Výtvarná práce, 2
  1968   Jan Konůpek v Hollaru, Výtvarná práce, 2
  1968   Jan Konůpek v Hollaru, Výtvarná práce, 2
  1969   Josef Váchal, Sešity pro literaturu a diskusi, 20-20
  1970   Polská secese a Sztuka Mlodej Polski (Kronika), Výtvarné umění, 144-147
  1970   Polské umění z přelomu 19. a 20. století, Výtvarná práce, 5
  1971   V článku Klasik české avantgardy..., 5
  1978   Kreslířská tvorba Františka Bílka, František Bílek: Výběr z kreseb
  1983   K výstavě Karla Valtera (Výstavy), Výtvarná kultura, 57-58
  1984   K výstavě Františka Doležala (Výstavy), Výtvarná kultura, 60-61
  1987   Krajinomalba v diskusi, Výtvarná kultura
  1988   Michal Ranný, Výtvarná kultura, 60-62
  1990   František Doležal v Kramářově galerii, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-4
  1990   Revoluční romantik Fr. Doležal, Severočeský deník
  1992   František Bílek 1872-1941, František Bílek: Grafika - kresby
  1992   Ohrazení, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9
  1992   Padesát let od smrti F. Bílka, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7
  1993   Malíř Fantišek Doležal (1910-1989) (O výtvarnících), Panorama, 8-10
  2000   Život a dílo Františka Bílka (Chronologický přehled), František Bílek (1872-1941), 315-349
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1989   Oldřich Smutný: Obrazy
katalogový plakát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1990   Jan Měšťan, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Třeboň (Jindřichův Hradec)
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1966/03/10   Výtvarné umění, 16.ročník, 2.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967/09/20   Výtvarné umění, 17.ročník, 7.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1970/08/31   Výtvarné umění, 20.ročník, 3.číslo, Svaz českých výtvarných umělců, Praha

Marcela Mrázová Schusterová

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1964/04   Kresby Aloise Wachsmana, Staroměstská radnice, Praha
1964/10/30 - 1964/11/31   Kresby Rudolfa Kremličky, Staroměstská radnice, Praha
1965/11/16 - 1965/12/16   Albín Brunovský: Grafika, Staroměstská radnice, Praha
1966/06/10 - 1966/10/30   František Bílek: Výbor z díla, Bílkova vila, Praha
1966/12/20 - 1967/01/31   Josef Váchal: Výbor z celoživotního díla 1904-1954, Staroměstská radnice, Praha
1968/01/11 - 1968/03/03   Martin Martinček: Fotografie, Obecní dům, Praha
1968/09 - 1968/10   Alois Wachsman: Výbor z celoživotního díla: obrazy a kresby 1918 - 1942, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1969/01/16 - 1969/02/28   Jiří Trnka: Práce z let 1963 - 1968, Galerie Nová síň, Praha
1969/05/15 - 1969/06/29   Ludmila Pokorná: Obrazy z let 1958 - 1968, Staroměstská radnice, Praha
1969/09/20 - 1969/10/26   Jan Kupecký, Staroměstská radnice, Praha
1970/12/01 - 1971/01/31   Alois Wachsman, Obecní dům, Praha
1971   František Bílek: Výbor z díla, Bílkova vila, Praha
1972/10/19 - 1972/11/30   Marian Gadzalski: Koně, Praha, Praha
1974/06/13 - 1974/07   Karel Myslbek: Výbor z díla, Galerie Václava Špály, Praha
1975/07/26 - 1975/09/07   Bořivoj Žufan: Výběr z díla, Galerie Václava Špály, Praha
1977/01/07 - 1977/02/20   Václav Brožík: Výbor z díla, Staroměstská radnice, Praha
1977/11 - 1977/12   Václav Brožík: Výbor z díla, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1978/04 - 1978/06   František Bílek: Výběr z kreseb, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1979/09/06 - 1979/10   Alois Wachsman: Obrazy, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1982/02/16 - 1982/03/28   Helena Emingerová 1858-1943: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1984/12/18 - 1985/01   Josef Váchal, Památník národního písemnictví, Praha
1986/05/15   František Bílek: Výbor z díla, Bílkova vila, Praha
1992/07 - 1992/09   Albert Schamoni 1906-1945, Památník národního písemnictví, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1963/11/08 - 1963/12   Česká moderní kresba dvacátého století, Staroměstská radnice, Praha
1967/08/01 - 1967/08/31   Erzsbét Szabó, Irén Szuppán, Obecní dům, Praha
1968/05/23 - 1968/07/10   Francouzské malířství, Staroměstská radnice, Praha
1968/11/05 - 1968/12/08   50. výročí ČSSR, Obecní dům, Praha
1969/05/22 - 1969/06/22   Litevská knižní grafika, Obecní dům, Praha
1969/08/14 - 1969/09/14   Současné tendence ve slovenském malířství, Obecní dům, Praha
1969/10/02 - 1969/11/09   Fotografické cykly a seriály, Obecní dům, Praha
1970/02/12 - 1970/04/15   Sztuka młodej Polski, Obecní dům, Praha
1970/05/04 - 1970/06/28   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1971/05/21 - 1971/06/20   Mladí rumunští výtvarníci, Staroměstská radnice, Praha
1971/12/16 - 1972/03/15   České malířství 1850-1918 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Obecní dům, Praha
1973/02/23 - 1973/03/31   Únor a SNB, Obecní dům, Praha
1973/04/10 - 1973/05/27   Manželé s kamerou, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1973/05/08 - 1973/05/25   Po stopách Mikoláše Koperníka, Obecní dům, Praha
1973/08/23 - 1973/10/09   České malířství 1918-1945, Mánes, Praha
1973/09/11 - 1973/09/21   Maďarská secesní grafika, Staroměstská radnice, Praha
1974/02/07 - 1974/03/17   Ex libris - réva a víno, Staroměstská radnice, Praha
1974/03/25 - 1974/04/20   Turecká umělecká keramika, Staroměstská radnice, Praha
1974/05/13 - 1974/05/26   Bratři Šaulové, Staroměstská radnice, Praha
1974/10/01 - 1974/10/30   Polská umělecká tkanina, Staroměstská radnice, Praha
1975/04/10 - 1975/04/30   Maďarská medaile a drobná plastika, Staroměstská radnice, Praha
1975/07/04 - 1975/07/31   Expoziţia de Pictură Cehă şi Slovacă din Secolul al XX-lea, Muzeul Național de Artă al României - MNAR (National Museum of Art of Romania), Bukurešť (Bucureşti)
1975/11/14 - 1975/12/07   Výstava žákovských prací, Staroměstská radnice, Praha
1978/05/06 - 1978/05/21   Pittura céca contemporanea, Palazzo del Monte, Padova (Padua)
1980/07/06 - 1980/08/10   Zeitgenössische Kunst aus der Tschechoslowakei, Wessenberghaus, Kostnice (Konstanz)
1986/10/23 - 1986/11/30   Život a dílo Karla Hynka Máchy ve výtvarném umění, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)

Marcela Mrázová Schusterová

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1959/12/15 - 1960/01/04   České středohoří Emila Filly, Zámek Pardubice, Pardubice (Pardubice)
1960/02 - 1960/03   Stanislav Odvárko: Výbor z díla 1939-1959, Okresní galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
1960/03/27 - 1960/04/11   Jaroslav Antonín Kellar: Akvarely a grafiky, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
1960/04/19 -   František Vincenc Danihelka: Kresby ze studijní cesty subtropického pásma SSSR a Egypta, Východočeské divadlo, Pardubice (Pardubice)
1960/06/14 - 1960/07/05   Marta Horáková: Zátiší a krajiny 1957-60, Malá galerie Dílo, Olomouc (Olomouc)
1960/06/19 -   Jindřich Prucha: Obrazy z majetku Národní galerie, Výstavní síň Městského muzea a knihovny Čáslav, Čáslav (Kutná Hora)
1960/09/25 - 1960/10/09   František Vincenc Danihelka: Kresby ze studijní cesty subtropického pásma SSSR a Egypta, Okresní muzeum, Polička (Svitavy)
1965/11/16 - 1965/12/16   Albín Brunovský: Grafika, Staroměstská radnice, Praha
1966/12/20 - 1967/01/31   Josef Váchal: Výbor z celoživotního díla 1904-1954, Staroměstská radnice, Praha
1969/05/18 - 1969/06/15   Josef Váchal: Grafika, Muzeum Chodska, Domažlice (Domažlice)
1970/10/20 - 1970/11/03   Anna Szpakowska - Kujawska: Obrazy, Polské kulturní a informační středisko, Praha
1970/12/01 - 1971/01/31   Alois Wachsman, Obecní dům, Praha
1974/06/13 - 1974/07   Karel Myslbek: Výbor z díla, Galerie Václava Špály, Praha
1976/04/12 - 1976/05/09   Josef Pýcha: Akvarely, kresby, grafika, Galerie U Řečických, Praha
1977/01/07 - 1977/02/20   Václav Brožík: Výbor z díla, Staroměstská radnice, Praha
1979/03/15 - 1979/04/15   František Doležal: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1979/09/06 - 1979/10   Alois Wachsman: Obrazy, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1980/10/31 - 1980/11   František Doležal: Obrazy, kresby 1930 - 80, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1981/01/22 - 1981/02/22   František Doležal: Obrazy, kresby 1930 - 80, Galerie Československý spisovatel, Praha
1981/10/27 - 1981/11/22   František Doležal: Obrazy a kresby 1930-1981, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1982/02/16 - 1982/03/28   Helena Emingerová 1858-1943: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1984/12/18 - 1985/01   Josef Váchal, Památník národního písemnictví, Praha
1986/04/24 - 1986/05/26   František Doležal: Výběr z díla. Obrazy, kresby, grafika 1930-1985, Galerie Československý spisovatel, Praha
1986/05/29 - 1986/06/29   František Doležal: Výběr z díla. Obrazy, kresby, grafika 1930-1985, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1986/10/06 - 1986/10/16   František Doležal: Máchovské variace k 150. výročí úmrtí Karla Hynka Máchy, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1990/07/26 - 1990/08/31   František Doležal: Výběr z díla, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1990/09/06 - 1990/10/07   František Doležal, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1992/10/20 - 1992/11/08   František Bílek: Grafika - kresby, Galerie České spořitelny, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1963/11/08 - 1963/12   Česká moderní kresba dvacátého století, Staroměstská radnice, Praha
1971/12/16 - 1972/03/15   České malířství 1850-1918 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Obecní dům, Praha
1984/05/27 - 1984/06/24   František Doležal: Kresby, studie, grafika. Jarmila Doležalová: Kresby, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1986/10/23 - 1986/11/30   Život a dílo Karla Hynka Máchy ve výtvarném umění, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)

Marcela Mrázová Schusterová

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1968   Hollar odpovídá, Výtvarná práce, 2
  1977   Publikace o výtvarném umění (Ohlédnutí za staršími publikacemi), Výtvarná kultura
  1978   Publikace o výtvarném umění, Výtvarná kultura