Vojtěch Birnbaum

* 7. 1. 1877, Vídeň (Wien), Rakousko (Austria)
† 30. 5. 1934, Praha, Česká republika (Czech Republic)
pedagog, historik umění

 

pohlaví: muž

NK AUT: jk01012144

Vojtěch Birnbaum

PhDr., profesor dějin umění, literatura z oboru.
po 1.sv.válce se habilitoval na UK v Praze
(1919) zahájil přednášky
(1921) mimořádným profesorem
(1927) řádným profesorem

Vojtěch Birnbaum

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1896 - 1897   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, archeologie a dějiny umění, Hostinský Otakar, *1847
1897 - 1904   Universität Wien, Vídeň (Wien), Riegl Alois, *1858
1897 - 1904   Universität Wien, Vídeň (Wien), sochařství, Wickhoff Franz, *1853

Vojtěch Birnbaum

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Praha, Praha
???? - ????   Vídeň (Wien), Vídeň (Wien)
1921 - ????   Univerzita Karlova, Praha, mimořádný profesor
1927 - ????   Univerzita Karlova, Praha, řádný profesor

Vojtěch Birnbaum

rok od - do   student, škola, obec
???? - ????   Babánek Bohumil, *1896, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
???? - ????   Birnbaumová Alžběta, *1898, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
???? - 1929   Volavková Frankensteinová Hana, *1904, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
???? - ????   Münzerová Roubíčková Zdeňka, *1902, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
???? - ????   Myslivec Josef, *1907, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
???? - ????   Stefan Oldřich, *1900, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta
???? - ????   Sokol Jan, *1904, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
???? - ????   Šourek Karel, *1909, Univerzita Karlova, Praha
???? - 1936   Míčko Miroslav, *1912, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
???? - 1928   Kopa Jaroslav, *1905, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění a estetika
???? - ????   Charvátová Sedláčková Ema (Emanuela), *1906, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
???? - ????   Květ Jan, *1896, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění a dějepis
???? - ????   Mencl Václav, *1905, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
???? - ????   Plichta Alois, *1905, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, estetika, filozofie, dějiny umění
1913 - 1916   Novotný Kamil, *1892, Česká univerzita Karlo-Ferdinandova, Praha
1918 - 1919   Matouš František, *1895, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
1918 - 1924   Volavka Vojtěch, *1899, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
1919 - 1924   Svoboda Karel, *1896, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění a dějepis
1919 - 1925   Liška Antonín, *1900, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění a estetika
1920 - 1925   Richter Václav, *1900, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
1920 - 1925   Novotný Vladimír, *1901, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
1920 - 1925   Vacková Růžena, *1901, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
1921 - 1925   Wagner Vladimír, *1900, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
1922 - 1927   Poche Emanuel, *1903, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
1925 - 1931   Kovárna František, *1905, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění a estetika
1926 - ????   Denkstein Vladimír, *1906, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
1927 - 1931   Lejsková - Matyášová Milada, *1908, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění a estetika
1927 - 1931   Šmrha Karel, *1900, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
1929 - 1935   Turek Rudolf, *1910, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, historie-archeologie
1931 - 1936   Pešina Jaroslav, *1912, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
1931 - 1936   Masaryková Anna, *1911, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
1933 - 1938   Blažíček Oldřich, *1914, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění

Vojtěch Birnbaum

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Šestka, *
1925 - ????   Česká akademie věd a umění, *, mimořádný člen I. třídy
1925 - ????   Královská česká společnost nauk, *, mimořádný člen

Vojtěch Birnbaum

autorská
termín   název výstavy, místo konání
2017/01/12 - 2017/03/07   Vojtěch Birnbaum: Princip umění / The Principle of Art, DOX, Malá věž, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1987/05/07 - 1987/07/12   S.V.U. Mánes: Výstava k 100. výročí založení, Mánes, Praha

Vojtěch Birnbaum

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Vojtěch Birnbaum: Princip umění / The Principle of Art, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1973   Náměšť nad Oslavou (Státní zámek, město a památky v okolí), Nakladatelství Olympia, Praha
  1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2017   Umění jako princip a zákonitost: K dějinám a metodologii umění Vojtěcha Birnbauma / Art as a Principle and Pattern: Vojtěch Birnbaum's Concept and Method of Art History, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2020   Století Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1996   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 1: a/f), Nakladatelský dům OP, Praha
  1999   Český biografický slovník XX. století (I. díl A-J), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1937   Dr. Birnbaumová: Picasso a Birnbaum., Brána, 92-94
  1947   Birnbaumovy Listy z dějin umění, Národní osvobození, 4-4
  1959   25 let od smrti Vojtěcha Birnbauma, Výtvarná práce, 5-6
  1964   Vzpomínka na Vojtěcha Birnbauma, Výtvarná práce, 9-10
  1984   Paměť jako základ uměleckého zobrazování a estetického konzumu, Umění, 241-250
  1996   The origins of Prague neo-Gothic architecture, Umění, 499-513
  2016   Návrat „Nezdvořilého smrtohnáta“? (Přežívání tradiční ikonografie v moderní sepulkrální praxi), Epigraphica & Sepulcralia 7, 241-250
  2022   Barokní princip v dějinách architektury a recepce Heinricha Wölfflina v Čechách, Co je českého na umění v Čechách?, 334-348
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Vojtěch Birnbaum (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
archivní fond
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
diplomová (disertační) práce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1973   Vojtěch Birnbaum (Pokus o určení jeho metodologického přínosu pro český dějepis umění), Katedra věd o umění Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně, Brno (Brno-město)
parte
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1934   Ph. Dr. Vojtěch Birnbaum
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1937/06   Brána, 6.číslo, Ladislav Kuncíř, Praha

Vojtěch Birnbaum

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1935   Sváteční člověk (Vzpomínky přátel a ctitelů na českého biskupa Antonína Podlahu o třetím výročí jeho smrti), Růžena Klimakovská, Praha
  1942   Jan Erazím Vocel, zakladatel našich dějin umění, Václav Petr, Praha

Vojtěch Birnbaum

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1965   Za Janem Květem, Výtvarná práce, 13.ročník, 17.číslo, 5-5
  1988   Záslužné dílo naší uměnovědy, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2
  2014   Památkář ve Velké válce, Zprávy památkové péče, 74.ročník, 4.číslo, 279-282
  2022   Korespondenční sítě Zdeňka Kalisty po roce 1945, Středočeský sborník historický, 48.ročník, 2.číslo, 59-67