zdroj: https://thumbnail.myheritageimages.com/484/451/177484451/000/000020_344836u7c0784ae4h3qfwb_D_191x256.jpg

Anna Masaryková

* 3. 4. 1911, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 18. 3. 1996, Praha, Česká republika (Czech Republic)
kurátorka, historička umění, publicistka, památkářka, výtvarná kritička

 

národnost: česká
pohlaví: žena

NK AUT: jk01080475
VIAF: 8409824

poznámka:
vnučka T.G. Masaryka; PhDr.; zaměření na umění 19. stol.

Anna Masaryková

PhDr., historička umění, vnučka T. G. Masaryka

Anna Masaryková

zdroj: https://thumbnail.myheritageimages.com/484/451/177484451/000/000020_344836u7c0784ae4h3qfwb_D_191x256.jpg
 

Anna Masaryková

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1931 - 1936   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, historie a dějiny umění, Pekař Josef, *0
1931 - 1936   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění, Birnbaum Vojtěch, *1877
1931 - 1936   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, historie, Šusta Josef, *1874
1931 - 1936   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění, Matějček Antonín, *1889
1931 - 1936   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, klasická archeologie, Vacková Růžena, *1901
1931 - 1936   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, srovnávací literatura (literární komparatistika), Tille Václav, *1867

Anna Masaryková

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris)
???? - ????   Národní galerie v Praze, Praha
???? - ????   Volné směry, časopis, Praha, přispívala

Anna Masaryková

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Umělecká beseda, *1863, pracovala
1936 - 1938   Spolek výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes), *1887

Anna Masaryková

dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2023/05/25   202. aukce: Bibliofilie a grafika (Aukční síň Vltavín), Aukční síň Vltavín, Praha
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
2021/11/22 - 2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/23 - 2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2023/05/22 - 2023/05/25   202. aukce: Bibliofilie a grafika (Aukční síň Vltavín) - výstava, Aukční síň Vltavín, Praha

Anna Masaryková

encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (5: m/o), Diderot, Praha
  2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2002 (VIII. Man – Miž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1937   Jean B. Camille Corot (Vydal Melantrich, Praha, ve sbírce "Prameny", 15 Kč.), Jitro, 96
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce
  1958   Anna Masaryková: Josef Mařatka, Výtvarné umění, 8, 5, 233-234
  1963   Anna Masaryková: České sochařství XIX. a XX. století (Recenze), Výtvarné umění, 297-298
  1996   In memoriam Anny Masarykové, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2013   Jean B.Camille Corot, Václav Boštík: O něm a s ním, 22
archivní fond
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2021   Aukční síň Vltavín: 188. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2023   Aukční síň Vltavín: 202. aukce - Bibliofilie a grafika, Aukční síň Vltavín, Praha
parte
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   Dr. Anna Masaryková (historička umění)
seznam úmrtí
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedat   Seznam úmrtí

Anna Masaryková

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1937   Corot, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1942   Antonín Hudeček, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1946   Jan Slavíček, Nakladatelství Josef Richard Vilímek, Praha
  1947   Delacroix, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha

Anna Masaryková

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1938   Jan Slavíček: Obrazy a kresby
  1939   Oleje a kresby z Čech a Italie malíře Jana Slavíčka, Topičův salon (1937-1949), Praha
  1939   Špalíček a oleje Mikuláše Alše
  1940   Božena Jelínková-Jirásková
  1942   Posmrtná výstava díla Antonína Hudečka, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1945   Angelo Zeyer
  1946   Z káznice (Kresby Milady Marešové), Krásná jizba Družstevní práce, Praha 1
  1949   Vilma Vrbová-Kotrbová: Práce z let 1946 - 1948, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1953   Božena Jelínková Jirásková, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1955   Francisco De Goya Y Lucientes (Soubor původní grafiky), Sdružení výtvarníků Purkyně, Praha
  1955   Henri de Toulouse-Lautrec (Soubor původní grafiky), Sdružení výtvarníků Purkyně, Praha
  1955   Jan Rambousek: Souborná výstava obrazů, kreseb a grafiky k šedesátinám
  1957   Antonín Rychlovský: Obrazy z let 1952-1956
  1957   Milada Kazdová: Grafika, Kresby
  1958   Otto Gutfreund: Kresby a drobné plastiky
  1961   Anna Roškotová
  1961   Antonín Slavíček a Kameničky (Výtvarné Hlinecko 1961), Národní galerie v Praze, Praha
  1962   František Kaván a Českomoravská vysočina (Výtvarné Hlinecko), Národní galerie v Praze, Praha
  1963   Miloslav Holý: Oleje z let 1927 - 1931, Tiskové a propagační oddělení Národní galerie v Praze, Praha
  1964   Jindřich Prucha (Výtvarné Hlinecko), Národní galerie v Praze, Praha
  1964   Josef Šíma: Obrazy a studie (Lidé a jejich krajina)
  1965   Josef Šíma: Portréty, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1966   Marc Chagall: Grafické dílo 1922–1962, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Bedřich Feuerstein: Architektura, scénické návrhy, obrazy, Svaz československých divadelních umělců, Praha
  1969   Marie Hlobilová - Mrkvičková, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1970   Josef Šíma: Ilustrace, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1971   Karel Brabec
  1971   Miloslav Hégr, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1971   Václav Markup: Výbor z díla, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1973   Komenského Labyrint v litografiích Jarmily Mařanové, Památník národního písemnictví, Praha
  1976   František Prosecký: Výběr z díla, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1976   Jarmila Maranova
  nedatováno   Jan Slavíček: Čechy a Itálie ((8 reprodukcí))
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1938   Česká tradice v 19. století, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1945   Výstava českého umění XIX. a XX. stol. z obrazárny pražského hradu, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1946   Český národ Rudé armádě (Seznam děl výtvarného umění věnovaných českými umělci Rudé armádě z vděčnosti za osvobození a odevzaných k výročnímu dni založení Rudé armády 23. února 1946)
  1956   Květiny, Český fond výtvarných umění, Praha
  1956   Zátiší v české malbě XX. století, Český fond výtvarných umění, Praha
  1957   Sochařský náčrt, kresba a drobná plastika, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Skupina B7, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1947   Waldheimská idyla (Listy z káznice), Dělnické nakladatelství, Praha
  1963   Národní galerie (České sochařství XIX. a XX. století), 5, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1970   Delacroix (Román malíře hrdiny), Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1993   Setkání v pořadech A léta běží, vážení
  2003   Vzpomínky a záznamy, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1935   Sborník Kruhu výtvarných umělkyň, Kruh výtvarných umělkyň, Praha
  1942   Opuštěná paleta (Sborník malířů, kteří odešli předčasně), František Topič, nakladatelství, Praha
  1982   Zprávy klubu za starou Prahu, Klub Za starou Prahu, Praha
  1994   Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et historica 3-4/1992 (Z dějin umění V: Na předělu věků. Sborník k poctě prof. PhDr. Jaroslava Pešiny, DrSc.), Univerzita Karlova, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1935   Účast ženy ve výtvarném umění, 13-20
  1937   Quido Manes (1828 - 1880), Katalog výstavy obrazů akreseb Quida Manesa
  1938   Československé umění v Paříži, Volné směry, 264-268
  1942   Herbert G. Masaryk (1880 - 1915), Opuštěná paleta, 39-40
  1949   Úvodní slovo: (Na dnešní výstavu přichází Vilma Kotrbová-Vrbová...), Vilma Vrbová-Kotrbová: Práce z let 1946 - 1948
  1954   Josef Mařatka, Výtvarná práce
  1954   Josef Navrátil, Výtvarná práce
  1957   Milada Kazdová, jež přichází dnes ..., Milada Kazdová: Grafika, Kresby
  1958   Dnešní malý soubor kreseb a plastik Otto Gutfreunda..., Otto Gutfreund: Kresby a drobné plastiky
  1958   Ses sculptures restent vivantes comme au premier jour / Sculptor whose work remains ever fresh, La vie tchécoslovaque (Czechoslovak Life), 22-24
  1963   České sochařství v prvních desítiletích dvacátého století (Přímé spojení s Francií: Josef Mařatka, B. Kafka, O. Španiel. Dílo Jana Štursy a Oty Gutfreunda), Národní galerie, 33-38
  1963   Jan Štursa: Svědectví současníků a dopisy (Kronika), Výtvarné umění, 83-85
  1963   Plastika dvacátého století ve znamení J. V. Myslbeka, Jana Štursy a Oty Gutfreunda, Národní galerie, 39-45
  1964   Edvard Munch v Praze, Výtvarné umění, 132-137
  1966   Hluboké lidské utrpení, útěcha i radost,... / La douleur, la consolation et la joie,..., Marc Chagall: Grafické dílo 1922–1962
  1966   Hluboké lidské utrpení, útěcha i radost... / La douleur, la consolation et la joie,..., Marc Chagall
  1982   3. výstava Skupiny výtvarných umělců, Obecní dům města Prahy (květen – červen 1913 (Z nevydané publikace: Cizí umělci v Praze)), Umění, 379-381
  1982   Co všechno je Letná, Zprávy klubu za starou Prahu, 47-54
  1992   Výstavy cizích umělců v Praze a mezinárodní orientace SVU Mánes, Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et historica 3-4/1992, 183-194
  1993   104. výročí narození Jana Masaryka (Vzpomínají jeho neteře dr. Anna Masaryková a Herberta Masaryková), Setkání v pořadech A léta běží, vážení, 83-88
  1993   Narodil se před 140 roky (Na Tomáše Garrigua Masaryka vzpomínají jeho vnučky dr. Anna Masaryková a Herberta Masaryková), Setkání v pořadech A léta běží, vážení, 51-56
separát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1966   Marc Chagall

Anna Masaryková

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1958/05/02 - 1958/06/01   Otto Gutfreund: Kresby a drobné plastiky, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1961   Antonín Slavíček a Kameničky, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1962/06/16 - 1962/08/19   František Kaván a Českomoravská vysočina, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1963/08/16 - 1963/09   Miloslav Holý: Oleje z let 1927 - 1931, Městská knihovna Praha, Praha
1964/06/20   Jindřich Prucha: Životní dílo malíře, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1965/10/29 - 1966/01/16   Josef Navrátil: Český interiér druhého rokoka - II. část výstavy, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1968/01/07 - 1968/02/04   Alfréd Justitz: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1953/03 - 1953/07   Tvůrčí cesta českých klasiků, Slovanský ostrov, Praha
1957/06/28 - 1957/08/04   Sochařský náčrt, kresba a drobná plastika, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1961/04/30 - 1961/11/05   Ruské malířství XIX. století, Valdštejnská jízdárna, Praha

Anna Masaryková

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1949/03/02 - 1949/04/09   Vilma Vrbová-Kotrbová: Práce z let 1946 - 1948, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1957/10/18 - 1957/11/17   Milada Kazdová, Galerie Hollar, Praha
1958/05/02 - 1958/06/01   Otto Gutfreund: Kresby a drobné plastiky, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1962/06/16 - 1962/08/19   František Kaván a Českomoravská vysočina, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1963/04/18   Angelo Zeyer, Staroměstská radnice, Praha
1964/06/20   Jindřich Prucha: Životní dílo malíře, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1967/02/21 - 1967/04/23   František Horčička, Letohrádek Hvězda, Praha
1967/09/17 - 1967/10/15   Bedřich Feuerstein: Scénické návrhy, architektonické projekty, obrazy, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1969/10/30 - 1969/11/30   Marie Hlobilová-Mrkvičková: Obrazy, Galerie U Řečických, Praha
1970/01/25 - 1970/3/01   Josef Šíma: Ilustrace, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1970/07/16 - 1970/08/30   Grigorij Musatov 1889-1941, Galerie Václava Špály, Praha
1971/01/20 - 1971/02/14   Karel Brabec: Obrazy, Galerie bratří Čapků, Praha
1971/03/17 - 1971/04/12   F. S. Tvrdý: Africké a kubánské motivy, Galerie bratří Čapků, Praha
1971/10/02 - 1971/10/31   Miloslav Hégr: Obrazy, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1990/09/06 - 1990/10/21   Hana Wichterlová: Sochařské dílo, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)

Anna Masaryková

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1957   Sochařské náčrty a kresby, Výtvarná práce
  1958   Anna Masaryková: Josef Mařatka..., Výtvarná práce
  1963   České sochařství XIX. a XX. století, Výtvarná práce
  1966   Blahopřejeme, Výtvarná práce
  1990   Znovu objevený M. Medek, Práce, 46, 155
  1998   Fenomén Galerie Vincence Kramáře (Praha, Dejvická galerie, 2. 9. - 30. 9.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění