zdroj: https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/137483/1_OpusculaHistoriaeArtium_61-2017-1_6.pdf?sequence=1

Jaroslav Pešina

* 27. 4. 1912, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 7. 11. 1992, Praha, Česká republika (Czech Republic)
pedagog, kurátor, historik umění

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01092657
VIAF: 18029583

poznámka:
prof., PhDr., DrSc., N

Jaroslav Pešina

zdroj: https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/137483/1_OpusculaHistoriaeArtium_61-2017-1_6.pdf?sequence=1
 

Jaroslav Pešina

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1931 - 1936   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění, Birnbaum Vojtěch, *1877
1931 - 1936   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění, Cibulka Josef, *1886
1931 - 1936   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění, Matějček Antonín, *1889
1931 - 1936   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny, Šusta Josef, *1874

Jaroslav Pešina

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Praha, Praha, Národní galerie v l.1939-1950, filosofická fakulta Univerzity Karlovy v l.1946-1970, v.1963-1970 vedoucí katedry dějin umění. 1946 habilitován.1950 docentem.1954 profesorem

Jaroslav Pešina

rok od - do   student, škola, obec
???? - ????   Orlíková Brabcová Jana, *1939, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta
???? - ????   Řeháková Naďa, *1945, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta
???? - ????   Fabel Karel, *1939, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
???? - 1967   Vlček Tomáš, *1941, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
1945 - 1950   Vinter Vlastimil, *1921, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění, klasická archeologie
1945 - 1950   Bartušek Antonín, *1921, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
1945 - 1951   Šamánková Eva, *1923, Univerzita Karlova, Hradec Králové, Hradec Králové (Hradec Králové), dějiny umění
1947 - 1952   Štiková Eva, *1927, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění a estetika
1951 - 1956   Drahotová Olga, *1932, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
1952 - 1957   Vokáčová Věra, *1930, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
1953 - 1958   Benda Klement, *1935, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění a archeologie
1953 - 1958   Škvára Jan, *1933, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny a teorie umění
1953 - 1958   Krása Josef, *1933, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
1957 - 1962   Šmejkal František, *1937, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
1961 - 1966   Jiřík Vlastimil, *1931, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
1963 - 1968   Jirous Ivan, *1944, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
1963 - 1968   Neumann Ivan, *1945, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
1964 - 1969   Wenigová Marie, *1943, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
1964 - 1973   Štěpánek Pavel, *1942, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
1964 - 1969   Konečný Lubomír, *1946, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta
1968 - 1974   Všetečková Zuzana, *1949, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
1968 - 1974   Vlček Pavel, *1948, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta
1970 - 1973   Benešovská Klára, *1950, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění, klasická archeologie
1974 - 1979   Manoušková Malinová Zdenka, *1956, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění

Jaroslav Pešina

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
1947 - ????   Kruh pro pěstování dějin umění, *1913

Jaroslav Pešina

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2020   Století Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (II. díl N-Ž), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2003   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2003 (XI. Pau – Pop), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1946   Česká práce o Giottovi (Život (Recenze)), Život, 63-63
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 2-2
  1959   Další knihy Artie, Výtvarná práce, 4
  1962   Jubileum Jaroslava Pešiny, Výtvarná práce, 5-6
  1965/09/27   Čechy a evropská krajinomalba, Výtvarná práce, 5-6
  1968   Sympozium o české gotice, Výtvarná práce, 6
  1970   Sporckův Kuks, Výtvarná práce, 1-3
  1982   Sedmdesátiny Jaroslava Pešiny (Ze života SČVU), Výtvarná kultura, 13-13
  1992   Bibliografie prací univ. prof. PhDr. Jaroslava Pešiny, DrSc., z let 1987-1992, Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et historica 3-4/1992, 10-10
  1992   Za Jaroslavem Pešinou, Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et historica 3-4/1992, 7-9
  2007   Eucharistický Kristus mezi anděly z Týna (Příspěvek k jednomu z bludných balvanů Jaroslava Pešiny), Žena ve člunu, 211-236
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Jaroslav Pešina (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
archivní fond
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
parte
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Prof. PhDr Jaroslav Pešina (nositel Herderovy ceny)
seznam výtvarných umělců
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Jaroslav Pešina

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1940   Česká moderní grafika, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1940   Pozdně gotické deskové malířství v Čechách, Česká akademie věd a umění (ČAVU), Praha
  1941   Mathias Grünewald, Orbis, Praha
  1942   Stefan Lochner a malířská škola v Kolíně nad Rýnem, Orbis, Praha
  1945   Tektonický prostor a architektura u Giotta, Česká akademie věd a umění (ČAVU), Praha
  1949   Giotto, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1950   Česká malba pozdní gotiky a renesance (Deskové malířství 1450-1550), Orbis, Praha
  1950   La Peinture Gothique Tcheque (1350-1450), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1954   Mikoláš Aleš: Malířská tvorba, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1955   Gotische Malerei in Böhmen (Tafelmalerei 1350-1450), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1956   Gothic Painting in Bohemia (1350 - 1450), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1958   Mistr Litoměřický, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1959   Gotická nástěnná malba v zemích Českých I. (1300-1350), Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV), Praha
  1970   České umění gotické 1350 - 1420, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1976   Česká gotická desková malba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1978   Pozdně gotické umění v Čechách 1471-1526, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   Mistr vyšebrodského cyklu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1962   Pešinovo německé malířství, Výtvarná práce, 2
  1983   Jaroslav Pešina: Mistr vyšebrodského oltáře (Knihy), Výtvarná kultura, 22-22

Jaroslav Pešina

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1942   František Emler, Topičův salon (1937-1949), Praha
  1943   Josef Kočí: Výstava obrazů, kreseb a akvarelů / Ausstellung von Gemälden, Zaichnungen und Aquarellen, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1944   Jan A. Vítek, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1971   Bohuslav Slánský: Výstava restaurátorských prací 1930-70, Národní galerie v Praze, Praha
  1971   František Emler, Art Centrum (Československé středisko výtvarného umění), Praha
  1983   Zasloužilý umělec František Emler: Výběr z díla, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1940   Padesát let české moderní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1949   Tjeckoslovakisk konst, Victor Petterson Bokindustriaktiebolag, Stockholm
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1942   Albrecht Altdorfer, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1961   Die Geschichte der Kunst (Umrisse und Brennpunkte), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1970   České umění gotické 1350 - 1420, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1977   České gotické umění, Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
  1984   Cesty umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1984   Dějiny českého výtvarného umění (I/1) (Od počátků do konce středověku), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1984   Dějiny českého výtvarného umění (I/2) (Od počátků do konce středověku), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  2019   Více Krásy, Artefactum, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Antonín Matějček 1859-1950 (Sborník příspěvků z konference pořádané ke 100letému výročí narození prof. Antonína Matějčka katedrou dějin umění FF UK v Praze, Ústavem pro teorii a dějiny umění ČSAV v Praze a Národnígalerií v Praze 31. ledna 1989), Nakladatelství Karolinum, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1944   Jan A Vítek patří k sochařům... / Jan A. Vítek gehört zu jenen Bildhauern..., Jan A. Vítek
  1952/08   Vincenc Morstadt a česká veduta XIX. stol., Výtvarné umění, 2.ročník, 7-8.číslo, 337-340
  1953   Mikoláš Aleš a slovanská myšlenka, Výtvarné umění, 3.ročník, 1.číslo, 39-48
  1953   Obraz hradní kaple švihovské a začátky české krajinomalby (V rozvoji poznání nebylo pro zaalpské země...), Umění, 93-106
  1955   Nejstarší český renesanční portrét, Umění, 153-158
  1956   Jan Květ (K šedesátému výročí jeho narození), Umění, 185-187
  1956   Neznámý olej Mikoláše Alše, Umění, 245-248
  1959   Jan Květ: Má vlast, Výtvarné umění, 9.ročník, 5.číslo, 238-238
  1960   Co očekávám od sjezdu?, Výtvarná práce, 6
  1960   Jaromír Neuman: Itálie (Recenze), Výtvarné umění, 38-39
  1960   Nový pokus o revizi dějin českého malířství 15. století, Umění, 109-134
  1961   Historií k přítomnosti, Výtvarná práce, 6-7
  1961   XX. mezinárodní kongres dějin umění, Výtvarná práce, 9
  1962   Výstava evropského umění kolem roku 1400 ve Vídni, Výtvarná práce, 9-10
  1964   21. Mezinárodní kongres dějin umění, Výtvarná práce, 12-12
  1964   Mnichovský podzim, Výtvarná práce, 12
  1964   Mnichovský podzim, Výtvarná práce, 4
  1965   Jihočeská gotika a dunajská škola, Výtvarná práce, 13.ročník, 17.číslo, 4-4
  1965   Tři nově restaurované památky české deskové gotické malby, Umění, 71-78
  1966   K otázkám umění dunajské školy, Umění, 334-377
  1968   Sympozium o české gotice, Výtvarná práce, 6
  1971   Bohuslav Slánský a české gotické umění, Bohuslav Slánský: Výstava restaurátorských prací 1930-70
  1977   Studie k ikonografii a typologii obrazu Madony s dítětem v českém deskovém malířství kolem poloviny 14. století (In memoriam Alberta Kutala), Umění, 130-157
  1986   Za Josefem Krásou: 1933 - 1985, Umění, 2-6
kalendář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1945   Praha očima českých umělců 1946

Jaroslav Pešina

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1943/04/03 - 1943/04/30   Josef Kočí: Obrazy, kresby, akvarely, Galerie Hollar, Praha
1944/04/13 - 1944/05/03   Jan A. Vítek: Sochy a plastiky, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha

Jaroslav Pešina

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Tovaryšstvo malířské (Vladimír Kokolia, Petr Kvíčala, Jan Steklík, Petr Veselý), Kulturní a informační centrum města Brna, Brno (Brno-město)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1950   Vzpomínky na českou sociální grafiku, Výtvarné umění, 1.ročník, 6.číslo, 254-259
  1955   Malířská tvorba Mikoláše Alše..., Výtvarná práce, 5
  1955   Přednášky o spolupráci architekta s výtvarníkem, Výtvarná práce, 5
  1956   Ustavující konference Svazu čs. výtvarných umělců, Výtvarná práce, 2
  1958   Kniha o Praze..., Výtvarná práce, 4-5
  1958   Viktor Nikodém, Bedřich Vaniček - Antonín Hartmann..., Výtvarná práce, 4
  1961   O nové zhodnocení díla Maxe Dvořáka, Výtvarná práce, 2-3
  1979   Publikace o výtvarném umění, Výtvarná kultura
  2006   Galerie J. R. Vilímek, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, 223-223
  2007   Fascinování a ohlupování architekturou mě uráží (Josef Pleskot), Euro: ekonomický týdeník, 106-113
  2007   Pierre Restany a české umění v letech 1960 - 1970; hledání alternativy nového realismu, Proměny dějin umění, 233-246
  2009   Josef Pleskot: Rozhovor, Hospodářské noviny, příloha Proč ne?, 8-16
  2013   Punkva. Kde je marxismus v českých dějinách umění?, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 7-16
  2019   The Lost River Punkva: Where Is Marxism in Czech Art History?, The Sešit Reader, 164-175
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1980   K výstavě Jana Baucha (Výstavy), periodikum