Pavel Vlček

* 18. 6. 1948, Praha, Česká republika (Czech Republic)
pedagog, kurátor, historik umění

 

šifra: PV
národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jn19990209995

poznámka:
prof., PhDr., specializace na architekturu 16. - 19. století, N

Pavel Vlček

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1968 - 1974   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, Pešina Jaroslav, *1912
1968 - 1974   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, Kropáček Jiří, *1930

Pavel Vlček

rok od - do   instituce, obec, poznámka
1981 - 1986   Středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Praha, samostatný historik umění
1986 - 1988   Státní restaurátorské ateliéry, Praha, samostatný historik umění
1992 - ????   České vysoké učení technické, Fakulta architektury a pozemního stavitelství, Praha, pedagog, vědecký pracovník

Pavel Vlček

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1999   Umělecké památky Prahy (Malá Strana), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2000   Umělecké památky Prahy (Pražský hrad a Hradčany), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   Encyklopedie osobností Evropy (Od starověku do současnosti), Nakladatelský dům OP, Praha
diplomová (disertační) práce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1974   Francesco Caratti, Katedra dějin umění a estetiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Pavel Vlček

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Rudolf II. a Praha (Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy), Správa Pražského hradu, Praha
  1999   Umělecké památky Prahy (Malá Strana), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2000   Umělecké památky Prahy (Pražský hrad a Hradčany), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2010   Slavné vily Čech, Moravy a Slezska, FOIBOS a.s., umělecká agentura, Praha
  2010   Umění české reformace (1380-1620), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2011   Slavné stavby Prahy 7, Foibos Books, s.r.o., Praha
  2012   Slavné pražské vily (Sto a jeden dům s příběhem), Foibos Books, s.r.o., Praha
  2018   Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století I. (Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a kraj Vysočina), Artefactum, Praha
  2020   Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století II. (Jihočeský kraj, Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj a Ústecký kraj), Artefactum, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Ústav dějin umění AV ČR 1953-2003, Artefactum, Praha
  2021   Modestia est signum sapientiae (Studie nejen o středověkém umění k poctě Dalibora Prixe), Slezská univerzita, Opava (Opava)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1989   Dientzenhoferův skicář a česká architektura 1640–1670, Umění, 473-496
  1992   František Maximilián Kaňka "In regno bohemiae aedilis famosissimus", Umění, 180-225
  1997   Nové poznatky k dějinám servitského kostela archanděla Michaela na Starém Městě pražském, Umění, 555-561
  2002   Urbanistické zásady a nový typ renesančního domu na Malé Straně v Praze, Pro Arte, 283-288
  2017   K životnímu jubileu PhDr, Věry Naňkové. CSc. (*1927), Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 24-25