Pro Arte

podnázev: Sborník k poctě Ivo Hlobila

typ dokumentu: antologie/sborník
rok vydání: 2002
počet stran: 432, vazba
portrétní fotografie: 1 čb
výška x šířka [mm]: 305 x 230
jazyk: český
náklad: 500
ISBN: 80-903230-1-4

NK ČNB: cnb001203764

studovna objednat do studovny

Dokument byl vložen do košíku

Do košíku

Pokračovat v prohlížení

Koupit

Pro Arte

 

Pro Arte

osoba   narození
Prix Dalibor   31. 7. 1961

Pro Arte

osoba   narození
Purš Ivo   1. 1. 1964

Pro Arte

instituce, obec
Artefactum, Praha

Pro Arte

instituce, obec
Tiskárny Finidr, s. r. o., Vimperk (Prachatice)

Pro Arte

strana od - do   autor textu   název, podnázev
9 - 9       Místo úvodu
15 - 19   Kouřil Pavel   Menasova ampule z hradu Rychleby (?) ve Slezsku
21 - 30   Bláha Josef   Dva nálezy drobné hrnčířské plastiky Madony s dítětem z Olomouce, Několik doplňků ke studiu devocionálií a lidové zbožnosti ve středověku
31 - 34   Teryngerová Hana   Středověké poutnictví a jeho odraz v archeologickém materiálu, K nálezu poutního odznaku z Opavy
37 - 39   Merhautová Anežka   Téma z minulosti s vizí budoucnosti
41 - 49   Černý Pavol   Zobrazení Zvěstování Panny Marie v Kodexu vyšehradském a Kodexu hnězdenském, Pokus o jejich ikonografickou interpretaci
51 - 65   Benešovská Klára   Záboří a Olomouc: vandrující umělci, skicáře, kopie, vzorníky a úloha uvědomělých stavebníků
67 - 69   Kořán Ivo   Románská Kalvárie ze Strakonic
73 - 84   Mezihoráková Klára   Architektura středověkého kostela dominikánek sv. Kateřiny v Olomouci
85 - 97   Grůza Antonín   K historii bývalého dominikánského kostela sv. Václava v Opavě
99 - 105   Kouřilová Dana   Bývalý kostel sv. Václava v Opavě - výsledky průzkumu fasád
107 - 125   Dáňová Helena   Chrám sv. Ducha v Hradci Králové, Příspěvek k poznání architektury kostela ve středověku
127 - 139   Kuthan Jiří   K Parléřovu chóru kostela sv. Bartoloměje v Kolíně nad Labem
141 - 146   Homolka Jaromír   Královská kaple Všech svatých na Pražském hradě
149 - 156   Hrbáčová Jana   Zobrazení čelenek v české deskové malbě 14. století
157 - 168   Všetečková Zuzana   Gotické nástěnné malby v kostele sv. Apolináře v Praze
169 - 174   Hlaváčková Hana   Herzongenburská Moralia, Řehoř Veliký, Moralia sive exposito in librum B. Job
175 - 181   Štěpánek Pavel   Dědictví španělsko-arabské tradice za Václava IV., Živá tradice Alfonsových tabulek
183 - 189   Studničková Milada   Úvodní iluminace Smíškovského graduálu jako klíč k interpretaci rukopisu
193 - 202   Royt Jan   Utrakvistická ikonografie v Čechách 15. a první poloviny 16. století
203 - 205   Kohout Štěpán   Další „bernardinské slunce“ nalezeno
207 - 215   Chlíbec Jan   Poznámka o náhrobku císaře Friedricha III. a reflexe sepulchrálního sochařstvív českých cestopisech 1450-1550
217 - 227   Bláhová Zdenka   Západní portál kostela sv. Mořice v Olomouci a přenášení vzorů v pozdně gotické architektonické tvorbě
231 - 237   Roháček Jiří   K sepulkrální plastice v Corpusu insriptorium Bohemiae
239 - 245   Chupík František   Fortifikační stavitelství mezi gotikou a renesancí
247 - 251   Mezerová Ľubica   Renesanční náhrobníky v kostele sv. Martina v Bohušově
253 - 259   Müller Karel   Heraldická výzdoba stavovské sněmovny v Opavě ze 2. poloviny 16. století
261 - 270   Jakubec Ondřej   Olomoučtí biskupové jako renesanční mecenáši?
271 - 282   Prix Dalibor   Kostel nanebevzetí Panny Marie v Andělské Hoře (okr. Bruntál) a jeho renesanční podoba
271 - 282   Prixová Dvorská Hana   Kostel nanebevzetí Panny Marie v Andělské Hoře (okr. Bruntál) a jeho renesanční podoba
283 - 288   Vlček Pavel   Urbanistické zásady a nový typ renesančního domu na Malé Straně v Praze
289 - 293   Bukovinská Beket   Terra sigillata v rudolfinské kunstkomoře
295 - 298   Konečný Lubomír   Andrea Alciato a Jan Žižka „i po smrti strašlivý“
299 - 302   Šroněk Michal   Obrazy u soudu
305 - 311   Daniel Ladislav   Pět věží, Giovan Battista Marino a gonzagovské „poesie“ Francesca Albaniho
313 - 318   Togner Milan   Jacopo Confortini v olomoucké sbírce kreseb
319 - 323   Czajkowski Petr   Jonaß Drentwertt a Leopold kníže z Dietrichsteina, Sonda do vztahu objednavatele a tvůrce na přelomu 17. a 18. století
325 - 328   Pavlíček Martin   Neznámé dílo Matyáše Bernarda Brauna
329 - 332   Vojtal Petr   Hacknerovská variace na pomezí Moravy a Slezska
335 - 341   Platovská Marie   Vývoj stavebních dispozic na Královských Vinohradech
343 - 349   Lahoda Vojtěch   Modernismus starých mistrů, Antonín Procházka, Kroměříž a otisky vizuální paměti
351 - 356   Svobodová Večeřáková Markéta   Věčný ruch a věčná nespokojensot nad strahovským stadionem, Příspěvek k historii sportovních staveb
357 - 361   Nešlehová Mahulena   Koblasův cyklus Plazit jazyk
365 - 370   Kropáček Jiří   Jacob Burckhardt a dějiny idejí
371 - 379   Šopák Pavel   Pacov Václava Wagnera
383 - 388   Uhlíková Kristina   Babiččino údolí - areál spravovaný Národní kulturní komisí
389 - 396   Švácha Rostislav   Co se stalo s Prahou 1948-1989?, Bitva o devatenácté století
397 - 401   Kratochvíl Petr   Kontextualismus v soudobé architektuře, Reflexe teoretických východisek
403 - 407   Varhaník Jiří   Předpoklady památkové ochrany městských památkových rezervací prohlášených v letech 1970-1982
409 - 425   Bregantová Polana   Bibliografie prací Ivo Hlobila

Pro Arte

  instituce, obec, signatura, poznámka  
  K 179651
  Národní knihovna České republiky, Praha, III 160106