Mahulena Nešlehová

* 29. 6. 1944, Praha, Česká republika (Czech Republic)
kurátorka, historička umění, publicistka, výtvarná kritička

 

šifra: MN
pohlaví: ženské

NK AUT: jk01083244

poznámka:
roz. Hromádková

Mahulena Nešlehová

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
???? - 1966   Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
???? - 1974   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění, Wittlich Petr, *1932

Mahulena Nešlehová

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Národní galerie v Praze, Praha
1991 - ????   Ústav teorie a dějin umění ČSAV, Praha

Mahulena Nešlehová

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   AICA, československá sekce, *
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953

Mahulena Nešlehová

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
2014/10/03 - 2015/01/04   Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905-2013. Průniky, střety, přesahy, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
beseda/diskuse
termín   název výstavy, místo konání
2014/12/10   V šest v Archivu 8 - Eva Kosáková, Mahulena Nešlehová: Duše věcí, DOX, Archiv výtvarného umění, knihovna, Praha
křest/autogramiáda/odhalení
termín   název výstavy, místo konání
2002/04/17   Prezentace knihy Mahuleny Nešlehové Jan Koblasa, Univerzita Karlova, recepční prostory, Praha

Mahulena Nešlehová

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Light Art from Artificial Light: Light as a Medium in 20th and 21st Century Art/ Licht Kunst aus Kunst Licht: Licht als Medium der Kunst im 20. und 21. Jahrhundert, Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM), Karlsruhe
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2002 (IX. Ml – Nou), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2002   Sochař Jan Koblasa naznačuje, co se skrývá za obrazy, Lidové noviny, 21
  2003   Monografie Jana Koblasy (Recenze publikace), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2008   Výstava Forum '88, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Mahulena Nešlehová, PhDr. (artlist.cz), www.artlist.cz
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2002   Prezentace knihy Mahuleny Nešlehové Jan Koblasa, Nakladatelství Karolinum, Praha
informační leták / informace
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2002   Mahulena Nešlehová: Jan Koblasa
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   Mahulena Nešlehová: Jan Koblasa
návštěvní kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1975   Návštěvní kniha (Mikuláš Medek: Obrazy, Atelér Mikuláše Medka, 20. - 22. 9. 1975)
seznam výtvarných umělců
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Mahulena Nešlehová

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2014   Bohumil Kubišta: Grafika, Galerie Zdeněk Sklenář, _
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Bohumil Kubišta, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1993   Bohumil Kubišta, Národní galerie v Praze, Praha
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
  1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/2) (III) Umění první republiky (1918-1938)), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2002   Jan Koblasa, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2004   Vlastislav Hofman, Společnost Vlastislava Hofmana, _
  2010   Demartini, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2010   Jan Koblasa: Grafika - hlubotisky / Intaglio - Prints, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2014   Jan Koblasa: Grafika / Prints (Monotypy, litografie, dřevořezy, serigrafie a počítačová grafika z let 1957-2012 / Monotypes, lithographs, woodcuts, screen prints and computer graphics, 1957-2012), Nakladatelství Karolinum, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1985   Knihy, Výtvarná kultura
bibliografický katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1983   Československá uměleckohistorická bibliografie za rok 1981 s dodatky, Ústav teorie a dějin umění ČSAV, Praha
diplomová (disertační) práce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1973   Bohumil Kubišta - analýza prací z let 1911 - 1918, Katedra dějin umění a estetiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Mahulena Nešlehová

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Bohumil Kubišta, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  1988   Jitka Svobodová: Kresby 1982-8
  1988   Věra Janoušková
  1991   Adéla Matasová: Instalace, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1991   Antonín Tomalík: Výběr z díla 1957 - 1968
  1991   Zdeněk Sýkora: Linie, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1992   Bohumil Kubišta (1884–1918), Empora b.i., Praha
  1992   Čestmír Janošek: Fragmenty historie 60.let
  1992   Hugo Demartini, Ministerstvo kultury České republiky, Praha
  1992   Jiří Petrbok: Paměti těla
  1993   Antonín Málek: Jsi pozorován (Ideologové), Okresní muzeum, Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec)
  1993   Bohumil Kubišta 1884–1918, Empora b.i., Praha
  1994   Martin Mainer: Cena Jindřicha Chalupeckého za rok 1993
  1995   Jiří Valenta (1936-1991): Souborné dílo / Gesamtwerk, České muzeum výtvarných umění, Praha
  1996   Karel Kuklík: Portréty a ateliéry šedesátých let
  1997   Adéla Matasová: Zastavení v čase 1963 - 1997, Národní galerie v Praze, Praha
  1998   Aleš Veselý: Obsese, realita, utopie (1998)
  2003   Miloslav Hotový: Práce z šedesátých let / Work of the 1960s
  2003   Pavla Mautnerová: Koláže, obrazy, Galerie Franze Kafky, Praha
  2005   Antonín Málek, Galerie Brno, Brno (Brno-město)
  2007   Imaginární kosmos Dany Puchnarové (Práce z let 1960 - 2006), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2007   Petr Bareš: Obrazy
  2007   Zdeněk Beran, Národní galerie v Praze, Praha
  2008   Pavel Nešleha - nejen o zemi (Z cyklů kreseb, fotografií a pastelů), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2008   Pavel Nešleha: Ohlédnutí do sedmdesátých let (Výběr z grafické tvorby), Galerie Ztichlá klika, Praha
  2011   Bohumil Kubišta: Dvě zátiší z roku 1911 / Zwei Stillleben aus dem Jahr 1911, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2012   Petr Bareš: Obrazy a pastely, Petr Bareš, Praha
  2013   Hugo Demartini 1931-2010: ...a měl rád ženy / ...and he like women, Národní galerie v Praze, Praha
  2014   Bohumil Kubišta: Grafika, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2015   Petr Bareš: Podnětné exprese (Výběr z malířské a fotografické tvorby)
  2016   Pavel Nešleha: Via Canis, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2017   Vlastislav Hofman (1884-1964): Pocta invenci / A Tribute to Invention, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2019   Bedřich Dlouhý: Moje gusto (Výběr z díla), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2019   Bedřich Dlouhý: What I Like (Selected Works), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2020   Pavel Nešleha: Vidět jinak / To See Differently, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2023   Antonín Tomalík, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  nedatováno   Vlastislav Hofman, Kubista, Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Forum '88
  1988   Hana Purkrábková: Sochy, Karel Pauzer: Kresby, sochy
  1990   22e Festival International de la Peinture 1990
  1991   Český informel (Průkopníci abstrakce z let 1957 - 1964)
  1991   Laureáti Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 1990 (Vladimír Kokolia, Jan Ambrůz, František Skála jr.:), Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1991   Nová jména, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1992   František Skála jr., Michal Gabriel, Petr Kvíčala: Cena Jindřicha Chalupeckého za rok 1991, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1993   Michal Nesázal, Petr Nikl: Cena Jindřicha Chalupeckého za rok 1992, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1994   Nová jména
  1994   Ohniska znovuzrození (České umění 1956 - 1963), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1995   Nová jména (Dvanáct z VŠUP)
  1996   Karel Pauzer, Hana Purkrábková, Městské muzeum a galerie, Hranice (Přerov)
  1996   Pavla Mautnerová, Robert Piesen, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1997   Informel a skupina Cobra ze sbírek bochumského muzea / Informel und gruppe Cobra aus der sammlung des Museum Bochum, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1999   Cesta na jih (Inspirace českého umění 19. a 20. století), Obecní dům, a.s., Praha
  1999   Jiří Načeradský, Jaroslav Nešetřil: Antropogeometrie, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
  2007   Zaostalí / Forever, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2010   Realita je víc než fikce (Asambláž jako tvůrčí princip v českém umění 60. a 70. let), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2014   Emila Medková, Pavel Nešleha: Duše věcí, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2015   Informel a jeho přesahy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2016   Jan Koblasa & Sonia Jakuschewa: Skrytá poselství / Hidden Messages, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2017   Příliš mnoho zubů / Too Many Teeth, Retro Gallery Praha, Praha
  2023   „...a viděl jsem nové nebe a novou zemi...“ (Apokalypsa a umění v českých zemích), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  nedatováno   Cena J. Chalupeckého / J. Chalupecký Award, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
  2002   Jan Koblasa, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2004   Pavel Nešleha, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2004   Vlastislav Hofman, Společnost Vlastislava Hofmana, _
  2007   Culture Tchèque des années 60, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
  2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/1), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/2), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2010   Demartini, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2010   Jan Koblasa: Grafika - hlubotisky / Intaglio - Prints, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2012   1912: 100 let od otevření Obecního domu, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2012   Pavel Nešleha: Stopy síly / Traces of Force (Fotografie z let 1971-2002 / The photographs from 1971-2002), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2014   Jan Koblasa: Grafika / Prints (Monotypy, litografie, dřevořezy, serigrafie a počítačová grafika z let 1957-2012 / Monotypes, lithographs, woodcuts, screen prints and computer graphics, 1957-2012), Nakladatelství Karolinum, Praha
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2020   Bohumil Kubišta a Evropa, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2021   Degrees of Separation (Bohumil Kubišta and the European Avant-Garde), Nakladatelství Karolinum, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Sborník památce Alberta Kutala
  1986   Někdo něco 5
  1987   Sborník památce Václava Navrátila
  1991   Informel (Sborník symposia), Akademie výtvarných umění, Praha
  1992   Česká kultura na přelomu 50. a 60. let (Kolokvium konané Galerií hl. města Prahy u příležitosti retrospektivy Jiřího Balcara), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister)
  1994   Nová citlivost, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1995   Umenie šesťdesiatych rokov (Zborník prednášok o výtvarnom umení a architektúre), Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1997   Umenie sedemdesiatych rokov, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  2000   Haně Wichterlové, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2003   Ars longa: Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy, Artefactum, Praha
  2003   Ústav dějin umění AV ČR 1953-2003, Artefactum, Praha
  2006   Pictura verba cupit (Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného), Artefactum, Praha
  2011   Epigraphica & Sepulcralia 3 (Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR, v.v.i., v letech 2008-2010), Artefactum, Praha
  2013   Tvary - formy - ideje (Studie a eseje k dějinám a teorii architektury), Artefactum, Praha
  2013   Václav Boštík: O něm a s ním, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2014   Epigraphica & Sepulcralia 5 (Fórum epigrafických a sepulkrálních studií), Artefactum, Praha
  2015   Rembrandtova tramvaj (Kubismus, tradice a „jiné“ umění), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2016   Almanach na rok 1914 (Mezi modernou a avantgardou), Filip Tomáš - Akropolis, Praha
  2017   Fotografie především, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1975   K vrcholnému dílu Bohumila Kubišty, Umění, 325-346
  1983   Bohumil Kubišta a Itálie, Itálie, Čechy a střední Evropa, 312-322
  1984   Bohumil Kubišta (21. 8. 1884 - 27. 11. 1918), Výtvarná kultura, 34-40
  1984   Bohumil Kubišta (1884 - 1918) (Komorní výstava slavných a méně známých obrazů...), Bohumil Kubišta-12
  1984   Pokus o orientaci, Sborník památce Alberta Kutala, 35-43
  1985   Příklad Bohumila Kubišty (k poctě malířova výročí), Sborník památce Jiřího Padrty, 29-40
  1986   Krátká glosa k Černé rokli, Někdo něco 5, 33-35
  1986   Okamžiky návratů, Sborník památce Václava Nebeského, 24-33
  1987   Několik poznámek k současné tvorbě malíře Zdeňka Sýkory, Sborník památce Václava Navrátila, 88-92
  1988   Fillova cesta k tvořivosti, Umění, 200-204
  1988   Osobité projevy, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 7
  1988   Uměním člověk vytvořil zcela samostatný..., Věra Janoušková
  1990   O kolážích Věry Janouškové, Výtvarné umění, 30-35
  1990   Pokus o orientaci, Výtvarné umění
  1991   Několik poznámek úvodem, Informel-11
  1991   Obdobně jako programované struktury... / Lines, like programme structures,... / Das Neue und Ausserordentliche des Systems..., Zdeněk Sýkora: Linie
  1991   Podoba českého informelu, Český informel, 11-31
  1991   Slovo úvodem, Český informel
  1992   Bohumil Kubišta v Litoměřicích (Pozvání na výstavu), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1992   Hugo Demartini / (1931, Praha), Hugo Demartini
  1992   Iluze slasti (K malířské tvorbě Martina Mainera), Výtvarné umění, 48-57
  1992   Poznámka ke konfrontacím, Česká kultura na přelomu 50. a 60. let, 20-23
  1992   Resümee (Bohumil Kubišta (1884 - 1918), dessen Werk...), Bohumil Kubišta (1884–1918)
  1992   Úvodem (Současná výstava vybraných maleb...), Bohumil Kubišta (1884–1918)
  1993   Bohumil Kubišta - malíř a teoretik, Bohumil Kubišta 1884–1918-12
  1993   Bohumil Kubišta - Painter and theorist, Bohumil Kubišta 1884–1918, 14-21
  1993   Bohumil Kubišta v Olomouci, Galerie
  1993   Introduction (The idea of organizing a major retrospective exhibition...), Bohumil Kubišta 1884–1918, 13
  1993   Jiří Petrbok (Vernisáž), Výtvarné umění, 78-80
  1993   Kubišta po čtvrtstoletí, Telegraf, 2, 45, 16
  1993   Několik poznámek (K recenzi výstavy B. Kubišty od V. Lahody), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1993   Of the theoretical, critical and polemical essays by Bohumil Kubišta..., Bohumil Kubišta 1884–1918, 59
  1993   Ohlédnutí za retrospektivou Zbyňka Sekala, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  1993   Úvodem (Myšlenkou uspořádání souborné retrospektivní výstavy...), Bohumil Kubišta 1884–1918
  1993   Z teoretických, kritických a polemických statí Bohumila Kubišty..., Bohumil Kubišta 1884–1918, 54
  1994   Bylo, nebylo…, Nová citlivost, 14-15
  1994   K dnešnímu dni má prestižní soutěž... / To this day, the prestigious competition..., Martin Mainer: Cena Jindřicha Chalupeckého za rok 1993
  1994   Klinge und Samt - informelle Strukturen in der tschechischen Kunst, Umění / The Art, 454-458
  1995   Kubišta, Bohumil, 21. 8. 1884 Vlčkovice, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, 419-420
  1995   Od exprese k informelu, Umenie šesťdesiatych rokov, 41-48
  1995   Popis jednoho dne - Netvořice '81, Výtvarné umění, 104-107
  1995   Rykr, Zdeněk, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, 704
  1995   Sekal, Zbyněk, 12. 7. 1923 Praha, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, 728
  1995   Úvod / Einführung, Jiří Valenta (1936-1991): Souborné dílo / Gesamtwerk
  1995   Valentův příběh / Valentas Geschichte, Jiří Valenta (1936-1991): Souborné dílo / Gesamtwerk-61
  1996   Fórum ´88, Výtvarné umění, 162-165
  1996   Netradiční pojetí Máchova Máje (Recenze publikace), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1997   Nová aktivita Galerie 60/70 (Praha, Galerie 60/70, 1. 10. - 15. 12), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1997   Pavel Nešleha (Roky / Kroky / Život / Dílo), Umění a řemesla, 36-39
  1997   Review: Czech Imaginative Art ((The Strength and Power of the Creative Imagination, Rudolfinum 19. 6. - 14. 9. 1997)), Grapheion, 156-156
  1997   Různosti veristické obraznosti (Příspěvek k problematice českého umění 70. let), Umenie sedemdesiatych rokov, 64-71
  1997   Síla a moc tvůrčí fantazie, Grapheion, 156
  1997   Umění sevřené v dlaň - K retrospektivě Zbyňka Sekala (Praha, Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna, 12. 2. - 4. 5.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1997   Zbyněk Sekal: Práce za posledních pětapadesát let, Umění, 225-227
  1998   Aleš Veselý, tehdy jako jeden z mála mladých umělců... / Aleš Veselý was one of the few young artist..., Aleš Veselý: Obsese, realita, utopie
  1999   Kubištovy zkušenosti z jihu, Cesta na jih, 186-197
  1999   Obsese, realita, utopie, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1999   Umění zrychleného času (Praha, České muzeum výtvarných umění, Husova 19-21, Dům U černé Matky Boží. 20. 10. - 28. 11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  2000   Impulses of Futurism and Czech Art, International Futurism in Arts and Literature, 122-143
  2001   Barevná socha (Litoměřice, Severočeská galerie výtvarného umění, 28. 6. – 23. 9.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2001   Karlovarská galerie umění bilancovala podruhé (Karlovy Vary, Galerie umění, 22. 3. - 1. 7.; Ostrov nad Ohří, Letohrádek, 3. 5. - 8. 7.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  2001   Karlovarská Galerie umění bilancovala podruhé, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12
  2002   Koblasův cyklus Plazit jazyk, Pro Arte, 357-361
  2002   Umění Jana Koblasy: Mytické postavy, Jan Koblasa, 169-205
  2002   Umění Jana Koblasy: Mýtus Země, Jan Koblasa, 23-49
  2002   Umění Jana Koblasy: Předmluva, Jan Koblasa, 20-21
  2002   Umění Jana Koblasy: Téma oběti, Jan Koblasa, 55-81
  2002   Umění Jana Koblasy: Typus hieratický, Jan Koblasa, 85-107
  2002   Umění Jana Koblasy: Typus meditativní, Jan Koblasa, 139-157
  2002   Umění Jana Koblasy: Typus traumatický, Jan Koblasa, 109-137
  2002   Umění Jana Koblasy: Znaky a symboly, Jan Koblasa, 211-245
  2003   Tři samurajové ve Skotsku, Ars longa: Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy, 259-266
  2004   Vzpomínka na Jiřího Seiferta, Listy S.V.U. Mánes
  2006   Dialogy s hmotou... (Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny, 3. 8. - 5. 11., Liberec, Oblastní galerie, 14. 12. 2006 - 4. 2. 2007), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2006   Geometrické meditace (Kresby a Obrazy Jiřího Valenty z let 1917-1977), Pictura verba cupit, 449-456
  2006   Jan Koblasa - Hlubotisky 1956 - 2006 (Praha, Galerie Hollar, 1. 2. - 26. 2.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2006   Práce Aleše Veselého z let 1959 - 2005, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2007   Návraty figurace (Léta 1965-1969), Zdeněk Beran, 22-23
  2007   Racionální a přeludná obrazivost, Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/1), 179-197
  2007   Vůle k expresivnímu výrazu a informelní struktury (Léta 1957-1965), Zdeněk Beran, 16-21
  2008   K objevu Kubištových malířských skic z Florencie, Umění, 56, 3, 243-247
  2009   Ve víru maleb zátiší, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2010   Odvaha jít jinudy a jinak, Demartini, 51-65
  2011   Pojetí náhrobku v sochařské tvorbě Jana Koblasy, Epigraphica & Sepulcralia 3, 323-336
  2011   Projekt Opus magnum se tentokráte... / Das Projekt Opus magnum widmet sich...
  2012   Koblasův mnohohlas, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2012   Objevná výstava Jaroslav Laciny, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12
  2012   Rok 1912 v díle Bohumila Kubišty, 1912: 100 let od otevření Obecního domu, 128-136
  2013   Architektonické řešení sakrálního prostoru malíře Jiřího Valenty, Tvary - formy - ideje, 47-51
  2013   Mahulena Nešlehová: Poznámka k dílu Václava Boštíka, Václav Boštík: O něm a s ním, 258-262
  2014   Skleněný náhrobek od Mariana Karla, Epigraphica & Sepulcralia 5, 369-374
  2014   Zpráva o realizaci náhrobku malíře Pavla Nešlehy, Epigraphica & Sepulcralia 5, 363-368
  2015   Důstojná připomenutí Kubištova výročí, Prostor Zlín, 16-21
  2015   Jan Koblasa a Sonia Jakuschewa – Rozhovory, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 28, 2
  2015   Vůle k abstrakci, Rembrandtova tramvaj, 28-41
  2016   Neznámé kresby Bohumila Kubišty, Umění / Art, 64, 3-4, 286-290
  2016   Poznámka k přátelství Vlastislava Hofmana s Bohumilem Kubištou, Almanach na rok 1914, 70-77
  2017   Metamorfózy věcí - fotografie malíře Jiřího Valenty, Fotografie především, 108-115
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Antonín Tomalík (artlist.cz), www.artlist.cz
  ????   Jiří Valenta (artlist.cz), www.artlist.cz
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII.) (17. 5. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2015   Eden – Koblasova země / Koblasa's Land (Zveřejnění autorova daru / Works donated by the artist), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2016   Bez začátku, bez konce / Without a Beginning, Without an End (Pocta Aleši Veselému / In Honour of Aleš Veselý), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2023   Hana Purkrábková: Ze života / From Life, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2022   Petr Bareš: Barvy, tvary, struktury (pastely a akvarely), Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha
katalogový list autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Pavel Nešleha: Z fotografických cyklů, Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
nabídkový katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010   Jan Koblasa: Grafika - hlubotisky / Intaglio - Prints, Nakladatelství Karolinum, Praha
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   Výtvarné umění (Zakázané umění II.), 20, 1-2, Občanské sdružení pro podporu Výtvarného umění v Nakladatelství Vesmír Ltd., _
  2020/12   Revolver Revue (121/2020), 35, 121, Revolver Revue, Praha
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   Výsledky soutěže Ceny Jindřicha Chalupeckého, Nadace Jindřicha Chalupeckého, Praha
  2013   Pavel Nešleha: Možnosti zobrazení, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2014   Bohumil Kubišta - grafika, Galerie Zdeněk Sklenář, _

Mahulena Nešlehová

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Dolby 307: Katalog Ateliéru malby UMPRUM 2010-2017, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha

Mahulena Nešlehová

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1984/10/06 - 1984/11/04   Bohumil Kubišta, Výstavní síň Luna, Louny (Louny)
1988/06/16 - 1988/07/10   Jitka Svobodová: Kresby: 1982 - 8, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň, Praha
1988/06/16 - 1988/07/10   Věra Janoušková: Červen 1988, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň, Praha
1991/01/24 - 1991/03/24   Antonín Tomalík: Výběr z díla 1957 - 1968, Staroměstská radnice, Praha
1991/11/19 - 1992/01/01   František Janoušek 1890 - 1943: Obrazy a kresby, Mánes, Praha
1995/09/20 - 1995/10/29   Jiří Valenta (1936 - 1991): Souborné dílo, Valdštejnská jízdárna, Praha
1995/11/28 - 1995/12/31   Jiří Valenta (1936 - 1991): Souborné dílo, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1996/01/28 - 1996/03/10   Jiří Valenta (1936 - 1991): Souborné dílo, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
2003/05/06 - 2003/06/06   Miloslav Hotový: Práce z šedesátých let, Galerie Ztichlá klika, Praha
2011/10/13 - 2012/01/08   Bohumil Kubišta: Dvě zátiší z roku 1911, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2013/02/28 - 2013/04/06   Pavel Nešleha: Možnosti zobrazení, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2014/04/03 - 2014/05/05   Jan Koblasa: Tauromachie. Výběr z grafické tvorby, Galerie Ztichlá klika, Praha
2014/09/10 - 2014/10/16   Bohumil Kubišta 130: Grafika (První souborná výstava grafického díla), Galerie Zdeněk Sklenář, Praha 1
2015/06/24 - 2015/10/04   Eden – Koblasova země (Zveřejnění autorova daru), Dům U Zlatého prstenu, Praha
2015/11/11 - 2016/02/28   Bohumil Kubišta: Grafika, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2016/02/01 - 2016/02/28   Bez začátku, bez konce. Pocta Aleši Veselému, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2016/06/06 - 2016/09/19   Pavel Nešleha: Via Canis, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2017/09/27 - 2018/01/07   Vlastislav Hofman (1884-1964): Pocta invenci / A Tribute to Invention, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2019/11/01 - 2020/03/29   Bedřich Dlouhý: Moje gusto - Výběr z díla / What I Like - Selected Works, Městská knihovna Praha, Praha
2023/03/21 - 2023/05/21   Hana Purkrábková: Ze života, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1991/01/24 - 1991/03/24   Český informel. Průkopníci abstrakce z let 1957-1964, Staroměstská radnice, Praha
1991/01/24 - 1991/03/24   Český informel. Průkopníci abstrakce z let 1957-1964, Staroměstská radnice, Praha
1991/02/04 - 1991/03/03   Český informel. Strukturální fotografie, okruh bratislavských konfrontací a autoři mimo hlavní proud, Galerie Václava Špály, Praha
1991/07/29 - 1991/08/25   Nová jména, Galerie Václava Špály, Praha
1992/05/26 - 1992/06/21   Situace 92, Mánes, Praha
1994/06/24 - 1994/07/10   Nová jména, Galerie Václava Špály, Praha
1994/07/28 - 1994/10/23   Ohniska znovuzrození, Městská knihovna Praha, Praha
1995/06/23 - 1995/07/16   Nová jména, Galerie Václava Špály, Praha
2007/09/19 - 2007/11/25   Zaostalí, Městská knihovna Praha, Praha
2010/09/09 - 2010/11/14   Realita je víc než fikce: Asambláž jako tvůrčí princip v českém umění 60. a 70. let, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2015/01/22 - 2015/04/26   Informel a jeho přesahy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2023/10/18 - 2023/12/31   Antonín Tomalík: Mezi svými, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)

Mahulena Nešlehová

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1988/06/16 - 1988/07/10   Věra Janoušková: Červen 1988, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň, Praha
1991/01/24 - 1991/03/24   Antonín Tomalík: Výběr z díla 1957 - 1968, Staroměstská radnice, Praha
1991/02/15 - 1991/03/10   Zdeněk Sýkora: Linie, Galerie Nová síň, Praha
1991/05/28 - 1991/06/23   Adéla Matasová: Instalace, Galerie Nová síň, Praha
1991/11/19 - 1992/01/01   František Janoušek 1890 - 1943: Obrazy a kresby, Mánes, Praha
1992/02/11 - 1992/05/03   František Janoušek (1890 - 1943), Dům umění, Zlín (Zlín)
1992/05/14 - 1992/06/28   František Janoušek 1890 - 1943, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1992/09/28 - 1992/10/30   Čestmír Janošek: Fragmenty historie 60. let, Galerie Litera, Praha
1993/06/10 - 1993/08/01   Bohumil Kubišta 1884–1918, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1993/11/27 - 1994/01/06   Antonín Málek: Jsi pozorován, Okresní muzeum, Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec)
1995/09/20 - 1995/10/29   Jiří Valenta (1936 - 1991): Souborné dílo, Valdštejnská jízdárna, Praha
1995/11/28 - 1995/12/31   Jiří Valenta (1936 - 1991): Souborné dílo, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2000/02/03 - 2000/03/26   Aleš Veselý: Kresby a projekty, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2002/06/20 - 2002/08/27   Václav Gatarik: Sochy, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2003/04/03 - 2003/04/28   Hana Purkrábková: Lepší už to nebude, Galerie Navrátil, Praha
2005/05/12 - 2005/06/19   Hana Purkrábková: Vybraná společnost, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2005/05/12 - 2005/06/19   Karel Pauzer: Trochu přírodopisu, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2015/06/24 - 2015/10/04   Eden – Koblasova země (Zveřejnění autorova daru), Dům U Zlatého prstenu, Praha
2015/09/09 - 2015/10/09   Petr Bareš: Podnětné exprese, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň, Praha
2015/11/11 - 2016/02/28   Bohumil Kubišta: Grafika, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2016/02/01 - 2016/02/28   Bez začátku, bez konce. Pocta Aleši Veselému, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2017/09/27 - 2018/01/07   Vlastislav Hofman (1884-1964): Pocta invenci / A Tribute to Invention, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2019/11/01 - 2020/03/29   Bedřich Dlouhý: Moje gusto - Výběr z díla / What I Like - Selected Works, Městská knihovna Praha, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1988/03/04 - 1988/03/27   Hana Purkrábková: Sochy, Karel Pauzer: Kresby, sochy, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň, Praha
1991/01/24 - 1991/03/24   Český informel. Průkopníci abstrakce z let 1957-1964, Staroměstská radnice, Praha
1991/04/18 - 1991/06/09   Český informel, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1992/05/26 - 1992/06/21   Situace 92, Mánes, Praha
1992/05/29 - 1992/06/21   Cena Jindřicha Chalupeckého 1991, Galerie Sýpka-Vlkov, Osová Bítýška (Žďár nad Sázavou)
1993/05/28 - 1993/06/27   Cena Jindřicha Chalupeckého - Senzibility současnosti, Galerie Sýpka-Vlkov, Osová Bítýška (Žďár nad Sázavou)
1995/06/23 - 1995/07/16   Nová jména, Galerie Václava Špály, Praha
1996/09/25 - 1996/11/24   Pavla Mautnerová, Robert Piesen, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2010/09/09 - 2010/11/14   Realita je víc než fikce: Asambláž jako tvůrčí princip v českém umění 60. a 70. let, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
stálá/dlouhodobá expozice
termín   název výstavy, místo konání
2018/11/06 -   Jan Koblasa: Realizace parku a pomníku Gustava Mahlera, Dům Gustava Mahlera, Jihlava (Jihlava)

Mahulena Nešlehová

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
2007/09/19 - 2007/11/25   Zaostalí, Městská knihovna Praha, Praha

Mahulena Nešlehová

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Jiří David: Věnováno významným pražským kunsthistoričkám, Unie výtvarných umělců, Praha
  1994   Čestmír Kafka: Obrazy, kresby, koláže, asambláže 1943-1988, Národní galerie v Praze, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Konference Itálie, Čechy a Střední Evropa (Panorama), Výtvarná kultura, 15-15
  1991   Dvě výstavy, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1991   Jak si sáhnout na podstatu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1991   Zpráva k sympoziu konanému při příležitosti výstavy Český informel, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1992   Situace 92 (Mánes se současnou tvorbou), Večerník Praha, 14-14
  1992   Situace 92, Tvorba
  1993   Bohumil Kubišta (1884 - 1918), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  1994   Boj o první místo, Lidové noviny
  1994   Generacemi napříč, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1994   Milosrdná rekonstrukce absurdního světa, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1994   Nová citlivost (Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny, Nová figurace, 30. 6. - 11. 9. Litoměřice, Galerie výtvarného umění, Nová citlivost, 23. 6. - 12. 9.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1997   Exhibitions, Grapheion, 157-171
  1999   České muzeum výtvarných umění několikrát dokázalo,..., Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  2000   Cena Vladimíra Boudníka za rok 1999, 5. ročník Ceny Vladimíra Boudníka a 6. ročník soutěže Grafika roku 1999
  2007   Pierre Restany a české umění v letech 1960 - 1970; hledání alternativy nového realismu, Proměny dějin umění, 233-246
  2013   1912 (100 let od otevření Obecního domu), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2013   Rytmy + pohyb + světlo (Impulsy futurismu v českém umění), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16