Jiří Kropáček

* 27. 2. 1930, Praha, Česká republika (Czech Republic)
22. 1. 2009, Praha, Česká republika (Czech Republic)
pedagog, historik umění, kurátor

 

šifra: JKk
národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Jiří Kropáček se narodil 27. 2. 1930 v Praze a zemřel tamtéž 22.1.2009.
Otcem byl italský legionář, plukovník generálního štábu čs. armády, který byl za odbojovou činnost 13. prosince 1943 v Drážďanech Němci popraven.
Jiří Kropáček vystudoval obor dějin umění na filozofické fakultě univerzity Karlovy v Praze. Zde se setkal s velkými osobnostmi českého dějepisu umění Antonínem Matějčkem, s Josefem Cibulkou či Janem Květem.
Po studiích pracoval nejprve (1956-1959) v Alšově jihočeské galerii na Hluboké, kde se podílel na prezentaci jihočeské pozdní gotiky a potom v Národním muzeu v Praze (1959-1961). V roce 1961 se stal asistentem na katedře dějin umění a estetiky FF Karlovy University. Zde se také habilitoval. Habilitační řízení proběhlo v dubnu 1990, docentem pro obor teorie a dějiny umění jmenován k 1.5.1990. Od r. 2003 přešel na Katolickou teologickou fakultu na Ústav dějin křesťanského umění.
Člen národního komitétu ICOMOS (International Council on Monuments and Sites).
V prosinci 1955 se oženil se studentkou mediciny Libuší Křelinovou, dcerou spisovatele Františka Křeliny, odsouzeného v červenci 1952 za protistátní činnost na 12 let. Byl zatčen 24.8.1951 na Spořilově a vězněn do roku 1960, kdy byl v květnu propuštěn na amnestii.
prostor-ad.cz, 4.5.2018

poznámka:
PhDr., CSc., doc., asistent katedry dějin umění