zdroj: https://www.udu.cas.cz/pict/content_cz/face/126.jpg

Beket Bukovinská

* 18. 1. 1943, Praha, Česká republika (Czech Republic)
historička umění, autorka textu

 

šifra: BB
pohlaví: žena

NK AUT: jn19990216031
VIAF: 27114263

poznámka:
rozená Heřmanská
Historička umění zaměřená na umělecké řemeslo (glyptiku a zlatnictví) na dvoře císaře Rudolfa II., kunstkomoru Rudolfa II., vědecká pracovnice; dcera malíře Bohdana Heřmanského.

Beket Bukovinská

Bibliografie:
Anmerkungen zur Persönlichkeit Ottavio Miseronis, Umění 18, 1970, s.185-198.
Další florentské mozaiky z Prahy, Umění 20, 1972, s. 363-370.
Zu den Goldschmiedearbeiten der Prager Hofwerkstätte zur Zeit Rudolfs II., Leids Kunsthistorisch Jaarboek 1, 1982, s.71-82.
Die Kunst- und Schatzkammer Rudolfs II. Der Weg vom Rohmaterial zum Sammlungsobjekt als ein Erkenntnisprozeß, in: Akten des XXV. Internationalen Kongreßes für Kunstgeschichte, vol. 4: Zugang zum Kunstwerk: Schatzkammer, Salon, Ausstellung, `Museum`, Vienna 1986, s. 59-62.
Kunsthandwerk, in: Die Kunst am Hofe Rudolfs II., Hanau 1988, s.141-177.
Umělecké řemeslo na dvoře Rudolfa II. v Praze, in: DČVU II/1, Praha 1989, s. 223-247.
Kunstkomora – kde byla a jak vypadala?, in: Rudolf II. a Praha: Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy, Praha–Londýn–Milán, 1997, s. 199-208.
Die Sammlungen Rudolfs II. in Prag – eine wichtige Quelle für die Erforschung der früher Neuzeit in Europa, in: Studia Europea, vol. VII: De Tsjechische Republiek en de Europese Cultuur: Acta van het colloquium georganiseerd in samenwerking met de Academie van de Tsjechische Republiek, 5 mei 1999, Brussels, 2000, s. 15-26.
Prag, Nürnberg, Augsburg? Überlegungen zum Reichsapfel und zum Szepter im Kronschatz des St. Veitsdom in Prag, in: Studien zur Europäischen Goldschmiedekunst des 14. bis 20. Jahrhunderts, Festschrift für Helmut Seling zum 80. Geburtstag am 12. Februar 2001, München 2001, s. 15 – 38 (s L. Konečným).
Zum Exotica-Bestand der Kunstkammer Rudolfs II.“, in: Jahrbuch der kunsthistorischen Museums Wien, Bd.3, 2001, s. 205-220.
Scientifica in der Kunstkammer Rudolfs II., in: Tycho Brahe and Prague: Crossroads of European Science, eds. J. R. Christianson et al., Acta Historice Astronomie Vol. 16 , Frankfurt am Main 2002), s. 270-275.
Nötscher Kreis a Praha, in: L. Bydžovská–R. Prahl (ed.), V mužském mozku: sborník k 70. narozeninám P. Wittlicha, Praha 2002, s.71-87.
Bekannte – unbekannte Kunstkammer Rudolfs II. in Prag, in: Kunstkammer-Laboratorium-Bühne: Schauplätze des Wissens im 17. Jahrhunderts in: (= Theatrum Scientiarum Bd. 1). Hg. v. Helmar Schramm, Ludger Schwarte, Jan Lazardzig. Berlin und New York, 2003, s. 199-225.
Pierre dure, matiere tendre: Quelques remargues a propos du bassin en jaspe sanguin de Rodolphe II, in: Les vases en pierres dures: Actes du colloque, Musée du Louvre 2001, Paris 2003, s. 115-138.
Hertzich van Bein: Anmahnung an einen kaiserlichen Hofgoldschmied, in: Studia Rudolphina, Bulletin Centra pro výzkum umění a kultury doby Rudolfa II., 3, 2003, s. 42-44.
Umění doby Rudolfa II., in:Ústav dějin umění AVČR 1953–2003, eds. L. Konečný–J. Hausenblasová–M. Šroněk, Praha 2003, s. 66-70.
Emanuel Poche, in:Ústav dějin umění AVČR 1953–2003, eds. L. Konečný–J. Hausenblasová–M. Šroněk, Praha 2003, s. 129-130.
Private Krönungsinsignien Ferdinands I., a Funeralinsignien aus dem Prager Domschatz, kat. hesla, in: Kaiser Ferdinand I. 15031564: Das Werden der Habsburger Monarchie, kat. výst., Vídeň 2003, s. 374-375 a 574-575, kat. č. IV.19 a XI.31
Philipp van den Bossche – Sac. Caes. Mai. Phrygiarius, in: Ars Longa: sborník k nedožitým sedmdesátinám Josef Krásy, Praha 2003, s. 145-164
BB + L. Konečný, Doprovodné texty k českému korunovačnímu jablku a žezlu na CD Korunovační klenoty: jedinečná cesta do detailů nejvzácnějšího pokladu, Interaktivní CD-ROM s podrobnou dokumentací, Digart, 2003
The Known and Unknow Kunstkammer of Rudolf II, Collection, Laboratory, Theater, Scenes of Knowledge in the 17th Century, (= Theatrum Scientiarum Bd. 1). Hg. v. Helmar Schramm, Ludger Schwarte, Jan Lazardzig. Berlin und New York, 2005, 199-227

Literatura o autorovi:
Bulletin UHS
zdroj - www.udu.cas.cz

Beket Bukovinská

zdroj: https://www.udu.cas.cz/pict/content_cz/face/126.jpg
 

Beket Bukovinská

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Rudolf II. a Praha (Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy), Správa Pražského hradu, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Ars longa: Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy, Artefactum, Praha
  2006   Pictura verba cupit (Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného), Artefactum, Praha

Beket Bukovinská

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Die Kunst am Hofe Rudolfs II., Verlag Werner Dausien, Hanau am Main
  1989   Dějiny českého výtvarného umění (II/1) (Od počátků renesance do závěru baroka), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1989   Dějiny českého výtvarného umění (II/2) (Od počátků renesance do závěru baroka), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1997   Rudolf II. a Praha (Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy), Správa Pražského hradu, Praha
  2006   Rudolfinská Praha / Rudolfine Prague (1576 - 1612 Průvodce / A Guidebook), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  2009   Orbis Artium (K jubileu Lubomíra Slavíčka), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2019   Více Krásy, Artefactum, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Ars longa: Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy, Artefactum, Praha
  2003   Ústav dějin umění AV ČR 1953-2003, Artefactum, Praha
  2006   Pictura verba cupit (Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného), Artefactum, Praha
  2015   Rembrandtova tramvaj (Kubismus, tradice a „jiné“ umění), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2018   Hortus inventariorum (Statě k problematice inventářů pro dějiny umění), Artefactum, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2002   Terra sigillata v rudolfinské kunstkomoře, Pro Arte, 289-293
  2003   Philipp van den Bossche: Sac. Caes. Mai.Phrygiarius, Ars longa: Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy, 145-164
  2009   Jedna soška - dvě hypotézy, Orbis Artium, 117-128
  2015   Co v Uměleckém měsíčníku nenajdeme, Rembrandtova tramvaj, 150-159
  2015   Josef Krása a české dějiny umění (Diskuse s kolegy a pamětníky), Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 27, 1-2, 10-16
  2015   Mezinárodní konference Dresden-Prag um 1600 (K transferu umění, kultury a vědy), Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 27, 1-2, 31-32

Beket Bukovinská

antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Ars longa: Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy, Artefactum, Praha

Beket Bukovinská

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Rudolf II. a Praha (Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy), Správa Pražského hradu, Praha