Ivo Purš

* 1. 1. 1964, Mělník (Mělník), Česká republika (Czech Republic)
překladatel, historik umění

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jn20010601044

poznámka:
Ph.D.; Historik umění zaměřený na výtvarné umění pozdní renesance a manýrismu a jeho vztah k hermetickým vědám (alchymie, astrologie, magie), alchymistickou ikonografii a její vědecké a umělecké vazby ke kultuře 16. století, především na dvoře císaře Rudolfa II., na úlohu a vývoj ilustrace v předvědecké a vědecké literatuře 16. a 17. století; novinář a publicista se zaměřením na památkovou péči, dějiny umění a cestování za kulturou a uměním.

Ivo Purš

Bibliografie:
Koncepce obecné symboliky René Alleaua, Analogon 20-21, 1997, s. I-IV.
Rosarium philosophorum Jaroše Griemillera z Třebska, in: Opus Magnum. Kniha o sakrální geometrii, alchymii, magii, astrologii, kabale a tajných společnostech v Českých zemích, Praha 1997, s. 77-87.
Mariánská a christologická symbolika v alchymistickém rukopisu Kniha svaté Trojice, Studie o rukopisech 32, 1997-98, Praha 1999, s. 55-116.
K freskové výzdobě kaple mincířů a pregéřů v chrámu sv. Panny Barbory, in: Šťastná hodina III. Hornické, metalurgické a alchymistické tradice Kutné Hory a jejich otisk v architektuře a výtvarném umění, Kutná Hora 2001, s. 47-56.
Prubířství a alchymie, in: tamtéž, s. 57-68.
Povaha alchymie a její historické výklady, in: Vhled, číslo 1, leden 2001, http://www.vhled.cz/
Michael Maier: Jeho život a dílo v recentní literatuře, Studia Rudolphina 2, 2002, s. 58-67.
Prolegomena k Paracelsově filozofii a jejímu hlubinně psychologickému výkladu, Tvar, 6, 2003, s. 13-15.
Alchymistická tradice a Ferdinand Tyrolský, Logos 1-2, 2003, s. 114-125.
Anselmus Boëtius de Boodt a alchymie, Studia Rudolphina 4, 2004, s.44-53.
Anselmus Boëtius de Boodt, Pansophie und Alchemie, Acta Comeniana 18, 2004 s. 43-90
[a Jaroslava Hausenblasová], Kontakty Michaela Maiera s Rudolfem II. v Praze roku 1609, Studia Rudolphina 5, 2005, s. 51-64.
René Alleau a tradiční vědy, doslov in: René Alleau, Hermés a dějiny věd. Studie k archeologii a etnologii vědění se zřetelem k historii alchymie a hermetické tradici, 2. rozšířené vydání, Praha 2005, s. 220-249
[a Jakub Hlaváček, překlad] Michael Maier, Atalanta fugiens. Prchající Atalanta neboli Nové chymické emblémy vyjadřující tajemství přírody, Praha 2006, 455 s.
Život a osud „filosofa a lékaře“ Michaela Maiera, in: Michael Maier, Atalanta fugiens. Prchající Atalanta neboli Nové chymické emblémy vyjadřující tajemství přírody, Praha 2006, p. 374- 448
zdroj - www.udu.cas.cz

Ivo Purš

 

Ivo Purš

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1991/11/21 - 1992/01/01   Třetí Archa: Surrealistická skupina v Československu 1970–1991, Mánes, Praha
1995/09/16 - 1995/10/21   Z jednoho těsta, Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily (Semily)
2012/02/10 - 2012/04/04   Jiný vzduch: Skupina česko-slovenských surrealistů 1990–2011, Staroměstská radnice, Praha

Ivo Purš

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Třetí Archa (Surrealistická skupina v Československu 1970–1991)
  2012   Jiný vzduch (Skupina česko-slovenských surrealistů 1990-2011. Výstava s mezinárodní účastí), Sdružení Analogon (Spolek Analogon), Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Ivo Purš (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org

Ivo Purš

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010   Iluminace: Kutnohorská iluminace, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)

Ivo Purš

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1985   Martin Stejskal: Imaginace prostoru
  1988   Karol Baron: Speculum mundi / Zrkadlo sveta, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
  1991   Eva Švankmajerová: Císařský řez, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1991   Jan Švankmajer (Het ludicatief principe)
  1994   Jan Gabriel: Opony a maso
  2012   Jan Švankmajer: Dimensions of Dialogue / Between Film and Free Creation, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Třetí Archa (Surrealistická skupina v Československu 1970–1991)
  1992   Švankmajer yng Nghymru / in Wales: The Communication of Dreams / Cyfleu breuddwydion, Welsh Arts Council (Arts Council of Wales), Cardiff
  2011   Surrealistická východiska (1948-1989) (Odklony - návraty - přesahy), Památník národního písemnictví, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Opus magnum (Kniha o sakrální geometrii, alchymii, magii, astrologii, kabale a tajných společnostech v Českých zemích), Trigon (Vladislav Zadrobílek), Praha
  2015   Rosarium philosophorum, Trigon (Vladislav Zadrobílek), Praha
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1987   Bouillonnements cachés tableaux dessins gravures, collages, ceramigues, objets et films Eva et Jan Švankmajer, Confédération Pascolaire, _
  2006   Pictura verba cupit (Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného), Artefactum, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Dětství, hra, imaginace, Analogon, 24-25
  1991   Een en ander uit Alice, Jan Švankmajer, 10-12
  1992   Jakubova studna, Analogon, 64-66
  1994   Vzpoura imaginace (Objektivní humor ve hrách V. Effenbergera), Analogon, 90-90
  2014   Kunstkamera Jana Švankmajera, Analogon, 141
  2019   Grotesque Stucco Motifs in the Star Summer Palace, Umění, 396-416
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2014   Jan Švankmajer: Naturalia, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedat   Martin Stejskal: Imaginace prostoru

Ivo Purš

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   Národní kulturní komise (1947-1951), Artefactum, Praha
  2005   Lubomír Konečný: Za horou najdeš údolí (Studie o ikonografii Útěku do Egypta v umění pozdního středověku a renesance), Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Praha
  2006   Imitatio Romae. Karel IV. a Řím, Artefactum, Praha
  2006   Krize, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2007   Edice nedokončeného soupisu uměleckých památek politického okresu pardubicko-holicko-přeloučského, Artefactum, Praha
  2007   Vnitřek lesa, lesní charaktery (Julius Mařák a umění krajinomalby), Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Praha
  2008   Savonarola a Florencie (Jeho působení a estetické názory), Artefactum, Praha
  2009   Zahrady Rudolfa II. Jejich vznik a vývoj, Artefactum, Praha
  2010   Zdeněk Wirth pohledem dnešní doby, Artefactum, Praha
  2012   Tencalla I (Barokní nástěnná malba v českých zemích), Artefactum, Praha
  2013   De sacris imaginibus (Patroni, malíři a obrazy předbělohorské Prahy), Artefactum, Praha
  2013   Tencalla II (Barokní nástěnná malba v českých zemích), Artefactum, Praha
  2013   Verzeichnis der kunstgeschichtlichen und historischen Denkmale im Landkreis Friedland (Edice nedokončeného rukopisu), Artefactum, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2002   Pro Arte (Sborník k poctě Ivo Hlobila), Artefactum, Praha
  2003   Ústav dějin umění AV ČR 1953-2003, Artefactum, Praha
  2005   Epigraphica & Sepulcralia 1 (Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějiín umění AV ČR v letechz 2000 až 2004), Artefactum, Praha
  2006   Pictura verba cupit (Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného), Artefactum, Praha
  2007   Žena ve člunu (Sborník Hany J. Hlaváčkové), Artefactum, Praha
  2009   Epigraphica & Sepulcralia 2 (Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR, v.v.i., v letech 2006-2007), Artefactum, Praha
  2011   Epigraphica & Sepulcralia 3 (Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR, v.v.i., v letech 2008-2010), Artefactum, Praha
  2013   Epigraphica & Sepulcralia 4 (Fórum epigrafických a sepulkrálních studií), Artefactum, Praha
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   Bulletin (UměleckoHistorická Společnost v českých zemích / Czech Association of Art Historians), 20, 2, Uměleckohistorická společnost v Českých zemích, Praha

Ivo Purš

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010   Olomoucké baroko (Proměny ambicí jednoho města), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)

Ivo Purš

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Atalanta fugiens / Prchající Atalanta, neboli, Nové chymické emblémy vyjadřující tajemství přírody, Trigon (Vladislav Zadrobílek), Praha

Ivo Purš

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1992/04/06 - 1992/04/17   Martin Stejskal, Galerie knihkupectví Paseka, Praha
2014/10/16 - 2015/01/31   Jan Švankmajer: Naturalia, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha