Lubomír Konečný

* 14. 6. 1946, Praha, Česká republika (Czech Republic)
překladatel, pedagog, historik umění

 

národnost: česká
pohlaví: mužské

NK AUT: jn99240000484
VIAF: 60263018

poznámka:
Prof., PhDr., práce v oboru - zaměření na ikonografii a ikonologii, též překladatel odborné literatury z angličtiny do češtiny.

Lubomír Konečný

Prof., PhDr.
1969 diplomová práce:
Ideologičtí předchůdci Aby M. Warburga: Poznámky k dějinám ikonologie
1971 PhDr. (diplomová práce uznána jako rigorózní).
Pedagogická činnost:

1993–95 Středoevropská univerzita (Central European University) v Praze, profesor dějin umění;
1990–99 Ústav pro dějiny umění FF UK Praha, odborný asistent dějin umění,
od 2004 docent – habilitační spis: Mezi textem a obrazem: Miscellanea z historie emblematiky.
1976 a od 1991 člen College Art Association, USA;
1987 „Visiting member“ Institute for Advanced Studies v Princetonu (N. J., USA);
od 1989 člen společnosti Verein des Instituts für die Erforschung der frühen Neuzeit ve Vídni;
od 1990 člen UHS, 1990–96 člen výboru, 1990–92 předseda UHS;
od 1990 člen Českého národního komitétu dějin umění;
1990–2000 „membre titulaire“ CIHA;
1991–97 a od 2004 člen vědecké rady MG Brno;
od 1990 člen Society for Emblem Studies v Glasgowě;
1993–97 a od 2001 člen Grantové agentury České republiky;
od 1994 člen Renaissance Society of America v New Yorku;
1997–2000 člen správní rady NG Praha;
od 2004 člen správní rady AVU Praha;
člen redakčních rad časopisů Umění (od 1985), Bulletin NG (od 1990), Bulletin UHS (od 1990), Emblematica: An Interdisciplinary Journal for Emblem Studies v New Yorku (od 2001); Artibus et Historie: An Art Anthology ve Vídni a Krakově (od 2005).
1992 Kress Foundation Stipendium (New York), Institut für Kunstgeschichte, Universität Wien;
1992–93 The J. Paul Getty Grant (Los Engeles), Warbourg Institut, University of London & Bibliotheca Hertziana, Řím.

Bibliografie:

Aby M. Warburg, Umění 18, 1970, s. 594-607.
Albrechta Dürera “Laus bombardae”, Umění 20, 1972, s. 326-347.
Another “postilla” to the Five Senses by Jusepe de Ribera, Paragone 24, č. 285, Novembre 1973, s. 85-91.
Young Milton and the Telescope, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 37, 1974, s. 367-373.
On the track of Panofsky, Journal of Medieval and Renaissance Studies 4, 1974, s. 29-34.
Neznámý obraz Battisty Dossiho na zámku Opočno, Umění 24, 1976, s. 504-522.
Neznámá kresba Battisty Franca ve Slezském muzeu v Opavě, ČSM B-25, 1976, s. 183-191.
Battista Franco v Pise (Několik poznámek k jeho kresbě v Moravské galerii v Brně), Umění 25, 1977, s. 490-498.
Eine Zeichnung Battista Francos im Schlesischen Museum zu Opava, Arte Veneta 31, 1977, s. 53-59.
Rubensovo Umučení sv. Tomáše: Ikonografický komentář, Umění 26, 1978, s. 211-247.
A Note on Polidoro da Caravaggio's “Way to Calvary”, Paragone 30, č. 357, Novembre 1979, s. 89-93.
Shades of Leonardo in an Etching by Jusepe de Ribera, Gazette des Beaux-Arts, 6. série, 95 (122), 1980, s. 91-94.
A classical source for Gros, The Burlington Magazine, 122, 1980, s. 636.
Erwin Panofsky, Význam ve výtvarném umění, Praha 1981 (překlad).
Einige Bemerkungen zur Gesichts-Allegorie von Paolo Fiammingo und zu seinen Aufträgen für die Fugger, in: Welt im Umbruch: Augsburg zwischen Renaissance und Barock III: Beiträge, Augsburg 1981, s. 151-156 (s E. Fučíkovou).
Bibliografie prací o Erwinu Panofském, ikonografii a ikonologii, in: E. Panofsky, Význam ve výtvarném umění, Praha 1981, s. 354-360.
Malované dějiny umění: předběžné poznámky k jedné kapitole z dějin české historické malby 19. století, in: Historické vědomí v českém umění 19. století, Praha 1981, s. 186-198.
Umění v českých zemích v letech 1490-1626 a antika, in: Antické tradice v českém umění, kat. výst. NG Praha 1982, s. 85-87, kat. č. 57-63, 66, 68-72, 75, 79-82 a 88.
Esilio publico: Fridrich Falcký a Kašpar Bechteler, Umění 31, 1983, s. 451-456.
Einige Bemerkungen zur Gesichts-Allegorie von Paolo Fiammingo und zu seinen Aufträgen für die Fugger, Arte Veneta 37, 1983, s. 67-76 (s E. Fučíkovou).
Überlegungen zu einem Stillebenbild von Pieter Boel (samt einigen Hypothesen zum Grafen von Arundel und W. Hollar), Artibus et Historiae 7 (IV), 1983, s. 125-139.
Fakta a hypotézy o zátiší Pietra Boela v obrazárně státního zámku Kroměříž, in: Historická Olomouc 4, 1983, s. 209-210.
“Pouhý žánr...”: Pokus o skicu historiografického pozadí, in: Město v české kultuře 19. století, Praha 1983, s. 189-195. – Letter [Sigismonda Coccapaniho Sv. Antonín Florentský a slepí žebráci], Master Drawings 22, 1984, s. 86-88.
Zeichnungen von Giulio Romano und seiner Werkstatt in einem vergessenen Sammelband in Prag, Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien 80, 1984 [1986], s. 61-186 (s B. Bukovinskou a E. Fučíkovou).
Ernst H. Gombrich: Výběrová bibliografie (1930-1984), in: Ernst H. Gombrich, Umění a iluze: Studie o psychologii obrazového znázorňování, Praha 1985, s. 518-527.
A new drawing by Jusepe de Ribera, The Burlington Magazine 127, 1985, s. 226.
A Reflection on Some Early Works by Bernaert de Rijckere, Nationalmuseum Bulletin [Stockholm] 9, 1985, č. 1, s. 37-45.
[Letter to the Editor] Raphael's Reference of 1519 to Marcus Aurelius, The Art Bulletin 67, 1985, s. 677-678.
Od divadla světa ke světu divadla, in: Divadlo v české kultuře 19. století (NG - Studie a materiály 2), Praha 1985, s. 188-194.
Ke genezi a významu symbolické formy Santiniho kostela v Obyčtově, Historická Olomouc 5, 1985, s. 235-241.
Karel B. Mádl, in: Kapitoly I, Praha 1986, s. 181-185.
Obraz Mattea Rosselliho v Národní galerii v Praze, Umění 34, 1986, s. 132-137.
Due segnalazioni per Giulio Cesare Procaccini, Paragone 37, č. 441, Novembre 1986, s. 59-64.
Bibliografie prací Pavla Preisse z let 1947-1986, Umění 34, 1986, s. 554-557.
Une ojeada en la ‘cárcel dorada' del Maestro Pacheco, Boletín del Museo e Instituto "Camón Aznar" 27, 1987, s. 17-25.
Nicolas Berchem: a new drawing and a suggestion, Hoogsteder-Naumann Mercury 6, 1987, s. 39-42.
Un rápido vistazo en la cárcel dorada del Maestro Pacheco, Ibero-Americana Pragensia 17, 1983 [1988], s. 183-190.
Zeuxis in Prague: some Thoughts on Hans von Aachen, in: Prag um 1600: Beiträge zur Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II., Freren 1988, s. 147-155.
Umění, pára a elektřina, in: Průmysl a technika v novodobé české kultuře, Praha 1988, s. 180-188.
Friedrich Brentel: Soubor emailových miniatur ze Státního zámku Mnichovo Hradiště, in: H. Seifertová, Německé malířství 17. století z československých sbírek, kat. výst. NG, Praha 1989, s. 151-172.
Signatura času: poznámky k výkladu Krajiny se zříceninou od Antonína Mánesa, in: Člověk a příroda v novodobé české kultuře, Praha 1989, s. 119-128.
Charles Dorigny a obraz Snímání s kříže z kostela Všech svatých na Pražském hradě, Umění 37, 1989, s. 163-165.
Bibliografie, in: DČVU II/2, 1989, s. 838-873.
L'accord interrompu: An Emblematic Source for Mathieu Le Nain, in: The Verbal and the Visual: Essays in Honor of William Sebastian Heckscher, ed. Karl-Ludwig Selig & E. Sears, New York 1990, s. 87-108.
Nouvelles regards sur Le jeune chevalier de Vittore Carpaccio, Artibus et Historiae 21 (XI), 1990, s. 111-124.
Staronové poznatky o hasištejnsko-lobkovickém perlovém oltáři, Umění 38, 1990, s. 504-510.
Jean Le Clerc, nikoliv Gerard van Honthorst, SPFFBU F 32-33, 1988-1989, s. 77-79.
Laokoon ve výtvarném humoru a satiře 19. století, in: Proudy české umělecké tvorby 19. století: Smích v umění, Praha 1991, s. 147-155.
Bohuslav Balbín a Dürerova Melancholie, Umění 39, 1991, s. 154-155.
Kdo je autorem rytin v knize Juana de Borja Empresas morales?," Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků 8, 1991, s. 73-77.
Of Fables and Painters, Bulletin NG 1, 1991, s. 34-43.
K Vicentinovu (?) obrazu v Litoměřicích, Umění 39, 1991, s. 456.
Bohuslav Balbín a emblematika, in: Bohuslav Balbín a kultura jeho doby v Čechách, Praha 1992, s. 165-180.
Sources and Significance of Two Mythological Paintings by Bartholomäus Spranger, Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien 85/86, 1989/1990 [1992], s. 47-56.
Tiziano, Lodovico Dolce e i topoi dell'immaginazione erotica, Umění 40, 1992, s. 1-5.
Uměleckohistorická společnost s otazníkem, Bulletin UHS 3, 1992, č. 2, [s. 1-3] (s R. Prahlem).
Comment peint-on la Fronde?, Gazette des Beaux-Arts, 6. série 120 (134), 1992, s. 15-16.
La ilustración de las Empresas morales de Juan de Borja: Erasmo Hornick, Ars Longa: Cuadernos de Arte 3, 1992, s. 9-12.
Beiträge zur Rezeptionsgeschichte des Nemesis-Kupferstichs von Albrecht Dürer, Bulletin NG 2, 1992, s. 36-41(s V. Juřenem).
Od obrazu k emblému: Juan Sánchez Cotán a Sebastián de Covarrubias, Umění 40, 1992, s. 432-437.
Quién ilustró Empresas morales de Juan de Borja?, Ibero-Americana Pragensia 26, 1992, s. 157-164.
Radeckého pomník a české rakušanství, in: Čechy a Evropa v kultuře 19. století, Praha 1993, s. 92-99 (s R. Prahlem).
Trpaslíci a obři aneb znovu o Birnbaumově devíze, Bulletin UHS 4, č. 4, 1993, s. 1-2.
Una pintura de Juan Sánchez Cotán, emblematizada por Sebastián de Covarrubias, in: Actas del I Simposio Internacional de Emblemática (Teruel, 1 y 2 de octubre de 1991), Teruel 1994, s. 823-834.
An Unexpected Source for Jusepe de Ribera, Source: Notes on the History of Art 13, č. 2, Winter 1994, s. 21-24.
Weinende Braut oder Betrunkene Alte: Eine Erwägung zu Jan Sanders van Hemessen, Bulletin NG 3-4, 1993-94 [1995], s. 115-116.
Hesla in: NEČVU 1995.
Malířská výzdoba Lobkovického paláce, Umění 43, 1995, s. 433-441 (s M. Šroňkem).
I Cinque Sensi da Aristotele a Constantin Brancussi, in: Immagini del sentire: I cinque sensi nell'arte, ed. Sylvia Ferino-Pagden, kat. výst. Cremona, Milano 1996, s. 23-48; s. 78-85, 94-101, 104-05, 132-35 (kat. č. II.1-3, III.2-4, III.6, V.1-2).
Battista Franco, Bakchický průvod; Bartolomeo Passarotti, Studie proporcí mužského aktu a skeletu, in: M. Zlatohlávek (ed.), Italské renesanční umění v českých sbírkách: Kresby a grafika, kat. výst., NG v Praze 1996 (et al.; též angl. vyd.).
Ein emblematisches Porträt aus Nürnberg, in: Emblems and Art History: Nine Essays, ed. A. Adams (Glasgow Emblem Studies, Vol. 1), Glasgow 1996, s. 135-139.
Petr Pavel Rubens, Galileo Galilei a bitva na Bílé hoře, in: Ars baculum vitae, Praha 1996, s. 139-142.
Pietro Paolini a osudy Albrechta z Valdštejna. Příspěvek k tématu: české dějiny v evropském malířství, Umění 44, 1996, s. 198-201.
Jan Amos Komenský a Andrea Alciati aneb na stopě jednoho “omylu”, Miscellanea Oddělení rukopisů a starých tisků (Národní knihovna v Praze) 11, 1994 [1996], s. 174-179.
Arcimboldo, Christ, and Dürer, Bulletin NG 5-6, 1995-96 [1997], s. 132-137.
Los Cinco Sentidos desde Aristóteles a Constantin Brancusi, in: Los Cinco Sentidos y el Arte, kat. výst., Madrid 1997, s. 29-54.
Rudolfínští umělci o sobě ve svých dílech, in: E. Fučíková et al. (ed.), Rudolf II. a Praha: Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy, kat. výst., Prague–London–Milan 1997, s. 107-121 (též angl. a něm. vyd.).
Hesla, in: E. Fučíková et al. (ed.), Rudolf II. a Praha: Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy. Katalog vystavených exponátů, Praha 1997, s. 102-106 a 189-190.
Antonio Maria Viani, illustratore della Gerusalemme Liberata, in: G. Bora–M. Zlatohlávek (ed.), I segni dell' arte: Il Cinquecento da Praga a Cremona, kat. výst. Cremona, Milano 1997, s. 119-133.
Zeyer, Donatello, Michelangelo: k předlohám básníkových inspirací v dějinách umění, in: T. Vlček (ed.), Julius Zeyer: Texty, sny, obrazy, Praha 1997 [1998], s. 79-91.
Sir Philip Sidney a památník Ottavia Strady, Miscellanea Oddělení rukopisů a starých tisků (Národní knihovna v Praze) 13, 1996 [1997], s. 53-56.
Rudolfínské emblémy na habánské fajánsi, UaŘ 39 1997, č. 2, s. 65-67 (s J. Lencovou).
Fauna, flóra – a Rudolf II.: Deset let objevů, UaŘ, 39, 1997, č. 3, s. 37-42.
A device used by Sir Philip Sidney, Society for Emblem Studies Newsletter, 21, July 1997, s. 5-7.
Tiziano Vecellio zv. Tizian, Apollo a Marsyas, in: M. Togner (ed.), Kroměřížská obrazárna: Katalog sbírky obrazů Arcibiskupského zámku v Kroměříži, Kroměříž 1998, s. 410-421, č. kat. 442 (též angl. a něm. vyd.).
Climbing the Rocky Path: Or, The Rudolfine Artist in Quest of Fame, in: L. Konečný–B. Bukovinská–I. Muchka (ed.), Rudolf II, Prague and the World: Papers from the International Conference, Prague, 2-4 September 1997, Prague 1998, s. 192-200.
"Nový” signet Jiřího Melantricha z Aventinu – avant et apres, Knihy a dějiny 4, 1997 [1998] , č. 2, s. 1-5.
Vincenc Kramář a ikonoborectví v katedrále svatého Víta v Praze roku 1619, in: V. Kramář, Zpustošení chrámu svatého Víta v roce 1619, ed. M. Šroněk (Fontes historiae artium, VI), Praha 1998, s. 11-25 (s M. Šroňkem).
Divy ve sloni, UaŘ 40, 1998, č. 2, s. 66-67 (s J. Lencovou).
An antiphilosophical emblem by Giulio Cesare Capaccio, Society of Emblem Studies Newsletter 23, July 1998, s. 5-8.
Ještě k autorství údajné Michelangelovy kresby v Brně, Opuscula F 42, 1998, s. 89-98.
Joris Hoefnagel's “Emblematic” Signature Reconsidered, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 61, 1998 [1999], s. 267-272.
Miska Augustina Olomouckého, in: Od gotiky k renesanci: Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1500, sv. III: Olomoucko, ed. I. Hlobil–M. Peroutka, kat., výst., Olomouc 1999, s. 69-72, č. kat. 36.
Edmund Campion, S.J., as Emblematist, in: The Jesuits and the Emblem Tradition, ed. Marc van Vaeck & John Manning (Imago Figurata Studies, vol. 1A), Turnhout 1999, s. 147-159.
I The Emblematics of J.B. Santini's Our Lady of the Visitation in Obyčtov, in: H. J. Böker–P. M. Daly (ed.), The Emblem and Architecture: Studies in Applied Emblematics from the Sixteenth to Eighteenth Centuries, ed. (Imago Figurata Studies, vol. 2), Turnhout 1999, s. 191-206.
Martianus Foelix Capella, De nuptiis Mercurii et Philologiae, cum adnotationis Ioannis Dvbravii, Vienae 1516," in: I. Hlobil–M. Peroutka (ed.), Od gotiky k renesanci: Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1500, sv. III: Olomoucko, ed., kat., výst., Olomouc 1999, s. 78-79, kat. č. 37 (s I. Hlobilem).
Inconcussa manet: Emblematické supralibros Maríe Manrique de Lara y Mendoza, in: A. Baďurová (ed.), Sborník k 80. narozeninám Mirjam Bohatcové, Praha, 1999, s. 152-162.
Antonio Maria Viani, illustratore della Gerusalemme Liberata, Bulletin NG 7-8, 1997-98 [1999], s. 28-45.
[Letter to the Editor] Wren and Tacitus, The Art Bulletin 81, 1999, s. 326.
Prsty krásných Madon, Bulletin UHS 10, 1999, č. 3-4, s. 1-2.
Tracking Rollenhagen in Prague, in: Anthony J. Harper & Ingrid Höpel (ed.), The German-Language Emblem in its European Context: Exchange and Transmission (Glasgow Emblem Studies, Vol. 5), Glasgow 2000, s. 167-182.
Nicole Renieri, Tiziano e l'antico, Arte Veneta 54, 1999 [2000], s. 132-134.
Antonio Campi e il gruppo scultoreo del Laocoonte, Bulletin NG 9, 1999 [2000], s. 104-107.
“Omnia sponte fluant”: J. A. Comenius, His “Pedagogic” Impresa, and Rembrandt's “Landscape with Three Trees”, Emblematica: An Interdisciplinary Journal for Emblem Studies 10, 1996 [2000], s. 283-305.
Ciotola di Augustin Käsenbrot di Olomouc, in: Ivo Hlobil et al. (ed.), Ultimi fiori del Medioevo: Dal Gotico al Rinascimento in Moravia e nella Slesia, kat. výst., Roma–Olomouc 2000, s. 208-213, kat. č. 58 (též angl. vyd.).
Magnasco and Titian: Further Evidence for the Second Version of The Flaying of Marsyas, Source: Notes in the History of Art, 19, č. 4, Summer 2000, s. 7-11.
I ty Zeitschrift(e)? Na okraj tématu: dějiny umění a vizualita, Bulletin UHS 11, č. 1, 2000, s. 3-5.
Karel Škréta und Franćois Le Roy, S. J., oder: Fast eine Detektivgeschichte, Bulletin NG 10, 2000 [2001], s. 27-35.
Prag, Nürnberg, Augsburg? Überlegungen zum Reichsapfel und zum Szepter im Kronschatz des St. Veitsdoms in Prag, in: R. Eikelmann–A. Schommers–L. Seelig (ed.), Studien zur europäischen Goldschmiedekunst des 14. bis 20. Jahrhunderts: Festschrift für Helmut Seling zum 80. Geburtstag am 12. Februar 2001, München 2001, s. 15-38 (s B. Bukovinskou).
The Origin of the Milky Way: Jacopo Tintoretto and Rudolf II, Studia Rudolphina 1, 2001, s. 17-26.
Škréta a Tempesta, Drahomíra a Proserpina, Opuscula F 45, 2001, s. 79-82.
Konec historiků umění v Čechách – ano či ne, kdy a proč?, Bulletin UHS 12, 2001, č. 2, s. 2-3.
Mezi textem a obrazem: Miscellanea z historie emblematiky, Praha 2002.
Baccio del Bianco v Praze, in: L. Daniel (ed.), Florenťané: Umění z doby medicejských velkovévodů, kat. výst., Národní galerie v Praze 2002, s. 27-34 (též angl. vyd.).
Útěk do Egypta – útěk všech útěků, in: Útěk a exil v umění, kat. výst., Praha 2002, s. 10-13 (též angl. a franc. vyd.).
Časně do baroka: Baccio del Bianco v Praze, in: A. Kozel–B. Lejman (ed.), Willmann & Others: Painting, Drawing and Graphic Art in Silesia and Neighbouring Countries in the Seventeenth and Eighteenth Centuries / Willmann i inni: Malarstwo, rysunek i grafika na Śłąsku i w krajach ościennych w XVII i XVIII wieku, Wrocław 2002, s. 102-113.
Emblematics, Mythography, and Agriculture in The Origin of the Milky Way by Jacopo Tintoretto, in: Polyvalenz und Multifunktionalität der Emblematik / Multivalence and Multifunctionality of the Emblem: Akten des 5. Internationalen Kongresses der Society for Emblem Studies / Proceedings of the 5th International Conference of the Society for Emblem Studies, ed. Wolfgang Harms & Dietmar Peil (unter Mitarbeit von Michael Waltenberger), Frankfurt am Main–Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Wien 2002, s. 255-268.
Pokus o interpretaci Mánesovy Švadlenky, in: L. Bydžovská–R. Prahl (ed.), V mužském mozku: sborník k 70. narozeninám Petra Wittlicha, Praha 2002, s. 185-199.
Speculum Iustitiae: Norimberk, 1536, in: P. Černý (ed.), Sborník k osmdesátým narozeninám prof. PhDr. Rudolfa Chadraby, CSc. Historia artium 4, 2002, s. 281-296.
Andrea Alciato a Jan Žižka, “i po smrti strašlivý”, in: D. Prix (ed.), PRO ARTE: Sborník k poctě Ivo Hlobila, Praha 2002, s. 295-298.
Hra o jablko: Karel Škréta a Filostratos, Opuscula F 46, 2002, s. 7-23.
Ave Caesar, Ave Rudolf!, Studia Rudolphina 2, 2002, s. 38-40.
A “Pocket Alciato” Published in Prague, 1607, Society of Emblem Studies Newsletter, 31, July 2002, s. 9-11.
Erwin Panofsky: Suger, opat ze Saint-Dennis, in: Skutky opata Sugera, Praha: Triáda 2003, s. 7-51.
The Seven Liberal Arts into Emblems, in Olomouc, 1597, in: K. Enenkel–A. Visser (ed.), Mundus Emblematicus: Studies on Neo-Latin Emblem Books, (Imago Figurata Studies X), Turnhout 2003, s. 235-266 ( s J. Olšovským).
Padesát let Ústavu dějin umění / Fifty Years of the Institute of Art History, in: L. Konečný–J. Hausenblasová–M. Šroněk (ed.), Ústav dějin umění AV ČR 1953-2003, Praha, 2003, s. 9-17, 19-29.
Augustine Käsenbrot of Olomouc, His Golden Bowl in Dresden, and the Renaissance Revival of Poetic “Bacchus", Artibus et historiae 48 (XXIV), 2003 [2004], s. 185-197.
Omnia sponte fluant: Comenius, His "Pedagogical" Impresa, Rembrandt's “Landscape with Three Trees”, and the Issue of Meaning and Interpretation in Dutch Art of the 17th Century," Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica – Philologica 81, Neerlandica II: Emblematica et iconographia: Themes in Painting and Literature of the Low Countries from the 16th to the 18th Century, eds. W. Engelbrecht–B. Hamers–D. Livingstone, Olomouc 2003, s. 155-170.
Švabinský, Rodin, Michelangelo, Mojžíš, in: B. Bukovinská–L. Konečný (ed.), Ars longa: Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy, Praha 2003, s. 205-218.
Habsburské impresy v Telči, in: J. Kroupa (ed.), Ars naturam adjuvans: Sborník k poctě prof. PhDr. Miloše Stehlíka, Brno 2003, s. 95-103.
Aby M. Warburg a Vincenc Kramář, Umění 51, 2003, s. 421-422.
Eine Randbemerkung zum Spätwerk Bartholomäus Spranger, Studia Rudolphina 3, 2003, s. 41-42.
A Note on Luca Giordano and Bartel Beham, Source: Notes on the History of Art 22: 3, Spring 2003, s. 47-51.
[Letter] Caravaggio's “Self-Portrait” by Ribera, The Art Bulletin 85, 2003, s. 406.
To the Reader [Charles de La Fosse and Alessandro morente], Master Drawings 41, 2003, s. 76.
Inconcussa manet: El supralibros emblemático de María Manrique de Lara y Mendoza, Ibero-Americana Pragensia, 36, 2002 [2003], s. 107-115.
"Kapesní Alciato” vytištěný roku 1607 v Praze," Knihy a dějiny 7/8, 2000-01 [2003], s. 70-75.
Tizianův Apollo a Marsyas / Apollo and Marsyas by Titian, in: Tizian: Apollo a Marsyas / Titian: Apollo and Marsyas, Praha 2004, s. 5-13.
Saavedra Fajardo esmaltado, in: S. López Poza (ed.), Florilegio de estudios de emblemática / A Florilegium of Studies on Emblematics: Actas del VI Congreso Internacional de Emblemática de Society for Emblem Studies / Proceedings of the 6th International Conference of The Society for Emblem Studies, A Coruna, 2002, ed., La Coruna 2004, s. 485-492.
Úvod [Kritická teorie a dějiny umění v našich podmínkách], in: M. Bartlová (ed.), Dějiny umění v české společnosti: otázky, problémy, výzvy. Příspěvky přednesené na Prvním sjezdu českých historiků umění, Praha 2004, s. 13-16.
A note on the emblematic ex libris of Emmy Destinn, Society of Emblem Studies Newsletter 35, July 2004, s. 9-11 (s J. Lencovou).
The Epitaph of Helfric Gut in St. Vitus Cathedral, Studia Rudolphina 4, 2004, s. 33-40 (s I. P. Muchkou).
Za horou najdeš údolí: Studie o ikonografii Útěku do Egypta v umění pozdního středověku a renesance, Praha 2005.
Paul Vredeman de Vries, the Five Senses and the Five Architectural Orders, in: H. Borggrefe–V. Lüpkes (ed.), Hans Vredeman de Vries und die Folgen: Ergebnisse des in Kooperation mit dem Muzeum Historyczne Miasta Gdańska durchgeführten internationalen Symposions am Weserrenaissance-Museum Schloß Brake (30. Januar bis 1. Februar 2004), Marburg 2005, s. 152-160.
Jusepe de Ribera: What Did He Look Like?, in: Album Amicorum: Sborník ku poctě prof. Mojmíra Horyny, Praha 2005, s. 47-52.
Prolegomena k interpretaci výzdoby loggie Valdštejnského paláce v Praze, Umění 53, 2005, s. 385-388.
Nochmals zu Laokoon des Adriaen de Vries für Albrecht von Waldstein, Studia Rudolphina 5, 2005, s. 77-79.
An Emblematic Epitaph in Prague, Emblematica: An Interdisciplinary Journal for Emblem Studies 14, 2005, s. 409-415.
Peter Paul Rubens, Galileo Galilei und die Schlacht am Weißen Berg, Artibus et historiae 52 (26), 2005, s.
Sebastiano Conca: Kající se Marie Magdaléna, Akademický bulletin 2005, č. 5, s. 5. – Albrecht von Wallenstein, His Buildings, and His Artists: A Bibliography, Studia Rudolphina 5, 2005, s. 80-86.
O bádání a mrhání, Bulletin UHS 17, č. 1, 2005, s. 1-2.
Recenze v časopisech Umění, The Sixteenth Century Journal, Renaissance Quarterly, Studia Comeniana: Internationale Revue für Studien über J. A. Comenius und Ideengeschichte der frühen Neuzeit, Miscellanea Oddělení rukopisů a starých tisků (Národní knihovna v Praze), Výtvarná kultura, Ateliér.

Literatura o autorovi:
SČaSVU 6, 2001, s. 24. – Kdo je kdo 2002, s. 308. – Kdo je kdo 2005, s. 309.

zdroj - www.udu.cas.cz

Lubomír Konečný

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1960 - 1963   Střední všeobecně vzdělávací škola, Praha
1964 - 1969   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, Pešina Jaroslav, *1912
1964 - 1969   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění, Wittlich Petr, *1932

Lubomír Konečný

rok od - do   instituce, obec, poznámka
1963 - 1964   Národní galerie v Praze, Praha, praxe
1970 - 1990   Ústav dějin a teorie umění ČSAV, Praha, odborný pracovník
1990 - 1992   Kolegium věd o umění a literatuře ČSAV, Praha, místopředseda
1990 - ????   Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění, Praha, Celetná 20, profesor
1990 - 2001   Ústav dějin a teorie umění ČSAV, Praha, člen vědecké rady
1991 - 1999   Ústav dějin a teorie umění ČSAV, Praha, vědecký pracovník
1993 - 1995   Central European University CEU / Středoevropská univerzita, Praha, Professor of Art History
2001 - 2012   Ústav teorie a dějin umění ČSAV, Praha, ředitel
2012 - ????   Ústav dějin a teorie umění ČSAV, Praha, vědecký pracovník

Lubomír Konečný

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2020   Století Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Pictura verba cupit (Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného), Artefactum, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (VI. Kon – Ky), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Of Fables nad Painters (O bajkách a malířích), The Bulletin of National Gallery in Prague / Bulletin Národní galerie v Praze, 34-43
  2008   Autorky a autoři, Artemis a Dr. Faust, 259-261
  2019   UHS udělovala ceny, Art + Antiques, 6
program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010   Hans von Aachen and new research in the transfer of artistic ideas into Central Europe, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Praha

Lubomír Konečný

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Rudolf II. a Praha (Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy), Správa Pražského hradu, Praha
  2005   Lubomír Konečný: Za horou najdeš údolí (Studie o ikonografii Útěku do Egypta v umění pozdního středověku a renesance), Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Ars longa: Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy, Artefactum, Praha
  2003   Ústav dějin umění AV ČR 1953-2003, Artefactum, Praha
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   The Bulletin of National Gallery in Prague / Bulletin Národní galerie v Praze, 1, Národní galerie v Praze, Praha

Lubomír Konečný

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Albrechr Dürer: Růženová slavnost 1506-2006, Národní galerie v Praze, Praha
  2006   Albrecht Dürer: The Feast of the Rose Garlands 1506 - 2006, Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Emil Filla: Archiv umělce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Praha
  2010   Hans von Aachen (1552-1615): Hofkünstler in Europa, Suermondt-Ludwig-Museum, Cáchy (Aachen)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1982   Antické tradice v českém umění, Národní galerie v Praze, Praha
  1989   Německé malířství 17. století z československých sbírek, Národní galerie v Praze, Praha
  2002   Fuite et exil dans l'art
  2002   Útěk a exil v umění, Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, Praha
  2007   Básník a král: Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic v zrcadle jagellonské doby, Správa Pražského hradu, Praha
  2008   Olomoucká obrazárna III. (Středoevropské malířství 16. - 18. století z olomouckých sbírek), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2010   Olomoucké baroko (Proměny ambicí jednoho města), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2010   Pět smyslů / The Five Senses, Národní galerie v Praze, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1981   Význam ve výtvarném umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1997   Rudolf II. a Praha (Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy), Správa Pražského hradu, Praha
  1999   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, III. Olomoucko), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2009   Orbis Artium (K jubileu Lubomíra Slavíčka), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2019   Více Krásy, Artefactum, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Album Amicorum. Sborník ku poctě prof. Mojmíra Horyny, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění, Praha
  1986   Kapitoly z českého dějepisu umění / I (Předchůdci a zakladatelé), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1997   Julius Zeyer: Texty, sny, obrazy (sborník Zeyerovských přednášek), Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
  2003   Ars longa: Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy, Artefactum, Praha
  2003   Ústav dějin umění AV ČR 1953-2003, Artefactum, Praha
  2008   Artemis a Dr. Faust (Ženy v českých a slovenských dějinách umění), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2015   Rembrandtova tramvaj (Kubismus, tradice a „jiné“ umění), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2016   Ikonografie: Témata, motivy, interpretace (Kniha k poctě Jana Royta), Nakladatelství Karolinum, Praha
  2017   Fotografie především, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2017   Věda a umění (Sborník z 5. sjezdu historiků umění, Olomouc 16.-18. září 2015), Artefactum, Praha
  2019   Kariéra s paletou (Umělec, umění a umělectví v 19. století), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1978   Rubensovo umučení sv. Tomáše: Ikonografický komentář, Umění, 211-244
  1995   Malířská výzdoba Lobkovického paláce, Umění, 433-441
  2002   Andrea Alciato a Jan Žižka „i po smrti strašlivý“, Pro Arte, 295-298
  2003   Švabinský, Rodin, Michelangelo, Mojžíš, Ars longa: Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy, 205-218
  2005   Jusepe de Ribera: What Did He Look Like?, Album Amicorum. Sborník ku poctě prof. Mojmíra Horyny, 47-52
  2008   Hana Volavková a Iconologia / ikonologie v Čechách, Artemis a Dr. Faust, 89-97
  2009   Jiří František Buquoy a "La famosissima Notte", Orbis Artium, 77-84
  2010   Emblematické tisky olomouckých jezuitů, Olomoucké baroko, 41-44
  2015   Josef Krása a české dějiny umění (Diskuse s kolegy a pamětníky), Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 27, 1-2, 10-16
  2015   Josef Krása: Jacob Burckhardt, Umění / Art, 63, 3, 204-208
  2015   Patos Emila Filly, Caravaggio a antika, Rembrandtova tramvaj, 174-181
  2017   Eucharistie a atomy umění 17. století, Věda a umění, 131-137
  2017   Na okraj dvou fotografických autoportrétů (Otakar Lenhart a Anton Josef Trčka), Fotografie především, 82-87
  2019   Josef Mánes / Diogenes, Kariéra s paletou, 109-111

Lubomír Konečný

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1981   Význam ve výtvarném umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha

Lubomír Konečný

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2011   Mezinárodní konference k dílu Karla Škréty, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 10