zdroj: https://is.muni.cz/lide/foto?uco=108186;typ=prim

Ondřej Jakubec

* 8. 4. 1976, Olomouc (Olomouc), Česká republika (Czech Republic)
kurátor, fotograf, historik umění, muzejní pracovník, vysokoškolský pedagog

 

šifra: oj
národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jo2002109957
VIAF: 46513362

poznámka:
zaměření na umění renesance

Ondřej Jakubec

Historik umění zabývající se renesančním uměním

Ondřej Jakubec

zdroj: https://is.muni.cz/lide/foto?uco=108186;typ=prim
 

Ondřej Jakubec

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
???? - ????   Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Olomouc (Olomouc)

Ondřej Jakubec

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění, Brno (Brno-město), Arne Nováka 1
???? - ????   Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc), Denisova 47, kurátor

Ondřej Jakubec

komentovaná prohlídka
termín   název výstavy, místo konání
2007/06/07   Ku věčné památce, Malované renesanční epitafy v českých zemích - komentovaná prohlídka, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
přednáška/projev
termín   název výstavy, místo konání
2006/03/28   Ondřej Jakubec: Tiziano Vecellio, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/04/18   Ondřej Jakubec: Hieronymus Bosch, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2007/06/13   Ku věčné památce. Renesanční epitafy jako médium společenské a náboženské reprezentace, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)

Ondřej Jakubec

encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Ku věčbé památce (Malované renesnční epitafy v českých zemích)
seznam výstav/akcí/událostí
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Moravská galerie v Brně: Výstavy Březen - duben 2006

Ondřej Jakubec

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010   Olomoucké baroko (Proměny ambicí jednoho města), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2010   Olomoucké baroko (Výtvarná kultura let 1620-1780), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2011   Olomoucké baroko (Historie a kultura), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2011   Spojeni křížem / Vom Kreuz berührt (Umělecké poklady Městských muzeí v Žitavě a sbírka Wolfganga Sterlinga / Schätze aus den Städtischen Museen Zittau und aus der Sammlung Wolfgang Sternling), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009   Arcidiecézní muzeum Olomouc, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010   Arcidiecézní muzeum na Olomouckém hradě / The Archdiocesan Museum at Olomouc Castle (Příspěvky z mezinárodní konference / Proceedings from the international conference), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2013   Umění a politika (Sborník 4. sjezdu historiků umění, Brno, 13.-14. září 2012), Uměleckohistorická společnost v Českých zemích, Praha

Ondřej Jakubec

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Barbora Klímová: Těm, kdo se tady nenarodili?, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2008   Severin Tischler: Sochař pozdního baroka na pomezí Moravy a Čech, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   Olomouc Picture Gallery II (Netherlandish Painting of the 16th-18th centuries from Olomouc Collections), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2000   Olomoucká obrazárna II (Nizozemské malířství 16.-18. století z olomouckých sbírek), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2005   Oltář Nejsvětější Trojice z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Uničově (Restaurování 2003 - 2005), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2007   Od Hollara k Beuysovi / Von Hollar bis Beuys (Sbírka Otto Mauera z Dómského muzea ve Vídni/ Sammlung Otto Mauer aus dem Dommuseum in Wien), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2008   Kardinál František z Dietrichsteina (1570-1636): Prelát a politik neklidného věku, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2008   Luk & lyra (Ze sbírek Arcidiecézního muzea Kroměříž), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2008   Olomoucká obrazárna III. (Středoevropské malířství 16. - 18. století z olomouckých sbírek), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2008   Ukřižovaný ze Zašové (Restaurování 2003 - 2007), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2009   Zdaleka i zblízka: Středověké importy v moravských a slezských sbírkách / From Far and Near: Medieval Imports in Moravian and Silesian Collection, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2010   Olomoucké baroko (Proměny ambicí jednoho města), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2010   Olomoucké baroko (Výtvarná kultura let 1620-1780), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2011   Olomoucké baroko (Historie a kultura), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2011   Spojeni křížem / Vom Kreuz berührt (Umělecké poklady Městských muzeí v Žitavě a sbírka Wolfganga Sterlinga / Schätze aus den Städtischen Museen Zittau und aus der Sammlung Wolfgang Sternling), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2020   Arcidiecézní muzeum Olomouc JAKO HOST Galerie a muzea litoměřické diecéze / Olomouc Archdiocesan Museum visiting Litoměřice Dioicese Gallery and Museum, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   Slezsko: Země koruny české: Historie a kultura 1300- 1700 (Sv. A), Národní galerie v Praze, Praha
  2009   Arcidiecézní muzeum Olomouc, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2009   Orbis Artium (K jubileu Lubomíra Slavíčka), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
  2010   Umění české reformace (1380-1620), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2019   Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624 - 1695) (Olomoucký biskup a kníže střední Evropy), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2019   Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624 - 1695) (Místa biskupovy paměti), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Artis historia (Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity), 1.číslo, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Pictura verba cupit (Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného), Artefactum, Praha
  2007   Libosad (Studie o českém a evropském barokním umění), Lidové noviny, nakladatelství, Praha
  2010   Arcidiecézní muzeum na Olomouckém hradě / The Archdiocesan Museum at Olomouc Castle (Příspěvky z mezinárodní konference / Proceedings from the international conference), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2011   Epigraphica & Sepulcralia 3 (Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR, v.v.i., v letech 2008-2010), Artefactum, Praha
  2018   Umění a revoluce (Pro Milenu Bartlovou), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2019   Epigraphica a Sepulcralia 8 (Fórum epigrafických a sepulkrálních studií), 8.číslo, Artefactum, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2002   Olomoučtí biskupové jako renesanční mecenáši?, Pro Arte, 261-270
  2006   Forma sleduje funkci. Sakrální gotizující architektura renesance na Moravě v průsečíku demonstrace konfesionality a rodových tradic, Artis historia, 68-76
  2008   Doc. PhDr. Hana Myslivečková, CSc., Bulletin, 28-29
  2008   PhDr. Leoš Mičák, Bulletin, 27-28
  2009   Elias Hauptner a Matouš Radouš - malíři umírajícího času (Manýristické epitafy v českých zemích kolem roku 1600), Umění, 148-171
  2009   Historické prostory olomouckého hradu, Arcidiecézní muzeum Olomouc, 31-55
  2009   Odborná, výstavní a publikační činnost muzea, Arcidiecézní muzeum Olomouc, 65-119
  2009   Poznámky k architektonickému jazyku na Moravě kolem roku 1600. Sakrální stavitelství v průsečíku "normy" a "formy", Orbis Artium, 615-634
  2009   Rekonstrukce hradu pro muzeum, Arcidiecézní muzeum Olomouc, 57-61
  2010   Barokní krajina Olomouce, Olomoucké baroko, 65-74
  2010   Baroko v Olomouci - Olomouc v baroku, Olomoucké baroko, 15-20
  2010   Ikonografie barokního kultu Jana sarkandera v Olomouci, Olomoucké baroko, 182-186
  2010   Olomouc a jezuitská mise ve střední Evropě, Olomoucké baroko, 23-29
  2010   Olomoucký jezuitský kostel a protimorový kult P. Marie Sněžné, Olomoucké baroko, 150-156
  2010   Olomoucký malíř Elias Hauptner a "manýristická kontinuita" v protobarokní době, Olomoucké baroko, 57-62
  2010   Struktury patronátních aktivit a mecenátu v barokní Olomouci, Olomoucké baroko, 251-261
  2010   Šifry autorů, Seznam zkratek, Literatura, Summary, Olomoucké baroko, 609-656
  2010   Úvodem, Olomoucké baroko, 17-23
  2011   Barokní Olomouc v datech, Olomoucké baroko, 263-268
  2011   Norma, forma a dialekty architektonického jazyka v sakrálním stavitelství na Moravě kolem roku 1600, Tvarujete si sami?, 172-190
  2011   Olomoucké baroko v historických a kulturních souvislostech, Olomoucké baroko, 13-14
  2011   Renesanční epitafy v českých zemích a jejich konfesionalita, Epigraphica & Sepulcralia 3, 163-193
  2013   Patriarchální a vladařská autorita ve výzdobě rožmberské Kratochvíle (Směrem k genderovému výkladu renesanční vily), Umění a politika, 25-41
  2015   Univerzitní dějiny umění (Tradice a perspektivy), Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 27.ročník, 1-2.číslo, 16-23
  2018   Mezi dvory, kláštery a městy: střední Evropa jako prostor kulturní výměny, Umění / Art, 66.ročník, 4.číslo, 313-318
  2022   „Překrásná kaple z mramoru“ (Kaple sv. Stanislava v Olomouci jako místo synergie funkcí raně novověké architektury), Zadání, umělecká úloha a funkce v architektuře a ve výtvarném umění, 227-247
program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Muzeum umění Olomouc (červenec, srpen, září 2007), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2010   Muzeum umění Olomouc (2010 - duben, květen, červen)
průvodce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Arcidiecézní muzeum Olomouc (Průvodce (česká verze)), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2006   Olomouc Archdiocesan Museum (Guidebook (anglická verze)), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2010   Olomoucké baroko: průvodce (Výtvarná kultura let 1620-1780), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2011   Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2011   Archbishop's Chateau and Gardens in Kroměříž, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
příloha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Olomoucký okruh (Příloha katalogu Barbora Klímová: Těm, kdo se tady nenarodili?)

Ondřej Jakubec

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2014   Giovanni Battista Piranesi: 1720-1778, Národní galerie v Praze, Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   Půst očí (Pravoslavné umění z českých a moravských sbírek), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2006   Du Bon du Coeur (Poklady francouzského středověkého umění v českých a moravských sbírkách), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2008   Kardinál František z Dietrichsteina (1570-1636): Prelát a politik neklidného věku, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2008   Ukřižovaný ze Zašové (Restaurování 2003 - 2007), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2010   Olomoucké baroko (Proměny ambicí jednoho města), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2010   Olomoucké baroko (Výtvarná kultura let 1620-1780), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2011   Olomoucké baroko (Historie a kultura), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009   Arcidiecézní muzeum Olomouc, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2011   Renesanční epitafy v českých zemích a jejich konfesionalita, Epigraphica & Sepulcralia 3, 163-193

Ondřej Jakubec

autorská
termín   název výstavy, místo konání
2008/01/31 - 2008/04/20   Severin Tischler: Sochař pozdního baroka na pomezí Moravy a Čech, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
2005/06/02 - 2005/09/25   Oltář Nejsvětější Trojice z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Uničově: Restaurování 2003 - 2005, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2005/12/08 - 2006/03/05   Půst očí: Pravoslavné umění z českých a moravských sbírek, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2006/06/01 - 2006/07/30   Du bon du coeur: Poklady francouzského středověkého umění v českých a moravských sbírkách, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2007/05/17 - 2007/08/26   Ku věčné památce, Malované renesanční epitafy v českých zemích, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2008/05/15 - 2008/09/30   Ukřižovaný ze Zašové. Restaurování 2003-2007, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2009/05/07 - 2009/09/27   Stanislav Pavlovský z Pavlovic (1579 - 1598) Biskup a mecenáš umírajícího věku, Arcidiecézní muzeum Kroměříž, Kroměříž (Kroměříž)
2010/12/02 - 2011/03/27   Olomoucké baroko: Výtvarná kultura let 1620–1780, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2010/12/02 - 2011/03/27   Olomoucké baroko: Výtvarná kultura let 1620–1780, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2011/11/24 - 2012/02/12   Spojeni křížem: Umělecké poklady Městských muzeí v Žitavě a sbírka Wolfganga Sterlinga, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
komentovaná prohlídka
termín   název výstavy, místo konání
2005/12/15   Půst očí: Pravoslavné umění z českých a moravských sbírek - komentovaná prohlídka, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)

Ondřej Jakubec

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2012   Spojeni křížem, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3