Epigraphica & Sepulcralia 3

podnázev: Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR, v.v.i., v letech 2008-2010

typ dokumentu: antologie/sborník
rok vydání: 2011
počet stran: 575, (1), obálka
počet reprodukcí: 85 čb
ostatní fotografie: 252 čb
výška x šířka [mm]: 210 x 150
jazyk: český, německý, slovenský
ISBN: 978-80-86890-35-7

NK ČNB: cnb001710790

poznámka:
Seznam vyobrazení, Seznam autorů, částečně německý text (většinou resumé)

studovna objednat do studovny

Dokument byl vložen do košíku

Do košíku

Pokračovat v prohlížení

Koupit

Epigraphica & Sepulcralia 3

 

Epigraphica & Sepulcralia 3

osoba   narození
Roháček Jiří   21. 7. 1962

Epigraphica & Sepulcralia 3

osoba   narození
Belčáková Ingrid   1963
Bělová Jana   1977
Boldan Kamil   21. 2. 1966
Cemus Petronilla    
Dobalová Sylva   1. 10. 1973
Donath Günter   1950
Hlinomaz Milan   21. 5. 1959
Hlobil Ivo   28. 12. 1942
Hnídková Vendula   3. 2. 1978
Horák Petr   13. 10. 1944
Horová Veronika   11. 11. 1970
Chlíbec Jan   11. 7. 1953
Jakubec Ondřej   8. 4. 1976
Jirák Matouš   15. 11. 1981
Kudláčová Markéta   9. 12. 1974
Kudlíková Martina   12. 1. 1981
Kuchtová Holzapfelová Vlaďka (Vladislava)   20. 8. 1982
Müller Karel   13. 4. 1958
Myslivečková Hana   17. 11. 1948
Nešlehová Mahulena   29. 6. 1944
Pavlíčková Radmila   15. 7. 1974
Pohaničová Jana   1966
Roháček Jiří   21. 7. 1962
Říhová Vladislava   2. 11. 1978
Soukupová Helena   12. 4. 1946
Všetečková Zuzana   20. 12. 1949
Walanus Wojciech   1976
Walczak Marek   1965
Woitschová Klára   17. 7. 1977
Záhorka Jindřich   10. 12. 1972

Epigraphica & Sepulcralia 3

osoba   narození
Purš Ivo   1. 1. 1964

Epigraphica & Sepulcralia 3

osoba   narození
Roháček Jiří   21. 7. 1962
Zieschang Peter    

Epigraphica & Sepulcralia 3

instituce, obec
Artefactum, Praha

Epigraphica & Sepulcralia 3

instituce, obec
JPM Tisk, s.r.o., Praha

Epigraphica & Sepulcralia 3

strana od - do   autor textu   název, podnázev
9 - 10   Roháček Jiří   Úvodem
11 - 21   Boldan Kamil   Epitaf Půty Švihovského z Rýzmberka od Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic
23 - 40   Cemus Petronilla   Bl. Karel Spinola SJ a jeho vztah k Čechám ve světle epigrafických památek
41 - 54   Dobalová Sylva   Pamětní deska Matouše Collina z Chotěřiny: poznámky k její ikonografii
55 - 74   Donath Günter   Der Meissner Dom als Grablege
75 - 82   Hlinomaz Milan   Nápisy na rakvi Petra Voka z Rožmberka a rodové funerální konsekvence, (ke 400. jubileu vymření rodu)
83 - 90   Hlobil Ivo   Nástěnný náhrobník Burjana Osovského (+1563) s podobiznou sochaře Mikuláše Krka
91 - 102   Hnídková Vendula   Architekt Pavel Janák a idea kremační
103 - 139   Horák Petr   Chronos v barokním sochařství Čech
141 - 147   Horová Veronika   Náhrobek Budka z Černovic
149 - 162   Chlíbec Jan   Italské typy funerálních monumentů v české a moravské sepulkrální skulptuře konce 15.- počátku 17. století
163 - 193   Jakubec Ondřej   Renesanční epitafy v českých zemích a jejich konfesionalita
195 - 207   Jirák Matouš   Obtíže typografické specifikace raně novověkých figurálních sepulkrálních památek
209 - 218   Kudláčová Markéta   Sepulkrální umění poslední třetiny 19. století ve středních Čechách
219 - 231   Kudláčová Markéta   Příběh dvou hrobek. Místa posledního odpočinku Ringhofferových a Daubků a jejich umělecké zpracování
233 - 251   Kudlíková Martina   Sepulcra sub fornicibus: Středověké křížové chodby a jejich pohřební funkce
253 - 262   Kuchtová Holzapfelová Vlaďka (Vladislava)   Atribut zesnulého jako výzdoba náhrobku v 19. a 20. století
263 - 271   Kuchtová Holzapfelová Vlaďka (Vladislava)   Firemní a umělecká produkce náhrobků konce 19. století a první třetiny 20. století v Praze
273 - 284   Müller Karel   Slezské vývody erbovní. K problematice erbovních vývodů na šlechtických náhrobnících českého Slezska
285 - 301   Myslivečková Hana   Náhrobek Matyáše Dobše z Olbramovic (+30.1.1579) v Černíkovicích, Pokus o rekonstrukci jeho původní podoby a zařazení do autorských a objednavatelských souvislostí
303 - 322   Myslivečková Hana   Náhrobní deska Jindřicha Supa z Fulštejna (+1538) v kostele sv. Martina v Bohušově
323 - 336   Nešlehová Mahulena   Pojetí náhrobku v sochařské tvorbě Jana Koblasy
337 - 367   Pavlíčková Radmila   (Ještě jednou) pohřební kázání Matěje Cyra nad Petrem Vokem z Rožmberka roku 1612. Jednota bratrská a mediální propagace
369 - 386   Pohaničová Jana   Neogotické hrobky aristokratických rodov na Slovensku, alebo: Kult predkov, stredoveká inšpirácia a fenomén krajiny
369 - 386   Belčáková Ingrid   Neogotické hrobky aristokratických rodov na Slovensku, alebo: Kult predkov, stredoveká inšpirácia a fenomén krajiny
387 - 403   Pohaničová Jana   Ignatz Feigler ml. a bratislavské cintoríény
405 - 418   Roháček Jiří   Národní jazyky v teritoriálně českých náhrobních nápisech
419 - 432   Říhová Vladislava   Mistr náhrobků rodiny Littwitzů v Moravské Třebové
433 - 464   Soukupová Helena   Náhrobky v klášteře sv. Anežky a erbovní deska diplomata a biskupa Petra Filarga (minority a od roku 1409 papeže Alexandra V.) z roku 1396
465 - 476   Všetečková Zuzana   Krátký příspěvek ke středověkým křížovým náhrobkům
477 - 500   Walczak Marek   Die Grabplatte des Plocker Suffragans Piotr Lubart in der Marienkirche zu Krakau und die Frage der Bestattungen von Weihbischöfen
477 - 500   Walanus Wojciech   Die Grabplatte des Plocker Suffragans Piotr Lubart in der Marienkirche zu Krakau und die Frage der Bestattungen von Weihbischöfen
501 - 523   Woitschová Klára   Nákresy sepulkrálních památek ve Wunschwitzově genealogické a heraldické sbírce
525 - 548   Záhorka Jindřich   Hrobka hrabat Chotků v Nových Dvorech u Kutné Hory
551 - 556   Bělová Jana   Litinové kříže v 19.století na Podbrdsku, Krátká zpráva o probíhajícím výzkumu
557 - 559   Roháček Jiří   Projekt soupisu sekundárního dochování epigrafických a sepulkrálních památek ve fondech a sbírkách archivů České republiky

Epigraphica & Sepulcralia 3

  instituce, obec, signatura, poznámka  
  K 250192
  Národní knihovna České republiky, Praha, SF II 085205