zdroj: https://www.databazeknih.cz/autori/hana-mysliveckova-62785

Hana Myslivečková roz. Perničková

* 17. 11. 1948, Olomouc (Olomouc), Česká republika (Czech Republic)
pedagožka, historička umění

 

národnost: česká
pohlaví: žena

NK AUT: mzk2008433875
VIAF: 84733577

poznámka:
habilitace 2000
Doc. PhDr., CSc.; zaměření na architekturu a sochařství pozdní gotiky a renesance na Moravě

Hana Myslivečková roz. Perničková

Doc. PhDr. Hana Myslivečková, CSc. (*17. listopadu 1948, Velké Losiny),

historička umění a vysokoškolská učitelka, představuje jednu z mála osobností

domácího dějepisu umění, která se téměř programově věnuje stále tak

opomíjenému domácímu umění renesance. V této souvislosti snad srovnání

poskytují jen příklady Jarmily Krčálové či Milady Matyášové-Lejskové, badatelek

obdobného systematického záběru. Studia na Filozofické fakultě Univerzity Palackého

v Olomouci (1968–1973, obor čeština a výtvarná teorie a výchova), kde

mj. navštěvovala přednášky Zdeňka Kudělky, Václava Zykmunda či Františka

Dvořáka, završila prací věnovanou raně renesanční kamenické ornamentice

na Olomoucku, která předurčila její budoucí odborné směřování. S tímto zaujetím

pro architektonickou plastiku souvisela již na konci sedmdesátých let její

další práce obrácená k fenoménu architektur moravských pozdně gotických

a renesančních věží, do té doby zcela nezmapovanému. Od osmdesátých let

je však její badatelské zaujetí pevně svázáno s problematikou moravského

renesančního sochařství, zejména sepulkrálního a spolu s Ivo Hlobilem tak

patří k mála znalcům tohoto specifického materiálu. Soustavným studiem se

snaží analyzovat zejména formálně-slohové a typologické aspekty figurálního

náhrobního sochařství na Moravě, stejně jako naznačit možné autorské okruhy.

Završením jejího výzkumu se stal habilitační spis „Renesanční figurální

náhrobní monumenty na Moravě“ (1998), na jehož doplněné a aktualizované

vydání se v současnosti můžeme netrpělivě těšit.

Svůj rozhled nad hranici vymezené historické problematiky ovšem dosvědčuje

i zájmem o současné umělecké dění, stejně jako o výtvarně-pedagogickou

a metodickou problematiku. S tím souvisí i dlouholetá práce Hany Myslivečkové

na olomoucké Pedagogické fakultě, kde v současné době působí jako vedoucí

Katedry výtvarné výchovy. Zájem o soudobé umění, zejména na Olomoucku,

se ostatně již na počátku její profesní dráhy odrazil v angažmá při olomoucké

Galerii pod podloubím, kde se během normalizace představovala i neoficiální

výtvarná tvorba. Až do současnosti tak svůj odborný zájem a publikace dělí mezi

„renesanční studia“ a moderní i současné umění, což dokládá také několik jejích

hesel pro „The Dictionary of Art“. Především moravské renesanční sochařství

však v ní nalezlo systematického a neúnavného vykladače a nezbývá než

jubilantce přát mnoho koncentrovaných sil k vydání očekávané monografie.

Ondřej Jakubec


(Bulletin 2/2008, UměleckoHistorická Společnost v českých zemích, s. 28, id: C45942)


Hana Myslivečková roz. Perničková

zdroj: https://www.databazeknih.cz/autori/hana-mysliveckova-62785
 

Hana Myslivečková roz. Perničková

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1968 - 1973   Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), dějiny umění

Hana Myslivečková roz. Perničková

rok od - do   instituce, obec, poznámka
1978 - 1979   Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, Olomouc (Olomouc), Biskupské nám. 1
1980 - 1991   Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné teorie a výchovy, Olomouc (Olomouc)
1992 - ????   Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, Olomouc (Olomouc), Biskupské nám. 1, 1989-1993 a od roku 2001 vedoucí pracoviště, dějiny umění, teorie umění, estetika, praktické výtvarné disciplíny pro sstudenty oborů učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Speciální pedagogika

Hana Myslivečková roz. Perničková

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1987/04/30 - 1987/05/31   Výtvarní umělci Univerzity Palackého k 40. výr. obnovení učení v Olomouci, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
performace/akce
termín   název výstavy, místo konání
1994/04/05   Přednáška: PhDr. Hana Myslivečková: Andrea Palladio, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)

Hana Myslivečková roz. Perničková

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1987   Výtvarní umělci Univerzity Palackého (K 40. výročí obnovení učení v Olomouci), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2002 (IX. Ml – Nou), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   Doc. PhDr. Hana Myslivečková, CSc., Bulletin, 28-29
  2010   Osobnosti pedagogicky působící v oboru výtvarná výchova na Univerzitě Palackého v Olomouci v letech 1946-2010, 227-230
program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Muzeum umění Olomouc (duben-červen), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)

Hana Myslivečková roz. Perničková

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010   Josef Vydra (1884-1959) v kontextu umělecké a výtvarné pedagogické avantgardy 20. století (Historie a současnost univerzitního výtvarného vzdělávání v Olomouci), Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)

Hana Myslivečková roz. Perničková

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1987   Výtvarní umělci Univerzity Palackého (K 40. výročí obnovení učení v Olomouci), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1995   Imaginace a konstrukce, Regionální muzeum v Litomyšli, Litomyšl (Svitavy)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1999   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, III. Olomoucko), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2010   Josef Vydra (1884-1959) v kontextu umělecké a výtvarné pedagogické avantgardy 20. století (Historie a současnost univerzitního výtvarného vzdělávání v Olomouci), Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
  2019   Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624 - 1695) (Místa biskupovy paměti), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009   Epigraphica & Sepulcralia 2 (Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR, v.v.i., v letech 2006-2007), Artefactum, Praha
  2011   Epigraphica & Sepulcralia 3 (Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR, v.v.i., v letech 2008-2010), Artefactum, Praha
  2016   Památky Těšínského knížectví, Artefactum, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Ze současné české grafiky, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Paedagogica. Aesthetica, 127-163
  1996   Konec Galerie Půda?, Prostor Zlín, 6-9
  2009   Náhrobek Václava Berky z Dubé a Lipého (+1575) v kostele Panny Marie před Týnem v Praze a jeho moravské paralely, Epigraphica & Sepulcralia 2, 143-165
  2011   Náhrobek Matyáše Dobše z Olbramovic (+30.1.1579) v Černíkovicích (Pokus o rekonstrukci jeho původní podoby a zařazení do autorských a objednavatelských souvislostí), Epigraphica & Sepulcralia 3, 285-301
  2011   Náhrobní deska Jindřicha Supa z Fulštejna (+1538) v kostele sv. Martina v Bohušově, Epigraphica & Sepulcralia 3, 303-322
text
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1989   Výrazová úspornost a prostota...

Hana Myslivečková roz. Perničková

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1987/04/22 - 1987/05/17   Sophie Curtil: Grafika, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1989/12/02 -   Jiří John: Grafika, Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
1992/06/03 - 1992/06/20   Vladimír Báthory: Obrazy, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
2005/04/20 - 2005/05/06   Geometrie Zdeňka Kučery, Informační centrum Univerzity Palackého, Olomouc (Olomouc)
2007/03/14 - 2007/04/10   Svět loutek Amy Luckenbach / Amy Luckenbach´s World of Puppetry, Umělecké centrum Univerzity Palackého, Olomouc (Olomouc)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
2006/02/21 - 2006/03/31   Bez titulu, Umělecké centrum Univerzity Palackého, Olomouc (Olomouc)
performace/akce
termín   název výstavy, místo konání
1994/03/05 -   Pavel Herynek: Plastiky, šperky, žebříky, Miloš Cvach: Kresby, grafiky, plastiky, Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)

Hana Myslivečková roz. Perničková

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2011   Hodie mihi, cras tibi, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 7.číslo, 3