Vojtěch Lahoda

* 30. 7. 1955, Praha, Česká republika (Czech Republic)
18. 3. 2019, Praha, Česká republika (Czech Republic)
historik umění, kurátor, vysokoškolský pedagog, překladatel

 

šifra: VL
národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Publikovaná bibliografie:
P. Bregantová, Bibliografie V. L. 1979-2005, nepublik. rkp., ÚDU AV ČR.
zaměřený na dějiny českého modernismu a avantgardy v evropském kontextu, dějiny českého moderního umění druhé půle 20. století, metodologické otázky dějepisu moderního umění.
Bibliografie
Josef Čapek aktuální. K výstavě Josef Čapek (1887- 1945), obrazy a kresby, NG v Praze 1979, [rec.] Umění 28, 1980, č. 2, s. 170-176.
Dílo Karla Černého v dobových souvislostech, Umění 29, 1981, č. 4, s. 289-308.
Karel Černý, 1. vyd. Praha, Pressfoto [po r. 1981]. Nestr. [28] s., 15 bar. pohlednic; text čes. s. [1-7]; rus. s. [8-12]; něm. s. [13-17]; angl. s. [18-22]; franc. s. [23-27].
Karel Černý. Obrazy, kresby, kat. výst. GVU Cheb 1982. – E. Petrová, Picasso v Československu [rec.] Umění 30, 1982, č. 5, s. 471-477.
Figura v díle Emila Filly. (K stému výročí umělcova narození.), Umění 30, 1982, č. 6, s. 481-515.
Picasso ze sovětských sbírek v Moskvě, [rec.] Umění 31, 1983, č. 3, s. 286-287.
Emil Filla, Práce oka, [rec.] Výtvarná kultura 7, 1983, č. 3, příloha s. 25.
Marie Halířová-Muchová, Portrétní tvorb, [rec.] Výtvarná kultura 7, 1983, č. 5, příloha s. 22.
Možnosti dotyku /příspěvky V.L., Margit Titlová, Miloš Šejn, M. Judlová, Václav Stratil, Stanislav Judl, K. Srp, I. Raimanová, Vladimír Merta, P. Pečinková/, kat. výst. SKP ROH, Rokycany 1984.
Příspěvek k rané teorii kubismu. Umění 32, 1984, č. 5, s. 418-440 (s K. Srpem).
Rudolf Arnheim, The Power of the Center (A Study of Composition in the visual Arts). California University Press, Los Angeles, 1982, [rec.] Umění 33, 1985, č. 2, s. 185-189 (s K. Srpem).
Pierre Francastel, Figura a místo. Vizuální řád v italském malířství 15. století. Přeložila J. Hamzová. Doslov napsal P. Wittlich. Odeon, Praha 1984, [rec.] Umění 33, 1985, č. 6, s. 563-565.
In memoriam Josefa Krásy, Výtvarná kultura 9, 1985, č. 3, příloha s. 19-20.
Kubizmus a energia foriem, Výtvarný život 30, 1985, č. 2, s. 6-9.
Kubizmus a klasicizmus. Výtvarný život 30, 1985, č. 7, s. 12-14.
Karel Černý. Výběr z díla, kat. výst. GHMP Praha 1986.
Mahulena Nešlehová, Bohumil Kubišta. Praha 1984, [rec.] Umění 34, 1986, č. 3, s. 278-281.
Svět Emila Filly, kat. výst. GHMP Praha 1987.
Devětsil a sociální civilismus. K ikonografii českého výtvarného umění dvacátých let, Umění 35, 1987, č. 1, s. 69-79.
Devětsil. Česká výtvarná avantgarda dvacátých let. Staroměstská radnice v Praze, červen – červenec 1986, [rec.] Umění 35, 1987, č. 1, s. 89-92.
K teorii abstraktní tvorby Františka Kupky, in: Linie, barva, tvar v českém výtvarném umění třicátých let, kat. výst. (ed. H. Rousová), GHMP Praha 1988, s. 124-125.
Maďarští konstruktivisté v Praze, [rec.] Ateliér 1, 1988, č. 8, s. 6.
Linie, barva, tvar, [rec.] Ateliér 1, 1988, č. 19, s. 5.
Komorní výstava maďarského konstruktivismu, [rec.] Čs. architekt 34, 1988, č. 26, s. 2.
Holandské výstavy v Budapešti, [rec.] Umění 36, 1988, č. 2, s. 188-189.
Rok Emila Filly: svědectví deníku. Umění 36, 1988, č. 3, s. 226-234.
Příroda jinak. Milan Maur, Václav Malina, Miloš Šejn, Marian Palla, Vlastimil Krčmář, kat. výst. (ed. I. Raimanová a V. L.; Text V. L.: Žijeme v době, …, s. [3-5].) Praha, Svaz českých výtvarných umělců 1989.
Epizoda z dějin českého kubismu. (Dva nepublikované dopisy A. Procházky z roku 1921), in: Historická Olomouc 7, 1989, s. 185-194.
Karel Malich a proměny smyslovosti, Umění 37, 1989, č. 5, s. 415-426.
(ed.) Karel Černý – kresby a grafika, kat. výst. Rychnov n. Kněžnou, Pardubice 1990.
K hledání krásného obrazu v Čechách, in: Josef Mžyk, Výběr z díla, Obrazy – kresby – grafika , kat. výst. Náchod 1990.
Ideály nastupující avantgardy: nový svět a nové umění, in: Proudy české umělecké tvorby 19. století. Sen a ideál, Praha 1990, s. 178-184.
Barokní konfrontace: Příroda jinak v Plasech, Ateliér 3, 1990, č. 12, s. 5.
„Sochař – tanečník“ Otto Gutfreund, Ateliér 3, 1990, č. 15, s. 7.
Duchovost smyslů [Karel Šourek.], Ateliér 3, 1990, č. 17, s. 6.
Z očí do očí, Dějiny a současnost 12, 1990, č. 1, s. 44-49.
Jan Trampota 1988 – 1989, [rec.] Umění 38, 1990, č. 3, s. 278-279. – M. Lamač, Osma a Skupina výtvarných umělců 1907 – 1917. [rec.] Umění 38, 1990, č. 4, s. 372-376.
E. H. Gombrich a „hádanka moderního umění“, [rec.] Výtvarné umění 1990, č. 4, příl. s. 2.
Miloš Šejn: Nad zemí, Výtvarné umění 1990, č. 5, s. 56-60.
Od kamene ke světlu: K rané tvorbě Václava Boštíka, Výtvarné umění 1990, č. 6, příloha s. 5-7.
Czech Cubism 1910 – 1921: The Art-historical Relations, in: Center 11, Research Reports and Record of Activities, Washington 1991, s. 73-74.
Vincenc Kramář a kubismus, in: Český kubismus 1909 – 1925, kat. výst. (ed. J. Švestka a T. Vlček), Düsseldorf, Stuttgart 1991, s. 64-73. /kapitoly též v něm. verzi, Düsseldorf, Kunsverein für die Rheinlande und Westfalen, Stuttgart, Hatje 1991/.
Emil Filla a Herwarth Walden, in: Český kubismus 1909 – 1925, kat. výst. Düsseldorf, Stuttgart 1991, s. 74-77.
Kubistické teorie českých malířů, in: tamtéž, s. 106-115.
Antonín Procházka, in: tamtéž, s. 136-153.
Vincenc Beneš, in: tamtéž, s. 166-169.
Otakar Kubín, in: tamtéž, s. 176-177.
Firmy českého kubismu, in: tamtéž, s. 298-299.
Stvoření nové figury, in: tamtéž, s. 330-335.
K pojetí předmětu, in: tamtéž, s. 336-341.
Karikatura a umělecké dílo. Ke genezi moderního umění, in: Proudy české umělecké tvorby 19. století. Smích v umění, Praha 1991, s. 221-229 (s R. Prahlem).
V kouři kubismu, Ateliér 4, 1991, č. 26, s. 8-9.
Rok českého kubismu. Ateliér 4, 1991, č. 26, s. 1 (s K. Srpem).
Vincenc Kramář, Daniel H. Kahnweiler and Painter Alén Diviš: The Bounds of Cubism in Bohemia, Bulletin of the National Gallery in Prague 1, 1991, s. 99-106.
Historický pramen a obraz, DaS 13, 1991, č. 1, s. 28-35.
K pojmu „moderní realismus“ na přelomu padesátých a šedesátých let, in: Česká kultura na přelomu 50. a 60. let, Praha 1992, s. 17-19.
Sochařství, in: Sochařství 1988 – 1992: generace osmdesátých let , kat. výst. GHMP Praha 1992, s. 7.
zdroj - www.udu.cas.cz

poznámka:
prof., PhDr., CSc.
od 1. 5. 2012 ředitel Ústavu dějin umění AV ČR
2007 profesor pro obor dějiny a teorie umění, Filozofická fakulta, Masarykovy univerzity, Brno
2000 – dosud vysokoškolský učitel Ústavu pro dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
1999 docent pro obor dějiny a teorie umění, Filozofická fakulta, Masarykovy univerzity, Brno
1993 – 2001 ředitel Ústavu dějin umění AV ČR
1985 CSc., Ústav dějin umění Československé akademie věd, Praha
1974 – 1979 dějiny umění a estetika, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha