České vysoké učení technické, Fakulta architektury a pozemního stavitelství

obec: Praha
adresa: _