zdroj: udu.ff.cuni.cz

Emanuel Poche

* 8. 10. 1903, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 14. 3. 1987, Praha, Česká republika (Czech Republic)
redaktor, pedagog, historik umění, muzejní pracovník

 

šifra: Epch
pohlaví: muž

NK AUT: jk01100335
VIAF: 17236350

poznámka:
PhDr., DrSc., zaměřený na barokní sochařství, umělecké řemeslo a soupisy památek

Emanuel Poche

pracovník Umělecko-průmyslového muzea v Praze (1933 - , ředitel 1948 - 59),
za zásluhy a rozvoj společenských věd mu ČSAV udělila zlatou medaili F.Palackého

Emanuel Poche

zdroj: udu.ff.cuni.cz
 

Emanuel Poche

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1922 - 1927   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění, Chytil Karel, *1857
1922 - 1927   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění, Birnbaum Vojtěch, *1877
1922 - 1927   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějepis, Pekař Josef, *0
1922 - 1927   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějepis, Šusta Josef, *1874
1922 - 1927   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějepis, Šimák Josef, *1870

Emanuel Poche

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Praha, Praha, Ústav dějin umění Univerzity Karlovy v l.1926-1928. Státní fotoměřický ústav v l.1928-1933. Uměleckoprůmyslové muzeum, od r.1933, v l. 1948-1959 ředitelem. Národní muzeum v l.1959-1961. Ústav teorie a dějin umění ČSAV, v . 1965-1977 vedl oddělení architektury a užitého umění. V l. 1970-1977 vedoucí redaktor časopisu Umění.

Emanuel Poche

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
1947 - ????   Kruh pro pěstování dějin umění, *1913

Emanuel Poche

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  2016   Tschechisches Glas, Böhlau Verlag, Kolín nad Rýnem (Köln)
  2020   Století Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1973   Sborník statí na počest 70. výročí narození PhDr Emanuela Pocheho, DrSc, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1995   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1986 - 1990 a doplňky za předchozí léta Část 2. K - Ž), Národní knihovna České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2003   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2003 (XI. Pau – Pop), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1948   Zmizelá Praha (Život (Recenze)), Život, 62-63
  1953   Padesátka dr. Em. Pocheho, Výtvarná práce
  1955   Emanuel Poche: Český porcelán (Recenze), Výtvarné umění, 5, 3, 144-144
  1956   Emanuel Poche: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Výtvarné umění, 238-239
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce
  1957   E. Poche - S. Marešová: František Kysela, Výtvarné umění, 7, 1, 47-47
  1962   Díla a staletí, Výtvarná práce
  1966   Česká secese, Výtvarná práce
  1973   Bibliografie PhDr. Emanuela Pocheho, DrSc., Sborník statí na počest 70. výročí narození PhDr Emanuela Pocheho, DrSc, 126-163
  2021   Restaurování sochy sv.Ludmily (Naše kronika), Posel z Budče 38
archivní fond
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
kondolence/poděkování
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1987   PhDr. Emanuel Poche, DrSc.
parte
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1987   PhDr. Emanuel Poche, DrSc., Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1987   PhDr. Emanuel Poche, DrSc.
seznam výtvarných umělců
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Emanuel Poche

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1942   Kostel a klášter sv. Jakuba v Praze, Nakladatel Bohuslav Rupp, Praha
  1943   Václav Levý, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1944   Klášter v Břevnově, Václav Poláček, Praha
  1944   Pražské portály, Václav Poláček, Praha
  1947   Feidias, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1947   Karlův most, Pražské nakladatelství Václava Poláčka, Praha
  1947   Pražské portály, Pražské nakladatelství Václava Poláčka, Praha
  1947   The Charles Bridge of Prague, Václav Poláček, Praha
  1948   Prahou krok za krokem (Uměleckohistorický průvodce městem), Orbis, Praha
  1954   Vzpomínky na Prahu, Orbis, Praha
  1956   František Kysela, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1956   Na Slovanech (Stavební a umělecký vývoj pražského kláštera), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1958   Prahou krok za krokem (Uměleckohistorický průvodce městem), Orbis, Praha
  1958   Prahou krok za krokem (Uměleckohistorický průvodce městem), Orbis, Praha
  1958   Prahou včerejška i dneška, Orbis, Praha
  1961   Architektura v českém národním dědictví, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1962   Hradčany a Malá strana, Orbis, Praha
  1963   Prahou krok za krokem (Uměleckohistorický průvodce městem), Orbis, Praha
  1964   Hradčany a Malá strana, Orbis, Praha
  1964   Kniha o Praze (Malířství, sochařství, užité umění, architektura), Orbis, Praha
  1965   Matyáš Bernard Braun (Sochař českého baroka a jeho dílna), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1966   7 procházek Prahou (Fotografický průvodce městem), Orbis, Praha
  1971   Loretánský poklad, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1971   Svatovítský poklad, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1973   Pražské interiéry, Orbis, Praha
  1974   Basilika sv. Jiří na Pražském hradě, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1976   Procházky Prahou (Fotografický průvodce městem), Orbis, Praha
  1978   Praha našeho věku (čtvero knih o Praze - architektura, sochařství, malířství, užité umění), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1978   Pražské paláce, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Prag (Ein Bildführer), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1980   Procházky Prahou (Fotografický průvodce městem), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1982   Procházky Prahou (Fotografický průvodce městem), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1985   Prahou krok za krokem (Uměleckohistorický průvodce městem), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1987   Hodiny a hodinky, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha

Emanuel Poche

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1941   Jan Štenc - Život a práce, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1950   Jiří Kemr: Porcelán a keramika, Československý spisovatel, Praha
  1952   Věra Lišková: Výstava skla, Galerie Práce, Praha
  1970   Pavel Hlava, Art Centrum (Československé středisko výtvarného umění), Praha
  1986   Medaile Lumíra Šindeláře, Moravské zemské muzeum, Brno (Brno-město)
  1996   Růže pro Josefa Sudka, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1938   Pražské baroko (Umění v Čechách XVII–XVIII století 1600–1800), Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1947   Výstava Svatý Vojtěch v památkách a v českém umění, Výbor Svatovojtěšského jubilea, Praha
  1949   Keramické práce B. Dobiáše - O. Eckerta - St. Mikuláštíka, Topičův salon (1937-1949), Praha
  1949   Textilie Ludvíka Másla, Topičův salon (1937-1949), Praha
  1950   J. a L. Lobmeyra synovec Štěpán Rath a jeho spolupracovníci vystavují své práce z let 1945-1950, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1950   Pravoslav Rada, Václav Sivko: Soubor výtvarných prací, Československý spisovatel, Praha
  1950   Sklo a výtvarník, Československý spisovatel, Praha
  1958   Modernes Glas der ČSR, Institut für angewandte Kunst, Berlín (Berlin)
  1965   Jihočeská pozdní gotika 1450-1530, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1966   Česká secese (Umění 1900), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1945   Zmizelá Praha 1. (Staré a Nové Město s Podskalím), Václav Poláček, Praha
  1956   O Malé straně (Její stavební vývoj a dávný život), Orbis, Praha
  1965   Pražský hrad, Orbis, Praha
  1969   Pražský hrad, Orbis, Praha
  1970   České umění gotické 1350 - 1420, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1972   Praha - kamenný sen, Orbis, Praha
  1976   Pražský hrad, Orbis, Praha
  1978   Pražský hrad, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1980   Národní divadlo, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1982   Národní divadlo, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1984   Dějiny českého výtvarného umění (I/1) (Od počátků do konce středověku), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1984   Dějiny českého výtvarného umění (I/2) (Od počátků do konce středověku), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1989   Dějiny českého výtvarného umění (II/1) (Od počátků renesance do závěru baroka), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1989   Dějiny českého výtvarného umění (II/2) (Od počátků renesance do závěru baroka), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  2014   Josef Sudek v rozhovorech a vzpomínkách, Torst, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1980   Sborník statí na počest 60. výročí narození PhDr. Dagmar Hejdové CSs., Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1982   Zprávy klubu za starou Prahu, Klub Za starou Prahu, Praha
  1988   Matyáš Bernard Braun 1684 - 1738 (Sborník vědecké konference v Praze 26. a 27 listopadu 1984), Národní galerie v Praze, Praha
  2000   Sto let Klubu Za starou Prahu 1900-2000 (Jubilejní sborník), Klub Za starou Prahu, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1977   Umělecké památky Čech (1. A-J), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1978   Umělecké památky Čech (2. K-O), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1980   Umělecké památky Čech (3. P-Š), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1982   Umělecké památky Čech (4. T-Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1953   Zdeněk Wirth pětasedmdesátníkem, Umění, 238-241
  1955   V. V. Štech sedmdesátníkem, Umění, 273-274
  1957   Československo na XI. Triennale v Miláně, Výtvarná práce
  1958   Francouzské tapiserie, Výtvarná práce
  1958   Výsledky naší exposice na Triennale, Výtvarná práce, 12
  1958   Výstava francouzských tapiserií v ČSR, Výtvarná práce, 10
  1965   V. V. Štechovi k osmdesátinám, Výtvarná práce, 13, 5
  1971   Sporckův Kuks, Výtvarná práce
  1976   Česká gotická výšivka v Louvru, Umění a řemesla, 36-37
  1977   Dvě královské koruny českého původu, Umění a řemesla, 33-36
  1978   Zwei Böhmische Königskronen, Umění, 481-494
  1983   Aby se nezapomnělo! (Panorama), Výtvarná kultura, 16-16

Emanuel Poche

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1951/03 - 1951/05   Antické umění ve sbírkách a nálezech v Československu, Uměleckoprůmyslové museum, Praha

Emanuel Poche

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1937   Prameny (Akord 1937/4), Umění, 48-53
  1954   Emanuel Poche: Český porcelán..., Výtvarná práce
  1954   Přednášky z průmyslového výtvarnictví, Výtvarná práce
  1955   Ceny za nejlepší plakáty v prvním čtvrtletí 1955, Výtvarná práce
  1955   Emanuel Poche: Uměleckoprůmyslové museum..., Výtvarná práce
  1955   Odměněné plakáty, Výtvarná práce
  1955   Přednášky o spolupráci architekta s výtvarníkem, Výtvarná práce
  1955   V. Mencl - E. Poche: Vzpomínky na Prahu..., Výtvarná práce
  1956   Bilance světa pro svět lidštější, Výtvarná práce
  1956   Emanuel Poche - Jan Krofta: Na Slovanech, Výtvarná práce
  1956   Komise pro posuzování skla a keramiky, Výtvarná práce
  1956   Zpráva o činnosti přípravného výboru, Výtvarná práce, 11
  1957   Emanuel Poche a Sylva Marešová: František Kysela..., Výtvarná práce
  1965   Nové ústřední orgány Svazu československých výtvarných umělců, Výtvarná práce
  1967   První publikace o secesi, Výtvarná práce
  1968   Aktiv teoretiků, Výtvarná práce
  1970   Sporckův Kuks aneb Od minulosti k utopii, Výtvarná práce
  1977   Publikace o výtvarném umění, Výtvarná kultura
  1979   Publikace o výtvarném umění, Výtvarná kultura
  2022   Obnova drobných sakrálních památek na Českolipsku a Litoměřicku provedená Mgr. ak.Sochařem Davidem Janouchem, Bezděz, 163-169

Emanuel Poche

rok udělení   název ceny, druh, poznámka
1973   Zlatá medaile