Ladislav Kuncíř

obec: Praha
adresa: Voršilská ul. č.3
stát: Česká republika (Czech Republic)

poznámka:
Spálená 15 - 1920

Ladislav Kuncíř

kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1920   Den sedmý odpočinkem (Hra o třech jednáních)
  1921   Tři básně z války
  1923   Rytíř des Touches
  1924   Co neumírá
  1926   Dáma u vodotrysku
  1927   Život svatého Norberta (arcibiskupa magdeburského a zakladatele řádu premonstrátského ...)
  1928   Rozhovory o velení
  1929   Guliverovy cesty
  1929   Svatováclavský sborník Akordu (929 - 1929)
  1929   Výbor z chodských bajek
  1929   Výtvarná práce V. H. Brunnera pro českou knihu
  1929   Život a umučení svatého Václava (Legenda "oportet nos fratres")
  1930   Bloudění (Větší valdštejnská trilogie (díl druhý))
  1930   Myšlenky svatého Augustina (O dějinách, společnosti a státu ve spisu O městě Božím)
  1931   Český rok 1848
  1931   Kristina Vavřincová (věnec)
  1931   Kuncířova ročenka 1931 (Non deserit alta)
  1931   Věnec ducha Svatého (Rozjímání a modlitby svatodušní)
  1932   Hlubiny a výše
  1933   Svaté obrázky české
  1933   Úvahy La Saletské
  1937   Erbovní knížka na rok 1937
  1937   Kryštof Kolumbus
  1937   Odění královské
  1937   Umučení Páně
  1937   Vladařství růže
  1937   Vzývání Panny Marie (Staročeská báseň)
  1937   Život Marie matky Ježíšovi
  1938   Obraz muže v krunýři
  1943   Básnický profil Jaroslava Durycha
  1943   Jaře i ozimy
  1944   Dobrý drak
  1944   Smavé chvilky
  1947   Kalendář Mikoláše Alše
  1947   Zaváté šlépěje
  1948   Československé dějiny
  1948   Františkánské poselstvá světu
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev)
  1937   O Josefu Pekařovi (Příspěvky k životu a dílu)
bibliofilie
  rok vydání   název (podnázev)
  1967   Na paměť F.X.Šaldy 1867 22/12. 1967 (Okus z listáře Viléma Mrštíka)
kalendář
  rok vydání   název (podnázev)
  1927   Kalendář pro katolíky na rok 1928
periodikum
  rok vydání   název (podnázev)
  1929/05/01   Akord 5 (hlavní spolupracovníci Jaroslav Durych a Josef Dostál)
  1929/06/01   Akord
  1933   Akord
  1937/01   Brána
  1937/02   Brána
  1937/03   Brána
  1937/04   Brána
  1937/05   Brána
  1937/06   Brána
  1937/09   Brána
  1937/10   Brána
  1938/01   Brána
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev)
  1947   Česká kniha a my (Proneseno na zahájení výstavy Týdne české knihy v Národním museu 7. prosince 1947)

Ladislav Kuncíř

kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  2002   Bibliofilie v Československu (1918-1939)