Česká grafická Unie, a.s.

obec: Praha
adresa: _
stát: Česká republika (Czech Republic)

poznámka:
Česká grafická akciová společnost Unie

Česká grafická Unie, a.s.

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1922   První Národní shromáždění československé (Kresby z let 1919 - 1920)
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1902   Moje divadelní toulky (svazek 2.)
  1902   Moje divadelní toulky
  1902   Útěcha srdce (Modlitby pro vzdělané paní a dívky české)
  1908-1911   Dějiny Národního divadla (1883 -1900)
  1909   Lučina (Hříčky a písničky)
  1917   Družky (Písničky a humoresky)
  1918   Mistr Jan Hus (Dramatická báseň o třech odd.)
  1918   Vlastějovské koření
  1929   Veselý rok
  1939   František Podešva
  1939   O ztraceném ševci I (Horský obraz)
  1939   O ztraceném ševci II (Horský obraz)
  1940   Alois Moravec
  1940   Babička (Obrazy venkovského života)
  1940   Kniha veršů
  1940   Miloslav Holý
  1940   Praha ve fotografii Karla Plicky
  1940   S kamerou za zvěří našich lesů
  1940   Tkadleček (Hádka milence se zosobněním neštěstím)
  1941   Kinetismus (Kinetika ve výtvarnictví - barevná hudba)
  1941   Knihařova technologie (Co má věděti knihař o svých materiálech)
  1941   Oldřich Blažíček
  1941   S kamerou za zvěří na našich vodách
  1941   Václav Pavlík
  1942   Karel Holan
  1943   Julie W. Mezerová
  1944   Příběhy kaštanu
  1944   Tři v noci svatojakubské (kniha novel)
  1945   Krása země bojuje
  1945   Pantáta Bezoušek (O jeho radostech i starostech)
  1945   Práce je živá
  1946   Dolina
  1946   Fez, klenot islámu
  1946   Zboží pod mikroskopem (Příručka praktické mikroskopie a mikrofotografie)
  1947   Bledulka-cibulka
  1947   Dějiny našeho umění
  1947   Fotografování neviditelna
  1947   Lidové prvky ve výtvarné výchově
  1947   Mezi Asiaty
  1947   Praha ve fotografii Karla Plicky
  1949   Dopisy Fr. Kavána K. V. Raisovi
  nedat. (1930)   Alfons Mucha: Slovanská epopeje
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev)
  1940   Ztrhané struny zvuk (Výbor z předčasně zesnulých básníků)
album
  rok vydání   název (podnázev)
  1919   České album I. Spisovatelé
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev)
  1921   Joža Úprka: Jubilejní album
sborník písniček
  rok vydání   název (podnázev)
  nedatováno   České vlastenecké písně z 19.století
sešit
  rok vydání   název (podnázev)
  1929   Popelka (Pohádková hra pro mládež o 3 dějstvích)
soubor reprodukcí
  rok vydání   název (podnázev)
  1941   Architekt na cestách

Česká grafická Unie, a.s.

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1917   Pozůstalost profesora Františka Ženíška 1849-1916
  1922   První Národní shromáždění československé (Kresby z let 1919 - 1920)
  1923   Výstava obrazů Aloise Kalvody
  1939   Katalog posmrtné výstavy díla profesora Karla Špillara
  1941   František Kaván
  1941   Jubilejní soubor mistra Františka Kavána
  1944   Ferdinand Kotvald
  1944   Ludvík Kuba
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1926   III. výstava uměleckého průmyslu československého
  1926   III. výstava uměleckého průmyslu československého
  1939   Výtvarná práce - výroba - bydlení
  1942   117. výstava Portret
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1902   Rukověť praktické fotografie (se zřetelem ku potřebě odborníků i amateurů)
  1902   Útěcha srdce (Modlitby pro vzdělané paní a dívky české)
  1910   Povídka neznámého člověka
  1913   Jaroslav Čermák
  1916   Máj
  1917   Družky (Písničky a humoresky)
  1919   Zvířátka a loupežníci
  1921   K románu Božena Němcová a Jan Helcelet
  1921   Povídky malostranské
  1922   Kytka pověstí
  1923   Pražské hřbitovy I. (Olšany)
  1923   Za domovem (Vlastivěda Čech/Čechy I.)
  1925   Bitva u Kreščaku a jiné povídky (Král Jiří Poděbradský před Vídní - O panu Jeníkovi - Mify)
  1925   Umění 19. století
  1925   Večerní Motýli
  1926   Jan Štursa: Dílo
  1926   Mikoláš Aleš: Akty (2. díl)
  1927   Na lávce, Bláznivá Hanka
  1928   Pařížští mohykáni (I.)
  1928   Pařížští mohykáni (II.)
  1928   Služebníci a přátelé boží v české zemi
  1929   Ferdinand Engelmüller: Přehled důležitějších životních a uměleckých dat
  1929   Svatý Václav (Hra o pěti dějstvích)
  1932   Hlubiny a výše
  1933   Román o věrném přátelství Amise a Amila
  1939   František Podešva
  1939   Karel Kotrba
  1939   Kníže Václav Svatý, dědic země České
  1939   O ztraceném ševci I (Horský obraz)
  1939   O ztraceném ševci II (Horský obraz)
  1939   Umění (Malířství, sochařství, architektura, hudba a tak zvaná menší umění)
  1939   Velká kniha pro malé čtenáře
  1940   Alois Moravec
  1940   E. Weinfurter (Osobnost a dílo 1870-1940)
  1940   F. V. Mokrý
  1940   Chudí lidé (a jiné povídky)
  1940   Kniha veršů
  1940   Miloslav Holý
  1940   Praha ve fotografii Karla Plicky
  1940   S kamerou za zvěří našich lesů
  1940   Umění (Malířství, sochařství, architektura, hudba a tak zvaná menší umění)
  1941   Domov a svět (Výbor z feuilletonů, studií a žertů)
  1941   František Kaván
  1941   Jindřich Prucha (Malíř předjaří a jara - život a dílo)
  1941   Kinetismus (Kinetika ve výtvarnictví - barevná hudba)
  1941   Knihařova technologie (Co má věděti knihař o svých materiálech)
  1941   Malířské dílo Františka Líbala
  1941   Oldřich Blažíček
  1941   Povídky malostranské
  1941   Rozina Ruthardova (Povídka z dějin domácích)
  1941   Různí lidé
  1941   S kamerou za zvěří na našich vodách
  1941   Svět nic neví
  1941   Světla (Výbor ze studií a kritik)
  1941   Tajemná Indie? (Indie, jak ji vidí Ind)
  1941   Václav Pavlík
  1942   František Kaván
  1942   Kamenný řád (Kus lidské historie)
  1942   Karel Holan
  1942   Neznámý učedník (Historický román z doby Ježíšovy)
  1943   Cesty sebevzdělání (Něco ze zkušeností žáka a učitele)
  1943   Julie W. Mezerová
  1943   Malíř Karel Černý
  1943   Sochař Jan Kavan
  1943   Zlý jelen
  1944   Klášter v Břevnově
  1944   Příběhy kaštanu
  1944   Tři v noci svatojakubské (kniha novel)
  1944   Zahradník Hejduk
  1945   Fragment zastřeného osudu (Arthur Breiský)
  1945   Jan Kojan
  1945   Král obléká halenu
  1945   Lidice (Čin krvavého teroru a porušení zákonů i základních lidských práv)
  1945   Lidice (Čin krvavého teroru a porušení zákonů i základních lidských práv)
  1945   Pantáta Bezoušek (O jeho radostech i starostech)
  1945   Práce je živá
  1945   Sonety kněžně
  1945   Tektonický prostor a architektura u Giotta
  1946   Abeceda duševního prázdna
  1946   Dva nezbedníci
  1946   Fez, klenot islámu
  1946   Hanička všetečka
  1946   Hořké víno (Román o životě a úspěchu českého operního pěvce Josefa Lva)
  1946   Lidice (Čin krvavého teroru a porušení zákonů i základních lidských práv)
  1946   Moje Čína
  1946   O starých českých muzikantech
  1946   Písně řeckého lidu
  1946   Věčně zpívají lesy
  1946   Zahradník Hejduk
  1946   Zboží pod mikroskopem (Příručka praktické mikroskopie a mikrofotografie)
  1947   Bledulka-cibulka
  1947   Fotografování neviditelna
  1947   Květy nevadnoucí (Poklady středověkého písemnictví všech národů Evropy i Asie)
  1947   Lidové prvky ve výtvarné výchově
  1947   Mezi Asiaty
  1947   Očima (Svět kolem nás)
  1947   Pět povídek Boženy Němcové (Pan učitel, Chudí lidé, Dobrý člověk, Divá Bára, Chýže pod horami)
  1947   Pod listnatým stromem (Úvahy o anglickém písemnictví)
  1947   Praha barokní
  1947   Praha ve fotografii Karla Plicky
  1948   České dějiny (Dílu II. část 4. Karel IV. Za císařskou korunou 1346-1355)
  1948   Dr. h. c. Jan Laichter: Úryvky z pamětí
  1948   Franklin Delano Roosevelt
  1948   Praha
  1949   Dějiny zblízka (Soubor satirických kreseb)
  1949   Dopisy Fr. Kavána K. V. Raisovi
  1949   Kluci, dáme se do toho
  1949   Mistr Dratvička (Veselé pohádky o ševcích)
  1949   PhDr. František Laichter: Smysl nakladatelské práce
  1949   Zrcadlo života
  1959   William Hogarth
  nedat. (1930)   Alfons Mucha: Slovanská epopeje
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev)
  1921   Památník Karla Havlíčka Borovského
  1939   Sborník filologický (svazek XI)
  1940   Hudba a národ
  1940   Ztrhané struny zvuk (Výbor z předčasně zesnulých básníků)
  1946   Sborník filologický (svazek XII)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1942   Záloženská ročenka rok 1942
almanach
  rok vydání   název (podnázev)
  1909   Máj (Jarní almanach na rok 1858)
periodikum
  rok vydání   název (podnázev)
  1901   Zlatá Praha
  1946/10/15   Radostné mládí (Čtrnáctideník katolických dětí)
  1947/02/15   Radostné mládí (Čtrnáctideník katolických dětí)
poštovní knížka
  rok vydání   název (podnázev)
  1901   Poštovní knížka. 1901. (Svým ctěným příznivcům: Václav Peterka, c. k. listonoš v Libni.)
  1906   Poštovní knížka na rok 1906
  1907   Poštovní knížka na rok 1907 (Svým věrným příznivcům věnuje Jan Vachek, c. k. listonoš)
  1909   Poštovní knížka na rok 1909 (Svým ctěným příznivcům věnuje Ant. Vlček)
  1913   Poštovní knížka na rok 1913 (Velectěným příznivcům věnují: "Listonoši".)
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev)
  1939   Vánoce v chýši u polárního kruhu
ročenka
  rok vydání   název (podnázev)
  1942   Ročenka 1942 Záložny občanské v Kostelci nad Černými lesy

Česká grafická Unie, a.s.

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1923   Pražské umělecké výstavy v roce 1922

Česká grafická Unie, a.s.

osoba narození poznámka
Kadeřábek František 14. 6. 1880 ???? - ????
Procházka František 15. 1. 1861 1901 - ????, redaktor
Vilímek Josef 14. 9. 1860 1899 - ????, podílel se na založení

Česká grafická Unie, a.s.

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  2004   Knihtiskárna Františka Kadeřábka