Karel Veselý

* 31. 7. 1912, Borovany, Česká republika (Czech Republic)
26. 12. 1997, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
pedagog, restaurátor, malíř

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Zakladatel odborného restaurování na Slovensku. První výtvarné zkušenosti získal roku 1929 v soukromé malířské škole L. Vacátka v Praze. V letech 1930-33 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u prof. F. Kysely. Ihned po ukončení byl přijat na AVU v Praze do malířského ateliéru W. W. Nowaka (1933-37). Roku 1936 byl vyslán do Paříže, aby tam studoval v tamním československém ateliéru vedeném F. Kupkou. Po návratu nastoupil do restaurátorské dílny NG v Praze (1937-49). Znalosti malířských a konzervačních technik si prohloubil studiem na Vídeňské Akademii ve speciálce prof. R. Eigenbergera (1942-43). V roce 1948 docházel do ateliéru B. Slánského. Roku 1949 odchází na Slovensko do Bratislavy, kde zakládá a vede Oddělení restaurování uměleckých a historických památek při slovenské VŠVU (1949-78). Roku 1950 získává docenturu, 1958 jmenován profesorem. Za přínos na poli ochrany kulturních památek (restaurování deskových obrazů z hlavního oltáře Dómu sv. Alžběty v Košicích), 1965 mu byla udělena Cena Cypriána Majerníka. O dva roky později byl jmenován „Zasloužilým umělcem“. Vedl skupinu posluchačů VŠVU pracujících v povodněmi postižené Florencii (1968). Krátce působil jako profesor i na AVU v Praze (1970-71). Jako pedagog byl pověstný svou přísností. 1978 odešel do důchodu a působil jako restaurátor ve svobodném povolání.

Restaurátorské práce (převážná většina SK):
1949 Mistr Vyšebrodského oltáře: Seslání Ducha Svatého, po 1350, NG Praha (i.č. DO 2097, rest. protokol č. 312). Upevnění barevné vrstvy.
1950 Mistr maleb oltáře sv. Mikuláše ze Spišské Soboty: Predela oltáře sv. Anny ve Spišské Nové Vsi, kolem 1500, polychromované dřevo, SNG Bratislava (i.č. O 314). Jedná se o první práci pro SNG, která je počátkem spolupráce SNG a VŠVU směřující k založení restaurátorského ateliéru při SNG.
1953-57 a 1960-64 Košice, dóm sv. Kateřiny, hlavní oltář Alžběty Durynské, 1474-77. Restaurování 24 oboustranně malovaných desek, tempera na dřevě.
1961-62 Aelbrecht Bouts (?): Bolestný Kristus, 1530-40, olej, dřevo, SNG Bratislava.
1962-63 Ecce Homo, Itálie po 1550, SNG Bratislava.
1966 Mistr M.S. (připsáno): Sv. Barbora, kolem 1506, polychromované lipové dřevo, zlacení, v. 202 cm, Slovenské banské múzeum Banská Bystrica.
1967-75 Vajnorská madona, kolem 1320, dřevo, v. 149,5 cm, Galérie mesta Bratislavy, Bratislava.
1970 Sv. Jur u Bratislavy, farní kostel sv. Juraja, Smrt Panny Marie, kolem 1510, polychromované dřevo.
1970-72 Mlynica (okres Poprad), socha sv. Markéty z hlavního oltáře, 1515-20.
1973-74 Štefan Michal Izbighy: Zátiší s tykvemi a okurkami, 1734, olej, plátno, SNG Bratislava.
1988 Karlštejn, kaple sv. Kříže, M. Theodorik: Sv. Anna Samatřetí, kolem 1365.

PePřík

Lit.: Encyklopédia Slovenska VI, Bratislava 1981. - Katedra reštaurovania VŠVU v Bratislave, Bratislava 1995, s. 69-70 a 84. - Bibliografie publikací restaurátorů. Technologia Artis I, s. 134.

poznámka:
prof., ak. mal., autor prací z oblasti průzkumu techniky malby;
Někdy jako místo úmrtí uváděna Praha