České malířství, sochařství a architektonická dokumentace ze sbírek Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně

termín: 2003/12/09 - 2004/04/24
instituce: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Dům umění a zlínský zámek