Báseň, obraz, gesto, zvuk. Experimentální poezie 60. let

termín: 1997/03/10 - 1997/06/02
instituce: Strahovský klášter (Královská kanonie premonstrátů na Strahově)
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Zimní refektář
7 čb fotografií, foto Bohuslav Sýkora (Archiv, výstřižek)