Ladislav Nebeský

* 28. 1. 1937, Jilemnice (Semily), Česká republika (Czech Republic)
13. 2. 2021, Praha, Česká republika (Czech Republic)
vizuální básník, matematik, lingvista (jazykovědec)

 

národnost: česká
pohlaví: muž
web: www.nebesky.com/ladislav

Ladislav Nebeský
Pokus o kvadrantutu kruhu
1969
pastelky, strojopis
papír
310 x 310
Ladislav Nebeský
Pokus o drama
1969
pastelky, strojopis
papír
310 x 210
Ladislav Nebeský
Kódovaný text
1969
tužka
papír
210 x 310
Ladislav Nebeský
Binární báseň (krb)
1966
strojopis
papír
297 x 210
Ladislav Nebeský
Binární báseň (matka, otec, syn)
1966
strojopis
papír
297 x 210
Ladislav Nebeský
Binární báseň (noc, den)
1966
strojopis
papír
297 x 210

heslo:
Ladislav Nebeský (28. 1. 1937, Jilemnice) autor experimentální poezie, matematik, žije v Praze. V letech 1962 – 2008 působil na FF UK v Praze, kde se – vedle pedagogické činnosti – zabýval především matematickými modely v lingvistice. V r. 1964 se začal věnovat experimentální poezii; v počáteční fázi byla jeho experimentální poezie určena i pro hlasité čtení, ale od konce r. 1965 ji lze charakterizovat jako poezii vizuální. Na podzim 1964 se Nebeský seznámil s Josefem Hiršalem. O dva roky později se stal členem zcela neformální skupiny autorů experimentální poezie sdružených kolem Jiřího Koláře. Na přelomu listopadu a prosince 1965 Nebeský objevil ideu binární básně; tato idea se přibližně na dobu deseti let stala páteří jeho básnické tvorby. Po dvacetileté přestávce, v níž se soustavně a intenzívně věnoval matematice, přivedl na jaře 1995 Nebeského znovu k experimentální poezii náhlý nápad – nápad, který lze popsat jako čtení nenapsaného. Rozmanitým aspektům ideje čtení nenapsaného se potom věnoval celých deset let. V letech 2006 – 2012 Nebeský v pražském nakladatelství dybbuk uveřejnil pět básnických knížek. První z nich s názvem Bílá místa (2006) byla právě na myšlence čtení nenapsaného postavena. Druhá knížka s názvem Za hranice stránek (2008) byla založena na představě čtení v místech, kam až stránky nedosahují. Následující knížka s názvem Vrstvy (2010) měla původně být jen pohledem na starší, ale nepublikované autorovy básně spolu s průzkumem možností, kterými disponují básně binární. Tento průzkum však autora nečekaně přivedl k binárním básním nového typu (k plošným binárním básním), kterým byla potom vyhrazena poslední čtvrtina knížky.
Na pozvání přípravného výboru festivalu Šrámkova Sobotka 2010 představil Nebeský ukázky své současné binární poezie v zahradě Šrámkova domu. V dalších dvou knížkách Nebeského, vydaných v nakladatelství dybbuk, Obrazce slov (2011) a Obrazy ke čtení (2012), byly možnosti nového typu binárních básní zkoumány a dále rozvíjeny. Na tyto poslední dvě knížky volně navazuje jeho text Úvod do binární poezie druhé generace (s ukázkami básní) a tři soubory jeho experimentální poezie: Zdvojené obrazy, Krok za krokem, Pokusy o sblížení vět. Uvedené práce jsou dostupné na adrese
http:// www.nebesky.com/ladislav/poezie/.

poznámka:
RNDr., CSc., Doc.