Miloslav Troup

* 30. 6. 1917, Hořovice (Beroun), Česká republika (Czech Republic)
22. 2. 1993, Praha, Česká republika (Czech Republic)
ilustrátor, grafik, malíř, typograf

 

národnost: česká
pohlaví: muž
web: www.troup-miloslav.cz

Miloslav Troup
Odplata
1949
enkaustika
karton
Miloslav Troup
Paříž kolem šesté večerní
1948
enkaustika
karton
Miloslav Troup
Prorok
1979
malba
olej, plátno
Miloslav Troup
Západ nad městem
1971
malba
olej, plátno

heslo:
Hořovický rodák, malíř a ilustrátor, který mimořádně významným způsobem obohatil českou knižní produkci. Kromě malby, grafiky a ilustrací knih se věnoval také užitému umění (vitráže, gobelíny).
Žil v Praze, tvořil v oblasti volné malby a grafiky a hlavně knižní ilustrace. Ilustroval více než 160 titulů, z nichž některé až ve dvanácti jazykových mutacích a deseti vydáních (Artia Praha). U grafických technik převládají litografie, půltónový ofset a clichés verre. Měl početné samostatné výstavy v doma i v zahraničí a získal řadu ocenění za svou tvorbu. Vystavoval se skupinou Peintres d'aujour d'hui a Jeune École de Paris. Prosadil se rovněž v oboru užitého umění. Vytvořil návrhy pro vitráže do olova umístěné v Praze, Olomouci, Pitíně, Ostravě, Martině a Češticích u Volyně. Tapiserie podle jeho návrhů byly utkány pro Alšovu jihočeskou galerii v Hluboké nad Vltavou a pro reprezentační sály Staroměstské radnice v Praze. Zabýval se také propagační grafikou (plakáty, kalendáře, turistické příručky, katalogy apod.)

zdroj: http://www.mesto-horovice.cz/hist/rodaci/troup.html

30. 6. 1917 Miloslav Troup se narodil v Hořovicích u Berouna jako prostřední ze sedmi dětí Antonína Troupa, inspektora státních drah a pozdějšího přednosty stanice.
1923 - 1926 Navštěvoval Obecnou školu v Hluboké nad Vltavou, kam se rodina přestěhovala.
1926 - 1928 Po přesídlení zpět do Hořovic navštěvoval zdejší obecnou školu.
1928 - 1934 Vzdělával se na Státním reálném gymnáziu v Berouně. Studium neukončil a z gymnázia vystoupil.
1934 - 1936 Studoval na Státní grafické škole v Praze dvouletou odbornou školu knihařskou.
1936 - 1942 Studoval na Státní uměleckoprůmyslové škole v Praze v ateliéru prof. Jaroslava Bendy, kde se specializoval na užitou grafiku, knižní umění a propagaci.
1942 - 1943 Po ukončení Státní uměleckoprůmyslové školy tu setrval ještě necelý rok a pracoval pro různá nakladatelství.
1945 - 1949
Získal stipendium na studijní pobyt v Paříži, kde studoval na École nationale supérieure des Arts decoratifs v ateliéru profesora François Desnoyera a poté na École des Beaux Arts v ateliéru profesora Maurice Brianchona.
1949 Po návratu z Francie se usadil v Praze, kde po celý zbytek života pracoval ve svém ateliéru na Starém Městě ve Veleslavínově ulici. Kromě volné malby se velmi intenzivně zabýval ilustrováním a užitou tvorbou.
50. léta Podílel se na výzdobě sakrálních interiérů. Oblíbil si jižní Čechy, kam zajížděl za svým bratrem Zdeňkem , prachatickým lékárníkem a jeho rodinou s níž trávil letní dovolené i vánoční svátky.
1958 Ilustrace k eposu Lusovci Luize de Camoese, přebásněnému Kamilem Bednářem.
1. pol. 60. let Navrhoval cykly tapisérií a zabýval se afišistickou tvorbou.
1963
Oženil se s Marií Vindišovou a přestěhoval se do bytu v Nerudově ulici na Malé Straně. Ilustrace k indiánským pohádkám Co vyprávěl kalumet, převyprávěným Vladimírem Hulpachem
2. pol. 60. let Začal intenzivně malovat obrazy s pražskou tématikou.
1963 - 1968 Trávil letní dovolené ve Středomoří (Jugoslávie), vytvářel zde především krajinomalby.
1968 Ilustrace k Obrazům z dějin národa českého Vladislava Vančury.
přelom 60. a 70. let Pravidelně navštěvoval severní Itálii, kde se věnoval volné malbě.
1972 Ilustrace k Šahrazádiným nocím.
1980 Ilustrace k příběhům kruhového stolu převyprávěným Vladimírem Hulpachem.
80. léta Vrátil se k výzdobě sakrálních interiérů.
11. 11. 1982 Vernisáž bilanční výstavy v pražské Galerii D na Smíchově / V den, kdy bylo oznámeno úmrtí L.I. Brežněva /
1989 Ilustrace k Písni o Nibelunzích.
22. 2. 1993 Zemřel v Praze, byl uložen do rodinné hrobky v Prachaticích.

Žil v Praze, tvořil v oblasti volné malby a grafiky a hlavně knižní ilustrace. Ilustroval více než 160 titulů, z nichž některé až ve dvanácti jazykových mutacích a deseti vydáních (Artia Praha). U grafických technik převládají litografie, půltónový ofset a clichés verre.

Prosadil se rovněž v oboru užitého umění; vytvořil návrhy pro vitráže do olova umístěné v Praze, Olomouci, Pitíně, Ostravě, Martině a Češticích u Volyně.

Tapiserie podle jeho návrhů byly utkány pro Alšovu jihočeskou galerii v Hluboké nad Vltavou a pro reprezentační sály Staroměstské radnice v Praze. Zabýval se také propagační grafikou (plakáty, kalendáře, turistické příručky, katalogy apod.)
Ocenění:
1963 Zlatá medaile na mezinárodním Bienále knižní ilustrace v Sao Paulu za knihu The Linden Tree - antologie české poezie (Artia)
1964 Cena za nejlepší kulturní plakát na Bienále užité grafiky s mezinárodní účastí v Brně
1965 Cena za ilustrace Vančurových próz
1966 Cena UNESCO za nejlepší ilustrace na frankfurtském knižním veletrhu za knihu Co vyprávěl kalumet (Artia)
1970 Cena ministra kultury za knižní tvorbu za knihu Meč a píseň (Artia)
1971 Medaile IBA v Lipsku za knihu Meč a píseň (Artia)
1974 Nakladatelská cena za knihu Návrat opeřeného hada (Albatros)
1975 Čestné uznání nakladatelství Odeon za knihy Padesát pamětihodných příběhů a Cyrano z Bergeracu
Cena v soutěži Nejkrásnější kniha udělena šestkrát
Zastoupení ve sbírkách :

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
Galerie moderního umění Hradec Králové
Moravská galerie v Brně Muzeum umění Olomouc Galerie v Roudnici nad Labem Galerie výtvarného umění v Litoměřicích Východočeská galerie v Pardubicích
Muzeum středního Pootaví Strakonice
Okresní muzeum Prachatice Památník národního písemnictví v Praze
Slovenská národní galerie Bratislava
V menších muzeích, školách a dalších veřejných i soukromých sbírkách v České republice, Slovenské republice, Německu, Itálii, Francii, Belgii, Portugalsku, Kanadě, USA.

Samostatné výstavy:
1946 Francie, Paříž - Jeanne Bucher Galerie
1948 Francie, Nice - Městská galerie, Paříž - Galerie du Bac
1957 Praha, Výstavní síň Lidové demokracie Karlovy Vary, Galerie umění (s Františkem Matouškem) Hořovice, Státní zámek
1958 Brno, Kabinet umění Praha, Československý spisovatel
1960 Prachatice, OÚNZ
1963 Aš, Městský dům osvěty
1964 Strakonice, Vlastivědné muzeum Gottwaldov, Oblastní muzeum
1966 Náchod, Malá galerie Tepna
1967 Praha, Platýz NSR, Rosenheim - Städtische galerie (s Marií Vindišovou)
1969 Roudnice nad Labem, Oblastní galerie výtvar. umění Praha, Památník národního písemnictví
1970 Strakonice, Muzeum středního Pootaví
1975 Beroun, Okresní kulturní středisko
1977 Praha, Albatros
1979 Sobotka, poř. Okresní galerie v Jičíně
1980 Itálie, Bologna
1982 Praha, Galerie d
1983 Zlatá Koruna, Památník jihočeského písemnictví
1984 Dronniglund kustcenter, Dánsko
Účast na výstavách - výběr:
1948 Portugalsko - se skupinou Jeune École de Paris
1950 Belgie, Finsko, Francie - se skupinou Jeune École de Paris
1955 Praha, První celostátní výstava užité grafiky
1958 Prachatice, Kraj Zlaté stezky v díle současných výtvarníků
1959 Hluboká n. Vltavou (AJG)
1960 Mnichov, Čsl. expozice uměleckých řemesel Mariánské Lázně, Chopin v dílech českých výtvarných umělců Hluboká n. Vlt., Podíl jižních Cech na tvorbě národního pokladu (AJG)
1961 Vimperk, Ze souboru moderního umění AJG
1962 Kameníce n. L., Současné umění ze sbírek AJG Hradec Králové, Umělecká řemesla
1963 Havana, Výstava uměleckých řemesel České Budějovice, Umělecká řemesla
1964 Pardubice, Krajiny a figurální motivy (Východočeská galerie)
1966 Brno, 2. Bienále užité grafiky (SČVU, MGB)
1967 Hluboká n. Vlt., Česká tapiserie 20. století (AJG)
1969 Praha, Ilustrace
1970 Strakonice, Hložník, Lidický, Troup (Muzeum středního Pootaví)
1971 Havlíčkův Brod, Česká ilustrační tvorba
1972 Brno, Mezinárodní 5. Bienále užité grafiky Roudnice n. L., Současná česká ilustrace (GVU Roudnice)
1975 Budapešť, Česká ilustrace Hluboká n. Vlt., Jižní Čechy v díle našich malířů (AJG)
1980 Brno, Mezinárodní bienále užité grafiky
1981 Bratislava, Bienale ilustrácií BIB #81
1984 Hluboká n. Vlt., Česká kresba 20. století ze sbírek AJG
1987 Praha, Výstava pražských členů SČVU
1988 Prachatice, Prachaticko ve výtvarném umění (AJG)