Prosba (Nedokončený dřevoryt)

autor: Bohumil Kubišta
rok: 1915
typ dokumentu: grafika
jazyk:
rozměry: 24,7 x 15,5 cm (vnitřní), 27,2 x 19,9 cm (deska)

poznámka:
datováno 1915 (M. Nešlehová)
Vyšlo v Albu Veraikonu (1919-1920), volný list 480 x 320, s názvem: Nedokončený dřevoryt

provenience: Arno Sáňka (exemplář US PNP); Jiří a Běla Kolářovi (exemplář Musea Kampa)

odkazová forma
Prosba (Sv. Šebestián) - kat. 117672, Galerie umění Karlovy Vary
Oběšenec - Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
Oběšený - Galerie Benedikta Rejta
Postava muže - PNP
Modlitba muže - MG v Brně
Muž se sepjatýma rukama - SČGVU v Litoměřicích
Sv. Šebestián - VČG v Pardubicích

Popis: Polopostava muže s hlavou skloněnou k pravému rameni a rukama sepnutýma na prsou.