Mira Antonović, Jan Činčera: Papíry, papírové objekty

termín: 1994/12/01 -
instituce: Galerie moderního umění
typ výstavy: kolektivní