Josef Žáček

* 26. 5. 1951, Praha, Česká republika (Czech Republic)
malíř, typograf, fotograf

 

národnost: česká
pohlaví: muž

Josef Žáček
Bez názvu II
1987
malba
olej, plátno
160 x 120 cm
Josef Žáček
Instalace v kostele Emauzy, Praha
1991
instalace
obraz
Josef Žáček
Bez názvu I
1987
malba
olej, plátno
110 x 90 cm
Josef Žáček
Bez názvu
1988
kombinovaná technika
olej, plátno
200 x 150 cm
Josef Žáček
Pastýři
1992
kombinovaná technika (detail)
olej, plátno
210 x 972 cm
Josef Žáček
Z cyklu Hledání ve ztraceném prostoru I
1993

papír, pigment
190 x 150 cm

heslo:
Obrazy se sociální tématikou
Žáčkova malířská tvorba měla zpočátku blízko k abstraktnímu expresionismu Rothkova typu. Nikdy se však nestala zcela abstraktní. Od roku 1989 namaloval řadu "černých obrazů" s pravidelně se opakujícími jednoduchými symboly - cykly Pastýři a Ptáci (1992). "Nebarevnost" a asketicky stroze podaný tvar zobrazených symbolů vedly ke zdůraznění jejich duchovního významu.
V pozdější tvorbě se zabývá sociální tématikou - cykly Hledání ve ztraceném prostoru (1994), Až budou lumíci létat (1995), Oči velkoměsta (2002), Génius loci (2004), Šepoty (2011), Osamělost (2013). Jedná se většinou o monumentální monochromní plátna sloužící - coby sociální komentáře naší doby - k veřejné konfrontaci. Pracuje zásadně v cyklech, které na sebe mnohdy navazují.