Eva Koťátková

* 1. 9. 1982, Praha, Česká republika (Czech Republic)
multimediální umělkyně, konceptuální umělkyně

 

národnost: česká
pohlaví: žena

NK AUT: js20051017030
VIAF: 302657619

Eva Koťátková

Tato autorka se pohybuje na poli konceptuálního umění navazujícího na tradici 60 let, které je však v její tvorbě obohaceno hravostí a jistou nadsázkou. V rozsáhlých instalacích uplatňuje různé typy médií, od objektů a kreseb až po záznamy performancí. Často pracuje s reálnými věcmi, časem a zaběhnutými stereotypy. Vytváří různé konstrukce, dává důraz na materiál, tělesnost a fyzickou zkušenost. Oblíbenými tématy autorky je dětství, škola a společenské systémy.
Možný vliv na tvorbu Koťátkové mohli mít její pedagogové, konkrétně Vladimír Skrepl a Jiří Kovanda. Je to alespoň názor Edith Jeřábkové, která k její práci vyjadřuje takto: „Koťátková si rozvíjí na podkladě kovandovské tradice a skreplovského experimentátorství již delší dobu vlastní jazyk.“ (Jeřábková, 2007, s. 42) Již během studia měla tvorba Koťátkové určité rysy, kterými se vyznačuje i dnes. Je to hravost, spontaneita, tělesnost a intimita a někdy i grotesknost. Některé z těchto rysů lze sledovat i u jejích pedagogů, v případě Vladimíra Skrepla je to vizuální spontaneita, působící někdy až naivně a připomínající dětskou kresbu. Nahodilost, jednoduchost a neviditelnost se zase objevuje v pracích Jiřího Kovandy, který tematizuje nenápadné, drobné a na první pohled banální věci. Ve srovnání s Kovandou je Koťátková ve svém výsledném projevu výtvarnější ve smyslu dalšího rozvíjení estetické stránky věcí. Oba autoři používají předměty z domácnosti, společná je pro ně také jistá intimita věcí a především hravost. Jejich společnou tvorbu bylo možné shlédnout na výstavě s názvem Skvrny v galerii Futura v roce 2008.
Koťátková klade důraz na materiál. Často do instalací vkládá předměty ze svého domova. Přiznává, že má sklony hromadit a sbírat. (Jeřábková, 2008, s. 105) Nalezené věci pak používá jako součást svých prací, které se někdy zabývají podstatou samých předmětů. Například ve videu Cvičení 2 (Hromada, 2009) nechala skupinu dobrovolníků, aby přestavěli podle svého uvážení hromadu předmětů z domácnosti, tvořenou sedačkami, skříňkami, postelemi apod. Výsledkem byla ztráta původní funkce těchto věcí.
Nedílnou součástí díla Evy Koťátkové je kresba, která tvoří součást instalací, ale funguje i jako výsledný artefakt. Je charakteristická pro svou jednoduchost provedení, pomocí jednobarevné linie bez stínování, která někdy může připomínat až dětsky naivní projev.
Díla Evy Koťátkové jsou jemná a často velmi důsledně zpracovaná. Dalo by se říci, že mnohdy vzbuzují až puntičkářský dojem. „Autorčin častý zájem o křehké a tvárné nebo pomíjivé materiály, sebou nese ve spojení s její reflexí tělesnosti i jistou dávku smyslné absurdní grotesknosti, kterou můžeme nejsilněji sledovat v jejích kresbách a s nimi kombinovaných instalacích." (Čech, 2007, s. 46)

Jana Hradecká

zdroje:
JEŘÁBKOVÁ, Edith. Na hranicích uměleckého provozu. Cena Jindřicha chalupeckého 2007. Art & Antiques, 2007, roč. 07, č. 12, s. 42-43.
JEŘÁBKOVÁ, Edith. Eva Koťátková Galerie Labyrinth. Rozhovor s Evou Koťátkovou. Revue Labyrint, 2008, roč. 08, č. 23-24, s. 105
ČECH, Viktor. Eva Koťátková. Flash Art, 2007, roč. 07, č. 6, s. 46-47.

Eva Koťátková

 

Eva Koťátková

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
2002 - 2008   Akademie výtvarných umění, Praha, malba, Skrepl Vladimír, *1955
2002 - 2008   Akademie výtvarných umění, Praha, Skrepl Vladimír, *1955
2004 - 2004   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, David Jiří, *1956
2007 - 2007   Akademie der bildenden Künste (Akademie výtvarných umění), Vídeň (Wien)

Eva Koťátková

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Institut úzkosti, *

Eva Koťátková

autorská
termín   název výstavy, místo konání
2004/09/07 - 2004/10/15   Eva Koťátková: Sněz mě, Galerie Na bidýlku, Brno (Brno-město)
2005/07/12 - 2005/08/12   Eva Koťátková: Škola, Galerie Na bidýlku, Brno (Brno-město)
2006/10/26 - 2006/11/12   Eva Koťátková: Prostřeno, Altán Klamovka, Praha
2007/07/03 - 2007/07/29   Eva Koťátková: Část 1 (vystřižení, nalepení, dokreslení), Entrance Gallery, Karlin Studios, Praha
2007/10/26 - 2007/12/02   Cena Jindřicha Chalupeckého - Finále 2007 (Eva Koťátková), Galerie Jelení, Praha 5
2008/06/25 - 2008/08/24   Eva Koťátková: Cesta do školy, Galerie Václava Špály, Praha
2008/07/22 - 2008/08/31   Eva Koťátková: Společenská hra, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2008/10/23 - 2008/12/23   Eva Koťátková: I do it because they taught me to, Meyer Riegger Berlin, Berlín (Berlin)
2010/01/14 - 2010/03/07   Eva Koťátková: Řízená ztráta paměti / Controlled Memory Loss, hunt kastner artworks, Praha
2010/01/28 - 2010/02/26   Eva Koťátková: A House i not a Home, Bohemian National Hall / Česká národní budova, New York City (New York)
2010/09/08 - 2010/10/23   Eva Kotatkova: City of the Old, Meyer Riegger Karlsruhe, Karlsruhe
2011/02/11 - 2011/03/11   Eva Koťátková: Paralelní životopis, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
2011/02/14   Eva Koťátková: Pokoj 207, Galerie 207, Praha
2011/06/15 - 2011/07/21   Eva Koťátková, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2011/11/24 - 2012/01/18   Eva Koťátková: Nesignováno. Eva Koťátková a Gugging, Rakouské kulturní fórum, Praha
2012/11/24 - 2013/01/09   Eva Koťátková: Řeč, Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
2013/03/09 - 2013/05/12   Eva Kot'átková: Theatre of Speaking Objects, Kunstverein Braunschweig, Braunschweig
2013/03/09 - 2013/05/12   Eva Koťátková: Theatre of Speaking Objects, Kunstverein Braunschweig, Braunschweig
2013/04/26 - 2013/06/08   Eva Kotatkova: They Are Coming, Meyer Riegger Berlin, Berlín (Berlin)
2013/11/08 - 2014/01/20   Eva Kotátková: Fazy snu / Stages of Sleep, Muzeum Współczesne Wrocław - MWW (Wrocław Contemporary Museum), Vratislav (Wrocław, Breslau)
2013/11/30 - 2014/02/02   Eva Kotatkova: A Storyteller's Inadequacy, Museum of Modern Art, Oxford / Modern Art Oxford, Oxford
2014/01/23 - 2014/02/14   Eva Kot'átková: Theatre of Speaking Objects, Project Arts Centre, Dublin
2014/11/09 - 2015/03/01   Eva Koťátková: Experiment für sieben Körperteile / Experiment for Seven Body Parts, Staatliche Kunsthalle Baden-Baden, Baden-Baden
2015/04/08 - 2015/06/28   Eva Koťátková: Dvouhlavý životopisec a muzeum představ, Prádelna Bohnice, Praha
2015/05/22 - 2015/07/26   Eva Koťátková: Out of Sight, MIT List Visual Arts Center, Cambridge (Massachusetts)
2017/04/28 - 2017/06/24   Eva Kot'átková: Diary of the stomach, Meyer Riegger Berlin, Berlín (Berlin)
2017/11/15 - 2018/02/18   Eva Koťátková: Stomach of the World, 21er Haus (Belvedere 21), Vídeň (Wien)
2018/02/15 - 2018/07/22   Eva Koťátková: The Dream Machine is Asleep, Pirelli HangarBicocca, Milán (Milano)
2019/09/21 - 2020/02/16   Eva Koťátková: Confessions of the Piping System, Kunsthal Charlottenborg, Kodaň (Copenhagen)
2019/12/07 - 2020/02/09   Eva Koťátková: In the Body of a Fish out of Water, kestnergesellschaft (Kestner-Gesellschaft), Hannover
2021/01/13 - 2021/06/06   Eva Koťátková: Rozhovory s monstrem, MeetFactory - Mezinárodní centrum současného umění / International Center of Contemporary Art, Praha
2022/02/11 - 2022/05/29   Eva Koťátková: Mon corps n'est pas une île, CAPC Musée d'art contemporain de Bordeaux, Bordeaux
2022/12/07 - 2023/06/04   Eva Koťátková: Moje tělo není ostrov, Veletržní palác, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
2003/01/16 - 2003/01/31   281 m², Galerie Václava Špály, Praha
2004/09/30 - 2004/10/15   Silvina Arismendi, Eva Koťátková: Jelenovi pivo nelej, Galerie Jelení, Praha 5
2005/04/15 - 2005/06/05   5. bienále mladého umění Zvon 2005, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2005/06/27 - 2005/07/01   Kontaktní místa, Holešovická tržnice, Praha
2005/07/13 - 2005/08/05   Eva Koťátková a Jitka Mikulicová: Fantasio, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2006/02/24 - 2006/03/14   Věcné stavy, Karlin Studios, Praha
2006/05/20 - 2006/05/30   Indikace, Dům Jungmannova 21, Praha
2006/05/21   Videokemp 2006, jednodenní přehlídka českého videoartu, Altán Klamovka, Praha
2007/04/12 - 2007/04/26   Amaro Jilo / Naše srdce, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2007/04/16 - 2007/05/13   Essl Award 2007, Moderní galerie AVU, Praha
2007/05/04 - 2007/08/19   Hrubý domácí produkt, Městská knihovna Praha, Praha
2007/05/20 - 2007/07/29   Contacts 2007, Sýpka Klenová, Klenová (Klatovy)
2007/05/24 - 2007/09/16   Prague Biennale 3: Global and Outsiders: Connecting Cultures in Central Europe, Karlínská hala, Praha
2007/05/25 - 2007/07/29   Forma následuje... risk / Form Follows... Risk, Centrum pro současné umění Futura, Praha
2007/05/25 - 2007/07/29   Forma následuje... risk / Form Follows... Risk, Karlin Studios, Praha
2007/08/15 - 2007/10/14   Forma následuje... risk / Form Follows... Risk, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
2007/09/04 - 2007/10/28   The Collectors: Live Re-Edit (Umění ze sbírky Marek), Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2007/09/21 - 2007/10/12   Hygiena nižší střední třídy, Galerie Půda, Jihlava (Jihlava)
2007/12/05 - 2008/02/10   Essl Award 2007 for Central and Southeast Europe, Essl Museum - Kunst der Gegenwart (Sammlung Essl), Klosterneuburg
2008/03/05 - 2008/04/13   Současný český kubismus / Contemporary Czech Kubism, Staroměstská radnice, Praha
2008/03/09 - 2008/06/01   Jiří Kovanda: Když jsem byl malej, hrál jsem si holkama, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2008/03/26 - 2008/04/20   Eva Koťátková: Výtvarná výchova, Karlin Studios, Praha
2008/05/20 - 2008/06/13   Na bidýlku: Umělci z okruhu Galerie Na bidýlku v Brně, Galerie Jelení, Praha 5
2008/05/21 - 2008/06/20   Fetish versus Evocation, Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (HBK), Braunschweig
2008/05/27 - 2008/06/20   163 m², Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
2008/05/27 - 2008/08/31   Eva Koťátková a Jiří Kovanda: Skvrny / Stains, Centrum pro současné umění Futura, Praha
2008/06/20 - 2008/07/31   Diplomanti AVU 2008, Veletržní palác, Praha
2008/06/27 - 2008/09/21   6. bienále mladého umění Zvon 2008, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2008/08/09 -   Dílna 2008, Zámek Mikulov, Mikulov (Břeclav)
2008/11/05 - 2008/12/12   Spiknutí, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2009/02/25 - 2009/05/24   The Jindřich Chalupecký Award: New Millenium, Minor Sensations, Museum of Art Seoul National University, Soul (Seoul)
2009/05/14   Open Studios '09, Karlin Studios, Praha
2009/05/14 - 2009/07/26   Prague Biennale 4 / Prague Biennale Photo 1, Karlínská hala, Praha
2009/06/26 - 2009/08/26   Something of Myself: 23 autoportrétů / 23 self-portraits, hunt kastner artworks, Praha
2009/09/18 - 2009/11/07   Je est un autre, Meyer Riegger Berlin, Berlín (Berlin)
2009/11/17 - 2010/01/17   Formáty transformace 89 - 09, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2009/11/18 - 2009/12/15   Jak to bylo s Kainem a Ábelem, Galerie kritiků, Praha
2009/12/13 - 2010/02/03   Tuhnoucí forma s měkkými okraji, Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
2010/02/12 - 2010/02/28   Wie war das mit Kain und Abel, Künstlerhaus Sootbörn
2010/02/24 - 2010/04/02   City Dreamers, Galerie Emila Filly, budova SCHIFR-AC, s.r.o., Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2010/03/09 - 2010/03/31   Vzpomínka na Karla Tutsche, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2010/07/03 - 2010/08/20   Ears Like Loops, Zona Sztuki Aktualnej, Lodž (Łódź)
2010/11/04 - 2011/01/17   Laureáti 1990 - 2010, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/11/25 - 2011/02/27   ...a nezapomeňte na květiny, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2011/01/22 - 2011/03/19   Starke Emergenz, Kunstraum Innsbruck, Innsbruck
2011/03/03 - 2011/04/14   Casual / Formal / Playful - Vaněk / Šerých / Koťátková, Czech Centre New York (České centrum New York), New York City (New York)
2011/03/17 - 2011/04/03   Náčrtník - pokus o komentář, etc. galerie, Praha 2
2011/04/07 - 2011/06/05   Skuter III: Bienále mladého umenia Trnava 2011 / Biennial of Young Art Trnava 2011 (starý dobrý GloBalkán… / old good GloBalkans…), Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
2011/04/19 - 2011/06/30   Instituceum: Moderní instituce a současné umění, Prádelna Bohnice, Praha
2011/06/11 - 2011/08/28   Sochy v ulicích / Brno Art Open, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
2011/06/28 - 2011/07/31   Po Skú3, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2011/06/28 - 2011/09/30   Sbírka /výběr/ Mikulovská výtvarná sympozia Dílna 1994 - 2010, Galerie Malostranská beseda, Praha
2011/09/09 - 2011/10/23   Les amis de mes amis sont mes amis, hommage à Ján Mančuška, Galerie Jocelyn Wolff, Paříž (Paris)
2011/10/01 - 2011/12/10   Expanded Territory, KAI 10 | Arthena Foundation, Düsseldorf
2011/10/29 - 2011/12/18   Zeichnung ?, Der Kunstverein Nürnberg - Albrecht Dürer Gesellschaft, Norimberk (Nürnberg)
2011/12/02 - 2012/01/30   Věznice: Místo pro umění, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2011/12/09 - 2012/01/22   Uchronie aneb Příběhy ze sbírky, Francouzský institut v Praze (Institut français de Prague), Praha
2011/12/11 - 2012/01/22   Uchronie aneb Příběhy ze sbírky, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2012/03/09 - 2012/04/11   There is Nothing There, Czech Centre New York (České centrum New York), New York City (New York)
2012/03/09 - 2012/07/01   Ostrovy odporu: Mezi první a druhou moderností 1985 -2012, Veletržní palác, Praha
2012/04/05 - 2012/06/17   Počátkem může být nula, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2012/04/12 - 2012/05/20   Věznice: Místo pro umění, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2012/04/24 - 2012/06/09   Quarantania, John Hansard Gallery / City Gallery Southampton, Southampton
2012/05/02 - 2012/06/03   Poslední prostor pro člověka / Last Space for a Man, Karlin Studios, Praha
2012/05/03 - 2012/08/05   Začátek století / The Beginning of the Century, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2012/05/15 - 2012/09/30   VI. Zlínský salon mladých 2012 / 6th Zlín Youth Salon 2012, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2012/06/15 - 2012/07/15   Quarantania, Enclave, Londýn (London)
2012/10/13 - 2013/01/06   Uchronie ou des récits de collection / Uchronie neboli příběhy ze sbírky, Saline Royale - Cité des utopies, Arc-et-Senans (Bourgogne-Franche-Comté)
2013/01/17 - 2013/03/16   Země se otáčí a vše z ní sklouzává / The Earth Turns And All Things Slip Away, hunt kastner artworks, Praha
2013/04/07 - 2013/07/28   Images for Images: Artists for Tichý - Tichý for Artists, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2013/05/25 - 2013/09/12   Výběr ze sbírky Fait Gallery zaměřený na autory střední generace, Fait Gallery, Brno-Královo Pole, Brno (Brno-město)
2013/05/31 - 2013/09/01   Future Generation Art Prize @Venice 2013, Palazzo Contarini Dal Zaffo (Palazzo Contarini Polignac), Benátky (Venezia)
2013/06/01 - 2013/11/24   La Biennale di Venezia 2013 / 55th International Art Exhibition: Il Palazzo Enciclopedico (The Encyclopedic Palace), Benátky (Venezia), Benátky (Venezia)
2013/07/11 - 2013/08/11   Lapidárium, Lapidárium pod Betlémskou kaplí, Praha
2013/12/19 - 2014/02/23   Začátek století / The Beginning of the Century, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2014/01/24 - 2014/02/05   I v kávové lžičce se odráží slunce, Ateliér Ladislava Šalouna, Praha
2014/01/24 - 2014/04/13   Report on the Construction of a Spaceship Module, New Museum (The New Museum of Contemporary Art), New York City (New York)
2014/01/28 - 2014/03/11   Report on the Reconstruction of the Past: Barbora Klimova and Eva Kotatkova, Czech Centre New York (České centrum New York), New York City (New York)
2014/01/28 - 2014/05/27   Intimní interakce, Galerie města Ostravy PLATO (platforma pro současné umění), Ostrava (Ostrava-město)
2014/02/07 - 2014/04/14   Eva Koťátková and Dominik Lang: Wasteland, Project Arts Centre, Dublin
2014/03/15 - 2014/05/25   About the Chair (BIP 2014), Hangar B9 (École supérieure des Arts Saint-Luc), Lutych (Liège)
2014/03/26 - 2014/05/25   Eva Koťátková & Denisa Lehocká, hunt kastner, Praha
2014/06/29 - 2014/07/26   Ljudsko dostojanstvo…, Umjetnička galerija, Sarajevo
2014/09/24 - 2014/11/16   Důstojnost lidstva..., Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2014/09/27 - 2014/09/28   Magnus Art, Živnostenská banka, Praha
2015/01/24 - 2015/05/21   Fragmenty množin: Výběr ze sbírky Fait Gallery, Fait Gallery, Brno-Královo Pole, Brno (Brno-město)
2015/05/09 - 2015/10/18   Tesla Revisited, Vitraria Glass + A Museum, Benátky (Venezia)
2015/09/30 - 2016/01/17   Silver Lining - 25. výročí Ceny Jindřicha Chalupeckého, Veletržní palác, Praha
2015/12/02 - 2016/01/17   Teseract, Galerie Akademie múzických umění, GAMU, Praha
2015/12/18 - 2016/03/06   Ten dům sem nepatří, Karlin Studios, Praha
2016/02/11 - 2016/04/10   Ornament masy (Fragmenty z bible vizuality) #2, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2016/06/10 - 2016/07/10   Tohle není poesie! (Zhroucení citů): Figurální umění ze sbírky Roberta Runtáka, Zámecký pivovar, Litomyšl (Svitavy)
2016/09/25 - 2017/01/22   Eva Koťátková & Ketty La Rocca: Entwohnte Körper, Haus Esters, Krefeld
2016/10/05 - 2017/02/05   Třetí mysl:. Jiří Kovanda a (Ne)možnost spolupráce / Third Mind: Jiří Kovanda and the (Im)Possibility of Collaboration, Veletržní palác, Praha
2016/12/02 - 2017/03/19   Neváhej a ber! Laureáti Ceny Jindřicha Chalupeckého ze sbírky Magnus Art, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2017/07/14 - 2017/10/08   Médium: figura, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2017/12/08 - 2018/04/29   Nová díla ve sbírkách Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna Praha, Praha
2017/12/14 - 2018/03/04   Projektil33, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2018/03/26 - 2018/07/29   Public Service Announcement: Works by Eva Koťátková and Rachel Harrison, The Metropolitan Museum of Art, New York City (New York)
2018/04/12 -   Koncept Dekor: Laureáti Ceny Jindřicha Chalupeckého ze sbírky Magnus Art (Dočasné struktury 1), PLATO Ostrava, Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
2018/09/19 - 2018/11/25   Podmínky nemožnosti VI/VII: Technický detail, Galerie Kurzor, Praha
2018/09/22 - 2018/11/16   Eva Kmentová: Žena na slunci / Woman in the Sun; Eva Koťátková: Žena v bedně / Woman in a Box, hunt kastner, Praha
2019/03/27 - 2019/05/18   Echo: Výběr ze sbírky Fait Gallery, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
2019/03/31 - 2019/07/13   Za obzor (čtvrtstoletí Mikulovského výtvarného sympozia Dílna), Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov (Břeclav)
2019/09/06 - 2019/09/11   J&T Banka Art Index Pop-up, Dům U zlatého hroznu, Praha
2019/10/22 - 2019/11/03   Posledních 30 let emancipace, Galerie AVU (GAVU), Praha
2019/11/15 - 2020/01/11   Kvodlibet / Quodlibet, hunt kastner, Praha
2019/11/25 - 2019/12/17   Posledních 30 let emancipace, Galerie Klementinum, Praha 1
2020/06/27 - 2020/06/28   Nejen nukleární rodina, Centrum pro současné umění Praha, Praha
2020/08/10 - 2020/09/27   Člověče, EXPO Týn 2020, Městská galerie, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
2020/09/04 - 2020/11/22   Egyensúlyban: Művek az Art Collection Telekom gyűjteményéből / Keeping The Balance: Works from Art Collection Telekom, Ludwig Múzeum - Museum of Contemporary Art, Budapešť (Budapest)
2021/02/19 - 2021/04/17   Paint It Black, Meyer Riegger Berlin, Berlín (Berlin)
2021/05/12 - 2021/08/29   Fenomeander, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2021/05/20 - 2021/06/27   Ants and Grasshoppers: Reflection on the Anxious Object, Flat Time House, Londýn (London)
2021/07/22 - 2021/09/12   Signál II, Telegraph Gallery, Olomouc (Olomouc)
2021/10/01 - 2022/01/30   Vladimír Skrepl: Remixed & Reimagined, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2021/10/08 - 2021/12/31   Sbírka Magnus Art 2000–2009, Magnus Art, galerie J&T banky, Praha
2021/11/10 - 2022/04/24   Nadějné vyhlídky: Dítě v současném českém umění, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2022/06/03 - 2022/11/06   (Ne)Moc, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2022/06/18 - 2022/09/25   Documenta 15, Kassel, Kassel
2022/07/12 - 2022/12/31   Physiognomy of the Present, European Parliament, Altiero Spinelli Building, Brusel (Brussels)
2022/10/06 - 2022/10/16   Být někdo jiný, někde jinde, někdy jindy, Sportovní centrum Erpet Smíchov, Praha
2022/10/13 - 2022/11/27   Nejen nukleární rodina: Recepty na štěstí, Display, sdružení pro výzkum a kolektivní praxi (Display Gallery), Praha
2023/01/26 - 2023/03/05   Fragments of Other Knowledge, Nýlistasafnið, Reykjavík
2023/02/17 - 2023/04/01   Dotknout se zastaveného času / Touching Time that Stands Still, hunt kastner, Praha
2023/03/16 - 2023/05/26   Lenka, Tschechisches Zentrum Wien (České centrum Vídeň), Vídeň (Wien)
2023/03/18 - 2023/08/31   Kořínky míří dolů, rostlinka stoupá vzhůru, Galerie Hraničář, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2023/05/23 - 2023/07/30   Ne sanjajte sanj: Izbor iz zbirke Telekom in novi deli / Don't Dream Dreams: Works from the Art Collection Telekom, Moderna galerija, Lublaň (Ljubljana)
2023/05/23 - 2023/09/17   Ne sanjajte sanj: Dela iz zbirke Telekom / Don't Dream Dreams: Works from the Art Collection Telekom, Moderna galerija, Lublaň (Ljubljana)
2023/09/07 - 2023/09/10   J&T Art Index Pop-Up, Invalidovna, Praha
2023/10/04 - 2024/01/28   Myšlení obrazem: Vizuální události Miroslava Petříčka, Městská knihovna Praha, Praha
2023/10/12 - 2024/03/10   Uprchlá, našel skrýš, stále uniká (Zvířecí zpravodajství), Plato, městská galerie současného umění, Ostrava (Ostrava-město)
2024/04/25 - 2024/07/27   Cvrlikat: Umění z ptačí perspektivy, Dům umění Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2024/04/26 - 2024/08/11   Group Therapy: Collections in Dialogue, Dům U Kamenného zvonu, Praha
beseda/diskuse
termín   název výstavy, místo konání
2015/05/22 - 2015/07/26   Conversation between artists Eva Koťátková and Anicka Yi, and courators Henriette Huldisch and Alise Upitis, MIT List Visual Arts Center, Cambridge (Massachusetts)
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
2005/10/23   Mladé umění 1998 - 2005. Oficiální umění 1960 - 1989, Mánes, Praha
2010/10/20   17. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2011/11/29   Moderní a poválečné umění, Současné umění, Fotografie / Modern and post-war art, Contemporary art, Photographs - Aukce č. 9, Galerie fotografie Louvre, Praha
2012/12/09   Aukce výtvarného umění (Prague auctions), Galerie Nová síň, Praha
2018/11/12   8. benefiční aukce pro Cestu domů, Hotel Hilton Prague, Praha
filmová projekce
termín   název výstavy, místo konání
2010/06/30   Act of Timeless, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (Akademie výtvarných umění), Varšava (Warszawa)
2010/07/01   Act of Timeless, Zona Sztuki Aktualnej, Lodž (Łódź)
2010/10/18   Počátkem může být nula, Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
2011/03/22   Počátkem může být nula, Umělecké centrum UP, filmový sál, Olomouc (Olomouc)
2011/05/02   Počátkem může být nula, Divus Prager Kabarett, Praha 7
intervence
termín   název výstavy, místo konání
2016/09/08 - 2016/11/27   Intervence 3: Eva Koťátková, Dominik Lang, Tomáš Vaněk, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
performace/akce
termín   název výstavy, místo konání
2007/11/14   Cena Jindřicha Chalupeckého finále 2007 / Jindřich Chalupecký Award Final 2007, Klub Roxy, Praha
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
2005/10/13 - 2005/10/23   Aukce Mladé umění, výstava dražených děl, Galerie Peron, Praha
2010/10/18 - 2010/10/20   17. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2011/11/25 - 2011/11/29   Moderní a poválečné umění, Současné umění, Fotografie / Modern and post-war art, Contemporary art, Photographs - Aukce č. 9, Galerie 5. patro, Praha
2012/12/04 - 2012/12/08   Aukce výtvarného umění: Předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
přednáška/projev
termín   název výstavy, místo konání
2015/12/08   Eva Koťátková: Umění v podřízené roli - Outsideři a jejich vystavování, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
stálá/dlouhodobá expozice
termín   název výstavy, místo konání
2023 -   7+1: Byt sběratele, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
2023/05/25 -   1939⁠–⁠2021: Konec černobílé doby, Veletržní palác, Praha
symposium/seminář
termín   název výstavy, místo konání
2008/07/12 - 2008/08/09   Mikulovské výtvarné sympozium Dílna 2008, Zámek Mikulov, Mikulov (Břeclav)

Eva Koťátková

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   Eva Koťátková: Cesta do školy, Galerie Václava Špály, Praha
  2013   Eva Koťátková: Theatre of Speaking Objects, Verlag Kettler, Dortmund
  2014   Eva Koťátková: Experiment für sieben Körperteile / Experiment for Seven Body Parts, Kerber Verlag, Bielefeld
  2015   Eva Koťátková: Dvouhlavý životopisec a muzeum představ
  2015   Eva Koťátková: Out of Sight (May 22 - July 26, 2015), MIT List Visual Arts Center, Cambridge (Massachusetts)
  2015   Pictorial Atlas of a Girl Who Cut a Library into Pieces / Obrazový atlas dívky, která rozřezala knihovnu na části (Institutional, Operational and Organisational Rules and Regulations 1961-1989 / Institucionální, provozní a organizační řády a vyhlášky z let 1961-1989), JRP/Ringier, Curych (Zürich)
  2019   Eva Koťátková: In the Body of a Fish out of Water, Verlag Kettler, Dortmund
  2019   Eva Koťátková: The Dream Machine is Asleep, Mousse Publishing, Milán (Milano)
  nedatováno   Eva Koťátková: Documentation 2005-2008
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   Kontaktní místa / Contact points
  2006   Věcné stavy
  2007   Amaro Jilo, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2007   AVU 18
  2007   Cena Jindřicha Chalupeckého Finále 2007 / Jindřich Chalupecký Award Final 2007
  2007   Essl Award 2007 (For Central and Southeast Europe), Essl Museum - Kunst der Gegenwart (Sammlung Essl), Klosterneuburg
  2007   Forma následuje... risk / Form Follows... Risk, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2007   Galerie Půda (2007), Občanské sdružení Galerie Půda, Jihlava (Jihlava)
  2007   Hrubý domácí produkt / Gross Domestic Product
  2007   Marek (Sbírka současného českého a slovenského výtvarného umění / A Collection of Contemporary Czech and Slovak Art), Zdeněk a Ivo Markovi, Brno (Brno-město)
  2007   Prague Biennale 3 (Global and Outsiders: Connecting Cultures in Central Europe), Giancarlo Politi Editore SRL, Milán (Milano)
  2008   6. bienále mladého umění Zvon 2008
  2008   Dílna 08 / 15 let (Mikulov výtvarné symposium), Město Mikulov, Mikulov (Břeclav)
  2008   Diplomanti AVU 2008, Akademie výtvarných umění, Praha
  2008   Fetish versus Evocation, Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (HBK), Braunschweig
  2008   Galerie Šternberk 2008, Městská kulturní zařízení, Šternberk (Olomouc)
  2009   Formáty transformace 89 - 09 / Formats of transformation 89 - 09 (Sedm pohledů na novou českou a slovenskou identitu / Seven views on the new Czech and Slovak identity), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2009   Jak to bylo s Kainem a Ábelem, Galerie kritiků, Praha
  2009   Prague Biennale 4 / Prague Biennale Photo 1, Giancarlo Politi Editore SRL, Milán (Milano)
  2009   The Jindřich Chalupecký Award: New Millennium, Minor Sensations / Cena Jindřicha Chalupeckého: Nové milénium, malé senzace (Best Young Artists from the Czech Republic), Museum of Art Seoul National University, Soul (Seoul)
  2010   ...a nezapomeňte na květiny, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2010   100 let Domu umění města Brna, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2010   Cena Jindřicha Chalupeckého 20 let / Jindřich Chalupecký Award 20 Years (MCMXC - MMX), Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
  2010   Ears like Loops / Acts of Timeless, Zona Sztuki Aktualnej, Lodž (Łódź)
  2010   Věci, o kterých s nikým nemluvím (Současné české umění: 5. Bienále mladého umění Zvon 2005, 6. Bienále mladého umění Zvon 2008), Agite/Fra, Praha
  2011   Brno Art Open 2011: Sochy v ulicích (Stav věcí), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2011   Expanded Territory, Kerber Verlag, Bielefeld
  2011   Prague Biennale 5 Prague / Biennale Photo 2, Giancarlo Politi Editore SRL, Milán (Milano)
  2011   Starke Emergenz, Verlag der Buchhandlung Walther König, Kolín nad Rýnem (Köln)
  2011   The Art of Urban Intervention, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2011   Věznice: Místo pro umění / Prison: No Limits for Art, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2012   Quarantania, John Hansard Gallery / City Gallery Southampton, Southampton
  2012   VI. Zlínský salon mladých 2012 / 6th Zlín Youth Salon 2012, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2012   Začátek století / The Beginning of the Century, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2013   Future Generation Art Prize @Venice 2013, PinchukArtCentre, Kyjev (Kiev)
  2013   Il Palazzo Enciclopedico / The Encyclopedic Palace (Biennale Arte 2013), Marsilio Editori, Benátky (Venezia)
  2013   Images for images: Artists for Tichy, Tichy for Artists, Nadace Tichý Oceán (Tichy Ocean Foundation), Praha 7
  2013   Slova mezi tvary, tvary mezi jmény, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  2014   Intimní interakce / Intimate Interactions, Trojhalí Karolina, Ostrava (Ostrava-město)
  2014   Ljudsko dostojanstvo…, Umjetnička galerija, Sarajevo
  2015   All the World's Future: Biennale Arte 2015 / 56th International Art Exhibition (Participating Countries, Collateral Events), Marsilio Editori, Benátky (Venezia)
  2015   Fragmenty množin: Výběr ze sbírky Fait Gallery, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  2015   Sbírka Magnus Art, J&T banka, Praha 8
  2015   Silver Lining (25. výročí Ceny Jindřicha Chalupeckého / 25th Anniversary of Jindřich Chalupecký Award), Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
  2015   Teseract
  2015   Zen Plzeň / Pilsen Zen (Město jako výstava / City as Exhibit), Plzeň 2015 o. p. s., Plzeň (Plzeň-město)
  2016   Tohle není poesie! (Zhroucení citů) / This is Not Poetry! (Collapse of Emotions) (Narativní tendence těl ve sbírce Roberta Runtáka / Narrative Tendencies of Bodies in Robert Runták's Collection), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2017   Handbuch des entwohnten Körpers / Manual for Unlearning the Body, Verlag Kettler, Dortmund
  2017   Kontakt: The Art Collection of Erste Group and ERSTE Foundation, Verlag der Buchhandlung Walther König, Kolín nad Rýnem (Köln)
  2017   Médium: Figure / Médium: Figura, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2018   Galerie 207 (UMPRUM), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2018   Podmínky nemožnosti VI/VII: Technický detail / Conditions of Impossibility VI/VII: Technical Detail, Centrum pro současné umění Praha, Praha
  2019   Echo: Výběr ze sbírky Fait Gallery / Selection from the Fait Gallery Collection, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  2019   The Last 30 Years of Emancipation, Akademie výtvarných umění, Praha
  2019   Za obzor (Čtvrtstoletí Mikulovského výtvarného sympozia Dílna), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2020   EXPO Týn 2020, Člověče, Městské centrum kultury a vzdělávání, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
  2021   Galerie Entrance 2005-2019, Entrance Gallery, Praha
  2021   Sbírka Magnus Art 2000–2009, J&T banka, Praha 8
  2021   Signál II, Telegraph Gallery, Olomouc (Olomouc)
  2021   Vladimír Skrepl: Remixed & Reimagined, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2022   (Ne)moc, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2022   Nadějné vyhlídky: Dítě v současném českém umění, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2022   Nejen nukleární rodina (Recepty na štěstí), Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
  2022   Other Knowledge (Texts, Images, Documents), MeetFactory, o.p.s, Praha
  2023   Uprchlá, našel skrýš, stále uniká / Escaped, Found a Hideout, Still on the Run, Plato, městská galerie současného umění, Ostrava (Ostrava-město)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2012   Czech Contemporary Art Guide, Institut umění - Divadelní ústav, Praha
  2014   Dům umění České Budějovice 2013-1998 / České Budějovice House of Art 2013-1998, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
  2014   Mezera (Mladé umění v Česku 1990-2014), Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
  2015   Obsese (Umělec, pracovní prostor a vnější interpretace), Yinachi, s.r.o., Praha
  2020   Central and Eastern European Art Since 1950, Thames & Hudson, Londýn (London)
  2021   Městská galerie (Obrazy s příběhem), Druhé město, Brno (Brno-město)
  2022   Generace N (Sbírka současného umění Patrika Šimona), Společnost Patrik Šimon - Eminent, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009   V prostoru 2000 generace 1989-2009, Spacium, o.p.s., Liberec (Liberec)
  2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Eva Koťátková, Flash Art, 46-47
  2007   Na hranicích uměleckého provozu (Cena Jindřicha Chalupeckého 2007), Art & Antiques, 42-43
  2008   Eva Koťátková - Cesta do školy (Praha, Galerie Václava Špály, 26. 6. - 31. 8.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4
  2008   Galerie Labyrint 56 (Eva Koťátková), Labyrint revue, 96-108
  2008   Spiknutí, Flash Art, 50
  2009   Eva Koťátková pracuje téměř výhradně..., V prostoru 2000 generace 1989-2009, 248-253
  2010   City Dreamers, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5
  2010   City Dreamers, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5
  2010   Eva Koťátková: Za mezi nad pod v (Pokoj) / Beyond between above under in (a room), Galerie Jelení / Jelení Gallery 1999-2009, 229-231
  2010   Galerie G99 (Čtenářům vizuálních příběhů), 100 let Domu umění města Brna, 223-235
  2010   Laureáti ceny Jindřicha Chalupeckého, Xantypa, 52-58
  2010   Na bidýlku: Umělci z okruhu brněnské galerie Na bidýlku / Artists from the circle of the Brno gallery Na bidýlku, Galerie Jelení / Jelení Gallery 1999-2009, 242-245
  2010   Neviditelné vězení, Art + Antiques, 44-46
  2010   Silvina Arismendi, Eva Koťátková: Jelenovi pivo nelej / Don't Serve Jelen Beer, Galerie Jelení / Jelení Gallery 1999-2009, 162-163
  2010   Významotvorná amnézie, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1
  2011   Brno Art Open - potřetí a jinak, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 16-17.číslo, 4-4
  2011   Koťátková v Kulturforu, Art + Antiques, 112-112
  2011   Města veškerého sochařství (Sochy v ulicích Brna), Art + Antiques, 54-59
  2011   Paralelní životopis, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 4.číslo, 3
  2012   Eva Koťátková (Uvnitř ikonografie), Flash Art, 30-33
  2012   There is Nothing There, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8
  2013   Česká stopa v Benátkách, Art + Antiques, 9-9
  2013   Eva Koťátková (Inside iconography), Flash Art, 4-7
  2013   Everything takes place on the table top (Interview with Eva Koťátková), Flash Art, 8-9
  2013   Vše se odehrává na desce stolu (Rozhovor s Evou Koťátkovou), Flash Art, 32-33
  2014   Harmonický celek (Koťátková s Lehockou v Hunt Kastner), Art + Antiques, 74-74
  2014   Koláže mezi generacemi (Jiří Kolář jako svědek modernosti a jeho současní pokračovatelé), Asociativní dějepis umění, 14-50
  2014   Pohled zvenčí je deformovaný (S Evou Koťátkovou o pravidlech, mřížích a art brut), Art + Antiques, 24-32
  2017   Když se figura stane médiem (Volné pokračování Neklidné figury v GHMP), Art + Antiques, 80-81
  2017   Skoro stejných sto, Ročenka ART+, 12-20
  2018   Byli schováni ve váze, hlavu si zakrývali různými předměty (Rozhovor Edith Jeřábkové s Evou Koťátkovou), Fotograf, 45-47
  2018   E.K. a E.K. (Eva Kmentová a Eva Koťátková v Hunt Kastner), Art + Antiques, 86-87
  2018   Eva Koťátková, Flash Art, 55
  2018   Eva Koťátková (Přenastavování světa), Fotograf, 38-44
  2018   Eva Koťátková (Recongulation of the World), Fotograf, 38-44
  2018   Eva Koťátková. Pokoj 207, Galerie 207, 154-155
  2019   Eva Koťátková: Člověk a instituce, Ročenka ART+, 52-55
  2021   Eva Koťátková. Rozhovory s monstrem (Tipy), Art Antiques, 63
  2021   Monstrozita oblišnosti, Art Antiques, 3.číslo, 56-57
  2021   Umění posledních třiceti let, Ročenka ART+, 4-13
  2023   Na 60. bienále v Benátkách pojede žirafa Evy Koťátkové, Art Antiques, 3
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Eva Koťátková (artlist.cz), www.artlist.cz
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   Eva Koťátková: Sněz mě, Galerie Na bidýlku, Brno (Brno-město)
  2005   Eva Koťátková: Škola, Galerie Na bidýlku, Brno (Brno-město)
  2006   Eva Koťátková: Prostřeno, Altán Klamovka, Praha
  2007   Eva Koťátková: Část 1 (vystřižení, nalepení, dokreslení), Entrance Gallery, Karlin Studios, Praha
  2008   Eva Koťátková: Cesta do školy, Galerie Václava Špály, Praha
  2008   Eva Koťátková: Společenská hra, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2011   Eva Koťátková: Nesignováno. Eva Koťátková a Gugging, Rakouské kulturní fórum, Praha
  2011   Eva Koťátková: Paralelní životopis, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
  2012   Eva Koťátková: Řeč, Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   fantasio (Eva Koťátková a Jitka Mikulicová)
  2006   Indikace
  2007   Contacts 2007 (8. mezinárodní sympozium výtvarných akademií), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2007   Forma následuje... risk, Centrum pro současné umění Futura, Praha
  2007   Hrubý domácí produkt / Gross Domestic Product, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2008   163 m², Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
  2008   Dílna 08 (Mikulov Art Symposium XV), Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov (Břeclav)
  2008   Eva Koťátková a Jiří Kovanda: Skvrny / Stains, Centrum pro současné umění Futura, Praha
  2008   Eva Koťátková: Výtvarná výchova, Karlin Studios, Praha
  2009   Formáty transformace 89 - 09 (Sedm pohledů na novou českou a slovenskou identitu)
  2009   Jak to bylo s Kainem a Ábelem, Galerie kritiků, Praha
  2009   Open studios '09 (Hlava / The Head, Ivars Gravlejs: Vidíš, co já vidím / See what I see), Karlin Studios, Praha
  2010   City Dreamers, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2011   Sbírka /výběr/ Mikulovská výtvarná sympozia Dílna 1994 - 2010, Galerie Malostranská beseda, Praha
  2011   Sochy v ulicích / Brno Art Open, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2012   Uchronie ou des récits de collection / Uchronie neboli příběhy ze sbírky, Saline Royale - Cité des utopies, Arc-et-Senans (Bourgogne-Franche-Comté)
  2013   Začátek století (České umění prvního desetiletí 21. století), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2014   Eva Koťáktová & Denisa Lehocká, hunt kastner, Praha
  2016   Neváhej a ber! Laureáti Ceny Jindřicha Chalupeckého ze sbírky Magnus Art / Up For Grabs! Jindřich Chalupecký Award Winners from the Magnus Art Collection, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2016   Ornament masy (Fragmenty z bible vizuality) #2 / The Mass Ornament (Glimpses from the Bible of Visuality) #2, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
  2017   Médium: Figura / Medium: Figure, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2017   Nová díla ve sbírkách Galerie hlavního města Prahy (New Acquisitions from the Collections of Prague City Gallery)
  2018   Eva Koťátková: Žena v bedně / Woman in a Box; Eva Kmentová: Žena na slunci / Woman in the Sun, hunt kastner, Praha
  2020   EXPO Týn 2020, Člověče, Městská galerie, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
  2020   Kvodlibet / Quodlibet, hunt kastner, Praha
  2023   Myšlení obrazem / Thinking Through the Image (Vizuální události Miroslava Petříčka / The Visual Eevents of Miroslav Petříček), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2024   Byt sběratele 7+1, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   Aukce (Mladé umění 1998 - 2005, Oficiální umění 1960 - 1989)
  2010   17. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2011   Moderní a poválečné umění, Současné umění, Fotografie / Modern and post-war art, Contemporary art, Photographs (Aukce č. 9 / Auction No. 9), Galerie 5. patro, Praha
  2012   Aukce výtvarného umění (9. prosince 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2018   8. benefiční aukce pro Cestu domů, Cesta domů, Praha
cd-rom
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   281m2 + TZ, Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
diář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2005
dvd-rom
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2011   Počátkem může být nula / The Starting Point Can be Zero (Videa tematizující prostor, architekturu a urbanismus z archivu VVP AVU / Videoart on architecture, space and urbanism from the VVP AVU videoarchive), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
film
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2011   Cena Jindřicha Chalupeckého, Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
hand out
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2012   Začátek století. České umění prvního desetiletí 21. století, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2022   Eva Koťátková: Moje tělo není ostrov / My Body Is Not an Island, Národní galerie v Praze, Praha
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Essl Award 2007 for Central and Southeast Europe, Essl Museum - Kunst der Gegenwart (Sammlung Essl), Klosterneuburg
  2007   Prague Biennale 3 (Global and Outsiders: Connecting Cultures in Central Europe)
  2009   Prague Biennale 4 / Prague Biennale Photo 1
  2010   Cena Jindřicha Chalupeckého / Jindřich Chalupecký Award (Finále 2010, Laureáti 20 let, Archiv Chalupecký / Final 2010, Prize-Winners 20 Years, Archive Chapupecký), DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2011   Věznice: Místo pro umění / Prison: No Limits for Art, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2012   VI. Zlínský salon mladých 2012 / 6th Zlín Youth Salon 2012, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2015   Silver Lining (25. výročí Ceny Jindřicha Chalupeckého / 25th Anniversary of Jindřich Chalupecký Award)
  2016   Důstojnost lidstva... / The Dignity of Man..., Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2017   Projektil33, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2021   Nadějné vyhlídky / Great Expectations, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2021   Vladimír Skrepl: Remixed & Reimagined, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2022   (Ne)Moc / Power(less), DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
katalogová pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Cena Jindřicha Chalupeckého Finále 2007 / Jindřich Chalupecký Award Final 2007
mapa/plán
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Playtime, Věcné stavy, Karlin Studios, Praha
  2008   Současný český kubismus
  2018   Eva Kmentová: Žena na slunci / Woman in the Sun; Eva Koťátková: Žena v bedně / Woman in a Box, hunt kastner, Praha
  2022   Eva Koťátková: Moje tělo není ostrov / My Body Is Not an Island, Národní galerie v Praze, Praha
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Cena Jindřicha Chalupeckého Finále 2007 / Jindřich Chalupecký Award Final 2007
  2015   Umění včera a dnes: Výzkum o umění a výzkum uměním (26. cyklus veřejných přednášek), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2022   4 + 4 dny v pohybu (27. mezinárodní festival současného umění), Čtyři dny o.s., Praha
ročenka
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2012   Galerie města Blanska v roce 2012, Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
sbírkový katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2019   Echo: Výběr ze sbírky Fait Gallery / Selection from the Fait Gallery Collection, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
soubor pohlednic
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   Velcí jedlíci / Big Eaters (Eva Koťátková: Sněz mě / Eat me), Galerie Na bidýlku, Brno (Brno-město)
text
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2018   Eva Kmentová: Žena na slunci / Woman in the Sun; Eva Koťátková: Žena v bedně / Woman in a Box, hunt kastner, Praha
  2018   Eva Kmentová: Žena na slunci / Woman in the Sun; Eva Koťátková: Žena v bedně / Woman in a Box, hunt kastner, Praha
  2023   Dotknout se zastaveného času, hunt kastner, Praha
  2023   Touching Time that Stands Still, hunt kastner, Praha
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Věcné stavy, Karlin Studios, Praha
  2007   Hrubý domácí produkt
  2008   Eva Koťátková: Společenská hra (Instalace, projekce), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2009   Something of Myself: 23 autoportrétů, hunt kastner artworks, Praha
  2009   Something of Myself: 23 self-portraits, hunt kastner artworks, Praha
  2010   21. ročník Ceny Jindřicha Chalupeckého v centru DOX, Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
  2010   City Dreamers, Galerie Emila Filly, budova SCHIFR-AC, s.r.o., Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2010   Eva Koťátková: Controlled Memory Loss, hunt kastner artworks, Praha
  2010   Eva Koťátková: Řízená ztráta paměti, hunt kastner artworks, Praha
  2010   Počátkem může být nula (Videa tematizující prostor, architekturu a urbanismus), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
  2011   Banální / Formální / Hravý - Vaněk / Šerých / Koťátková
  2011   Casual / Formal / Playful - Vaněk / Šerých / Koťátková
  2011   Sochy v ulicích / Brno Art Open, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2014   Důstojnost lidstva..., Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2023   Don't Dream Dreams (Works from the Art Collection Telekom), Moderna galerija, Lublaň (Ljubljana)
  2023   Lenka, Tschechisches Zentrum Wien (České centrum Vídeň), Vídeň (Wien)

Eva Koťátková

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2015   Pictorial Atlas of a Girl Who Cut a Library into Pieces / Obrazový atlas dívky, která rozřezala knihovnu na části (Institutional, Operational and Organisational Rules and Regulations 1961-1989 / Institucionální, provozní a organizační řády a vyhlášky z let 1961-1989), JRP/Ringier, Curych (Zürich)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2020   12hodinová konference, ArtMap, Praha 1
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2021   Dotek zvířete, ArtMap, Praha 1
pracovní sešit
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2023   Krunýř (Mezidruhový pracovní sešit), 2.číslo, Institut úzkosti, Praha

Eva Koťátková

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   Eva Koťátková: Cesta do školy, Galerie Václava Špály, Praha
  2013   Eva Koťátková: Theatre of Speaking Objects, Verlag Kettler, Dortmund
  2019   Eva Koťátková: The Dream Machine is Asleep, Mousse Publishing, Milán (Milano)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Cena Jindřicha Chalupeckého Finále 2007 / Jindřich Chalupecký Award Final 2007
  2007   Marek (Sbírka současného českého a slovenského výtvarného umění / A Collection of Contemporary Czech and Slovak Art), Zdeněk a Ivo Markovi, Brno (Brno-město)
  2008   Dílna 08 / 15 let (Mikulov výtvarné symposium), Město Mikulov, Mikulov (Břeclav)
  2010   Cena Jindřicha Chalupeckého 20 let / Jindřich Chalupecký Award 20 Years (MCMXC - MMX), Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
  2010   Věci, o kterých s nikým nemluvím (Současné české umění: 5. Bienále mladého umění Zvon 2005, 6. Bienále mladého umění Zvon 2008), Agite/Fra, Praha
  2011   Brno Art Open 2011: Sochy v ulicích (Stav věcí), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2015   Silver Lining (25. výročí Ceny Jindřicha Chalupeckého / 25th Anniversary of Jindřich Chalupecký Award), Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
  2017   Handbuch des entwohnten Körpers / Manual for Unlearning the Body, Verlag Kettler, Dortmund
  2021   Galerie Jelení Gallery 2010-2020, Centrum pro současné umění Praha, Praha
  2022   Other Knowledge (Texts, Images, Documents), MeetFactory, o.p.s, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Anna Zemánková, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2021   Ants and Grasshoppers (Reflection on the Anxious Object), Flat Time House, Londýn (London)
  2021   Dotek zvířete, ArtMap, Praha 1
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009   V prostoru 2000 generace 1989-2009, Spacium, o.p.s., Liberec (Liberec)
  2010   Galerie Jelení / Jelení Gallery 1999-2009, Centrum pro současné umění (FCCA), Praha
  2020   Pojď blíž (Antologie textů k bienále), tranzit.cz, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   Galerie Labyrint 56 (Eva Koťátková), Labyrint revue, 96-108
  2009   Eva Koťátková pracuje téměř výhradně..., V prostoru 2000 generace 1989-2009, 248-253
  2009   Jiří Kovanda (Nic tajného - otázky pro Jiřího Kovandu od umělců, kteří u něj studovali), Flash Art, 32-35
  2010   Eva Koťátková: Za mezi nad pod v (Pokoj) / Beyond between above under in (a room), Galerie Jelení / Jelení Gallery 1999-2009, 229-231
  2010   Laureáti ceny Jindřicha Chalupeckého, Xantypa, 52-58
  2012   Eva Koťátková (Uvnitř ikonografie), Flash Art, 30-33
  2013   Eva Koťátková (Inside iconography), Flash Art, 4-7
  2013   Everything takes place on the table top (Interview with Eva Koťátková), Flash Art, 8-9
  2013   Vše se odehrává na desce stolu (Rozhovor s Evou Koťátkovou), Flash Art, 32-33
  2014   Pohled zvenčí je deformovaný (S Evou Koťátkovou o pravidlech, mřížích a art brut), Art + Antiques, 24-32
  2015   Divadelní praxe (Obrazy na jevišti / Divadlo v galerii), Art + Antiques, 26-29
  2018   Byli schováni ve váze, hlavu si zakrývali různými předměty (Rozhovor Edith Jeřábkové s Evou Koťátkovou), Fotograf, 45-47
  2020   Čelit úzkosti příliš lidského světa, Fotograf, 13-19

Eva Koťátková

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2014   Lapidárium: Ateliér sochařství, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2021   Divadlo ulice / Theatre of the Street (Reklama a aranžérství výkladních skříní v kontextu modernismu 1918-1938 / Advertising and Window Display Within the Context of Modernism 1918-1938), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha

Eva Koťátková

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2019   Eva Koťátková: In the Body of a Fish out of Water, Verlag Kettler, Dortmund

Eva Koťátková

autorská
termín   název výstavy, místo konání
2020/10/20 - 2020/10/29   Marie Kůsová: O domech, sanitkách, letadlech, žebřících, psech a lidech, Pragovka Hub, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
2020/07/30 - 2020/08/23   Jsem kreativní, umím dělat díry, zvládnu základní grafiku, nemám řidičský průkaz, angličtina aktivní, Galerie Jelení, Praha 7
2023/10/12 - 2024/03/10   Uprchlá, našel skrýš, stále uniká (Zvířecí zpravodajství), Plato, městská galerie současného umění, Ostrava (Ostrava-město)

Eva Koťátková

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Naše srdce, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  2010   Složitosti a protiklady v současné skulptuře, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, 310-314
  2011   Řekni, kde ty kytky jsou (...a nezapomeňte na květiny v Moravské galerii), Art + Antiques, 72-73
  2019   Bistro 8, 220 míst AVU, 226
  2019   Někdy na AVU, 220 míst AVU, 56
  2019   Práce umění, Art + Antiques, 44-51
  2021   Hodnota dětské čmáranice, Flash Art, 34-36
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   Jiří Kovanda: Když jsem byl malej, hrál jsem si s holkama, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)

Eva Koťátková

rok udělení   název ceny, druh, poznámka
2007   Cena Jindřicha Chalupeckého