Jitka Válová

* 13. 12. 1922, Kladno (Kladno), Česká republika (Czech Republic)
† 27. 3. 2011, Kladno (Kladno), Česká republika (Czech Republic)
malířka, grafička

 

národnost: česká
pohlaví: žena

NK AUT: jn20000402644
WIKIDATA: Q12024967
VIAF: 33404170

Jitka Válová
Figury
1978
litá kresba
papír, inkoust
840 x 600
Jitka Válová
Výskok
1980
monotyp
papír
880 x 625
Jitka Válová
Kalvárie
1992-1993
malba
olej, plátno
210 x 200 cm
Jitka Válová
Smíření
1993
malba
olej, plátno
200 x 148
Jitka Válová
V zajetí sama sebe
1993
malba
olej, plátno
200 x 100 cm
 

poznámka:
dvojče malířky Květy Válové (1922-1998)

Jitka Válová

Malířka, kreslířka, grafička. Od roku 1954 členkou skupiny Trasa, s níž se účastnila všech skupinových výstav. V roce 1994 obdržela se svou sestrou malířkou Jitkou Válovou ve Vídni Herderovu cenu za celoživotní dílo. Žije v Kladně.
Absolventka Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze (1945-1950) kde byla žačkou Emila Filly, jehož tvorbou byla silně ovlivněna ve svých malířských začátcích. Filla jí byl vzorem především v pojetí figurálnosti, zkratkovitostí a zároveň expresivitou výrazu. Válová nemalovala anonymní figury, abstraktního člověka bez jména a místa, ale konkrétní lidi, postavy, které dobře znala z prostředí dělnického Kladna. Kladno pro ni mělo atmosféru, nacházela v něm prvky solidárnosti, robustnosti, přímosti a také dar plebejské drsnosti. Tyto vlastnosti lze vyčíst z kreseb a maleb, které vytvářela od začátku 60. let, a které volně souvisely s „novou figurací“. V téže době ale jejich autorka přešla k informelu a dala svým pracem „podobu akční, gestuální abstrakce, která organicky vycházela z předcházejících témat“ (Alena Potůčková) a odtud už na trvalo k „existencionální figuraci“. Tak je také možno jen velice rámcově pojmenovat kresby a obrazy z 80. let, jejich emoční expresivitu, ale zároveň i výraz vratkosti a zranitelnosti lidské existence. Cyklus Dotek hudby z roku 2007 vytvářený originální technikou lité kresby má podobu abstraktního notového záznamu a charakterizuje ho vzácné spojení lehkosti a dramatičnosti.
JO ( Olič Jiří, Muzeum umění Olomouc, 2008)

Jitka Válová

se sestrou Květou
foto - Jindřich Nosek, 2011
foto - Tomáš Vodňanský
 

Jitka Válová

Jitka Válová
Figury
1978
litá kresba
papír, inkoust
840 x 600
Jitka Válová
Výskok
1980
monotyp
papír
880 x 625
Jitka Válová
Kalvárie
1992-1993
malba
olej, plátno
210 x 200 cm
Jitka Válová
Smíření
1993
malba
olej, plátno
200 x 148
Jitka Válová
V zajetí sama sebe
1993
malba
olej, plátno
200 x 100 cm
Jitka Válová
Stíny zapomenutých
1995
malba
olej, plátno
200 x 145 cm
Jitka Válová
Úděl
1995
malba
olej, plátno
200 x 160 cm
Jitka Válová
Výskok a pád
1995
malba
olej, plátno
200 x 145 cm
 

Jitka Válová

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1946 - 1951   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, Filla Emil, *1882

Jitka Válová

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1983/10/07 - 1983/10/29   Jitka Válová: Kresby, Galerie 55, Kladno (Kladno)
1985/06/01 - 1985/07/31   Jitka Válová, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1985/11   Jitka Válová: Pastely, Malá galerie České spořitelny, Kladno (Kladno)
1987/03/09 - 1987/04/05   Jitka Válová, Galerie Opatov, Praha
1994/08/09 - 1994/08/31   Jitka Válová: Kresby, Galerie Gema, Praha
2007/02/13 - 2007/03/24   Jitka Válová: Dotek hudby, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2007/05/09 - 2007/06/23   Jitka Válová: Grafika a kresby, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
2007/12/18 - 2008/01/31   Jitka Válová: Kresby hudby, Galerie Montanelli - výstavní prostor, Praha
2008/01/28 -   Jitka Válová, Studio Paměť, společnost pro záchranu kulturních hodnot, Praha
2008/11/19 - 2008/12/31   Jitká Válová: Lité kresby, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
2009/10/01 - 2009/11/15   Jitka Válová: Hudba - Lité kresby na hudební motivy, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2010/03/09 - 2010/04/09   Jitka Válová: Setkání, Topičův salon (2007-), Praha
2010/04/15 - 2010/05/29   Jitka válí: Lité kresby, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2011/12/09 - 2012/03/30   Jitka Válová: Pozdější návštěva / 2000+11, AP galerie, Praha
2012/03/06 - 2012/04/15   Jitka Válová: Lilie, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2019/09/09 - 2019/10/07   Jitka Válová: Knižní ilustrace, Artotéka, Obvodní knihovna v Praze 4, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1957/11   Trasa 54, Galerie mladých, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1958 - 1959   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1958/05/18 - 1958/06/29   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1958/11/30 -   Jitka a Květa Válovy, Dělnický dům, Kladno (Kladno)
1959/02/02 - 1959/02/26   Trasa 54, Galerie Fronta, Praha
1959/02/08 - 1959/02/28   Trasa 54, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1960/01/24 - 1960/02/24   Jitka Válová, Květa Válová: Člověk a ocel, Divadlo Rokoko, Praha
1960/03   Trasa 54, Výzkumný ústav zvukové, obrazové a reprodukční techniky (VÚZORT), Praha
1960/03/06 - 1960/04/03   Československé výtvarnice k padesátému výročí Mezinárodního dne žen, Obecní dům, Praha
1960/09/10 - 1960/09/27   Jitka Válová, Květa Válová: Člověk a ocel, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno (Brno-město)
1961/01/26 - 1961/02   1. pražský festival mladé grafiky, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1961/05/06 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/05/28 - 1961/06/18   Realizace, Galerie Václava Špály, Praha
1961/07/15 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1961/09/08 - 1961/10/08   Tvůrčí skupina Trasa, Galerie Československý spisovatel, Praha
1962/01/15 - 1962/02/15   Nejmenší kresby za nejnižší ceny, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
1962/05/27 - 1962/06   Jaro 62, Mánes, Praha
1964/05 - 1964/06/14   Trasa, Galerie Václava Špály, Praha
1965/05 - 1965/09   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Dům U Hybernů, Praha
1965/07/04 - 1965/08/29   Grafika 65, Okresní vlastivědné muzeum, Písek (Písek)
1965/07/30 - 1965/08/22   Grafika 65, Galerie Václava Špály, Praha
1966   Výtvarní umělci Středočeského kraje (malířská, sochařská, grafická tvorba), Kladno (Kladno), Kladno (Kladno)
1966/03/11 - 1966/04/03   Jitka a Květa Válovy, Galerie Václava Špály, Praha
1966/09/05 - 1966/09/29   Výtvarné antiteze, Galerie bratří Čapků, Praha
1967/02/19 - 1967/03/27   České umění XX. století ze sbírek Středočeské galerie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1967/05 - 1967/10   České umění XX. století ze sbírek Středočeské galerie, Zámek Nelahozeves, Nelahozeves (Mělník)
1967/05/28 - 1967/06/25   Socha a kresba, Mánes, Praha
1967/07/20 - 1967/08/25   1. pražský salon, Bruselský pavilon, Praha
1967/11/06 - 1967/11/26   Umělci k výročí Října, Bruselský pavilon, Praha
1968/11/05 - 1968/12/08   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Praha, Praha
1969/07 - 1969/08   Trasa 1969, Výstavná sieň ZSVU (Gorkého ulica), Bratislava (Bratislava)
1969/07/25 - 1969/08/31   Nová figurace, Mánes, Praha
1969/09   Trasa 1969, Mánes, Praha
1969/09/23 - 1969/10/28   2. pražský salón obrazů, soch a grafik, Dům U Hybernů, Praha
1970/01/11 - 1970/02/22   Nová figurace, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1970/02/08 -   77 grafici, Galleria del Palazzo dei Principi, Corregio
1970/05/04 - 1970/06/28   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1971   Sociální a pracovní motiv v české grafice po r. 1918, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1971/09/14 - 1971/11/30   Sport v zrcadle umění, Obecní dům, Praha
1974/10/24   První podzimní ostravské setkání, Opuštěný dům, Ostrava (Ostrava-město)
1978/03/21 - 1978/04/09   Jitka a Květa Válovy: Výbor z tvorby 1973-1978, Okresní muzeum, Kladno (Kladno)
1982/11/12 - 1982/12/31   Grafica checoslovaca, Instituto de Intercambio Cultural Mexicano-Checoslovaco, Ciudad de México (Mexico City)
1983/01 - 1983/02   Z nových zisků Národní galerie v Praze (1974-1982), 2. část, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1983/02 - 1983/03   Jitka Válová, Květa Válová: Obrazy a kresby 1957-1982, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1983/04/24 - 1983/05/25   Jitka Válová, Květa Válová: Obrazy a kresby 1957-1982, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1983/09/15 - 1983/11/06   20 let Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1983/10/13 - 1983/11/13   Jitka Válová, Květa Válová: Obrazy, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1983/11/19 - 1984/04/15   Nové kresby, Výběr z přírůstků Galerie umění, Karlovy Vary 1973-1983, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1984/05/05 - 1984/09/30   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1985/01/10 - 1985/02/24   Přírůstky 1982-1984, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1985/04/16 - 1985/06/30   Přírůstky Galerie hlavního města Prahy 1975-1985. Malba, Staroměstská radnice, Praha
1986/04 - 1986/12   Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1986/04/26 - 1987/09/30   České umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1987   Žáci Fillovy školy, Obrazy, grafika, plastiky, Muzeum Českého ráje v Turnově, Turnov (Semily)
1987/12/04 - 1988/01/03   Žáci Fillovy školy, Obrazy, grafika, plastiky, Okresní muzeum a galerie, Jičín (Jičín)
1988/08 - 1988/10/23   Kladno a výtvarné umění, Kladno (Kladno), Kladno (Kladno)
1988/10/29 - 1988/11/20   Jeden starší - jeden mladší. Obrazy, sochy, realizace, Lidový dům, Praha
1989/01/29 - 1989/02/26   Tschechische Malerei heute, Galerie der Stadt Esslingen, Esslingen am Neckar
1989/05/11 - 1989/05/20   Współczesne malarstwo czeskie, Ośrodek kultury Czechosłowackiej, Varšava (Warszawa)
1989/05/31 - 1989/08/20   Květa Válová, Jitka Válová: Obrazy, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1989/08 - 1989/09/18   Žáci Fillovy školy, Grafika, drobná plastika, Výstavní síň Emila Filly, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1989/09/07 -   Výberové príbuznosti (Spoločná výstava českých a slovenských výtvarníčiek), Výstavný priestor vydavateľstva Tatran, Bratislava (Bratislava)
1989/09/07 - 1989/09/26   Výberové príbuznosti (Spoločná výstava českých a slovenských výtvarníčiek), Galéria Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1989/10/12 - 1989/11/12   19 v Galerii d, Žákyně Emila Filly, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1990 - 1990/10/28   Neoficiální. Umění Československa 1968-1989, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1990/02/14 - 1990/04/08   Výtvarné tendence, Středočeská galerie, Praha
1990/04/29 - 1990/06/10   Inoffiziell Kunst der ČSSR 1968 89, Museum der Stadt Regensburg, Řezno (Regensburg)
1990/05 - 1990/08   Nikdy válku III., Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
1990/05/17 - 1990/06/17   Z nových zisků Národní galerie v Praze (1987-1988). Kresba 20. století, Palác Kinských, Praha
1990/06/08 - 1990/07/01   Výběr z fondů galerie. Šedesátá léta, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1990/07 - 1990/08   Přírůstky 1980 - 1990, Severomoravská galerie výtvarného umění (1982-1989), Ostrava (Ostrava-město)
1990/09/19 - 1990/12/09   Člověk v obraze, Středočeská galerie, Praha
1990/12/15 - 1991/04/07   Czech Art in the Velvet Revolution, Nassau County Museum of Art, Roslyn
1991/04/20 - 1991/05/18   Spirit of Time, Spirit of Place: Contemporary Czech Painting & Sculpture, Oriel 31 Davies Memorial Gallery, Newtown
1991/04/21 - 1991/05/16   Jitka Válová, Květa Válová: Obrazy, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1991/04/26 - 1991/09/30   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1991/06/20 - 1991/09/01   Trasa, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1991/06/22 - 1991/09/22   Šedá cihla 78/1991, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1991/06/27 - 1991/08/31   Im Bilde / V obraze, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1991/06/29 - 1991/08/25   Kunst, Europa, Tschechoslowakei, Kunstverein Braunschweig, Braunschweig
1991/08/09 - 1991/09/01   Spirit of Time, Spirit of Place, Flowers East - Angela Flowers Gallery, Londýn (London)
1991/09/12 - 1991/11/10   Trasa, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1991/10/15 - 1991/12/31   Šedá cihla 78/1991, Dům umění, Opava (Opava)
1991/10/26 - 1991/11/24   Situace 1970-1989. České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
1991/11/21 - 1992/01/19   Trasa: Obrazy, grafiky, plastiky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1992/02/11 - 1992/03/29   Situace 1970-1989. České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1992/04/19 - 1992/06/14   Trasa, Středočeská galerie, Praha
1992/05/07 - 1992/06/07   Minisalon, Galerie Nová síň, Praha
1992/07/01 - 1992/09/20   České výtvarné umění 1960-1990, Středočeská galerie, Praha
1992/10 - 1992/11   Tak... So... Dus..., Ateliers Driebergen, Driebergen
1992/10/29 - 1993/01/17   Přírůstky českého umění 20. století z let 1989-1992, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1992/11   Tak... So... Dus..., Galerie mladých, Praha
1992/11/09 - 1992/11/29   Jitka Válová, Květa Válová: Kresby, Art Galerie, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
1992/12/01 - 1992/12/30   ...a závěr, Galerie Studio Opatov, Praha
1993   Minisalon, Musée des Beaux Arts, Mons (Belgie)
1993/03/07 - 1993/04/25   Jitka a Květa Válovy, Středočeská galerie, Praha
1993/03/17 - 1993/04/25   Jitka a Květa Válovy, Galerie pod Vyšehradem, Praha 2
1993/05/25 - 1993/07/04   Jitka a Květa Válovy, Dům umění, Zlín (Zlín)
1993/06/17 - 1993/10/03   Nová figurace, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1993/06/30 - 1993/08/29   České výtvarné umění 1930-1960, České muzeum výtvarných umění, Praha
1993/07/07 - 1993/09/12   Přírůstky Galerie hlavního města Prahy. Výběr z let 1987-1992, Staroměstská radnice, Praha
1993/07/15 - 1993/09/05   Jitka a Květa Válovy, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1993/09/09 - 1993/10/31   Příběhy bez konce, Princip série v českém výtvarném umění, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1993/10/19 - 1993/11/07   Kriterion 93, Mánes, Praha
1993/11 - 1994/01   Nová figurace, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1993/11/13 - 1994/01/16   Europe Without Walls: Art, Posters and Revolution 1989-93, Manchester Art Gallery, Manchester
1993/12/07 - 1994/01/16   Příběhy bez konce, Princip série v českém výtvarném umění, Palác Kinských, Praha
1993/12/16 - 1994/03/06   Záznam nejrozmanitějších faktorů… České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1994/02 - 1994/03   Nová figurace, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1994/03/03 - 1994/05/01   Minisalon, Art and Culture Centre, Hollywood, Los Angeles
1994/04 - 1994/05   Nová figurace, Dům umění, Opava (Opava)
1994/06/30 - 1994/09/11   Nová figurace, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1994/07/28 - 1994/10/23   Ohniska znovuzrození, Městská knihovna Praha, Praha
1994/09/02 - 1994/10/23   Minisalon, Contemporary Arts Center, Cincinnati (Ohio)
1994/09/05 - 1994/10/09   Jitka a Květa Válovy: Obrazy 93 - 94, Galerie Bohemia Art, Kladno (Kladno)
1994/10/28 - 1994/12/04   Minisalon, Courtyard Gallery, New York City (New York)
1995/02 - 1995/03   Minisalon, Chicago Cultural Center, Chicago (Illinois)
1995/03/08 - 1995/09/03   České výtvarné umění XX. století ze sbírek Českého muzea výtvarných umění, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1995/03/28 - 1995/05/14   Kresba nebo obraz?, Palác Kinských, Praha
1995/04/15 - 1995/06/18   Minisalon, Indianapolis Museum of Art, Indianapolis
1995/04/26 - 1995/06/18   Přírůstky sbírek 1989 - 1994, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1995/05/20 - 1995/10/31   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1995/05/25 - 1995/08/27   Kresba nebo obraz?, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1995/12/03 - 1996/01   Minisalon, The Museum of Fine Arts, St. Petersburg (Florida)
1996/02/02 - 1996/02/23   Jitka Válová, Květa Válová: Obrazy, kresby, Galerie Na půdě, Český Těšín (Karviná)
1996/02/29 - 1996/04/06   Jitka a Květa Válovy, Galerie Synagoga, Hranice (Přerov)
1996/03/20 - 1996/04/30   Minisalon, Gallery of Fine Arts, Forth Myers (Florida)
1996/04/26 - 1996/09/29   I. nový zlínský salon, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
1996/04/30 - 1996/09/08   V prostoru 20. století: České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna Praha, Praha
1996/05/03 - 1996/06/23   Jiří Seifert: Sochy a kresby, Silvia Billeter: Lepty z cyklu Hledat Petrkov, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1996/05/19 - 1996/08/15   Minisalon, McKissick Museum, Columbia (South Carolina)
1996/06/07 - 1996/07/07   Eine Promenade der Romantiker, Stadtmuseum Göhre, Jena
1996/07/01 - 1996/08/31   Minisalon, National Czech & Slovak Museum & Library, Cedar Rapids (Iowa)
1996/09/14 - 1996/10/19   Minisalon, University Art Gallery, North Dartmouth (Massachusetts)
1996/10   Minisalon, Jonson Gallery, Albuquerque (New Mexico)
1996/10/13 - 1996/11/30   Zpřítomnění, Přírůstky galerie z let 1987 - 1994, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
1996/11/26 - 1997/02/08   Minisalon, Telfair Museum of Art, Savannah (Georgia)
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové, Galerie a kavárna U kamene, Cheb (Cheb)
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové, Galerie Hermit - Studio 600, Praha
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové, Galerie bratří Čapků, Praha
1997/02/27 - 1997/12/31   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1997/05/24 - 1997/06/27   Jitka a Květa Válovy: Obrazy, kresby, Městská Galerie ve věži, Planá (Tachov)
1997/10/08 -   Minisalon, Pražský hrad, Praha
1998/04/23 - 1998/06/07   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1998/11/20 - 1998/12/19   Minisalon, Bibliothèque royale de Belgique, Brusel (Brussels)
1999/05/12 - 1999/06/30   Pocta Květě a Jitce Válovým, Dům umění, Zlín (Zlín)
1999/05/12 - 1999/08/29   II. nový zlínský salon, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
1999/05/13 - 1999/08/01   ... a co sbírky. Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985-1998, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1999/10/21 - 1999/11/28   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Praha, Praha
1999/12/18 - 2000/02/27   Aspekte / Positionen. 50 Jahre Kunst aus Mitteleuropa 1949-1999, Vídeň (Wien), Vídeň (Wien)
2000/03/16 - 2000/05/07   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2000/03/23 - 2000/05/28   Nézőpontok–pozíciók. Művészet Közép-Európában 1949-1999, Ludwig Múzeum - Museum of Contemporary Art, Budapešť (Budapest)
2000/03/31 - 2000/05/28   Jitka Válová, Květa Válová: Obrazy z let 1948-2000, Veletržní palác, Praha
2000/04/29 - 2000/10/29   Současná minulost. Česká postmoderní moderna 1960-2000, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2000/07/01 - 2000/09/15   Na cestě ke stálé expozici: Současná česká malba, plastika..., Muzeum umění Benešov, Benešov (Benešov)
2000/07/14 - 2000/11/01   Art a Centreeuropa. 1949 - 1999, Fundació Joan Miró, Barcelona
2000/09/26 - 2000/10/12   Moderní česká kresba, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2000/09/27 - 2000/11/19   Dva konce století 1900 2000, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2000/11/07 - 2001/01/06   Aspects / Positions. 50 Years of Art in Central Europe 1949-1999, John Hansard Gallery / City Gallery Southampton, Southampton
2001/03/22 - 2001/07/01   Bilance II: Obrazy a sochy 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2001/05/03 - 2001/06/10   Možnosti proměny I, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2001/05/16 - 2001/06/10   Jitka a Květa Válovy: Kresby, Výstavní síň muzea, Frenštát pod Radhoštěm (Nový Jičín)
2001/06/27 - 2001/09/02   ...o lidech..., Praha, Praha
2001/11/08 - 2001/12/07   Jitka Válová, Květa Válová: Výběr z díla, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
2001/11/28 - 2002/01/20   Vánoční výstava z děl význačných umělců českého výtvarného umění, Galerie Koruna, Hradec Králové (Hradec Králové)
2002   Minisalon, Galeri Nasional Indonesia, Jakarta
2002   Minisalon, Museum Puri Lukisan, Ubud
2002   Minisalon, Majapahit Mandarin Hotel, Surabaya
2002/06/13 - 2002/07/12   Sestry Válovy / The Vála Sisters, Galerie Pecka, Praha
2002/08/14 - 2002/09/23   Trasa, Zámecká galerie Chagall, Karviná (Karviná)
2002/11/27 - 2002/12/28   Trasa, Galerie Bayer & Bayer, Řetězová, Praha
2003/01/23 - 2003/03/07   Minisalon, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
2003/02/28 - 2003/03/28   Jitka a Květa Válovy: Obrazy, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
2003/06/27 - 2003/08/24   Prague Biennale 1: Pheripheries become the center/ Pražské bienále 1: Periferie se stávají centrem, Veletržní palác, Praha
2004/03/23 - 2004/04/24   České malířství 19. a 20. století (Z uměleckých sbírek firem Satt a Galerie Joži Uprky, Vitar-Limova Zlín a Linea Nivnice), Dům umění, Zlín (Zlín)
2004/03/23 - 2004/04/24   České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek, Dům umění, Zlín (Zlín)
2004/06/02 - 2004/07/04   Za sklem. Ze sbírky Jaroslava Krbůška, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2004/07/10 - 2004/09/15   Ve výstavbě, Galerie Mayrau, Vinařice (Kladno)
2004/07/21 - 2004/09/05   Jitka a Květa Válovy: Obrazy a grafika, Muzeum a galerie severního Plzeňska, Kralovice (Plzeň-sever)
2004/09/21 - 2004/10/31   1. Kladenský salon, Zámecká galerie (Galerie kladenského zámku), Kladno (Kladno)
2004/10/07 - 2004/11/28   Kresba, kresba... Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2004/12/07 - 2005/01/15   Ženská síla / The power of women, Galerie Bayer & Bayer, Řetězová, Praha
2005/04 - 2005/10   Česká grafika ze soukromých sbírek, Galerie Kaplička, Hodonín (Hodonín)
2005/05/19 - 2005/09/18   Damoklův meč: České výtvarné umění 1956 - 1972 ze sbírek Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2005/07/14 - 2005/09/11   Kresba a grafika 60. let, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2005/07/18 - 2005/07/27   Místa paměti, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
2005/09/18 - 2005/11/30   Vyjímečný stav - ženy mezi horníky, Galerie Mayrau, Vinařice (Kladno)
2005/10/21 - 2005/11/30   Rozbít hranice. Kresba a grafika ze sbírek ČMVU v Praze 1957 - 1969, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2005/11/10 - 2006/02/05   Květa a Jitka Válovy: Obrazy, grafiky, kresby, Lidická galerie, Lidice (Kladno)
2005/11/18 - 2006/01/20   Jitka a Květa Válovy: 1:1, Galerie Montanelli - výstavní prostor, Praha
2006/05/02 - 2006/06/24   His Master's Freud, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2006/05/06 - 2006/10/29   České umění XX. století: 1940-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2006/09/15 - 2006/10/15   Kladenský salon 2006, Zámecká galerie (Galerie kladenského zámku), Kladno (Kladno)
2006/11/09 - 2007/01/30   Svět české grafiky, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2006/12/09 - 2007/01/31   25 let činnosti galerie Půda v Českém Těšíně, Galerie Půda, Český Těšín (Karviná)
2007/05/10 - 2007/07/01   Středočeské bienále ´07, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2007/05/10 - 2007/07/01   Středočeské bienále ´07, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2007/06 - 2007/09   Členská výstava Umělecké besedy, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
2007/06/26 - 2007/08/26   Umělecká beseda: Vědomí o člověku, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2007/09/06 - 2007/09/29   Umělecká beseda: Vědomí o člověku, Mánes, Praha
2007/09/08 - 2008/06/08   České umění XX. století: 1970-2007, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2007/09/27 - 2007/10/28   Členská výstava Umělecké besedy, Galerie Novoměstská radnice, Praha
2007/10/04 - 2007/11/25   Soustředěný pohled / Focused View: Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2007/11/03 - 2007/12/06   Zbraslavský salon 2007, Galerie Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
2007/12/14 - 2008/02/03   Členská výstava Umělecké besedy, Děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie, Most (Most)
2008/01/26 - 2008/03/16   Soustředěný pohled / Focused View: Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2008/03/27 - 2008/04/27   Fillovi žáci, Zámecká galerie (Galerie kladenského zámku), Kladno (Kladno)
2008/04/24 - 2008/10/12   Nechci v kleci!: České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / No cage for me!: Czech and Slovak Art 1970–1989 from Collections of Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2008/05/08 - 2008/07/13   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2008/07/11 - 2008/09/14   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2008/07/22 - 2008/09/13   Dialogy: Kalendáře pro Jindru Štreita, Galerie Smečky, Praha
2008/09/19 - 2008/10/26   Kladenský salon 2008, Zámecká galerie (Galerie kladenského zámku), Kladno (Kladno)
2008/09/25 - 2008/11/30   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2008/11/13 - 2009/02/01   Hluboká tajemnost Tao, Památník Lidice, Lidice (Kladno)
2008/12/09 - 2009/01/31   5. salón živých a mrtvých, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2008/12/09 - 2009/02/15   České a slovenské výtvarné umění šedesátých let 20. století, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2008/12/11 - 2009/01/18   Česká grafika I, Galerie Moderna, Praha
2009/03/17 - 2009/04/26   České a slovenské umění 60. let 20. století, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2009/03/17 - 2009/04/26   Galerie umění Karlovy Vary ...ze sbírky, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2009/04/23 - 2009/07/05   Zdeňce Čepelákové, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2009/04/28 - 2009/05/31   Mini UB 2009, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2009/06/16 - 2009/07/31   Aperto!, Galerie Dolmen, Praha
2009/06/25 - 2009/09/27   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, II. část, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2009/07/11 - 2009/09/27   Věčná pomíjivost, Kostel Zvěstování Panny Marie, Litoměřice (Litoměřice)
2009/09/17 - 2009/10/25   Ostrava?, Výstaviště Černá Louka, Ostrava (Ostrava-město)
2009/09/29 - 2010/01/31   MuMo Opening, Museum Montanelli (MuMo), Praha
2009/11/12 - 2009/12/06   Konfrontace: Pocta české malbě a kresbě, Galerie Moderna, Praha
2009/11/13 - 2010/02/14   Gender Check: Rollenbilder in der Kunst Osteuropas / Feminity and Masculinity in the Art of Eastern Europe, MUMOK - Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Vídeň (Wien)
2009/11/17 -   Po sametu / After Velvet. Současné české umění s přesahy do minulosti / Contemporary Czech Art with Past Connotations, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2009/11/19 - 2010/03/07   Ze sbírky II. Člověk ve 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2010/03/20 - 2010/06/13   Płeć? Sprawdzam! Kobiecość i męskość w sztuce Europy Wschodniej / Gender Check: Femininity and Masculinity in the Art of Eastern Europe, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
2010/05/08 - 2012/05/08   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2010/05/20 - 2010/07/11   Umělecká beseda: Pocta Bohuslavu Reynkovi, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2010/06/01 - 2010/10/03   Obrazy z depozitářů Galerie výtvarného umění v Chebu, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2010/10/08 - 2010/10/31   Kladenský salon 2010, Zámecká galerie (Galerie kladenského zámku), Kladno (Kladno)
2010/12/14 - 2011/01/22   20/11, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2011/02/18 - 2011/04/17   Jitka a Květa Válovy: Malá retrospektiva, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2011/06/23 - 2011/10/02   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov / 1961 - 2011, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2011/09/08 - 2011/10/02   50/2: Padesát autorů českého grafického umění 2. poloviny 20. století ze sbírek galerie, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2012/12/16 - 2013/03/03   Galerie Opatov 1984 - 1992, Galerie Chodovská tvrz, Praha
2013/04/11 - 2013/06/23   Od informelu k figuře, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2013/06/21 - 2013/09/22   Doteky hudby, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2013/10/27 - 2014/01/12   Pokrevní vztahy, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2014/01/09 - 2014/03/02   Mistrovská díla ze sbírky České spořitelny - současná česká grafika a kresba, Galerie České spořitelny, Praha
2014/04/29 - 2014/05/25   Kámen barvy papír. Litografická dílna Petra Korbeláře, Galerie Hollar, Praha
2014/06/08 - 2014/08/31   50, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
2015/09/09 - 2015/10/31   Jitka a Květa Válovy: Obrazy 1958-1993, Galerie Petr Novotný, Praha
2015/09/10 - 2016/01/03   Osobní výběr IV: Jiří Hofman - matematik, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2015/12/09 - 2016/02/27   Příběh Alšovy jihočeské galerie: Od gotiky po současnost, Galerie Smečky, Praha
2015/12/11 - 2016/03/27   Postava k otvírání / The figure examined, Galerie výtvarného umění, Most (Most)
2016/01/29 - 2016/04/10   Sbírka Evy Petrové (Mozaika drobných radostí), Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2016/04/28 - 2016/09/25   Uhlem, štětcem, skalpelem…, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2016/09/15 - 2016/11/27   Ticho kresby, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
2017/03/02 - 2017/04/02   Objekt a plastika, Galerie Moderna, Praha
2017/05/18 -   Mistři českého umění, Galerie Hřivnáč, Opava (Opava)
2017/10/05 - 2018/01/28   Osobní výběr VI: Studenti Gymnázia Cheb, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2018/01/09 - 2018/02/18   ...na papieri 2, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
2018/02/21 - 2018/03/09   Hry a sny, Galerie Student, Ostrava (Ostrava-město)
2018/02/22 - 2018/04/15   Jiří Franta & David Böhm: Sbírky jinak / před-za-skrz-v, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2018/06/20 - 2018/09/16   Anatomie skoku do prázdna: Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Anatomy of a Leap into the Void: The Year 1968 and Art in Czechoslovakia, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2018/11/15 - 2018/12/21   Jitka a Květa Válovy: Perličky na zdi II, Galerie Gema, Praha
2018/12/05 - 2019/02/05   Autorská PéeFka: Ze sbírky Jiřího a Jiřiny Hankeových, Malá galerie České spořitelny, Kladno (Kladno)
2019/01/18 - 2019/03/24   Síla činu: Jan Palach a Jan Zajíc v umění v letech 1969-2009, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2019/04/30 - 2019/09/29   Karafiáty a samet: Umění a revoluce v Portugalsku a Československu 1968–1974–1989 / Carnations and Velvet: Art and Revolution in Portugal and Czechoslovakia 1968–1974–1989, Městská knihovna Praha, Praha
2019/06/05 - 2019/10/13   Zvuky, kódy, obrazy: Akustický experiment ve vizuálním umění, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2019/11/09 - 2019/11/24   30 let svobody na vlastní kůži, Revoluční 30 (Pop-up galerie), Praha 1
2019/11/21 - 2020/03/15   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2019/12/13 - 2020/02/16   Jitka a Květa Válovy: Z kladenských zápisníků, Zámecká galerie (Galerie kladenského zámku), Kladno (Kladno)
2020/01/09 - 2020/02/08   Middle European Mysticism, Thomas Erben Gallery, New York City (New York)
2020/04/18 - 2020/08/22   Pod povrchem: Sedmdesátá a osmdesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
2020/05/25 - 2020/06/14   Umění 20. století, Galerie Moderna, Praha
2020/05/31 - 2020/08/30   Jitka a Květa Válovy: Z domácího archivu, arto.to galerie Uhelný mlýn, Libčice nad Vltavou (Praha-západ)
2020/09/23 - 2021/01/03   Dělník je smrtelný, práce je živá, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2020/10/03 - 2020/11/29   Jitka a Květa Válovy: Dvě těla, jedna duše, Galerie Octopus, Rýmařov (Bruntál)
2021/06/05 - 2021/10/31   Všednost, Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)
2021/10/21 - 2021/11/28   Pars pro toto, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2021/11/07 - 2022/02/27   Já je někdo jiný: Autoportrét ze sbírek GASK, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2021/11/19 - 2022/02/27   Sestry Válovy: Pod jedním nebem, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2022/03/16 - 2022/06/19   Světy Jindřicha Chalupeckého, Městská knihovna Praha, Praha
2022/05/20 - 2022/06/26   Kladenští rodáci - poklady nejen z depozitáře..., Zámecká galerie (Galerie kladenského zámku), Kladno (Kladno)
2022/09/07 - 2022/10/27   Jitka a Květa Válovy: Práce pro veřejný prostor - Mozaiky, malby, reliéfy a skleněné výplně, Bubec o.p.s. (Sochařské studio Bubec), Praha
2022/11/06 - 2023/04/10   Květa a Jitka Válovy: Cesta předurčena osudem, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2022/11/17 - 2022/12/03   Výtvarný projekt Minisalon 15x15x5 cm, Galerie Nová síň, Praha
2022/11/24 - 2023/03/19   Světy Jindřicha Chalupeckého, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2022/12/08 - 2023/05/14   Bolest těch druhých, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2022/12/11 - 2023/01/30   Dům sester Válových: Jitka a Květa, arto.to galerie Uhelný mlýn, Libčice nad Vltavou (Praha-západ)
2022/12/13 - 2023/02/24   100: Jitka a Květa Válová, Artinbox Gallery, Praha
2022/12/15 - 2023/02/19   Narozeniny: Pocta sestrám Válovým, Zámecká galerie (Galerie kladenského zámku), Kladno (Kladno)
2022/12/22 - 2023/01/22   Minisalon 1984, Galéria Umelka, Bratislava (Bratislava)
2023/06/16 - 2023/10/22   Hérakleitův princip: Sto let uhlí v českém umění, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2023/11/29 - 2024/02/12   Ke štěstí: Novoročenky ze sbírek MUD, Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)
neuvedeno   Česká grafika 50.-90. let ze sbírkových fondů Západočeské galerie v Plzni, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
1991/11/29   Auktion - Tschechische Kunst aus dem böhmischen und mährischen Raum, Kunstpalais, Vídeň (Wien)
1997/09/07   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Rezidence primátora hlavního města Prahy, Praha
1997/11/17   Umění na pomoc Moravě: Aukce současného výtvarného umění, Klášter sv. Anežky České, Praha
1998/12/12   4. aukční salon výtvarníků, 312 dárců pro konto Bariéry, aukce, Česká spořitelna, Praha
2000/04/08   27. aukce - Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy, Palác Žofín, Praha
2001/10/13   35. aukce Aukčí síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2003/12/07   2.aukce moderního umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2004/02/29   3. aukce moderního umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2004/09/12   4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností, Hotel Holiday Inn, Praha
2004/10/02   Aukce výtvarného umění (Prague auctions), Hotel Renaissance, Praha
2004/11/07   Aukce současného umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2004/12/12   7. aukční salon výtvarníků, 372 dárců pro konto Bariéry, aukce, Karolinum, Praha
2005/04/17   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2006/01/29   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005 (28. aukce), Palác Žofín, Praha
2006/04/23   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2006/12/02   8. Aukční salon výtvarníků, 336 dárců pro Konto BARiÉRY / 8th Auction Salon of fine Artists, 336 donors for the Barriers Account - aukce, Karolinum, Praha
2007/01/28   Mistrovská díla starého a nového umění (31. aukce), Palác Žofín, Praha
2007/10/07   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (33. aukce), Palác Žofín, Praha
2007/11/11   Současné umění / Contemporary Art, aukce, Konferenční centrum City, Praha
2008/02/03   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (34. aukce), Palác Žofín, Praha
2008/05/18   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (35. aukce), Palác Žofín, Praha
2008/10/05   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (36. aukce), Palác Žofín, Praha
2008/10/19   Aukce moderního umění, Česká národní banka, Praha
2008/12/06   9. aukční salon výtvarníků - 382 dárců pro Konto Bariéry, dražba, Karolinum, Praha
2009/01/25   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (37. aukce), Palác Žofín, Praha
2009/05/16   Aukce současného českého a slovenského umění, Konferenční centrum City, Praha
2009/05/17   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (38. aukce), Palác Žofín, Praha
2009/05/24   Súčasné umenie - Woxart & Weiss, Hotel Crowne (Crown) Plaza, Bratislava (Bratislava)
2009/10/04   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (39. aukce), Palác Žofín, Praha
2009/12/16   11. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2010/02/21   Mistrovská díla starého a nového umění (40. aukce), Topičův salon (2007-), Praha
2010/06/02   14. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2010/06/20   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I), Topičův salon (2007-), Praha
2010/10/20   17. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2010/11/13   18. aukce, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
2010/11/14   10. aukční salon výtvarníků - 382 dárců pro Konto Bariéry, aukce, Karolinum, Praha
2010/11/20   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II), Topičův salon (2007-), Praha
2010/12/18   19. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2011/04/13   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2011/04/30   21. aukce, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
2011/05/15   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2011/06/11   22. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, Praha
2011/11/29   Moderní a poválečné umění, Současné umění, Fotografie / Modern and post-war art, Contemporary art, Photographs - Aukce č. 9, Galerie fotografie Louvre, Praha
2011/12/18   24. aukce výtvarného umění, Restaurace Dynamo, Praha
2012/04/19   25. aukce výtvarného umění, Topičův salon (2007-), Praha
2012/06/07   Večerní aukce poválečného umění 1950-2010, Topičův salon (2007-), Praha
2012/10/07   Aukce výtvarného umění, Galerie Nová síň, Praha
2012/12/09   11. aukční salon výtvarníků, 383 dárců pro Konto Bariéry, aukce, Karolinum, Praha
2012/12/09   Aukce výtvarného umění (Prague auctions), Galerie Nová síň, Praha
2012/12/12   108. aukce Aukční síně Vltavín - moderní a současné umění, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2012/12/13   28. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2013/03/14   29. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2013/03/17   Aukce výtvarného umění (Prague auctions), Galerie Nová síň, Praha
2013/06/09   Výtvarné umění, Miroslav Tichý: Fotografické dílo, aukce, Galerie Nová síň, Praha
2014/02/16   Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague X), Topičův salon (2007-), Praha
2014/05/25   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2015/02/22   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII), Topičův salon (2007-), Praha
2015/03/21   Výtvarné umění: Aukce, Prague Marriott Hotel, Praha
2015/05/17   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII), Topičův salon (2007-), Praha
2015/06/07   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions, Galerie Nová síň, Praha
2015/10/04   Moderní a současné umění: Aukce, Obecní dům, Praha
2015/11/26   Post-War & Contemporary Art Evening Sale, Topičův salon (2007-), Praha
2017/04/08   artkunst, aukce č. 20, Galerie fotografie Louvre, Praha
2017/06/11   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/10/01   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/11/04   Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie (aukce), Galerie fotografie Louvre, Praha
2018/03/10   Výtvarné umění, Radisson Blu Alcron Hotel, Praha
2018/10/21   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století, Topičův salon (2007-), Praha
2020/07/29   176. aukce: Letní aukce (Mince a výtvarné umění), Rezidence Ostrovní, Praha
2020/11/28   Etcetera 11: Post-War & Contemporary Art (Aukce), Galerie U Betlémské kaple, Praha
2021/03/28   83. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2021/04/18   Aukce vybraných uměleckých děl, Mánes, Praha
2021/04/24   Etcetera 12: Post-War & Contemporary Art (Aukce), Galerie U Betlémské kaple, Praha
2022/02/24   190. aukce: Aukce výtvarného umění, Rezidence Ostrovní, Praha
2022/03/24   191. aukce: Aukce současného umění, fotografie, Rezidence Ostrovní, Praha
2022/04/28   192. aukce: Aukce vybraných děl, Rezidence Ostrovní, Praha
2022/12/08   198. aukce: Vánoční aukce, Rezidence Ostrovní, Praha
2023/05/28   89. aukční den Galerie Kodl / 89th Auction Day of Kodl Gallery, Palác Žofín, Praha
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
1993/06/02 - 1993/06/16   1. aukční salon výtvarníků, 169 dárců pro konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
1997/09/01 - 1997/09/05   Výstava dražených děl aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Karolinum, Praha
1998/11/17 - 1998/12/11   4. aukční salon výtvarníků, 312 dárců pro konto Bariéry, výstava, Karolinum, Praha
2000/12/04 - 2000/12/15   5. aukční salon výtvarníků, 331 dárců pro konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2002/12/03 - 2002/12/15   6. aukční salon výtvarníků, 305 dárců pro konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2003/11/24 - 2003/12/06   2. aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, předaukční výstava, Galerie Peron, Praha
2004/02/16 - 2004/02/28   3. aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
2004/09/01 - 2004/09/11   4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností - výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
2004/09/24 - 2004/10/02   Výtvarné umění 20. století (předaukční výstava exponátů), Dorotheum, Praha 1
2004/10/29 - 2004/11/06   Aukce současného umění, Výstava dražených uměleckých děl, Česká spořitelna, Praha
2004/11/23 - 2004/12/11   7. aukční salon výtvarníků, 372 dárců pro konto Bariéry, Karolinum, Praha
2006/01/09 - 2006/01/15   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2006/01/21 - 2006/01/28   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005: Předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
2006/04/16 - 2006/04/23   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2006/11/15 - 2006/12/01   8. aukční salon výtvarníků, 336 dárců pro Konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2007/01/15 - 2007/01/19   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2007/01/23 - 2007/01/27   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
2007/09/24 - 2007/09/28   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2007/10/02 - 2007/10/06   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2007/11/05 - 2007/11/10   Současné umění / Contemporary Art, předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2008/01/14 - 2008/01/18   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2008/01/25 - 2008/02/02   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2008/05/07 - 2008/05/17   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2008/09/24 - 2008/10/04   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2008/10/03 - 2008/10/18   Moderní umění - výstava exponátů, Kolowratský palác, Praha
2008/11/21 - 2008/12/04   9. aukční salon výtvarníků - 382 dárců pro Konto Bariéry, Karolinum, Praha
2009/01/14 - 2009/01/24   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2009/05/08 - 2009/05/16   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2009/05/09 - 2009/05/16   Současné české a slovenské umění: Předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2009/05/20 - 2009/05/24   Súčasné umenie, Hotel Crowne (Crown) Plaza, Bratislava (Bratislava)
2009/09/25 - 2009/10/03   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2009/12/14 - 2009/12/16   11. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2010/02/15 - 2010/02/21   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2010/05/31 - 2010/06/02   14. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2010/06/14 - 2010/06/20   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2010/10/18 - 2010/10/20   17. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2010/11/01 - 2010/11/12   10. aukční salon výtvarníků, 382 dárců pro Konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2010/11/11 - 2010/11/13   18. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
2010/11/13 - 2010/11/19   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2010/12/16 - 2010/12/18   19. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2011/04/11 - 2011/04/13   20. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2011/04/28 - 2011/04/30   21. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
2011/06/13 - 2011/06/15   22. aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2011/11/25 - 2011/11/29   Moderní a poválečné umění, Současné umění, Fotografie / Modern and post-war art, Contemporary art, Photographs - Aukce č. 9, Galerie 5. patro, Praha
2011/12/15 - 2011/12/18   24. aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie D&V Art, Praha
2012/04/16 - 2012/04/19   25. aukce výtvarného umění - předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2012/05/30 - 2012/06/07   Poválečné umění 1950-2010: Aukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2012/10/02 - 2012/10/06   Aukce výtvarného umění: Předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2012/11/21 - 2012/12/07   11. aukční salon výtvarníků, 383 dárců pro Konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2012/12/04 - 2012/12/08   Aukce výtvarného umění: Předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2012/12/10 - 2012/12/12   Moderní a současné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2012/12/10 - 2012/12/13   28. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2013/03/11 - 2013/03/14   29. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2013/03/12 - 2013/03/16   Aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2013/06/04 - 2013/06/08   Výtvarné umění - výstava, Galerie Nová síň, Praha
2014/02/07 - 2014/02/16   Mistrovská díla 17.-20. století: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2015/02/12 - 2015/02/22   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/03/09 - 2015/03/20   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2015/05/07 - 2015/05/17   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/06/02 - 2015/06/06   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions - výstava, Galerie Nová síň, Praha
2015/09/21 - 2015/10/04   Moderní a současné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2015/11/18 - 2015/11/26   Post-War & Contemporary Art, Topičův salon (2007-), Praha
2017/04/01 - 2017/04/07   artkunst, aukce č. 20, předaukční výstava, Artkunst gallery, Praha
2017/06/06 - 2017/06/10   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/09/26 - 2017/09/30   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/10/28 - 2017/11/03   Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Artkunst gallery, Praha
2018/01/11 - 2018/10/21   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století, předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2018/03/03 - 2018/03/10   Výtvarné umění - předaukční výstava, Dorotheum, Praha 1
2020/07/20 - 2020/07/29   176. aukce: Letní aukce (Mince a výtvarné umění), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2020/11/11 - 2020/11/20   Etcetera 11: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2020/11/24 - 2020/11/28   Etcetera 11: Post-War & Contemporary Art, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2021/03/08 - 2021/03/28   Výstava dražených děl - 83. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2021/03/19 - 2021/04/17   Předaukční výstava Aukce vybraných uměleckých děl, Výstavní síň Adolf Loos Apartment and Gallery, Praha
2021/04/11 - 2021/04/17   Etcetera 12: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2021/04/20 - 2021/04/24   Etcetera 12: Post-War & Contemporary Art, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2022/02/14 - 2022/02/24   190. aukce: Výtvarné umění, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/03/14 - 2022/03/24   191. aukce: Současné umění, fotografie, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/04/11 - 2022/04/28   192. aukce: Vybraná díla, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/11/28 - 2022/12/08   198. aukce: Vánoční aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2023/05/01 - 2023/05/27   89. aukční den Galerie Kodl / 89th Auction Day of Kodl Gallery - výstava, Galerie Kodl, Praha
sraz/setkání/oslava
termín   název výstavy, místo konání
2002/12/04   Jitka Válová: Přátelské posezení, České muzeum výtvarných umění, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
termín   název výstavy, místo konání
1970 -   České výtvarné umění 20. století: Obrazy o lidech, z depozitářů uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1998/05/04 -   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2000   Česká grafika 20.století, stálá expozice, Muzeum umění Benešov, Benešov (Benešov)
2012/04/04 -   Sbírka GAVU Cheb: Moderní umění, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2014/05/25 - 2017/12/31   Stavy mysli / Za obrazem, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2016/04/16 -   Meziprůzkumy: Sbírka AJG 1300-2017, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2017/12/03 - 2025/11/23   Stavy mysli / Za obrazem: Obměny a intervence, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2023/05/25 -   1939⁠–⁠2021: Konec černobílé doby, Veletržní palác, Praha
trh/veletrh
termín   název výstavy, místo konání
2003/05/27 - 2003/06/01   Art Prague 2003, Praha, Praha
2007/05/21 - 2007/05/27   Art Prague. 6. veletrh současného umění / 6th International Contemporary Art Fair, Mánes, Praha

Jitka Válová

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1985   Jitka Válová: Kresby, Dům kultury ROH, České Budějovice (České Budějovice)
  1987   Jitka Válová, Kulturní středisko Opatov, Praha
  2007   Jitka Válová: Grafika a kresby, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
  2009   Jitka Válová: Hudba (Lité kresby na hudební motivy), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2010   Jitka Válová: Setkání, Společnost Topičova salonu, Praha
  nedatováno   Jitka Válová: Kresby z 50.-80. let
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1957   Trasa 54 (Eva Burešová, Věra Heřmanská, Vladimír Jarcovják, Čestmír Kafka, Václav Menčík, Jitka Válová, Květa Válová)
  1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958, Ústřední výbor Československého svazu mládeže (ÚV ČSM), Praha
  1959   Trasa 54
  1959   Trasa 54 (Obrazy, sochy), Dielo - podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1960   Člověk a ocel v obrazech Jitky a Květy Válové
  1960   Jitka Válová, Květa Válová: Obrazy - grafika (Člověk a ocel)
  1960   Trasa 54, Výzkumný ústav zvukové, obrazové a reprodukční techniky (VÚZORT), Praha
  1961   1. pražský festival mladé grafiky, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1961   Realizace, Český fond výtvarných umění, Praha
  1961   Trasa, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1964   Trasa
  1965   Grafika 65, Okresní vlastivědné muzeum, Písek (Písek)
  1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   J. a K. Válovy, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Výtvarné antiteze, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Výtvarní umělci Středočeského kraje (Malířská, sochařská, grafická tvorba), Středočeská galerie, Praha
  1967   České umění XX. století (Ze sbírek Středočeské galerie), Středočeská galerie, Nelahozeves (Mělník)
  1967   I. pražský salon, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Socha a kresba, Svaz československých výtvarných umělců (SČSVU), _
  1969   2. pražský salón
  1969   Nová figurace, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Trasa
  1970   České výtvarné umění 20. století (Z uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1970   Festival dell'Arte Cecoslovacca: 77 grafici
  1970   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy (Výběr z přírůstků šedesátých let), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1971   Sociální a pracovní motiv v české grafice po r. 1918, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1971   Výstava Sport v zrcadle umění
  1978   Jitka a Květa Válovy: Výbor z tvorby 1973-1978, Okresní muzeum, Kladno (Kladno)
  1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1983   Jitka Válová, Květa Válová: Obrazy a kresby 1957-1982
  1983   Nové kresby ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (1973-1983), Galerie umění, Bydhošť
  1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1985   Přírůstky Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1982/84, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1985   Výběr z přírůstků 1975-1985 (malba), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1986   Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1987   Žáci Fillovy školy (Obrazy, grafika, plastiky), Okresní muzeum a galerie, Jičín (Jičín)
  1988   Kladno a výtvarné umění
  1989   19 v Galerii d (Žákyně Emila Filly), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Květa Válová, Jitka Válová: Obrazy
  1989   Tschechische Malerei heute
  1989   Výberové príbuznosti (Spoločná výstava českých a slovenských výtvarníčiek), Útvar propagácie SFVU, _
  1989   Žáci Fillovy školy (Grafika, drobná plastika), Výstavní síň Emila Filly, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  1990   Czech Art in the Velvet Revolution, Nassau County Museum of Art, Roslyn
  1990   Člověk v obraze (Výběr ze současného figurativního malířství), Středočeská galerie, Praha
  1990   Inoffiziell (Kunst der ČSSR 1968 69), Museum der Stadt Regensburg, Řezno (Regensburg)
  1990   Nikdy válku - III (Výstava nových přírůstků galerie Památníku Terezín z let 1984-1989), Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
  1990   Přírůstky 1980 - 1990
  1990   Výtvarné tendence (Obrazy a plastiky 2. poloviny 20. století ze sbírek Středočeské galerie), Středočeská galerie, Praha
  1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1991   Jitka Válová / Květa Válová, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1991   Kunst, Europa (Tschechoslowakei), Arbeitsgemeinschaft des deutschen Kunsthandwerkes, Kolín nad Rýnem (Köln)
  1991   Kunst, Europa (63 deutsche Kunstvereine zeigen Kunst aus 20 Ländern), Verlag Hermann Schmidt, Mohuč (Mainz)
  1991   Šedá cihla 78/1991, Jednorožec, společnost přátel výtvarného umění, Klatovy (Klatovy)
  1991   Trasa, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1992   České výtvarné umění 1960-1990 / Czech Visual Art 1960-1990 (Středočeská galerie v Praze, Muzeum moderního umění / The Mid-Bohemian Gallery, Museum of Modern Art), Středočeská galerie, Praha
  1992   Minisalon, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1992   Přírůstky českého umění 20.století z let 1989-1992 (Obrazy, plastiky, objekty, architektura), Národní galerie v Praze, Praha
  1992   Tak... So... Dus...
  1993   České výtvarné umění 1930-1960 / Czech Visual Art 1930-1960 (České muzeum výtvarných umění / The Czech Museum of Fine Arts), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1993   Europe Without Walls (Art, Posters and Revolution 1989-93), Manchester Art Gallery, Manchester
  1993   Jitka a Květa Válovy, Středočeská galerie, Praha
  1993   Kriterion 93 (Sdružení pražských výtvarníků-malířů 19. 10. - 7. 11. 1993 Mánes)
  1993   Nová figurace, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1993   Příběhy bez konce (Princip série v českém výtvarném umění), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1993   Přírůstky (Výběr z let 1987 - 1992), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1994   Ohniska znovuzrození (České umění 1956 - 1963), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů… (České malířství 2. ploviny 20. století ze sbírek státních galerií), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1995   České výtvarné umění XX. století (Ze sbírek Českého muzea výtvarných umění), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1995   Kresba nebo obraz?, Národní galerie v Praze, Praha
  1995   Přírůstky sbírek 1989-1994 (Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1996   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1996   Eine Promenade der Romantiker
  1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1996   Jitka & Květa Válovy
  1996   Jitka a Květa Válovy: Obrazy a kresby
  1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996)
  1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1996   Zpřítomnění (Přírůstky galerie z let 1987-1996), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1997   Jitka a Květa Válovy, Zámecká galerie (Galerie kladenského zámku), Kladno (Kladno)
  1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1997   Z nesbírky Marcely Pánkové
  1998   Czech Art 1900-1990 (from the collections at the Prague City Gallery), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1998   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1999   Aspekte / Positionen. 50 Jahre Kunst aus Mitteleuropa 1949-1999 / Aspects / Positions. 50 Years of Art in Central Europe 1949-1999, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Vídeň (Wien)
  1999   II. Nový zlínský salon 1999 / II. New Zlin Salon 1999, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
  2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2000   Jitka a Květa Válovy, Galerie Pecka, Praha
  2000   Jitka Válová, Květa Válová: Obrazy z let 1948 - 2000
  2000   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2001   ...o lidech... / About People... (Několik pohledů na sopučasné české výtvarné umění / Several views of contemporary Czech art), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2001   Možnosti proměny I (České umění 1970-2000 ze sbírek Českého muzea umění v Praze), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2002   Trasa, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2003   50 let Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  2003   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair), ART PRAGUE o.s., Praha
  2003   Prague Biennale 1 (Peripheries Become the Center), Giancarlo Politi Editore SRL, Milán (Milano)
  2004   České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2004   Jitka a Květa Válovy: Obrazy a grafika, Muzeum a galerie severního Plzeňska, Kralovice (Plzeň-sever)
  2004   Kladenský salon 2004 (Bienále malířů, grafiků, sochařů a fotografů), Občanské sdružení Pro-art, Kladno (Kladno)
  2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR), Rada galerií České republiky RGČR, Praha
  2005   Kresba a grafika 60. let (Pohledy do sbírek AJG)
  2005   Rozbít hranice / Breaking Barriers (Kresba a grafika ze sbírek ČMVU v Praze 1957 - 1969 / Prints end rawings from the Collection of the Czech Museum of Fine Arts, Prague), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2005   Výjimečný stav (Ženy mezi horníky)
  2006   České umění XX. století: 1940-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2006   His Master´s Freud (150. výročí narození Sigmunda Freuda / 150th anniversary of Sigmund Freud's birth), Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2006   Kladenský salon 2006 (Bienále malířů, grafiků, sochařů a fotografů)
  2007   Art Prague (6. veletrh současného umění / 6th International Contemporary Art Fair), Art Prague, s.r.o., Praha
  2007   České umění XX. století: 1970-2007, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2007   Členská výstava Umělecké besedy
  2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members), Rada galerií České republiky RGČR, Praha
  2007   Středočeské bienále ´07, Galerie Františka Drtikola, Příbram (Příbram)
  2007   Umělecká beseda (Vědomí o člověku sochy kresby)
  2007   Zbraslavský salon 2007
  2008   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
  2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2008   Fillovi žáci (Katalog k výstavě třiceti pěti výtvarných umělců), Nakladatelství BoD, Strunkovice nad Blanicí (Prachatice)
  2008   Hluboká tajemnost Tao
  2008   Kladenský salon 2008 (Bienále malířů, grafiků, sochařů a fotografů)
  2008   Nechci v kleci! / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from collections of Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2009   Gender Check: Feminity and Masculinity in the Art of Eastern Europe, Verlag der Buchhandlung Walther König, Kolín nad Rýnem (Köln)
  2009   Katalog Opening / Catalogue Opening, Museum Montanelli (MuMo), Praha
  2009   Mini UB 2009, Nakladatelství Vltavín, s.r.o., Praha
  2009   Po sametu (Současné české umění s přesahy do minulosti), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2009   Umělecká beseda (Věčná pomíjivost / Eternal Transience), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2009   Ze sbírky II / From the Collection II (Člověk ve XX. století / Humanity in the XXth Century), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2010   100 let Domu umění města Brna, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (2. díl), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Kladenský salon 2010 (Bienále malířů, grafiků, sochařů a fotografů), Občanské sdružení Pro-art, Kladno (Kladno)
  2010   Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010 (Part Two), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Pocta Bohuslavu Reynkovi (Umělecká beseda 2010), Umělecká beseda, Praha
  2010   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2011   Jitka a Květa Válovy: Malá retrospektiva, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2012   12 let Galerie v Kapli, Klub Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
  2013   Doteky hudby, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2014   50 (Galerie Klatovy / Klenová), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2014   50 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem / 50 Artworks from the Collections of the Gallery of Modern Art in Roudnice nad Labem, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2014   Mistrovská díla ze sbírky České spořitelny - současná česká grafika a kresba / Masterpieces from the Collection of Česká spořitelna - Contemporary Czech Graphic Arts and Drawings, Galerie České spořitelny, Praha
  2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2015   Osobní výběr IV: Jiří Hofman - matematik, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2015   Příběh Alšovy jihočeské galerie (Od gotiky po současnost), Nadační fond Galerie Smečky, Praha
  2016   Meziprůzkumy (Sbírka AJG 1300-2016), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2016   Postava k otvírání / The figure examined, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  2016   Sbírka Evy Petrové (Mozaika drobných radostí), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2017   Intersurveys (The Collection of the Aleš South-Bohemian Gallery 1300-2016), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2017   Osobní výběr VI: Studenti Gymnázia Cheb (Výstava z depozitáře), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2017   Remember Lidice 1967-2017 (50 let Lidické sbírky umění / 50 Years of the Lidice Art Collection), Památník Lidice, Lidice (Kladno)
  2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2020   Jitka a Květa Válovy: Dvě těla, jedna duše; Jiřina a Jiří Hankeovi: Válovky, Městské muzeum, Rýmařov (Bruntál)
  2020   Pars pro toto, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
  2020   Pod povrchem (Sedmdesátá a osmdesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2021   Sestry Válovy: Pod jedním nebem, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  2022   Bolest těch druhých, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2022   Cesta předurčena osudem: Květa a Jitka Válovy / A Path Destined by Fate: Květa and Jitka Válová, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2022   Dům sester Válových: Jitka a Květa, arto.to galerie Uhelný mlýn, Libčice nad Vltavou (Praha-západ)
  2022   Já je někdo jiný: Autoportrét ze sbírek GASK / ‘I' Is Someone Else: Self-Portraits from the GASK Collection (Přesahy grafiky / Printmaking Crossovers 2022), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2023   Ke štěstí: Novoročenky ze sbírek MUD / For Luck: New Year Cards from the Collections of the Museum of Arts and Design Benešov, Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)
  nedat   Práce na papíře (Máte zájem o koupi některého z těchto nabízených děl?), Art CZ, v.o.s., Praha
  nedatováno   Česká grafika 50.-90. let ze sbírkových fondů Západočeské galerie v Plzni, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  nedatováno   Jitka a Květa Válovy: Obrazy, kresby
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1964   Současná československá grafika, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1970   Nová figurace, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1989   Sport v umění, Nakladatelství Olympia, Praha
  1993   Contemporary Czech Painting, G+B Arts International Limited, East Roseville
  1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
  1995   Osobnosti českého malířství, Fragment, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  2003   Na začátku je čára (Rozhovory s výtvarníky), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2005   České ateliéry / Czech studios (71 umělců současnosti / 71 contemporary artists), Art CZ, Praha
  2009   O báječných lidech slovem a obrazem, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
  2010   Válovky (Velký svět v malých linkách), Hangár F, Klatovy (Klatovy)
  2011   100 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem (100 artworks from the collection of the Gallery of Modern Art in the Roudnice nad Labem), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2012   Otakar Teyschl: Univerzitní profesor, lékař, sběratel, mecenáš, Archiv města Brna, Černovice, Brno (Brno-město)
  2013   Jaroslav Brabec: Orbis Artis, Torst, Praha
  2015   Sport je umění / Sport is art (Sportovní tematika v českém výtvarném umění 20. a 21. století / Sports themes in Czech art of the 20th and 21st centuries), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2016   Průvodce neklidným územím (Příběhy českého výtvarného umění 1900-2015), Nakladatelství Labyrint, Praha
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2018   S (ne)lidskou tváří?!: 1938-1989, Národní galerie v Praze, Praha
  2020   Dělník je smrtelný, práce je živá / Workers die but Work Lives on, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2020   Zvuky, kódy, obrazy / Sounds, Codes, Images, ArtMap, Praha 1
  2021   Sklo, Sto, Brod (Sklářská škola v Železném Brodě 1920-2020), Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod (Jablonec nad Nisou)
  2022   Jitka Válová („Byly jsme dvě malý hovna ve vysoký trávě.“), Torst, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1985   Šedá cihla 78/1985, Jazzová sekce, Praha
  1987   Opatov 1987, Kulturní středisko Opatov, Praha
  2012   Svědectví: Ženským hlasem / Testimonies: In a Female Voice, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (II. díl N-Ž), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1998   Kladno v osobnostech, Státní vědecká knihovna, Kladno (Kladno)
  1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (8: t/ž), Diderot, Praha
  2005   Kdo je kdo (Osobnosti české současnosti), Agentura Kdo je kdo, _
  2008   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2008 (XIX. V – Vik), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1957   „Trasa 54“ v „Galerii mladých“, Mladá fronta, 13.ročník, 277.číslo, 5-5
  1957   Skupina Trasa 54, Výtvarná práce, 8
  1958   Sestry Válové, Výtvarná práce, 9-10
  1958   Setkání s Trasou 54 v Galerii mladých, Květen, 3.ročník, 5.číslo, 284-284
  1959   Pražské skupiny a domáce diskusie (Bratislavské februárové výstavy), Výtvarná práce, 8
  1959   Trasa 54, Výtvarná práce, 8
  1959   V závodním klubu kladenských oceláren zahájil..., Výtvarná práce, 15
  1960   Člověk a ocel, Výtvarná práce, 8
  1960   Člověk a ocel - sám název této tématické výstavy..., Jitka Válová, Květa Válová: Obrazy - grafika
  1960   Člověk a ocel - sám název této tématické výstavy..., Člověk a ocel v obrazech Jitky a Květy Válové
  1960   Výstava k mezinárodnímu dni žen, Výtvarná práce, 9
  1961   Trasa má už svou historii..., Trasa
  1966   Jitka a Květa Válovy se zdály být spojeni..., J. a K. Válovy
  1966   Jitka Válová (Je ze sesterské dvojice tím skrytějším...), J. a K. Válovy
  1966   Osudy figurace, Výtvarné umění, 271-281
  1983   Galérie výtvarného umění v Chebu (Zprávy z krajů - Západočeský kraj), Výtvarná kultura, 12-12
  1983   Obrazy a kresby Jitky a Květy Válových, Jitka Válová, Květa Válová: Obrazy a kresby 1957-1982
  1989   Obrátit se k sobě, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 15.číslo, 4-4
  1989   Proměny realismu, Sport v umění, 148-201
  1989   Tschechische Malerei heute (Der Versuch einer Deutung), Tschechische Malerei heute, 14-20
  1990   Podoby současného figurálního malířství, Člověk v obraze
  1991   Šedá cihla (Šedá cihla 78/1991), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8-8
  1992   České výtvarné umění 1960 - 1990, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4
  1992   Jitka Válová (Umělec, hodný toho jména...), Jitka Válová, Květa Válová: Kresby
  1993   Biography, Contemporary Czech Painting, 218-235
  1993   Jitka a Květa Válovy (České publikum nemělo dosud...), Jitka a Květa Válovy
  1993   JItka a Květa Válovy, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  1993   Jitka Valova and Kveta Valova, Contemporary Czech Painting, 194-197
  1993   Metaforická malba Jitky a Květy Válových (K pražské výstavě), periodikum
  1993   Metaforická malba sester Jitky a Květy Válových, Prostor Zlín, 1-3
  1993   One-Person Exhibitions, Contemporary Czech Painting, 210-217
  1993   Podstatné je dvě, Jitka a Květa Válovy
  1993   Sedm, Revolver Revue, 181-193
  1993   Sestry Jitka a Květa Válovy se narodily..., Jitka a Květa Válovy
  1993   Umění tohoto století v rychlých proměnách..., Nová figurace, 3-92
  1994   Jitka a Květa Válovy *1922, Raut, 90
  1996   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6-6
  1996   Galerie 55, Kladno, Výtvarné umění, 217-219
  1997   Citace z kritik a recenzí, Jitka a Květa Válovy
  1997   Sestry Jitka a Květa Válovy... / The sisters Jitka and Květa Válová..., Jitka a Květa Válovy
  1998   Jiný dopis Jitce V., Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-4
  1998   Legenda české malby, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-4
  1998   Odcházím, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-4
  2000   Touha po sblížení a figury jako balvany (V pražském Veletržním paláci byla včera otevřena retrospektivní výstava sester Válových), Lidové noviny, 20
  2003   Jitka Válová, Art & Antiques, 50-57
  2003   Neumím dělat malé obrazy (Jitka Válová zažila přehlížení i oficiální pocty, maluje ale pořád stejně), Týden: Speciální vydání, 99-100
  2005   Jitka Válová, České ateliéry / Czech studios, 443
  2005   Jitka Válová (1922), České ateliéry / Czech studios, 20-25
  2006   Výstavy v Galerii Šternberk v letech 2001-2006, Galerie Šternberk 2006, 13-15
  2008   Osud člověka (Jitka Válová), Revue Art, 10-15
  2009   Brněnský sběratel a mecenáš umění profesor MUDr. Otakar Teyschl a sestry Válovy, Orbis Artium, 797-805
  2010   Galapágy, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, 475-479
  2010   Jitka Válová u Topiče, Art + Antiques, 74
  2010   Obrazy a kresby Jitky a Květy Válových, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, 436-439
  2010   Obrazy z depozitářů, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  2010   Podivnost v české postmoderně, České moderní a současné umění 1890 - 2010, 154-167
  2010   Podstatné je dvě, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, 494-495
  2010   Setkání, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 23.ročník, 9.číslo, 4
  2010   Slavná etapa brněnského Domu umění, 100 let Domu umění města Brna, 199-209
  2010   Strangeness in Czech Post - Modernism, Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010, 154-167
  2011   Jitka a Květa Válovy, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 7.číslo, 3
  2011   Tam, kde jsi, už nedohlédnem (Jitka Válová: 13. 12. 1922 - 27. 3. 2011), Art + Antiques, 64-65
  2011   Za Válovkami, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 8.číslo, 3-3
  2012   Jitka Válová: Pozdější návštěva, 2011, Josef Pleskot: Na cestě, 230-231
  2012   Lilie Jitky Válové, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3
  2013   Poválečné umění, Ročenka ART+, 49-52
  2015   Box, zápas, 4 (Kdo s koho), Sport je umění / Sport is art, 208-241
  2015   Schránka pro ducha, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5
  2020   Jitka a Květa Válovy: Z domácího archivu, Život, 38-51
  2020   Jitka Válová - Květa Válová. Obrazy a kresby 1957-1982, Výstava jako médium: České umění 1957-1999, 604-617
  2022   Fenomén "Válovky", Pátek Lidových novin, 14-16
  2022   Několik poznámek o transkripci na besední půdě (i mimo ni), Život, 22-29
  2022   Sestry Válovy, Flash Art, 15.ročník, 63.číslo, 59-60
  2022   Záznamy hudby Jitky Válové, Život, 4-11
  2022   Ze sbírek...GHMP, Život, 12-21
  2023   Století Válovek, Art Antiques, 2.číslo, 42-47
  nedat   Válovky, Reflex, 40-42
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Jitka Válová (artlist.cz), www.artlist.cz
  ????   Trasa (artlist.cz), www.artlist.cz
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1958   Jitka a Květa Válovy (1957 - 1958), Dům osvěty ( Dělnický dům), Kladno (Kladno)
  1985   Jitka Válová: Pastely
  1987   Jitka Válová: Kresby, Kulturní středisko Opatov, Praha
  1994   Jitka Válová: Kresby, Galerie Gema, Praha
  2007   Jitka Válová: Dotek hudby, Klub Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
  2007   Jitka Válová: Grafika & kresby, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
  2007   Jitka Válová: Kresby hudby, Galerie Montanelli, s.r.o., Praha
  2008   Jitka Válová: Lité kresby, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2009   Jitka Válová: Hudba (Lité kresby na hudební motivy), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2010   Jitka Válová: Jitka válí / Lité kresby, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2011   Jitka Válová: 2000 + 11 / Pozdější návštěva, AP Ateliér (Josef Pleskot), Praha
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1957   Trasa 54, Galerie mladých, U Řečických, Praha
  1960   Jitka Válová, Květa Válová: Člověk a ocel, Divadlo Rokoko, Praha
  1960   Obrazy a grafiky Člověk a ocel Květy a Jitky Válových z Kladna, Závodní výbor ROH Fakultní nemocnice, Brno (Brno-město)
  1965   Grafika 65, František Bílek, Okresní vlastivědné muzeum, Písek (Písek)
  1978   Jitka a Květa Válovy: Výbor z malířské tvorby 1973 - 78, Okresní muzeum, Kladno (Kladno)
  1982   Grafica checoslovaca
  1983   Jitka Válová, Květa Válová: Obrazy, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1983   Jitka Válová, Květa Válová: Obrazy a kresby 1957-1983, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1988   Jeden starší - jeden mladší, Odbor školství a kultury ONV Praha 9, Praha
  1989   19 v Galerii d (Žákyně Emila Filly), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Jitka a Květa Válovy
  1989   Výberové príbuznosti, Slovenský fond výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1990   Inoffiziel - Kunst de CSSR 68-89, Fotografien von Jaroslav Kreičí, Kunst und Revolution, Museum der Stadt Regensburg, Řezno (Regensburg)
  1990   Výběr z fondů galerie. Šedesátá léta (Obrazy, plastiky, kresby, grafika)
  1991   Spirit of Time, Spirit of Place & Czech Works on Paper, Flowers East - Angela Flowers Gallery, Londýn (London)
  1991   Šedá cihla 78/1991, Dům umění, Opava (Opava)
  1992   ...a závěr, Galerie Studio Opatov, Praha
  1993   Jitka a Květa Válovy, Středočeská galerie, Praha
  1993   Jitka a Květa Válovy, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1993   Kriterion 93 (Sdružení pražských výtvarníků - malířů), Spolek pražských výtvarných umělců (Sdružení pražských malířů), Praha
  1994   Jitka a Květa Válovy: Obrazy 93 - 94
  1996   Jitka Válová, Květa Válová: Obrazy, kresby, Městské kulturní středisko, Český Těšín (Karviná)
  1997   Jitka a Květa Válovy: Obrazy, kresby, Městská Galerie ve věži, Planá (Tachov)
  1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2000   Česká grafika 20. století, Muzeum umění Benešov, Benešov (Benešov)
  2000   Jitka Válová, Květa Válová: Obrazy z let 1948-2000, Národní galerie v Praze, Praha
  2000   Moderní česká kresba, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2000   Na cestě ke stálé expozici (Současná česká malba, plastika...), Muzeum umění Benešov, Benešov (Benešov)
  2001   Jitka a Květa Válovy: Kresby, Městské muzeum, Frenštát pod Radhoštěm (Nový Jičín)
  2001   Jitka Válová, Květa Válová: Výběr z díla, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
  2001   Vánoční výstava z děl význačných umělců českého výtvarného umění, Galerie Koruna, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2002   Sestry Válovy / The Vála sisters
  2002   Trasa, Galerie Bayer & Bayer, Řetězová, Praha
  2003   Jitka a Květa Válovy: Obrazy, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
  2004   Ženská síla / The power of women, Galerie Bayer & Bayer, Řetězová, Praha
  2005   Jitka a Květa Válovy: 1:1, Galerie Montanelli, s.r.o., Praha
  2005   Kresba a grafika 60. let (Pohled do sbírky AJG), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2005   Květa a Jitka Válovy: Obrazy, grafiky, kresby, Památník Lidice, Lidice (Kladno)
  2005   Rozbít hranice (Kresba a grafika ze sbírek ČMVU v Praze 1957 - 1969)
  2006   25 let činnosti galerie Půda v Českém Těšíně, Občanské sdružení Půda, Český Těšín (Karviná)
  2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
  2006   His Master´s Freud, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2006   Svět české grafiky (Výběr)
  2007   Zbraslavský salon 2007
  2008   5. salón živých a mrtvých, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
  2008   Česká grafika I, Galerie Moderna, Praha
  2008   Nechci v kleci / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from Colection of Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2009   Aperto!, Galerie Dolmen, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2009   Konfrontace (Pocta české malbě a kresbě), Galerie Moderna, Praha
  2009   MuMo Opening, Museum Montanelli (MuMo), Praha
  2010   10. aukční salon výtvarníků / 10th Auction Salon (347 dárců pro konto Bariéry / 347 donors for the Barriers Account), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
  2010   20/11 (Díla 20 žijících a 11 nežijících autorů), Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2011   Jitka a Květa Válovy: Malá retrospektiva, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2013   Doteky hudby, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2016   Ticho kresby, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
  2017   Mistři českého umění
  2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2018   Hry a sny, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Ostrava (Ostrava-město)
  2020   Jitka a Květa Válovy: Dvě těla, jedna duše (Květa Válová, Návrat (1995)), Městské muzeum, Rýmařov (Bruntál)
  2020   Jitka a Květa Válovy: Dvě těla, jedna duše (Jitka Válová: Prosba a soucit (1998)), Městské muzeum, Rýmařov (Bruntál)
  2021   Sestry Válovy: Pod jedním nebem, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  2022   Cesta předurčena osudem: Květa a Jitka Válovy / A Path Destined by Fate: Květa and Jitka Válová, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2022   Dům sester Válových: Jitka a Květa, arto.to galerie Uhelný mlýn, Libčice nad Vltavou (Praha-západ)
  2022   Dům sester Válových: Jitka a Květa, arto.to galerie Uhelný mlýn, Libčice nad Vltavou (Praha-západ)
  2022   Jitka a Květa Válovy: Narozeniny (Pocta sestrám Válovým), Zámecká galerie (Galerie kladenského zámku), Kladno (Kladno)
  2022   Kladenští rodáci (Poklady nejen z depozitáře...), Zámecká galerie (Galerie kladenského zámku), Kladno (Kladno)
  2023   Hérakleitův princip: Sto let uhlí v českém umění, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Auktion (Tschechische Kunst aus dem böhmischen und mährischen Raum), DOROTHEUM Auktions-, Versatz- und Bank-Gesellschaft, Vídeň (Wien)
  1993   1. aukční salon výtvarníků (169 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Aukční síň Vltavín, Praha
  1997   Umění na pomoc Moravě (Aukce současného výtvarného umění), Galerie Gema, Praha
  1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy), Aukční síň Vltavín, Praha
  2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2001   35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2002   6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2003   2. aukce moderního umění
  2004   3. aukce moderního umění
  2004   4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností (Oboustranný aukční katalog), Galerie Peron, Praha
  2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
  2004   Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004), Dorotheum, Praha 1
  2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století), Antikva Nova Kodl, Praha
  2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2006   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha), Galerie Art Praha, Praha
  2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2007   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (7. 10. 2007), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2007   Současné umění / Súčasné umenie / Contemporary Art, WOXART s.r.o., Praha
  2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
  2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (18. 5. 2008), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (5. 10. 2008), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2008   Moderní umění druhé poloviny 20. století, Dorotheum, Praha 1
  2009   11. Aukce, 11.číslo, Galerie Dolmen, Praha
  2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (25. 1. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (17. 5. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (4. 10. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2009   České a slovenské současné umění / Czech and Slovak Contemporary Art - WOXART / Súčasné umenie / Contemporary Art, WOXART s.r.o., Praha
  2010   10. aukční salon výtvarníků (347 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
  2010   14. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2010   17. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2010   18. aukce, 18.číslo, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
  2010   19. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I.) (20. 6. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II.) (20. 11. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2011   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2011   21. aukce, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
  2011   22. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, Praha
  2011   24. aukce výtvarného umění, 24.číslo, Galerie Dolmen, Praha
  2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
  2011   Moderní a poválečné umění, Současné umění, Fotografie / Modern and post-war art, Contemporary art, Photographs (Aukce č. 9 / Auction No. 9), Galerie 5. patro, Praha
  2012   11. aukční salon výtvarníků (383 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
  2012   25. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, s.r.o., Ostrožská Nová Ves (Uherské Hradiště)
  2012   28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti), Galerie Dolmen, Praha
  2012   Aukce výtvarného umění (7. října 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2012   Aukce výtvarného umění (9. prosince 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2012   Večerní aukce poválečného umění 1950-2010 (7. 6. 2012), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty), Aukční síň Vltavín, Praha
  2013   29. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2013   Výtvarné umění, Prague auctions, s.r.o., Praha
  2013   Výtvarné umění: Dražební katalog II. (17. března 2013, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
  2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague X.) (16. 2. 2014), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Aukční katalog 1/2015: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha 1
  2015   Aukční katalog 3/2015: Moderní a současné umění, European Arts Investments, Praha 1
  2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII.) (22. 2. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII.) (17. 5. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Post-War & Contemporary Art (26. 11. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Výtvarné umění / Fotografie - aukční katalog (Prague Auctions), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2017   artkunst, aukce č. 20 (Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie)
  2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
  2017   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions, Prague auctions, s.r.o., Praha
  2017   Výtvarné umění, Fotografie / Sbírka československého diplomata (Prague Auctions), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2018   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století (Exkluzivní výběr obrazů), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2018   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
  2020   Aukční síň Vltavín: 176. aukce (Letní aukce: Mince a výtvarné umění), Aukční síň Vltavín, Praha
  2020   Etcetera 11: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2021   83. aukce, 1. Art Consulting Praha, Praha
  2021   Aukční katalog / Auction Catalogue Adolf Loos Apartment and Gallery, Adolf Loos Apartment and Gallery, s.r.o., Praha
  2021   Etcetera 12: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2022   Aukční síň Vltavín: 190. aukce (Aukce výtvarného umění), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 191. aukce (Aukce současného umění, fotografie), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 192. aukce (Aukce vybraných děl), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 198. aukce (Vánoční aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2023   89. aukční den Galerie Kodl ((výběr výtvarného umění)), Galerie Kodl, Praha
diář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2005
dílo
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992-1993   Kalvárie
  1993   V zajetí sama sebe
  1995   Stíny zapomenutých
  1995   Úděl
  1995   Výskok a pád
dokumentace výstavy
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   Za sklem / Ze sbírky Jaroslava Krbůška, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
dopisnice/pohlednice
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Jitka Válová: Pod tíhou 1987 (olej ná plátně, 150 x 200 cm), Jeden starší - jeden mladší, Obvodní národní výbor Praha 9, Praha
informační leták / informace
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   Galerie Bayer & Bayer
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2012   Jitka Válová: Lilie, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Kladenský salon 2006
  2009   Po sametu (Současné české umění s přesahy do minulosti), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2019   Dům sester Válových, Halda, z.s., Kladno (Kladno)
  2019   Karafiáty a samet: Umění a revoluce v Portugalsku a Československu 1968–1974–1989 / Carnations and Velvet: Art and Revolution in Portugal and Czechoslovakia 1968–1974–1989, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2021   No Art Today? (Nová díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy / New Acquisitions from the Collections of Prague City Gallery), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2022   Bolest těch druhých / The Pain of Others, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2022   Květa a Jitka Válovy: Cesta předurčena osudem / Květa and Jitka Válová: A Path Destined by Fate, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
kalendář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Jindrovi, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
katalogová pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Jitka Válová, Květa Válová: Kresby, Art Galerie, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
  2001   Možnosti proměny I. (České výtvarné umění 1970 - 2000 ze sbírek ČMVU v Praze), Galerie Františka Drtikola, Příbram (Příbram)
  2014   Kámen barvy papír (Litografická dílna Petra Korbeláře), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
katalogový list autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   Jitka Válová, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
katalogový plakát kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2019   Květa a Jitka
kresba
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1978   Figury
monotyp
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1980   Výskok
obraz
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   Smíření
parte
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2011   Jitka Válová
plakát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2018   Autorská PéeFka (Ze sbírky Jiřího a Jiřiny Hankeových), Malá galerie České spořitelny, Kladno (Kladno)
  2020   Jitka a Květa Válovy z domácího archivu, arto.to galerie Uhelný mlýn, Libčice nad Vltavou (Praha-západ)
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2002   Jitka Válová (přátelské posezení u příležitosti významného životního jubilea), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2012   Koncert Vlachova kvarteta k 30. výročí založení (u příležitosti zahájení výstavy Jitka Válová: Lilie), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Výstavní program městské Galerie ve věži Planá 1997, Městská Galerie ve věži, Planá (Tachov)
  2019   30 let svobody na vlastní kůži, Bubec o.p.s. (Sochařské studio Bubec), Praha
průvodce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  nedatováno   Expozice českého umění 20. století, Galerie hlavního města Prahy, Praha
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1989   Přírůstky sbírek 1983 - 1988 (obrazy, plastiky), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
sbírkový katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1986   Galerie Roudnice, Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1997   Západočeská galerie v Plzni, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2008   Galerie umění Karlovy Vary / Gallery of Art Karlovy Vary (...ze sbírky / ...from the collection), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009, Národní galerie v Praze, Praha
  2013   Od informelu k figuře (Sbírka Galerie Dolmen), Galerie Dolmen, Praha
  2021   Sbírka GAVU Cheb (Umění 20. a 21. století), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   Umělci k výročí Října (Seznam děl výstavy z výsledků celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
  1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
  1991   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku), Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
  1991   Šedá cihla 78/1991, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1992   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2019   Sounds Codes Images (Accoustic Experimentation in the Visual Arts), Galerie hlavního města Prahy, Praha
seznam výtvarných umělců
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha
soubor pohlednic
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Jeden starší - jeden mladší (12/15 Pozdě, ale přece), Obvodní národní výbor Praha 9, Praha
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009   Po sametu: Současné české umění s přesahy do minulosti, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2010   Jitka válí - lité kresby, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2022   Dům sester Válových: Jitka a Květa, arto.to galerie Uhelný mlýn, Libčice nad Vltavou (Praha-západ)
  2022   Světy Jindřicha Chalupeckého, Galerie hlavního města Prahy, Praha
vlaječka
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Jeden starší - jeden mladší, Lidový dům Praha 9
zadání/propozice
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   Psychoanalysis Now! aneb His Master's Freud (Výtvarný projekt k 150. výtočí narození Sigmunda Freuda)

Jitka Válová

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009   Jitka Válová: Hudba (Lité kresby na hudební motivy), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1969   Trasa
  1978   Jitka a Květa Válovy: Výbor z tvorby 1973-1978, Okresní muzeum, Kladno (Kladno)
  1995   Kresba nebo obraz?, Národní galerie v Praze, Praha
  1996   Jitka & Květa Válovy
  2022   Dům sester Válových: Jitka a Květa, arto.to galerie Uhelný mlýn, Libčice nad Vltavou (Praha-západ)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Na začátku je čára (Rozhovory s výtvarníky), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2010   (Ne)očekávané náhody (Třicet rozhovorů o umění), Lidové noviny, nakladatelství, Praha
  2010   Válovky (Velký svět v malých linkách), Hangár F, Klatovy (Klatovy)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2012   Svědectví: Ženským hlasem / Testimonies: In a Female Voice, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   Jsou mi blízké kresby neolitických lovců,..., Jitka a Květa Válovy
  1993   není to již krajina, do které stavím..., Jitka a Květa Válovy
  1995   Kresba pro nás bývala..., Kresba nebo obraz?
  1997   Citace z kritik a recenzí, Jitka a Květa Válovy
  2003   Jitka Válová, Art & Antiques, 50-57
  2003   Neumím dělat malé obrazy (Jitka Válová zažila přehlížení i oficiální pocty, maluje ale pořád stejně), Týden: Speciální vydání, 99-100
  2005   Ve svých obrazech jsme se spolu..., České ateliéry / Czech studios, 21
  2008   Osud člověka (Jitka Válová), Revue Art, 10-15
  2010   Jitka Válová hostem Mozaiky (Český rozhlas 3 - Vltava), Český rozhlas 3 - Vltava
  2010   Osud člověka, (Ne)očekávané náhody, 276-284
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   O Emilu Fillovi jeho žáci, Josef Straka, _

Jitka Válová

periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1960/10   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život), 2.ročník, 10.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha

Jitka Válová

autorská
termín   název výstavy, místo konání
2007/06/06 - 2007/07/10   Jiřina Hankeová: Trávy, Malá galerie České spořitelny, Kladno (Kladno)
2007/08/01 - 2007/08/14   Renáta Drábková: Ta, která ví, Galerie Nová síň, Praha

Jitka Válová

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Čestmír Kafka: Obrazy, kresby, koláže, asambláže 1943-1988, Národní galerie v Praze, Praha
  2004   Pavel Šmíd: RePortrét (Fotografické portréty umělců, které zastupuje Galerie Art), Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
  2006   Daniel Pešta: Creme de la creme, Galerie Montanelli, s.r.o., Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Jitka a Květa Válovy, Zámecká galerie (Galerie kladenského zámku), Kladno (Kladno)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   Cesty k portrétu, Computer Press, Brno (Brno-město)
  2022   Galerie výtvarného umění v Chebu 1962–2022, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1958   Mladí malíři: III, Výtvarné umění, 8.ročník, 3.číslo, 116-119
  1959   K práci mladých grafiků, Výtvarné umění, 9.ročník, 8.číslo, 349-356
  1960   Ústřední výbor SČSVU zasedal, Výtvarná práce, 2
  1965   Tvůrčí programy českého malířství po roce 1945, Výtvarné umění, 15.ročník, 4-5.číslo, 168-184
  1968   Půdorys kritického soudu, Výtvarné umění, 45-58
  1983   Česká grafika ve světě, Lidová demokracie, 10.ročník, 10.číslo, 5-5
  1986   Rozhovor s Jiřím Davidem, Někdo něco 3, 41-46
  1988   Jeden starší Jeden mladší, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 19.číslo, 4
  1989   Žáci Fillovy školy (Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem), Průboj, Ústí nad Labem, 9-9
  1990   Člověk v obraze, Lidové noviny
  1990   Ejhle, člověk!, Večerní Praha, 7-7
  1990   Inoffiziel aneb 12-15 a hosté v Řezně, Lidové noviny, 5-5
  1990   Non-official v Řeznu, Tvorba, 10-10
  1990   Úvodem, Současná česká kresba
  1990   Velké společenské změny, k nimž ve svět v současnosti dochází..., Člověk v obraze
  1990   Výstava "neoficiálních" v Brně, Zemědělské noviny
  1991   Co se dějě za hmuny (Telegrafický pohled do výstavních plánů některých oblastních galerií), Večerník Praha, 8-8
  1991   Spojení českých historických období, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1991   Šedá konzerva, Mladá fronta Dnes, 4-4
  1992   Dvě výstavy českého umění ke kongresu AICA, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1992   Galerie do kapsy, Večerník Praha, 6-6
  1992   Generace znovu připomenutá, Česká kultura na přelomu 50. a 60. let, 12-15
  1992   Reklama na nekonečno (aneb výstava Přírůstků českého umění dvacátého století z let 1989-1992 v Národní galerii), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-4
  1993   Výstava Kriterion 93 je prvním kolektivním vystoupením..., Kriterion 93
  1994   Generacemi napříč, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1995   Kresba nebo obraz? (Praha, Národní galerie, palác Kinských 29.3.-14.5.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1995   Přírůstky sbírek Oblastní galerie Vysočiny, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5-5
  1995   Umělecká a občanská odpovědnost poválečné generace, Výtvarné umění, 8-19
  1995   Vnuknutí a zákopová válka (Kresba nebo obraz?, O hrqanicích uměleckých druhů, Národní galerie v paláci Kinských), Večerník Praha, 4-4
  1996   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6-6
  1996   Umění zastaveného času (V létě bylo vedro, v zimě sněžilo), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1
  1996   V létě bylo vedro, v zimě sněžilo (Umění zastaveného času, České muzeum výtvarných umněí (Husova ul.), Dům U černé Matky Boží, 2.10.-24.11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1999   Umění zrychleného času (Praha, České muzeum výtvarných umění, Husova 19-21, Dům U černé Matky Boží. 20. 10. - 28. 11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  2002   Třetí Nový zlínský salon jako zrcadlo doby, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1
  2004   Originál do každé rodiny (Nemusíte zrovna zaplatit milion za Fillu. Seznamte se s tvorbou (a cenami) špičky našich současných malířů, o které je zájem i v cizině.), Pátek Lidových novin, 11-13
  2005   Od informelu k figuře, Revue art, 4.číslo, 5-13
  2007   Ukazují práce význačných sochařů, Mladá fronta Dnes
  2008   Orbis Artis, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  2009   60. léta ve Zlíně (Jednou větou), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  2011   Rekordní Hofman a Bukovac, Art + Antiques, 23-24
  2013   Doteky hudby, Psalterium, 8-8
  2013   Sázka na jistý růst? Díla českých výtvarných klasiků, Ekonom
  2019   Milionový Koblasa, Art + Antiques, 11.číslo, 15-15
  2021   Kuličkové ložisko, Art Antiques, 54-55
  2021   Poválečné umění, Ročenka ART+, 16-20
  2022   Milionové částky online, Art Antiques, 11.číslo, 15-16
  2022   Raný Lhoták a výrazné nárůsty pro poválečné umění, Art Antiques, 3.číslo, 15-15
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   TZ: Hluboká tajemnost (artalk.cz), Co bude, až nebude Měsíc ve dne?
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Daniel Pešta: Crème de la crème, Galerie Montanelli, s.r.o., Praha
plakát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2012   Jiří Hanke, Jiřina Hankeová, Robert Kiss: Válovky (K nedožitým 90. narozeninám Jitky a Květy Válových), Malá galerie České spořitelny, Kladno (Kladno)

Jitka Válová

instituce, obec  
Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)

Jitka Válová

rok udělení   název ceny, druh, poznámka
2003   Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění