Galerie 55

rok vzniku: 1982
rok zániku: 1988
obec: Kladno (Kladno)
adresa: Hotel Kladno, Sítná 3113

poznámka:
Kulturní dům MěKS Kladno, okrsek O, blok 55