Petr Kožíšek

* 6. 11. 1972, Karlovy Vary (Karlovy Vary), Česká republika (Czech Republic)
malíř

 

národnost: česká
pohlaví: muž
web: www.petrkozisek.cz, http://kozisek.fotopic.cz

poznámka:
Samostatné výstavy:
2008 "Kino Flora", Galerie VZP, Praha /spolu s N. Pěrkovou-Knotkovou/
"Křesťanské motivy", kostel P. M. - Královny míru, Praha
2007 "Labuť na procházce", Divadlo Husa na Provázku, Brno
"Stříbrný déšť", Galerie Panský dům, Uherský Brod /spolu s N. Pěrkovou-Knotkovou/
"Fialky a lilie", Internet Café Palmovka, Praha /spolu s N. Pěrkovou-Knotkovou/
"Dorty", Galerie DO/OKA, Praha
"Tekuté vzpomínky", kavárna Ouky Douky, Praha /spolu s N. Pěrkovou-Knotkovou/
"Owls and cages", Galerie Dolmen, Brno
"Obrazy", UniCredit Bank, Praha
"Po Austrálii", Bawag Bank, Karlovy Vary
"Camellia sinensis", Bárka Kafe, Ústí nad Labem /spolu s N. Pěrkovou-Knotkovou/
"Bílá křídla, žlutá labuť", Barbur restaurant, Praha /spolu s N. Pěrkovou-Knotkovou/
2006 "První sníh", Galerie Platinium, Brno
"Štěstí", Dobeška, Praha /spolu s P. Ogé/
"Rezidence", Caffee Berry, Praha
2005 "Svědkové", Kavárna Francouzského institutu, Praha
"33", Ústav makromolekulární chemie, Praha /spolu s J. Czesaným/
"Večerníček s aksamitníky", Kavárna Obratník, Praha
"Expres 01", Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov
"Po Austrálii", Biorestaurace Albio, Praha
2004 "Ptáče, pták, ptactvo", kavárna Ouky Douky, Praha
"Popis", Galerie Doubner, Praha, /spolu s P. Francovou/
"Kresťanské motivy", kostel P. M. - Královny míru, Praha
2003 "Člověče nezlob se", klub Mecca, Praha
"Natural Special 2", Internet galerie Jindrišská, Praha
2002 "Zahrádka", Komunikační centrum Školská 28, Praha
2001 "Vitrína", ulice Komunardů, Praha
2000 "Tato prezentace není vhodná...", AVU, Praha
1998 "Sladkosti", Galerie Suterén, Ústí nad Labem
1997 "Natural and Special", Výstavní síň KS, Chomutov
"Nová chuť", DAMU, Praha, /spolu s M. Olivovou/
1996 "Mapa", Galerie E. Filly, Ústí nad Labem
"Druhý svět", chrám apoštola Pavla, Ústí nad Labem
1995 "První důkazy existence...", Experimentální studio, Liberec
"Cassiniho delení", Městské divadlo, Ústí nad Labem
1994 "Grafiky", Okresní knihovna Karlovy VaryÚčast na výstavách:
2008 "Květiny", UniCredit bank, Praha
"Malí a velcí", UniCredit bank, Praha
2007 "Réalité", Centre tcheque, Brusel
"Móda a styl", Centrum PRK, Praha
"Amaro jilo/Naše srdce", Dům umění města Brna, Brno
"Portrét", HVB Bank, Praha
"Hlavy a těla", HVB Bank, Praha
"Věci", UniCredit Bank, Praha
"Kalendář 2008", Galerie DO/OKA, Praha
"Ptáci", UniCredit Bank, Praha
"Domácí radosti", UniCredit Bank, Praha
2006 "Akné", Galerie Rudolfinum, Praha
"Wannieckgallery", Wannieckgallery, Brno
"Měsíce", Galerie Kabinet, Brno
"Galerie Němeček", vinotéka U zlaté štiky, Kolín
2005 "Intercity: Berlin-Praha", Haus am Waldsee, Berlin
"Vladimír Skrepl a jeho žáci", Galerie České spořitelny, Praha
"Uvnitř globusu", HVB, Praha
"Výstava litografií pro kalendář Galerie Louvre", Galerie Louvre Praha, vinotéka U zlaté štiky, Kolín
2004 "Intercity: Berlin-Praha", Výstavní síň Mánes, Praha
2003 "Jarní sklizeň", Galerie Tvrdohlaví, Praha
"Atelier V.S.", Košice
"Diplomanti", Veletržní palác, Praha
"Současná česká malba - sbírka Richarda Adama", Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava
2002 "Spejsovna", Spejsovna, Praha
"Jojo efekt", Wortnerův dům AJG, České Budějovice
2001 "První a poslední", Galerie Václava Špály, Praha
2000 "Jídlo", AVU, Praha
"Jižní záležitost", Nová 1, České Budějovice
"Sýpka 2000", Galerie Sýpka, Brno
"Umění na dostřel", Střelecký ostrov, Praha
1999 "Zelená", Galerie AVU, Praha
"Fillovka open", Galerie E. Filly, Ústí nad Labem
"Citlivá vrstva", Galerie U dobrého pastýře, Brno
"Neviditelná výstava", Zámecký park, Pezinok
"Trezory", Galerie AVU, Praha
"Ostrava-Ústí", Galerie 761, Ostrava
1998 "Výstava diplomantů KVV", Zámek Telnice
"K+M+P", Bunkr, Praha
"Umělecké dílo ve veřejném prostoru", Vojanovy sady, Praha
1997 "Umělecké dílo ve veřejném prostoru", Veletržní palác, Praha
1996 "Výstava studentů KVV", Dortmund
1995 "Mezinárodní trienále dřevořezu a dřevorytu", Bánská Bystrica
1994-95-96 "Memoriál M. P.", výstava studentu KVV, Ústí nad Labem

Solo exhibitions:
2008 "Flora Cinema ", Gallery VZP, Prague /with Natalie Perkova-Knotkova/
"Christians themes", Church V. M. - Queen of Peace, Prague
2007 "Silver rain", Gallery Pansky dum, Uhersky Brod /with Natalie Perkova-Knotkova/
"Swan on the walk", Theather Husa na Provazku, Brno
"Violets and lilium", Internet cafe Palmovka, Prague /with Natalie Perkova-Knotkova/
"Cakes", Gallery DO/OKA, Prague
"Liquid remembrances", Ouky Douky Coffee, Prague /with Natalie Perkova-Knotkova/
"Owls and cages", Dolmen Gallery, Brno
"Paintigs", UniCredit Bank, Prague
"After Australian expierence", Bawag Bank, Karlovy Vary
"Camellia sinensis", Caffe Barka, Usti nad Labem /with Natalie Perkova-Knotkova/
"White wings, yellow swan", Barbur restaurant, Prague /with Natalie Perkova-Knotkova/
2006 "First snow", Gallery Platinium, Brno
"Swan on the walk", Theather Husa na Provazku, Brno
"Happiness", Dobeska, Prague /with P. Oge/
"Residence", Caffee Berry, Prague
2005 "Evidences", Institut Francais de Prague
"33", Ustav makromolekularni chemie, Prague /with J. Czesany/
"Vecernicek s aksamitniky", Obratnik, Prague
"Expres 01", Egon Schiele Art Centrum, Cesky Krumlov
"After Australian experiece", Biorestaurant Albio, Prague
2004 "Ptace, ptak, ptactvo", Ouky douky, Prague
"Description", Gallery Doubner, Prague, /with P. Francova/
"Christians themes", Church V. M. - Queen of Peace, Prague
2003 "Clovece nezlob se", club Mecca, Prague
"Natural Special 2", Int. gallery, Prague
2002 "Garden", K. Centrum Skolska 28, Prague
2001 "Glass case", Komunardu street, Prague
2000 "This presentation...", Academy of Fine Art, Prague
1998 "Sweets", Gallery Suteren, Usti nad Labem
1997 "Natural and Special", Gallery KS, Chomutov
"New taste", DAMU, Prague, /with M. Olivova/
1996 "Map", Gallery of E. Filla, Usti nad Labem
"Second world", Church a. Paul, Usti nad Labem
1995 "The first evidence...", Experimental studio, Liberec
"Cassinis division", Theather, Usti nad Labem
1994 "Graphic arts", Libery, Carlsbad


Group exhibitions:
2008 "Flowers", UniCredit bank, Prague
"Large and small", UniCredit bank, Prague
2007 "Fashion and Style", Centrum PRK, Prague
"Réalité", Centrum Czech rep., Brusel
"Amaro jilo/Our Heart", The Brno House of Art, Brno
"Heads and bodies", HVB bank, Prague
"Portait", HVB bank, Prague
"Things", UniCredit Bank, Prague
"Calendar", DO/OKA Gallery, Prague
"Birds", UniCredit Bank, Prague
"Home pleasures", UniCredit Bank, Prague
2006 "Acne", Gallery Rudolfinum, Prague
"WANNIECKGALLERY", WANNIECKGALLERY, Brno
"Months", Gallery Kabinet, Brno
"Gallery Nemecek", winevault U zlate stiky, Kolin
2005 "Intercity: Berlin-Prague",Gallery Haus am Waldsee, Berlin
"Vladimir Skrepl and his students", Gallery Ceska sporitelna, Prague
"Uvnitr globusu", HVB, Prague
"Graphics for calendar of Gallery Louvre", Gallery Louvre Prague and winevault U zlate stiky, Kolin
2004 "Intercity: Berlin-Prague", Gallery Manes, Prague
2003 "Harvest of spring", Gallery Tvrdohlavi, Prague
"Atelier V.S.", Kosice, Slovakia
"Diplomants", Gallery, Prague
"Contemporary Czech painting - collection of Richard Adam", O. gallery V., Jihlava
2002 "Spejsovna", Gallery Spejsovna, Prague
"Jojo efekt", Gallery Wortneruv dum AJG, Ceske Budejovice
2001 "First and last", Gallery V. Spala Gallery, Prague
2000 "Food", Academy of Fine Art, Prague , Prague
"Matter of south", Nova 1, Ceske Budejovice
"Granary 2000", Gallery Sypka, Brno
"Art in range", Strelecky ostrov, Prague
"Students of Academy of Fine Art, Prague", Gallery Manes, Prague
1999 "Green", Gallery Academy of Fine Art, Prague , Prague
"Fillovka open", Gallery E. Filly, Usti nad Labem
"Sensitive layer", Gallery U dobreho pastyre, Brno
"Unvisible exhibition", Zamecky park, Pezinok, Slovakia
"Safes", Gallery Academy of Fine Art, Prague , Prague
"Ostrava-Usti", Gallery 761, Ostrava
1998 "Students PF UJEP KVV", Gallery Castle Telnice
"K+M+P", Gallery Bunkr, Prague
"Art in public space", Vojanovy sady, Prague
1997 "Art in public space", Gallery Veletrzni palac, Prague
1996 "Students PF UJEP KVV", Dortmund, Germany
1995 "Internacionale trienale", Banska Bystrica, Slovakia