Egon Schiele Art Centrum

obec: Český Krumlov (Český Krumlov)
adresa: Široká 70-72
PSČ: 381 01
stát: Česká republika (Czech Republic)

Egon Schiele Art Centrum

-

Vznik Egon Schiele Art Centra - 1992/93 - je dílem soukromé iniciativy tří osob, které se v mimořádné situaci po pádu železné opony mezi východní a západní Evropou velmi zasadily za realizaci myšlenky mezinárodního kulturního centra v jednom z nejkrásnějších renesančních měst Evropy.

K realizačnímu týmu Egon Schiele Art Centra patří:

Serge Sabarsky, USA (1912 - 1996) - jeden z nejznámějších sběratelů umění, odborník na expresionismus, zejm. na umění Egona Schieleho, specialista na organizaci výstav. Od Sabarského smrti v roce 1996, je jeho snaha představovat umění co nejširšímu publiku, realizována na jeho památku českokrumlovským Schieleho Centrem.

Gerwald Sonnberger, (Rakousko), do roku 2000 ředitel pasovského Muzea Moderního Umění, do roku 2001, kdy předčasně umírá i ředitel Nadace Egona Schieleho v Českém Krumlově a "Neue Galerie New York – Museum For German And Austrian Art".

Hana Jirmusová, (Česká republika), ředitelka Egon Schiele Art Centra

Pro plánované kulturní centrum byl jako vhodný zvolen starobylý komplex budov bývalého městského pivovaru ze 16. století. Dle idejí a koncepce Gerwalda Sonnbergera, ve spolupráci se Sergem Sabarskym a Hanou Jirmusovou se podařilo historické budovy, které byly v krajně dezolátním stavu, s mezinárodní pomocí v rekordním čase pouhých jedenácti měsíců, částečně opravit a v listopadu 1993 s výstavou Egona Schieleho zpřístupnit veřejnosti.

Vedle dokumentace o životě a díle Egona Schieleho a celoroční výstavy jeho prací nabízí Egon Schiele Art Centrum na ploše 3.000 m2 výměnné výstavy klasického a současného umění 20. století. V části muzejního komplexu vznikla řada velkorysých ateliérů pro delší studijní a pracovní pobyty mladých umělců z východní i západní Evropy; ateliéry jsou pronajímány ministerstvům kultury nebo uměleckým institucím různých zemí na deset let; k dispozici je též apartmá pro spisovatele. Muzeum doplňuje rozsáhlý muzejní obchod a tradiční kavárna s českými specialitami pro umělce a milovníky umění s odpovídající atmosférou.

Projekt Egon Schiele Art Centra mohl být realizován díky finanční podpoře z několika stran:

Město Český Krumlov dalo k dispozici budovy a spolu s Ministerstvem kultury ČR a Jihočeským krajem podporovalo rekonstrukci těchto památkově chráněných budov. Z rakouské strany byla poskytnuta zásadní podpora Spolkovým ministerstvem pro školství a kulturu ("KulturKontakt") a Spolkovým ministerstvem zahraničí. Další příspěvky poskytlo např.hesenské Ministerstvo pro vědu a umění a řada soukromých firem a podnikatelů.

Od otevření v roce 1993 se Egon Schiele Art Centrum stalo mezinárodně uznávanou a velmi navštěvovanou institucí. Projekt je čistě soukromou iniciativou, závislou na mimořádném nasazení několika jedinců, na pomoci ze zahraničí, na sponzorech a přátelích.

www.schieleartcentrum.cz, 1.8.2016

Egon Schiele Art Centrum

 

Egon Schiele Art Centrum

termín   název výstavy, místo konání
1993/10/09 -   Karel Valter: Slabikář přírody, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
1995/10/04 - 1995/10/20   Erwin Reiter, Olbram Zoubek: Skulptury, Rakouská rezidence, Praha
1996   Hildegard a Harold Joos: Série červeno-modrá, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
1996/05/12 - 1996/09/29   Josef Čapek 1887-1945: Retrospektiva, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
1996/05/12 - 1996/12/29   Klimt - Kokoschka - Schiele: Akvarely, kresby, grafika, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
1996/10/27 - 1996/12/22   Gunter Demnig: Infrazvuk znějící skulptury a instalace/Infraschall Klangsklulpturen & Klanginstallation, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
1996/11/29 - 1997/02/14   Oskar Kokoschka: Frühe Arbeiten / Raná díla, Galerie Oskara Kokoschky, Praha
1997/03/28 - 1997/05/16   Václav Havel: Mateřské divadlo, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
1997/04/19 - 1997/06/15   Josef Čapek 1887-1945, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1997/05/23 -   Josef Pillhofer: Plastiky, kresby, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
1997/05/23 - 1997/10/28   Jiří Kolář: Přehled díla 1960 - 1997, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
1997/05/23 - 1997/10/28   Oskar Kokoschka: Vídeň - Praha / Olejomalby, akvarely, kresby, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
1997/07/15 - 1997/08/04   H + H Joos: Červená - Rot, Modrá - Blau, Galerie Maecenas (X Centrum Maecenas), Plzeň (Plzeň-město)
1997/08   Fritz Balthaus: Exhibition in Český Krumlov, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
1997/09/25 - 1997/11/14   Věra Janoušková, Franz Xaver Ölzant: Skulptury, Rakouská rezidence, Praha
1998/04/09 - 1998/05/06   Klaus Liedl: Objekty, Galerie ve sklepě, Plzeň (Plzeň-město)
1998/05/21 - 1998/06/28   Jiří Kolář, Gallerie Nazionale d' Arte Antica Palazzo Barberini, Řím (Roma)
1998/05/29 -   Hans Fronius (1903-1988): Cyklus Franz Kafka, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
1998/05/30 - 1998/09/27   Alfred Hrdlicka: Skulptury 1950 - 1990, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
1998/06/10 - 1998/08/16   Arnulf Rainer, Veletržní palác, Praha
1998/07/01 - 1998/12/31   Alfons Mucha známý i neznámý, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
1998/07/09 - 1998/08/23   Klaus Liedl: Objekty, obrazy, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1998/08/26 - 1998/09/27   Arnulf Rainer, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1998/09/16 - 1998/10/09   Fritz Wotruba (1907 - 1975): Malé plastiky a kresby / Kleinplastiken und zeichnungen, Galerie Oskara Kokoschky, Praha
1998/09/16 - 1998/11/01   Fritz Wotruba (1907 - 1975): Skulptury / Skulpturen, Rakouská rezidence, Praha
1998/09/29 - 1998/11/29   Kafka v kresbách Hanse Fronia, Galerie Franze Kafky, Praha
1998/10/21 -   Umělci z Guggingu / Künstler aus Gugging, Veletržní palác, Praha
1998/11/07 - 1999/01/10   Dary / Schenkungen / Gifts, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
1998/11/07 - 1999/01/10   Práce umělců z ateliéru / Künstlerarbeiten aus den Ateliers / Artists' Studio Works, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
1998/11/07 - 1999/04/25   Druhá ruská avantgarda / Russlands Zweite Avantgarde / 2nd Russian Avant-Garde, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
1998/11/07 - 1999/04/25   Otto Dix (1891 - 1969): Raná léta / Die Frühen Jahre / The Early Years, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
1999   Eva & Jan Švankmajerovi: Anima Animus Animace, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
1999/02/01 - 1999/02/28   Joseph Gallus Rittenberg: Terra obscura, Strahovský klášter (Královská kanonie premonstrátů na Strahově), Praha
1999/05/15 - 1999/06/30   Olbram Zoubek: Sochy, Bank Austria Creditanstalt České Budějovice, České Budějovice (České Budějovice)
1999/10/09 - 2000/01/23   Jan Koblasa: Sochy, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
1999/10/09 - 2000/01/23   Karel Valter: Slabikář přírody, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
1999/10/09 - 2000/01/30   Exprese a meditace: Sbírka Rombold, Rakousko, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
1999/10/09 - 2000/12/15   Wolfgang Böhm: Dimenze, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
1999/12/09 - 2000/01/14   Pamela Ecker: Malby / Malerie, Galerie Evropského domu, Plzeň (Plzeň-město)
2000/05/05 - 2000/05/26   Martin Dickinger: Objekty / Objekte, Galerie Evropského domu, Plzeň (Plzeň-město)
2000/06/26 - 2000/10/29   Friedl Dicker-Brandeis, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2000/06/26 - 2000/10/29   Timetimeless, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2000/12/17 - 2001/04/29   Karel Nepraš 1960 - 2000, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2001/01/18 - 2001/03/16   Klimt, Kokoschka, Schiele: Trojhvězdí z Vídně kolem roku 1900, Galerie Oskara Kokoschky, Praha
2001/05/05 - 2001/10/28   Miloslav Chlupáč: Retrospektiva, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2001/05/05 - 2001/10/28   Sbírka českých marionet, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2001/06/16 -   František Kupka a Otto Gutfreund, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2001/06/16 -   Max Beckmann, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2001/06/16 - 2001/08/26   Otto Gutfreund ze sbírky Jana a Medy Mládkových, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2001/09/16 - 2001/10/28   Jagoda Buic: Tkané objekty, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2001/11/04 - 2002/01/06   Jagoda Buič: Textilní objekty / Textile Objekte / Textile Objects, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2002   Jindřich Zeithamml, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2002/11/23 - 2003/09/14   Salvador Dalí, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2003/09/19 - 2004/05/02   Stanislav Kolíbal: Kresby, sochy, komentáře, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2003/09/20 - 2004/05/02   Alfred Kubin: Rytmus a konstrukce / Rhythmus und Konstruktion, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2003/09/20 - 2004/05/02   Běla Kolářová, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2004/03/04 - 2004/04/25   Le Corbusier: Práce na papíře / Works on paper, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2004/05/10 - 2004/08/22   Arnold Schönberg, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2004/05/10 - 2004/08/22   Jasan Zoubek, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2004/05/10 - 2004/10/31   Le Corbusier, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2004/05/10 - 2004/10/31   Marc Chagall, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2004/09/04 - 2005/01/09   Milan Knížák: Pouze obrazy / Nur bilder / Only paintings, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2005/05/01 - 2005/10/09   František Skála, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2005/05/01 - 2005/11/05   Expresionismus v estonském umění, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2005/11/12 - 2006/04/17   Aleš Veselý: Výběr prací z let 1959 - 2005, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2005/11/12 - 2006/04/17   Anton Watzl (1930 - 1994) - retrospektiva, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2005/11/12 - 2006/04/17   Bez bariér - součást projektu Muzeum bez bariér, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2005/11/12 - 2006/04/17   Martin Sedlák: Pohľad do raja, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2006/04/28 - 2006/10/22   Alberto Giacometti, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2006/04/28 - 2006/10/26   Václav Špála: Mezi avantgardou a živobytím, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2006/04/29 - 2006/10/22   Ernst Scheidegger: Stopy jednoho přátelství, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2006/04/29 - 2006/10/22   Eva Prokopcová, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2006/07/14 - 2006/12/31   Geoffrey Hendricks: Krabice, žebříky, břidlicové tašky a nebe, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2006/10/27 - 2007/01/07   Bernadette Huber: Voyeurka, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2006/10/27 - 2007/01/07   Martin Mainer: Erotika, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2007/04/06 - 2007/10/28   Mladí umělci z New Yorku, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2007/04/06 - 2007/10/28   Petr Kvíčala (nar. 1960, Brno): Malby, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2007/04/07 - 2007/10/28   Keith Haring: Grafika / Graphics / Grafik, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2007/11/02 - 2008/01/27   Eva Prokopcová: Nové práce 2007, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2007/11/02 - 2008/01/27   Pamela Ecker: Krumlovské motivy, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2007/11/30   Prezentace výsledků sympozia: Český Krumlov 100 let po Schielem, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2008/06/28 - 2008/07/31   Dagmar Pátková a Ladislav Fládr - sochy a objekty v renesančním půdním prostoru, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2008/10/31   Antonín Střížek: Krumlovská madona, Široká ulice, Český Krumlov (Český Krumlov)
2008/10/31 - 2009/02/01   Hermann Stenner: Obrazy, kresby. Sbírka Bunte, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2008/10/31 - 2009/02/01   Jindřich Prucha: Obrazy, kresby, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2008/10/31 - 2009/02/01   Zdeněk Rykr: Obrazy, kresby, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2009/04/04 - 2009/09/27   Franta, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2009/04/04 - 2009/10/31   Eva Prokopcová, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
2009/11/07 - 2010/04/04   Michal Singer: Circus maximus, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2010/04/17 - 2010/10/31   Alois Mitter: Člověk / Mensch / Man, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2010/04/17 - 2010/10/31   Bernadette Huber, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2010/04/17 - 2010/10/31   Lucie Novotná: Landscape painting / Krajinomalba / Landschaft, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2010/04/17 - 2010/10/31   Roman Týc: Křížová cesta, Kreuzweg, Way of the Cross. Na klíně své matky, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2010/10/01 - 2010/12/20   Sympozium / Symposium, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2010/11/05   Odhalení krumlovské madony Evy Prokopcové, Široká ulice, Český Krumlov (Český Krumlov)
2010/11/05 - 2011/02/06   Eva Kmentová: Stopy v krajině, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2010/11/05 - 2011/02/06   Helga Philipp: Poezie logiky, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2010/11/05 - 2011/02/06   Prezentace grafického souboru č. 164 z r. 1917 Egona Schieleho, dar Johna Coplanda, Ženeva, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2010/12/22 - 2010/02/06   Výsledky sympozia / Ergebnisse des Symposium, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2012/04/06 - 2012/10/28   Jiří Slíva: Liberté, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2012/04/06 - 2012/10/28   Josef Florian Krichbaum: Ironesky / Ironesque, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2012/04/06 - 2012/10/28   Vladimír Jiránek, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2012/04/06 - 2012/12/31   Gerald Scarfe: In Bohemia, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2013/03/29 - 2013/09/15   Josef Bolf: Inventář před zmizením, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2013/03/29 - 2013/09/15   Roman Týc: 3 kilos of fate / 3 kila osudu, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2013/07/23 - 2013/10/13   Gerald Scarfe: Pink Floyd v Praze / Pink Floyd in Prague, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2014 - 2015/01/11   Symposium 2014: Hommage á Jiří Kolář (1914-2002), Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2014/04/18 - 2014/10/28   Absolventi vídeňské a pražské akademie / Graduates of the Viennese and Prague Academies, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2014/04/18 - 2014/10/28   Gunter Damisch: Kosmologie / Cosmology, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2014/04/18 - 2014/10/28   Jiří Sopko: Čas v obrazech / Time in Pictures, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2014/04/28 - 2015/01/11   Jiří Kolář (1914–2002): Ostatky ráje, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2015/04/03 - 2015/11/01   Josef Seidel (1859-1935) a jeho syn František (1908-1997): Fotografie, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2015/04/03 - 2015/11/01   Josef Váchal: Malby, kresby, grafika, knihy, dřevořezby, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2015/04/03 - 2015/11/01   Karin Pliem: Malby, kvaš, video, instalace, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2015/04/03 - 2015/11/01   Katharina Dietlinger: Malby, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2015/04/03 - 2015/11/01   Ondřej Maleček: Obrazy, kresby, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2016/04/22 - 2016/10/30   Dimas Paredes Armas: Vize a sny Ayahuascy, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2016/04/22 - 2016/10/30   Jaroslav Hněvkovský: Obrazy z džungle, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2016/04/22 - 2016/10/30   Otto Placht: Paralelní světy, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2016/04/22 - 2016/10/30   Shipibo, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2017/04/13 - 2017/10/29   M. S. Bastian & Isabelle L.: Bastokalypse & Bastomania, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2017/04/13 - 2017/12/31   Věra Nováková, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2017/04/13 - 2018/01/28   Pavel Brázda, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2018/03/30 - 2019/01/31   Marie Blabolilová, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2020/02/05 - 2020/07/31   Kateřina Šedá: UNES-CO, Tschechisches Zentrum Wien (České centrum Vídeň), Vídeň (Wien)
2020/05/16 - 2021/01/31   Alena Anderlová: Inspirace městem a okolím, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2020/05/16 - 2021/01/31   Josef Seidel (1859-1935): Krumlov za časů Schieleho, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2020/05/16 - 2021/01/31   Judith Zillich: 100 x 1 model, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2020/05/16 - 2022/01/30   Tets Ohnari: Home, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2022/04/12 - 2022/12/31   Josef Seidel (1859-1935): Krumlov za časů Schieleho, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)

Egon Schiele Art Centrum

termín   název výstavy
1993/10/09 -   Karel Valter: Slabikář přírody
1996   Hildegard a Harold Joos: Série červeno-modrá
1996/05/12 - 1996/09/29   Josef Čapek 1887-1945: Retrospektiva
1996/05/12 - 1996/12/29   Klimt - Kokoschka - Schiele: Akvarely, kresby, grafika
1996/10/27 - 1996/12/22   Gunter Demnig: Infrazvuk znějící skulptury a instalace/Infraschall Klangsklulpturen & Klanginstallation
1997/03/28 - 1997/05/16   Václav Havel: Mateřské divadlo
1997/05/23 -   Josef Pillhofer: Plastiky, kresby
1997/05/23 - 1997/10/28   Jiří Kolář: Přehled díla 1960 - 1997
1997/05/23 - 1997/10/28   Oskar Kokoschka: Vídeň - Praha / Olejomalby, akvarely, kresby
1997/08   Fritz Balthaus: Exhibition in Český Krumlov
1998/05/29 -   Hans Fronius (1903-1988): Cyklus Franz Kafka
1998/05/30 - 1998/09/27   Alfred Hrdlicka: Skulptury 1950 - 1990
1998/07/01 - 1998/12/31   Alfons Mucha známý i neznámý
1998/11/07 - 1999/01/10   Dary / Schenkungen / Gifts
1998/11/07 - 1999/01/10   Práce umělců z ateliéru / Künstlerarbeiten aus den Ateliers / Artists' Studio Works
1998/11/07 - 1999/04/25   Druhá ruská avantgarda / Russlands Zweite Avantgarde / 2nd Russian Avant-Garde
1998/11/07 - 1999/04/25   Otto Dix (1891 - 1969): Raná léta / Die Frühen Jahre / The Early Years
1999   Eva & Jan Švankmajerovi: Anima Animus Animace
1999/10/09 - 2000/01/23   Jan Koblasa: Sochy
1999/10/09 - 2000/01/23   Karel Valter: Slabikář přírody
1999/10/09 - 2000/01/30   Exprese a meditace: Sbírka Rombold, Rakousko
1999/10/09 - 2000/12/15   Wolfgang Böhm: Dimenze
2000   Miloslav Chlupáč: Sochy, obrazy, kresby
2000/06/26 - 2000/10/29   Friedl Dicker-Brandeis
2000/06/26 - 2000/10/29   Timetimeless
2000/12/17 - 2001/04/29   Karel Nepraš 1960 - 2000
2001/05/05 - 2001/10/28   Miloslav Chlupáč: Retrospektiva
2001/05/05 - 2001/10/28   Sbírka českých marionet
2001/06/16 -   František Kupka a Otto Gutfreund
2001/06/16 -   Max Beckmann
2001/06/16 - 2001/08/26   Otto Gutfreund ze sbírky Jana a Medy Mládkových
2001/11/04 - 2002/01/06   Jagoda Buič: Textilní objekty / Textile Objekte / Textile Objects
2001/11/04 - 2002/04/28   Věra Janoušková: Retrospektiva
2002   Jindřich Zeithamml
2002/11/23 - 2003/09/14   Salvador Dalí
2002/12/06-2003/06/14   Václav Chochola: Salvador Dalí
2003/09/19 - 2004/05/02   Stanislav Kolíbal: Kresby, sochy, komentáře
2003/09/20 - 2004/05/02   Alfred Kubin: Rytmus a konstrukce / Rhythmus und Konstruktion
2003/09/20 - 2004/05/02   Běla Kolářová
2004/05/10 - 2004/08/22   Arnold Schönberg
2004/05/10 - 2004/08/22   Jasan Zoubek
2004/05/10 - 2004/10/31   Le Corbusier
2004/05/10 - 2004/10/31   Marc Chagall
2004/09/04 - 2005/01/09   Milan Knížák: Pouze obrazy / Nur bilder / Only paintings
2005/05/01 - 2005/10/09   František Skála
2005/05/01 - 2005/11/05   Expresionismus v estonském umění
2005/05/01 - 2005/11/05   Chun - Sen Yang - Plovoucí světelná instalace
2005/05/01 - 2005/11/05   Oskar Kokoschka (1886 - 1980): Grafické práce ze sbírek Egon Schiele Art Centrum
2005/11/12 - 2006/04/17   Aleš Veselý: Výběr prací z let 1959 - 2005
2005/11/12 - 2006/04/17   Anton Watzl (1930 - 1994) - retrospektiva
2005/11/12 - 2006/04/17   Bez bariér - součást projektu Muzeum bez bariér
2005/11/12 - 2006/04/17   Martin Sedlák: Pohľad do raja
2006/02/01 - 2006/02/25   Český Krumlov po otevření hranic - vzpomínka na Serge Sabarského (1812 - 1996)
2006/02/23   Prezentace výsledků Sympozia: Český Krumlov po otevření hranic
2006/04/28 - 2006/10/22   Alberto Giacometti
2006/04/28 - 2006/10/26   Václav Špála: Mezi avantgardou a živobytím
2006/04/29 - 2006/10/22   Ernst Scheidegger: Stopy jednoho přátelství
2006/04/29 - 2006/10/22   Eva Prokopcová
2006/06/20   Wolfgang Hildesheimer: Mozart
2006/07/14 - 2006/12/31   Geoffrey Hendricks: Krabice, žebříky, břidlicové tašky a nebe
2006/10/27 - 2007/01/07   Bernadette Huber: Voyeurka
2006/10/27 - 2007/01/07   Martin Mainer: Erotika
2006/10/27 - 2007/01/07   Veronika Bromová: Krumlovská madona
2007/04/06 - 2007/10/28   Mladí umělci z New Yorku
2007/04/06 - 2007/10/28   Petr Kvíčala (nar. 1960, Brno): Malby
2007/04/07 - 2007/10/28   Keith Haring: Grafika / Graphics / Grafik
2007/11/02 - 2008/01/27   Eva Prokopcová: Nové práce 2007
2007/11/02 - 2008/01/27   Pamela Ecker: Krumlovské motivy
2007/11/30   Prezentace výsledků sympozia: Český Krumlov 100 let po Schielem
2008/06/28 - 2008/07/31   Dagmar Pátková a Ladislav Fládr - sochy a objekty v renesančním půdním prostoru
2008/10/31 - 2009/02/01   Hermann Stenner: Obrazy, kresby. Sbírka Bunte
2008/10/31 - 2009/02/01   Jindřich Prucha: Obrazy, kresby
2008/10/31 - 2009/02/01   Zdeněk Rykr: Obrazy, kresby
2009/04/04 - 2009/09/27   Franta
2009/11/07 - 2010/04/04   Michal Singer: Circus maximus
2010/04/17 - 2010/10/31   Alois Mitter: Člověk / Mensch / Man
2010/04/17 - 2010/10/31   Bernadette Huber
2010/04/17 - 2010/10/31   Lucie Novotná: Landscape painting / Krajinomalba / Landschaft
2010/04/17 - 2010/10/31   Roman Týc: Křížová cesta, Kreuzweg, Way of the Cross. Na klíně své matky
2010/10/01 - 2010/12/20   Sympozium / Symposium
2010/11/05 - 2011/02/06   Eva Kmentová: Stopy v krajině
2010/11/05 - 2011/02/06   Helga Philipp: Poezie logiky
2010/11/05 - 2011/02/06   Prezentace grafického souboru č. 164 z r. 1917 Egona Schieleho, dar Johna Coplanda, Ženeva
2010/12/22 - 2010/02/06   Výsledky sympozia / Ergebnisse des Symposium
2012/04/06 - 2012/10/28   Jiří Slíva: Liberté
2012/04/06 - 2012/10/28   Josef Florian Krichbaum: Ironesky / Ironesque
2012/04/06 - 2012/10/28   Vladimír Jiránek
2012/04/06 - 2012/12/31   Gerald Scarfe: In Bohemia
2013/03/29 - 2013/09/15   Josef Bolf: Inventář před zmizením
2013/03/29 - 2013/09/15   Roman Týc: 3 kilos of fate / 3 kila osudu
2014 - 2015/01/11   Symposium 2014: Hommage á Jiří Kolář (1914-2002)
2014/04/18 - 2014/10/28   Absolventi vídeňské a pražské akademie / Graduates of the Viennese and Prague Academies
2014/04/18 - 2014/10/28   Gunter Damisch: Kosmologie / Cosmology
2014/04/18 - 2014/10/28   Jiří Sopko: Čas v obrazech / Time in Pictures
2014/04/28 - 2015/01/11   Jiří Kolář (1914–2002): Ostatky ráje
2015/04/03 - 2015/11/01   Josef Seidel (1859-1935) a jeho syn František (1908-1997): Fotografie
2015/04/03 - 2015/11/01   Josef Váchal: Malby, kresby, grafika, knihy, dřevořezby
2015/04/03 - 2015/11/01   Karin Pliem: Malby, kvaš, video, instalace
2015/04/03 - 2015/11/01   Katharina Dietlinger: Malby
2015/04/03 - 2015/11/01   Ondřej Maleček: Obrazy, kresby
2016/04/22 - 2016/10/30   Dimas Paredes Armas: Vize a sny Ayahuascy
2016/04/22 - 2016/10/30   Jaroslav Hněvkovský: Obrazy z džungle
2016/04/22 - 2016/10/30   Otto Placht: Paralelní světy
2016/04/22 - 2016/10/30   Shipibo
2017/04/13 - 2017/10/29   M. S. Bastian & Isabelle L.: Bastokalypse & Bastomania
2017/04/13 - 2017/12/31   Věra Nováková
2017/04/13 - 2018/01/28   Pavel Brázda
2018/03/30 - 2019/01/31   Marie Blabolilová
2020/05/16 - 2021/01/31   Alena Anderlová: Inspirace městem a okolím
2020/05/16 - 2021/01/31   Josef Seidel (1859-1935): Krumlov za časů Schieleho
2020/05/16 - 2021/01/31   Judith Zillich: 100 x 1 model
2020/05/16 - 2022/01/30   Tets Ohnari: Home
2022/04/12 - 2022/12/31   Josef Seidel (1859-1935): Krumlov za časů Schieleho

Egon Schiele Art Centrum

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1997   Fritz Balthaus
  1997   Jiří Kolář a jeho poetický svět obrazů / Und seine Poetische Bildwelt (Přehled díla / Werkübersicht 1960 - 1995)
  1998   Arnulf Rainer
  1998   Jiří Kolář
  2000   Friedl Dicker-Brandeisová: Život pro umění a ponaučení
  2001   Jagoda Buić: Textilní objekty / Textile objekte / Textile objects
  2001   Otto Gutfreund ze sbírky Jana a Medy Mládkových / from the Jan and Meda Mladek Collection
  2001   Věra Janoušková: Retrospektiva
  2002   Rudolf Dzurko
  2002   Salvador Dalí
  2003   Alfred Kubin (Rytmus a konstrukce / Rhythmus und Konstruktion)
  2003   Běla Kolářová
  2003   Stanislav Kolíbal: Kresby, sochy, komentáře / Zeichnungen, Skulpturen, Kommentare / Drawings, sculptures, commentaries
  2004   František Skála
  2004   Milan Knížák: Pouze obrazy / Nur bilder / Only paintings
  2006   Alberto Giacometti: Paříž bez konce, pozdní litografický cyklus / Paris ohne Ende, später lithografischer Zyklus / Paris without End, late lithographic cycle
  2006   Aleš Veselý: Výběr prací z let 1959-2005 / Selected Works 1959-2005
  2006   Bernadette Huber: Voyerka / Voyerin / Voyeress
  2007   Eva Prokopcová
  2007   Keith Haring: Grafika / Graphics / Grafik
  2010   Alois Mitter: Člověk / Mensch / Man
  2010   Pamela Ecker
  2010   Roman Týc: Křížová cesta, Kreuzweg, Way of the Cross
  2014   Jiří Kolář: Ostatky ráje / Reste vom paradies / The remains of paradise
  2015   Josef Váchal: Mysterium Šumava / Mysterieum Böhmerwald / Mysterium Šumava Forest
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1996   Klimt - Kokoschka - Schiele
  2005   Expresionismus v estonském umění
  2010   Timetimeless
  2014   Symposium 2014 (Hommage á Jiří Kolář (1914-2002))
  2016   Duše pra/lesa / Seele des ur/waldes / Spirit of the primeval/forest
  2017   Osudy a dílo / Schicksale und Werke / Fates and Work
  2020   Inspirace / Inspiration (Výstavy a katalog ke 130. výročí narození Egona Schieleho / Ausstellungen und Katalog zum 130. Geburtstag von Egon Schiele / Exhibitions and catalogue for the 130th anniversary of Egon Schiele's birth)
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  2002   Karel Hlaváček (Výtvarné a kritické dílo)
  2019   Kateřina Šedá: UNES-CO aneb Divadýlko pro turisty
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1997   Jiří Kolář a jeho poetický svět obrazů / Und seine poetische Bildwelt (Přehled díla / Werkübersicht 1960-95)
  2000   Egon Schiele Art Centrum: Letní výstavy 2000 (Friedl Dicker-Brandeis)
  2000   Tradiční večírek pro přátele a podporovatele spojený tentokrát s otevřením výstavy Karel Nepraš 1960-2000
  2001   Miloslav Chlupáč: Retrospektiva. František Kupka, Otto Gutfreund. Max Beckmann
  2002   Salvador Dalí: Dobytí iracionálna / Die Eroberung des Irrationalen / The Conquest of the Irrational
  2006   Geoffrey Hendricks: Boxes, Ladders, Slates and Sky
  2006   Geoffrey Hendricks: Krabice, žebříky, břidlicové tašky a nebe
  2009   Franta : Obrazy - grafiky a kresby - sochy
  2010   Alois Mitter: Člověk / Mensch / Man
  2010   Bernadette Huber
  2012   Jiří Slíva: Liberté (litografie, lepty)
  2012   Josef Florian Krichbaum: Ironesky / Ironesque
  2012   Vladimír Jiránek (grafiky, filmy)
  2013   Josef Bolf: Inventory before disappearance / Inventář před zmizením
  2013   RomanTýc: 3 kilos of fate / 3 kila osudu
  2014   Jiří Kolář: Ostatky ráje / The remains of paradise
  2015   Ondřej Maleček: Malby, kresby
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1996   Karel Nepraš, Josef Pillhofer: Skulptury / Skulpturen
  1997   Jiří Kolář, Josef Pillhofer, Oskar Kokoschka
  1999   Exprese a meditace; Karel Valter; Jan Koblasa; Wolfgang Bohm
  2000   Time timeless
  2007   Egon Schiele Art Centrum Český Krumlov (Keith Haring, Mladí umělci z New Yorku 2007, Petr Kvíčala)
  2008   Dagmar Pátková a Ladislav Fládr: Sochy a objekty v renesančním půdním prostoru
  2008   Egon Schiele Art Centrum Český Krumlov (Jindřich Prucha: Obrazy, kresby, Zdeněk Rykr: Obrazy, kresby, Hermann Stenner: Obrazy, kresby, Sbírka Bunte, Antonín Střížek: Krumlovská madona - instalace na fasádě objektu Široká 72)
  2010   Egon Schiele Art Centrum Český Krumlov
  2014   Absolventi vídeňské a pražské akademie / Graduates of the Viennese and Prague Academies (Jiří Kolář: Ostatky ráje; Jiří Sopko: Čas v obrazech; Gunter Damisch: Kosmologie; Absolventi vídeňské a pražské akademie)
  2014   Gunter Damisch: Kosmologie / Cosmology
  2014   Jiří Sopko: Čas v obrazech / Time in Pictures (Jiří Kolář: Ostatky ráje; Jiří Sopko: Čas v obrazech; Gunter Damisch: Kosmologie; Absolventi vídeňské a pražské akademie)
  2015   Josef & František Seidel
  2015   Mysterium Šumava
dopisnice/pohlednice
  rok vydání   název (podnázev)
  nedatováno   Egon Schiele Centrum - Český Krumlov
  nedatováno   Egon Schiele, 1914
  nedatováno   Ondřej Maleček: Zima / Winter
informační leták / informace
  rok vydání   název (podnázev)
  1996   Klimt, Kokoschka, Schile: Akvarely, kresby, grafika
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1996   Gunter Demnig: Infrazvuk znějící skulptury a instalace/Infraschall Klangsklulpturen & Klanginstallation
  1997   Jiří Kolář a jeho poetický svět obrazů / Und seine Poetische Bildwelt (Přehled díla / Werkübersicht 1960-95)
  1997   Oskar Kokoschka: Wien - Praha
  1998   Alfons Mucha fotografem (1860-1939)
  2002   Salvador Dalí
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2005   Egon Schiele Art Centrum
  2006   Egon Schiele Art centrum Český Krumlov (Alberto Giacometti, Eva Prokopcová, Ernst Schneidegger, Geoffrey Hendricks)
kalendář
  rok vydání   název (podnázev)
  2007   Eva Prokopcová (2008)
  2018   Egon Schiele Art Centrum (Magdalena Chada Rachel Rajnišová)
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1997   Václav Havel: Mateřské divadlo (scénická dokumentace divadelního kritika Hanse Haidera)
  1998   Alfred Hrdlicka: Skulptury 1950 - 1990
PF
  rok vydání   název (podnázev)
  2003   PF 2004 (Egon Schiele Art Centrum)
plakát
  rok vydání   název (podnázev)
  2018   Marie Blabolilová
program
  rok vydání   název (podnázev)
  2004   Egon Schiele Art Centrum Český Krumlov (Marc Chagall, Arnold Schönberg, Jasan Zoubek, Le Corbusier)
soubor pohlednic
  rok vydání   název (podnázev)
  2010   Lucie Novotná: Landscape painting / Krajinomalba / Landschaft
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev)
  2001   Sbírka českých marionet, Miloslav Chlupáč

Egon Schiele Art Centrum

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  2010   Roman Týc: Křížová cesta, Kreuzweg, Way of the Cross
www
  rok vydání   název (podnázev)
  ????   Egon Schiele Art Centrum (artlist.cz)
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1997   Josef Čapek 1887-1945
adresář
  rok vydání   název (podnázev)
  1999   Adresář muzeí a galerií v České republice (Pro rok 2000)
informační leták / informace
  rok vydání   název (podnázev)
  nedatováno   Mezinárodní kulturní centrum Egona Schieleho Český Krumlov / Internationales Kulturzuntrum Egon Schiele Krumau

Egon Schiele Art Centrum

osoba   narození rok od - do, poznámka
Jirmusová Hana   1963     ???? - ????, ředitelka
Kožíšek Petr   6. 11. 1972     2005 - 2005, studijní pobyt
Sonnberger Gerwald   1950     ???? - 2001, zakladatel, ředitel, kurátor

Egon Schiele Art Centrum

osoba   narození
Turek Filip   5. 1. 1968    

Egon Schiele Art Centrum

osoba   narození
Odvody Pavel   8. 1. 1953    
Portelová Kmeťová Lubomíra   18. 1. 1970    
Prokopcová Eva   9. 2. 1948