Institut pro studium literatury, o. p. s.

obec: Praha
adresa: Jankovcova 938/18a
PSČ: 170 00
stát: Česká republika (Czech Republic)

web: www.ipsl.cz

poznámka:
Institut pro studium literatury (IPSL) přispívá vlastní výzkumnou, vzdělávací a publikační prací k prohloubení vzdělanosti v oblasti literatury. Vznikl na základě občanské iniciativy českých literárních odborníků v roce 2010 v Praze. Hlavním cílem institutu je vykročit za hranice úzkého okruhu specialistů-vědců a svou prací oživit zájem o literární reflexi v celé společnosti.


Institut pro studium literatury se soustředí na literárněvědný výzkum a vzdělávání v oblasti literární teorie, historie i kritiky a vydávání původních i překladových prací spjatých s literárními otázkami. Rozhodující je potřebnost projektu a jeho konkrétní přínos k poznání literatury a její historie. Institut je přitom otevřen navázání spolupráce s nezávislými badateli i čerstvými absolventy literárněvědných oborů.

zdroj: www.ipsl.cz

dřívější adresa: Technická 1902/2, Praha 6

Institut pro studium literatury, o. p. s.

antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev)
  2015   Čtení o Karlu Teigovi (Vize, realizace, divergence 1919-1938)
  2018   Čtení o Jiřím Kolářovi (Portréty a syntézy)
periodikum
  rok vydání   název (podnázev)
  2015   Echa 2015