Collage

termín: 1994
instituce: Středoevropská galerie a nakladatelství
typ výstavy: kolektivní