foto František Drtikol, 1921

Jan Kotěra

* 18. 12. 1871, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
† 17. 4. 1923, Praha, Česká republika (Czech Republic)
designér, pedagog, malíř, architekt, urbanista, grafik, scénograf

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01062149
VIAF: 69848397

poznámka:
Dílo:
1899 – 1900 Peterkův dům, Praha
1902 – 1903 Trmalova vila, Praha
1903 – 1904 Okresní dům, Hradec Králové
1905 – 1907 Národní dům, Prostějov
1905 – 1907 Vodárna města Vršovice v Praze-Michli
1906 – 1913 Městské muzeum, Hradec Králové
1908 – 1909 Laichtrova vila, Praha
1908 – 1910 Vlastní vila, Praha-Vinohrady
1913 – 1919 Obytná kolonie státních železničních zřízenců, Louny
1911 – 1913 Urbánkův dům, Mozarteum, Praha
1919 – 1920 Škola architektury na Akademii výtvarných umění, Praha-Bubeneč
1921 – 1922 Štencova vila, Všenory

Jan Kotěra

Jan Kotěra je s Brnem spojen jen jako s místem narození, patří však mezi jeho nejvýznamnější rodáky jako architekt mezinárodního významu a vůdčí osobnost české moderní architektury.
Za svůj diplomový projekt (urbanistické řešení francouzského pobřežního města) získal prestižní Prix de Roma, která mu umožnila roční studijní pobyt v Itálii (1897). Z jeho italských kreslířských prací a architektonických skic uspořádal spolek Mánes v Praze výstavu. V roce 1898 se Jan Kotěra stává profesorem na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a své názory na architektonickou tvorbu publikuje v časopise Volné směry. Ve své době to byly názory odvážné, Kotěra například klade hlavní význam na kompozici stavby vycházející z její funkčnosti, dekor odsouvá až na druhé místo. V domácím českém tradičním prostředí si na jedné straně získal respekt mladší generace, současně také ironii konzervativních kolegů.
Kotěrovy rané práce byly přirozeně ovlivněny vídeňskou secesí, z níž vyšel. Navrhl první secesní budovu v Praze, Peterkův dům na Václavském náměstí. Pavilon Mánesa v Kinského sadech, kde byla v roce 1902 výstava díla Augusta Rodina, a první vily (Trmalova ve Strašnicích, 1902-04; Suchardova v Bubenči) už představují tvůrce se širokým rozhledem, znalého nejen vídeňské secese, ale i anglické a holandské architektury. Vrcholnou Kotěrovou prací z tohoto období je Národní dům v Prostějově (1905 – 7). Po cestě do USA, kde se v roce 1904 Kotěra podílel na expozici českých zemí na světové výstavě v St. Louis, přechází k novému pojetí architektonické tvorby – nové materiály, především železobetonové konstrukce, účelné uspořádání vnitřních prostor a jednoduchá průčelí i interiér. Nové principy tohoto časného funkcionalismu uplatnil především na vlastní vile na Vinohradech (1908-9), domě nakladatele Laichtera, rovněž na Vinohradech (1908-9), věži vršovické vodárny, Urbánkově domě, tzv.Mozarteu na Jungmannově ulici (1911-13). Nový styl prezentuje především vrcholné Kotěrovo dílo- budova Městského muzea v Hradci Králové (1908-12), která vstoupila do dějin světové architektury. Nové architektonické tendence přitáhly řadu následovníků (Gočár, Novotný, Janák, Machoň a další). I když ve vlastní Kotěrově tvorbě nastává útlum, Kotěra sám je respektován.Od roku 1910 působí jako profesor na pražské Akademii výtvarných umění (1912-13, 1914-16, 1920-22 v úřadu rektora). Je generálním komisařem expozic v Benátkách (1910), Římě (1911), Mnichově (1913). Roku 1907 zakládá časopis pro moderní architekturu Styl. Jako velký obdivovatel amerického architekta Franka Lloyda Wrighta se stejně jako on věnuje designu nábytku, nádobí, skla, interiéru. Sem lze přiřadit i nadčasový salonní vůz Elektrických drah hlavního města Prahy.
Po vzniku Československé republiky se měl Kotěra podílet na úpravách Pražského hradu, nemoc ho však připravila o sílu ujmout se tohoto úkolu.
Chystal se i na velkorysý projekt univerzitních budov na Starém Městě, z něhož byla realizována stavba Právnické fakulty UK, dokončená však až po Kotěrově smrti Ladislavem Machoněm. Poslední dokončená Kotěrova práce, vila nakladatele Štence ve Všenorech (1921), přesto naznačuje, že autor byl na cestě k překonání tvůrčí krize. I tak po něm zůstala řada skvělých staveb, soukromých i veřejných budov, náhrobků, projektů a designérských návrhů. Spojoval ve své osobě schopnosti výborného stavitele, architekta a výtvarníka. Jako pedagog a projektant vychoval celou generaci našich špičkových architektů a je právem považován za zakladatele české moderní architektury. Pochován je na Vinohradském hřbitově v Praze.
zdroj: www.brno.cz

Jan Kotěra

foto František Drtikol, 1921
Max Švabinský: Jan Kotěra, 1900, kresba perem
 

Jan Kotěra

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1887 - 1890   Vyšší průmyslová škola, Plzeň (Plzeň-město), Schwerdtner Victor, *1846
1894 - 1897   Akademie der bildenden Künste (Akademie výtvarných umění), Vídeň (Wien), Wagner Otto, *1841

Jan Kotěra

rok od - do   instituce, obec, poznámka
1890 - 1923   Praha, Praha, V l. 1890-1894 praxe u pražského stavitele, ing. Josefa Freyna. Pedagogem Uměleckoprůmyslové školy v l. 1898-1910 (dekoratvní architektura). Pedagogem Akademie výtvarných umění v l. 1911-1923.
1894 - 1896   Zámek Červený Hrádek, Sedlčany (Příbram), architekt přestavby
1898 - ????   Mladotova hrobka, Kosova Hora (Příbram), Kosova Hora, architekt stavby
1902 - 1903   Letní domek Františka Fröhlicha, Černošice (Praha-západ), Janského 360, architekt stavby
1907 - 1908   Götzova vila, Chrustenice (Beroun), Chrustenice 52, architekt stavby
1908 - 1910   Kratochvílova vila, Černošice (Praha-západ), Karlštejnská 282, architekt stavby
1911 - 1913   Zámek Ratboř, Nový zámek, Ratboř (Kolín), Komenského 40, architekt stavby
1917 - 1927   Pomník padlým, Příbram (Příbram), park na rozhraní ulic Tyršovy a Generála R. Tesaříka, architekt stavby

Jan Kotěra

rok od - do   student, škola, obec
???? - ????   Buben František, *1880
???? - ????   Bůžek Jaroslav, *1896, architektura
???? - ????   Jonáš Albert, *1893, architektura
???? - ????   Fiala František, *1895, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - 1923   Svoboda Josef, *1892, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Musil Čeněk, *1889, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Vašta Jaroslav, *1888, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Kopecký Václav, *1892, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - 1917   Feuerstein Bedřich, *1892, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Moudrý Antonín, *1892, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - 1922   Kabeš Jaroslav, *1896, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Kouba Ferdinand, *1892, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Kalous Josef, *1889, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Jírovec Jan, *1901, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Eck Jindřich, *1877, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
???? - ????   Šidlík Karel, *1878, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
???? - 1909   Janda František, *1886, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
???? - ????   Kvasnička Vilém, *1885, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
???? - ????   Kříž Ferdinand, *1881, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha, architektura
???? - ????   Lhota Vratislav, *1882, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
???? - ????   Pickl Vojtěch, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
???? - 1900   Šachl Jan, *1880, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
???? - ????   Letzel Jan, *1880, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
???? - 1909   Starý Karel mladší, *1884, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
???? - ????   Foehr Adolf, *1880, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
???? - ????   Kvasnička Vilém, *1885, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
???? - ????   Hrozinka Ferdinand, *1898, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1898 - 1900   Skalák František, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1899 - 1903   Cuc František, *1880, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1900 - 1900   Justitz Alfred, *1879, Česká škola technická, Praha, architektura
1900 - 1906   Hrdlička Valentin, *1880, Uměleckoprůmyslová škola, Brno (Brno-město)
1900 - 1908   Vahala František, *1881, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1900 - 1904   Linke Eugen, *1880, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1900 - 1903   Novotný Otakar, *1880, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1901 - 1904   Letzel Jan, *1880, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1902 - 1905   Zázvorka Jan, *1884, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha, architektura
1903 - 1905   Gočár Josef, *1880, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1903 - 1907   Mayer Jan, *1678, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha, architektura
1903 - 1907   Mayer Josef, *1881, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha, architektura
1906 - 1910   Rössler Jaroslav, *1886, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1907 - 1909   Waigant Bohumil, *1885, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha, architektura
1907 - 1910   Mayer Jan, *1889, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1908 - 1910   Vořech Čeněk, *1887, C. k. umělecko-průmyslová škola v Praze, Praha
1908 - 1910   Lauda Ladislav, *1889, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1909 - 1911   Machoň Ladislav, *1888, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1909 - 1910   Mayer Jaroslav, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1910 - 1912   Špera Karel, *1889, Akademie výtvarných umění, Praha
1910 - 1914   Šilinger Klement, *1887, Akademie výtvarných umění, Praha, architektura
1911 - 1914   Škára Vladimír, *1890, Akademie výtvarných umění, Praha, architektura
1913 - ????   Freiwald Jindřich, *1890, Akademie výtvarných umění, Praha
1914 - 1918   Mauermann Karel, *1894, Akademie výtvarných umění, Praha
1916 - 1919   Fuchs Bohuslav, *1895, Akademie výtvarných umění, Praha, architektura
1916 - 1919   Štěpánek Josef, *1889, Akademie výtvarných umění, Praha
1917 - 1921   Krejcar Jaromír, *1895, Akademie výtvarných umění, Praha
1917 - 1922   Černý Oskar, *1898, Akademie výtvarných umění, Praha
1917 - 1918   Marek Josef, *1889, Akademie výtvarných umění, Praha
1918 - 1919   Merganc Jindřich, *1889
1918 - 1921   Místecký Josef, *1891, Akademie výtvarných umění, Praha
1918 - 1919   Mühlstein Ernst, *1893, Akademie výtvarných umění, Praha
1919 - 1921   Kotas Karel, *1894, Akademie výtvarných umění, Praha
1919 - 1922   Roškot Kamil, *1885, Akademie výtvarných umění, Praha, architektura
1919 - 1922   Fröhlich Jaroslav, *1897, Akademie výtvarných umění, Praha
1919 - 1923   Gahura František, *1891, Akademie výtvarných umění, Praha
1921 - 1924   Benš Adolf, *1894, Akademie výtvarných umění, Praha, architektura
1921 - 1924   Lorenc Jaroslav, *1898, Akademie výtvarných umění, Praha
1921 - 1924   Wallenfels Vladimír, *1895, Akademie výtvarných umění, Praha
1922 - 1925   Lorenc Miroslav, *1896, Akademie der bildenden Künste (Akademie výtvarných umění), Vídeň (Wien)
1922 - 1923   Vanický Vojtěch, *1898, Akademie výtvarných umění, Praha
1922 - 1926   Řapek Jaroslav, *1898, Akademie výtvarných umění, Praha
1925 - 1928   Šmíd Josef, *1905, České vysoké učení technické, Praha, architektura

Jan Kotěra

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Artěl (Ateliér pro výtvarnou práci v Praze) , *1908
1898 - 1923   Spolek výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes), *1887, řádný člen
1910 - ????   Sdružení architektů, *
1911 - 1923   Akademie 1800-1888, *
1918 - ????   Společnost architektů, *
1920 - ????   Česká akademie věd a umění, *

Jan Kotěra

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1926/01   Jan Kotěra (1871-1923), Obecní dům, Praha
1972/05/28 - 1972/07/02   Jan Kotěra (1871 - 1923), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2001/12/18 - 2002/03/24   Jan Kotěra 1871 - 1923, Obecní dům, Praha
2002/05/21 - 2002/10/27   Jan Kotěra 1871 - 1923, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
2002/11/12 - 2003/02/09   Jan Kotěra a jeho práce pro firmu Baťa ve Zlíně, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2002/11/19 - 2003/03/16   Jan Kotěra 1871 - 1923, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2003/04/24 - 2003/07/07   Jan Kotěra (1871 - 1923): Aufbruch in die tschechische Moderne, Architekturzentrum Wien (Az W), Vídeň (Wien)
2007/05/26 - 2007/09/02   Kotěrova kolonie, Dům rytířů Sokolů z Mor, Louny (Louny)
2012/04/12 - 2012/09/30   Jan Kotěra: Ohlasy lidového umění. Po stopách moderny, Jurkovičova vila, Žabovřesky, Brno (Brno-město)
2013/09/06 - 2014/01/31   Kotěra: Po stopách moderny..., Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1898/11/03 - 1898/12/03   II. výstava spolku „Manes“, Topičův salon (1894-1899), Praha
1914/05 - 1914/10   Deutsche Werkbund Ausstellung, Kolín nad Rýnem (Köln), Kolín nad Rýnem (Köln)
1915/12   Výstava novodobého uměleckoprůmyslového českého dutého skla, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1920/10/10 - 1920/11   Členská výstava S.V.U. Mánes, Mánes, Praha
1921/12/18 - 1922/03/19   I. výstava uměleckého průmyslu československého, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1925   Výstava moderní české grafiky, Praha, Praha
1926/09/11 - 1926/11/22   Stá výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Obecní dům, Praha
1927/09/24 - 1927/10/27   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
1927/11/27 - 1927/12/12   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej, Krakov (Kraków), Krakov (Kraków)
1928/05/26 - 1928/09   Akademie výtvarných umění v Praze - Výstava soudobé kultury československé v Brně 1928, Výstaviště, Brno (Brno-město)
1930/11 - 1930/12   Sto let českého umění 1830-1930, Mánes, Praha
1935/10/31 - 1935/12/01   Padesát let výtvarné práce (Architektura, byt, užité umění 1885-1935), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1935/11 - 1935/12   Praha v moderní grafice, Muzeum hlavního města Prahy, Praha
1937/05 - 1937/08   50 let Mánesa, Mánes, Praha
1937/05/08 - 1937/05/27   Výstava československé avantgardy, Dům uměleckého průmyslu v Praze, Praha
1938/02   Itálie v díle česko-slovenských výtvarných umělců, Pavilon Jednoty výtvarných umělců, Praha
1940/05/30 - 1940/08   Za novou architekturu, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1940/09/06 - 1940/09/26   Umění 1900. Obrazy, plastiky, plakáty a knihy, Topičův salon (1937-1949), Praha
1965/05/13 - 1965/08/29   Moderní česká kresba, Palác Kinských, Praha
1965/07 - 1965/08   Tanec v moderním českém výtvarném umění, Zámek Strážnice, Strážnice (Hodonín)
1965/09/12 - 1965/10/10   Moderní česká kresba, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1966/05 - 1966/10   Česká secese - Umění 1900, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1966/12 - 1967/01   Česká secese - Umění 1900, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1967/10/27 - 1967/11/30   František Xaver Šalda a výtvarné umění, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1967/12/15 - 1968/01/31   František Xaver Šalda a výtvarné umění, Šternberský palác, Praha
1971/02/27 - 1971/04/30   Edvard Munch og den tsjekkiske kunst, Munch Museet, Oslo
1973/09/12 - 1973/11/18   Böhmiskt Glas: Genom tiderna, Nationalmuseum, Stockholm
1975/10/05 - 1975/12/08   Dix siècles d'art tchèque et slovaque, Grand Palais - Galeries nationales, Paříž (Paris)
1981/05/02 - 1981/11/01   Czechoslovakian Glass 1350-1980, The Corning Museum of Glass, Corning
1981/05/21 - 1981/07/05   Počátky moderní architektury na Moravě a ve Slezsku, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1982/09/16 - 1982/12   Židle 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1982/12/17 - 1983/03/06   Filla, Gutfreund, Kupka och tjeckisk kubism 1907-1927, Malmö Konsthall, Malmö
1984/03 - 1985/03   Století designu, Výstavní síň generálního ředitelství Výstavby hlavního města Prahy, Praha
1984/11/18 - 1985/02/03   Tschechische Kunst 1878 - 1914, Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
1985   Sto let českého užitého umění: České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1985/01/11 - 1985/02/10   Tapiserie: umění a řemeslo, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1987/05/07 - 1987/07/12   S.V.U. Mánes: Výstava k 100. výročí založení, Mánes, Praha
1988/08 - 1988/10/23   Kladno a výtvarné umění, Kladno (Kladno), Kladno (Kladno)
1989/10/17 - 1990/01/28   Verres de Bohême: 1400-1989 chefs-d'œuvre des musées de Tchécoslovaquie, Musée des Arts décoratifs, Paříž (Paris)
1991/05/16 - 1991/06/30   Český kubismus: Architektura a design 1910-1925, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1991/07/12 - 1991/09/22   Tschechischer Kubismus: Architektur und Design 1910-1925, Vitra Design Museum, Weil am Rhein
1991/09/12 - 1991/11/10   Baťa: Architektura a urbanismus 1910–1950, Dům umění, Zlín (Zlín)
1991/09/28 - 1991/11/20   Kubismus in Prag 1909-1925. Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur, Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf
1991/12/17 - 1992/02/15   Cubismo checo: Arquitectura y diseño, 1910-1925, Museo Español de Arte Contemporáneo - MEAC, Madrid
1992/03 - 1992/04   Baťa: Architektura a urbanismus 1910–1950, Galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1992/06/10 - 1992/08/02   Le cubisme tchèque: Architecture et design, 1910–1925 / Czech Cubism: Architecture and Design, 1910–1925, Canadian Centre for Architecture / Centre canadien d'architecture (CCA), Montreal (Québec)
1992/11 - 1993/01   Baťa: Architektura a urbanismus 1910–1950, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1993/04/06 - 1993/07/25   Czech Cubism: Architecture and Design, 1910–1925, Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum, New York City (New York)
1994/05/27 - 1994/10/16   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Bundeskunsthalle), Bonn
1994/12/15 - 1995/03/19   Expresionismus a české umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1995/11/16 - 1996/01/14   Poezie a krása: Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1996/02/08 - 1996/04/08   Poezie a krása: Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1996/05/03 - 1996/06/23   Poezie a krása: Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1996/06/27 - 1996/09/15   Poezie a krása: Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1996/09/14 - 1996/12/22   Art deco Boemia 1918-1938, Padova, Padova (Padua)
1997/05/03 - 1997/10/19   Důvěrný prostor / Nová dálka: Umění pražské secese, Obecní dům, Praha
1997/06/15 - 1997/10/13   Prague 1900-1938: Capitale secrète des avant-gardes, Musée des Beaux-Arts, Dijon
1998/11/19 - 1999/02/28   Poezie a krása: Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1999/05/05 - 1999/10/10   Cesta na jih, Obecní dům, Praha
1999/05/13 - 1999/08/01   ... a co sbírky. Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985-1998, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1999/12/17 - 2000/03/26   Prague 1900: Poetry and ecstasy, Van Gogh Museum, Amsterdam
2000/04/27 - 2000/09/17   Deset století: Tisíc let českého výtvarného umění ve sbírce Západočeské galerie v Plzni a Západočeského muzea v Plzni, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2000/05/11 - 2000/08/27   Prag 1900: Poesie und Ekstase, Museum für Angewandte Kunst, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
2001/09/21 - 2001/10/19   300 Years of Czech Decorative Art, Takasaki Museum of Art, Takasaki
2003/11   Disegni di architetti boemi in viaggio per l'Italia 1820-1908, Florencie, Florencie (Firenze)
2003/11/06   Semper Sursum: Jakob & Josef Kohn, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2004/06/25 - 2004/09/05   Bohemia Crystal, Seoul Arts Center, Soul (Seoul)
2004/06/30 - 2004/09/19   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, České muzeum výtvarných umění, Praha
2004/10/07 - 2004/11/28   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2004/12/08 - 2005/02/27   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2005/03/11 - 2005/06/06   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, Muzeum Jana Amose Komenského, Uherský Brod (Uherské Hradiště)
2005/05/19 - 2005/10/30   The Tradition of the Avant-Garde: Bohemian Glass 1820-1935, The Corning Museum of Glass, Corning
2005/11/29 - 2006/02/26   Kresba 19. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni, 2. část, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2006/12/01 - 2006/12/31   Osobnosti Podlipanska, Muzeum hrnčířství, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
2007/02/01 - 2007/02/23   Osobnosti Podlipanska, Městská knihovna Svatopluka Čecha, Pečky (Kolín)
2007/06/11 - 2007/07/04   Osobnosti Podlipanska, Obecní úřad, Lošany (Kolín)
2007/07/14 - 2007/08/19   Osobnosti Podlipanska, Zámek Zásmuky, Zásmuky (Kolín)
2007/09/03 - 2007/10/31   Osobnosti Podlipanska, Základní devítiletá škola, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
2008/11/27 - 2009/03/15   Artěl, Umění pro všední den 1908 - 1935 / Artěl, Art for Everyday Use, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2009/11/19 - 2010/02/21   Zlín – Modellstadt der Moderne, Pinakothek der Moderne, Mnichov (München)
2010/02/01 - 2010/04/25   Dom miłośnika sztuki: Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870–1930, Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
2010/06/08 - 2010/09/19   Na účetním lístku, Veletržní palác, Praha
2010/09/24 - 2010/10/28   SKLO.KLASIK, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
2011/06/09 - 2011/10/09   Pro tentokrát nesedat: Sbírka užitého umění Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2012/05/31 - 2012/09/16   Z Nového Světa do celého světa: 300 let harrachovského skla, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2012/09/27 - 2012/12/02   Z Nového Světa do celého světa: 300 let harrachovského skla, Západočeské muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (III. Výtvarné umění 1890-1947), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2013/02/01 - 2013/05/26   Z Nového Světa do celého světa: 300 let harrachovského skla, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2013/11/01 - 2015/12/31   Secese: Vitální umění 1900 / Vital Art Nouveau 1900, Obecní dům, Praha
2013/12/05 - 2014/01/26   Slavné vily Čech, Moravy a Slezska, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2014/06/12 - 2014/07/27   Cesty ke svobodě: Společnost, válka, umění 1914-1918, Galerie Diamant, Praha
2014/08/21 -   Cesty ke svobodě: Společnost, válka, umění 1914-1918, Galerie Kooperativy, Praha
2014/09/11 - 2014/11/06   Věci a slova: Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970, Galerie UM, Praha 1
2015/05/15 - 2015/09/27   Věci a slova: Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2015/11/20 - 2016/02/07   Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, Veletržní palác, Praha
2016/06/16 - 2016/08/14   Čeští architekti a počátky turistiky na chorvatském Jadranu, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2016/06/24 - 2016/09/25   Sen a skutečnost: 30 let Sbírky architektury Národní galerie v Praze, Veletržní palác, Praha
2016/08/05 - 2016/09/25   Prostory touhy: Je architektura sexy?, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
2017/04/12 - 2017/06/18   Čeští architekti a počátky turistiky na chorvatském Jadranu, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2017/06/23 - 2018/01/07   Il Liberty e la rivoluzione europea delle arti: Dal Museo delle arti decorative di Praga, Castello di Miramare, Terst (Trieste)
2018/06/29 - 2018/09/02   Vize a realita v české a slovenské architektuře 1918-2018, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
2018/07/08 - 2018/08/25   Čeští architekti a počátky turistiky na chorvatském Jadranu, Galerie Ludvíka Kuby, Poděbrady (Nymburk)
2018/09/25 - 2018/10/24   Vize a realita v české a slovenské architektuře 1918-2018, Design factory, Bratislava (Bratislava)
2021/11/08 - 2021/11/30   Jan Kotěra a jeho žáci ve Zlíně, Magistrát města Zlína (Radnice Zlín), Zlín (Zlín)
2022/01/19 - 2022/02/19   Jan Kotěra a jeho žáci na Umělecko-průmyslové škole, Galerie UM, Praha 1
2022/11/24 - 2023/04/02   Architektura v procesu, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
stálá expozice   Stálá expozice uměleckého řemesla, užitého umění a designu v proměnách historie. Místo paměti, prostor orientace. Možná sdělení - kolekce uměleckých děl Moravské galerie pro nevidomé a slabozraké, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
2003/11/29   Umění a starožitnosti, Hotel Renaissance, Praha
2011/11/19   České výtvarné umění, Kaiserštejnský palác, Praha
2013/01/23   Evening Sale Prague, Adolf Loos Apartment and Gallery, s.r.o., Praha
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
2011/11/17 - 2011/11/19   České výtvarné umění - přeaukční výstava, Kaiserštejnský palác, Praha
2013/01/20 - 2013/01/23   Evening Sale Prague - předaukční výstava exponátů, Kaiserštejnský palác, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
termín   název výstavy, místo konání
2003/11/06 - 2012   Dům milovníka umění: Umění a řemeslo přelomu 19. a 20. století, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
symposium/seminář
termín   název výstavy, místo konání
2009/05/19 - 2009/05/23   A Utopia of modernity: Zlín / Utopie modernity: Zlín, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2009/05/19 - 2009/05/23   A Utopia of modernity: Zlín / Utopie modernity: Zlín, Praha, Praha

Jan Kotěra

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1926   Jan Kotěra (1871-1923), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1972   Jan Kotěra
  2001   Jan Kotěra 1871-1923 (Zakladatel moderní české architektury), Obecní dům, Praha
  2002   Jan Kotěra a jeho práce pro firmu Baťa ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2013   Kotěra (Po stopách moderny...), Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1898   II. výstava spolku „Manes“, František Topič, nakladatelství, Praha
  1915   Výstava novodobého uměleckoprůmyslového českého dutého skla, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1920   53. výstava S.V.U. Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1921   I. výstava uměleckého průmyslu československého, Svaz československého díla, Praha
  1926   Stá výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1927   Wystawa sztuki Czechosłowackiej, Towarzystwo przyjaciol sztuk pieknych w Krakowie, Krakov (Kraków)
  1927   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, Varšava (Warszawa)
  1928   Akademie výtvarných umění v Praze (Výstava soudobé kultury československé v Brně 1928), Akademie výtvarných umění, Praha
  1930   Sto let českého umění 1830-1930 (První výstava v nové budově), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1933   Průvodce sbírkou skla, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1935   Padesát let výtvarné práce (Architektura, byt, užité umění 1885-1935), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1935   Praha v moderní grafice
  1937   D 37 uvádí výstavu československé avantgardy
  1937   Výstava „50 let Mánesa“ (Oslavy 50 let Mánesa II.), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1939   Italie v díle česko-slovenských umělců, Československo-italská liga, _
  1940   Umění 1900 - obrazy, plastiky, plakáty a knihy, Topičův salon (1937-1949), Praha
  1940   Výstava Za novou architekturu
  1965   Moderní česká kresba, Národní galerie v Praze, Praha
  1965   Tanec v moderním českém výtvarném umění, Krajské středisko lidového umění ve Strážnici, Strážnice (Hodonín)
  1966   Česká secese (Umění 1900), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1966   Česká secese - Umění 1900, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1967   F. X. Šalda a výtvarné umění, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1971   Edvard Munch og den tsjekkiske kunst, Munch Museet, Oslo
  1973   Böhmiskt Glas (Genom tiderna), Nationalmuseum, Stockholm
  1975   Dix siècles d'art tchèque et slovaque, Grand Palais - Galeries nationales, Paříž (Paris)
  1981   Czechoslovakian Glass 1350-1980, The Corning Museum of Glass, Corning
  1981   Počátky moderní architektury na Moravě a ve Slezsku, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1982   Filla, Gutfreund, Kupka och Tjeckisk Kubism 1907-1927, Malmö Konsthall, Malmö
  1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  1985   Století designu (ze sbírek Uměleckoprůmyslovémo muzea v Praze), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1985   Tapiserie - umění a řemeslo, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1986   Secese, meziválečné užité umění (Umělecké řemeslo ve sbírkách Moravské galerie v Brně), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1988   Kladno a výtvarné umění
  1991   Baťa: Architektura a urbanismus 1910–1950, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1991   Cubismo checo: Arquitectura y diseño, 1910-1925, Vitra Design Museum, Weil am Rhein
  1991   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, umělecké řemeslo, architektura), Verlag Gerd Hatje, Stuttgart
  1991   Kubismus in Prag 1909–1925 (Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur), Verlag Gerd Hatje, Stuttgart
  1991   Tschechischer Kubismus (Architektur und Design 1910-1925), Vitra Design Museum, Weil am Rhein
  1992   Czech Cubism (Architecture, Furniture, Decorative Arts, 1910-1925), Laurence King Publishing Ltd., Londýn (London)
  1993   Freie Richtungen (Die Zeitschrift der Prager Secession und Moderne), Torst, Praha
  1994   Expresionismus a české umění (1905-1927), Národní galerie v Praze, Praha
  1995   Poezie a krása (Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1996   Art deco Boemia 1918-1938, Electa, Milán (Milano)
  1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes), Musée des Beaux-Arts, Dijon
  1998   Moravská gobelínová manufaktura ve Valašské Meziříčí 1898-1998 (Dokumenty, texty, realizace), Moravská gobelínová manufaktura, s.r.o., Valašské Meziříčí (Vsetín)
  1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1999   Cesta na jih (Inspirace českého umění 19. a 20. století), Obecní dům, a.s., Praha
  1999   Prague 1900 (Poetry and ecstasy), Van Gogh Museum, Amsterdam
  2000   Deset století (Tisíc let českého umění ve sbírce Západočeské galerie a Západočeského muzea v Plzni), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2001   300 Years of Czech Decorative Art, Takasaki Museum of Art, Takasaki
  2003   Disegni di architetti boemi in viaggio per l'Italia 1820-1908 / Drawings By Czech Architects Based on Their Travels to Italy 1820-1908
  2004   Bohemia Crystal (Exhibition in Korea), Seoul Arts Center, Soul (Seoul)
  2004   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století / Folklorism in 20th-century Czech Art, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2005   Kresba 19. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni (2. část), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2006   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, architektura, design), Modernista, Praha
  2006   Osobnosti Podlipanska, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2008   Křehký (Emocionální krajina českého designu / An Emotional Landscape of Contemporary Czech Design), Profil Media, s.r.o., Praha
  2009   Artěl (Umění pro všední den 1908-1935), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2009   Zlín (Modellstadt der Moderne), Architekturmuseum der Technischen Universität, Mnichov (München)
  2010   Cena Stanislava Libenského 2010 / Sklo.klasik, FOIBOS a.s., umělecká agentura, Praha
  2010   Dom miłośnika sztuki / House for an Art Lover (Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870-1930 / Arts in Bohemia and Moravia 1870-1930), Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
  2010   Na účetním lístku / On The Bill, Národní galerie v Praze, Praha
  2011   Pro tentokrát nesedat: Sbírka užitého umění Muzea umění Olomouc/ This time do not sit down: Collection of applied art in the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2012   From Neuwelt to the Whole World: 300 Years of Harrach Glass, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2012   Z nového Světa do celého světa: 300 let harrachovského skla, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2013   Secese: Vitální umění 1900 (Ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2013   Vital Art Nouveau 1900 (From the Collections of The Museum of Decorative Arts in Prague), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2014   Cesty ke svobodě (Společnost, válka, umění 1914-1918), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2014   Things and Words (Art Industry, Applied Arts and Design in Czech Theory and Criticism 1870–1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2014   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2015   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2016   Prostory touhy / Spaces of Desire (Je architektura sexy? / Is Architecture Sexy?), Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
  2017   Il Liberty e la rivoluzione europea delle arti (Dal Museo delle arti decorative di Praga), Marsilio Editori, Benátky (Venezia)
  2018   Vize a realita v české a slovenské architektuře 1918-2018 / Visions and Applications in Czech and Slovak Architecture 1918-2018, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
  2022   Architektura a česká politika v 19.–21. století / Architecture and Czech Politics from the 19th to the 21st Centuries (Kritický katalog výstavy / Critical Exhibition Catalogue), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2022   Architektura v procesu / Architecture in Process (Zrání, hledání, odhodlání, zápas a snění / Maturation, Searching, Determination, Struggling, and Dreaming), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  [2009]   Hradec Králové: Architektura a urbanismus 1895-2009, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1913   Moderní byt (Výklady, rady a pokyny k jeho zařízení a úpravě), František Šimáček, nakladatelství, Praha
  1922   Jan Kotěra, Jan Štenc, Praha
  1922   Útulný domov, Vesmír, nakladatelství a vydavatelství spol. s r. o., Karlín, Praha (Hlavní město Praha)
  1934   České sklo, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1958   Jan Kotěra a jeho doba, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1968   Malý labyrint výtvarného umění, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1971   Secese, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1978   Národní dům v Prostějově, Okresní kulturní středisko, Prostějov (Prostějov)
  1979   Cubism in Architecture and the Applied Arts (Bohemia and France, 1910–1914), David & Charles, Newton Abbot
  1982   Cubismo cecoslovacco (Architetture e interni), Electa, Milán (Milano)
  1982   Česká scénografie XX. století, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1985   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1987   Art Nouveau (Painting, Sculpture, Jewelry, Architecture, Glass)
  1989   Verres de Bohême (1400-1989 chefs-d'œuvre des musées de Tchécoslovaquie), Flammarion, Paris - Union des Arts Décoratifs, Paříž (Paris)
  1990   Bohemian Glass (1400-1989), Flammarion, Paris - Union des Arts Décoratifs, Paříž (Paris)
  1993   Pražské vily, Zlatý řez, Praha
  1995   Kubistická Praha / Cubist Prague 1909–1925 (Průvodce / A Guidebook), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1996   Český kubismus, Brána, s.r.o., Praha
  1996   Das kubistische Prag 1909-1925 (Ein Stadtführer), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1996   Praga cubista 1909-1925 (Guida), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese), Obecní dům, a.s., Praha
  1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1999   Legenda o českém skle / The Legend of Bohemian Glass / Legende vom böhmischen Glas, TIGRIS spol. s r. o., Prštné, Zlín (Zlín)
  2000   České exlibris: Historie a současnost, Památník národního písemnictví, Praha
  2000   Lomené, hranaté a obloukové tvary (Česká kubistická architektura 1911 - 1923), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2001   České sklo, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2002   19th-century art (Guide to the Collection of the National Gallery in Prague. Trade Fair Palace, 4th floor), Národní galerie v Praze, Praha
  2002   Česká architektura na prahu moderní doby, Nakladatelství Argo, Praha
  2002   Kotěra / Plečnik: Korespondence, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2002   Kotěrovo muzeum v Hradci Králové na historické fotografii, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2002   Umění 19. století (Průvodce expozicí Národní galerie v Praze. Veletržní palác, IV. patro), Národní galerie v Praze, Praha
  2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2003   Příběhy z dlouhého století (Architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2004   Kubistická Praha / Cubist Prague 1909–1925 (Průvodce / A Guidebook), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  2005   Semper Sursum: Jakob & Josef Kohn (První rakouská akciová společnost na výrobu nábytku z ohýbaného dřeva; Mistři secese a moderny), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2006   100 staveb (Moderní architektura Středočeského kraje), Nakladatelství Titanic, Praha 5
  2007   Z Benešova za stavbami 20. století (Průvodce světem architektury 20. století Benešovska), Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)
  2008   Slavné vily Zlínského kraje, FOIBOS a.s., umělecká agentura, Praha
  2008   Z Benešova za architekturou 20. století, Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)
  2010   Praha: Město evropské avantgardy, 1895-1928, Nakladatelství Argo, Praha
  2011   Rodinné domy Jana Kotěry, Foibos Books, s.r.o., Praha
  2012   Geneze designu nábytku, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2012   Praha moderní (Velký průvodce po architektuře 1900-1950 / Historické centrum), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2012   The History of Modern Furniture Design, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2013   Budova muzea v Hradci Králové 1909-1913 : Jan Kotěra, Garamon, s.r.o., Hradec Králové (Hradec Králové)
  2014   Design/ nábytek/ interiéry, Zikmund, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2014   Z palety českých výtvarných umělců, Oftis, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
  2015   Cizí dům?: Architektura českých Němců 1848–1891 / Ein fremdes Haus?: Die Architektur der Deutschböhmen 1848–1891, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2017   Praha nepostavená (Vltavské břehy jako urbanistické téma moderní metropole), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha
  2018   Czech Glass, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2018   České sklo, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2018   Pražské vize (Fantastické stavby, které nikdy nevznikly), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2018   Průvodce neklidným územím II (Příběhy moderní české architektury), Nakladatelství Labyrint, Praha
  2019   220 míst AVU, Akademie výtvarných umění, Praha
  2019   Jdi na venkov! (Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800-1960), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2020   Česká secese, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2021   Mýtus architekta: Jan Kotěra 150, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2022   Česká skleněná mozaika (Historie, technologie, katalog exteriérových děl), Vysoká škola chemicko-technologická ČVUT, Praha
  2022   Jan Kotěra a jeho žáci v Praze 2, Městská část Praha 2, Praha
  2022   Posaďte se!, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2022   Přivedli svět domů (Binkovi a Josef Gočár), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne, Textband), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  1993   Zlínský funkcionalismus / Funktionalismus von Zlín, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister)
  2010   O Janu Kotěrovi a současné architektuře (Sborník přednášek z konference konané 22.-23. října v Hradci Králové), Česká komora architektů, Praha
  2018   Století dánské a české nábytkové tvorby: Konvergence, divergence / A Century of Danish and Czech Furniture Design: Convergence and Divergence, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1977   Žili a pracovali v Brně, Rapid a.s. - československá reklamní agentura, Praha
  1986   Malá československá encyklopedie (I-L), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1993   Encyklopedický slovník, Odeon, Praha
  1993   Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918, Nakladatelství Libri, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  1999   Velký slovník naučný (a/l), Diderot, Praha
  1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (4: k/l), Diderot, Praha
  2000   Kdo je kdo (Architektura), Agentura Kdo je kdo, _
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1922   Jan Kotěra, Život
  1925   Prameny Kotěrova díla, Výtvarná práce, IV.ročník, 10.číslo, 301-327
  1926   Členové profesorského sboru zemřelí v letech 1918-1925, Almanach Akademie Výtvarných Umění v Praze vydaný k stodvacátémupátému výročí založení ústavu, 64-65
  1953   Jan Kotěra, Výtvarné umění, 3.ročník, 3.číslo, 258-260
  1958   Kotěrovi spolupracovníci a žáci, Jan Kotěra a jeho doba, 141-142
  1963   Moderní česká kresba, Výtvarná práce, 11.ročník, 22-23.číslo, 7-16
  1966   Česká secese, Výtvarná práce, 1-3
  1966   Po stopách zapomenuté historie (Příspěvek k dějinám českého sklářství z let před první světovou válkou), Ars vitraria, 1.číslo, 83-94
  1971   Jan Kotěra - osobnost stále aktuální, Umění a řemesla, 58-59
  1981   Česká meziválečná architektura z hlediska mezinárodních vztahů, Umění, 309-319
  1982   Jan Kotěra a Prostějov, Věda a život, 27.ročník, 11.číslo, 807-809
  1983   Moderní židle v muzeu (Výstavy), Výtvarná kultura, 62-63
  1983   Zakladatel - k 60. výročí Kotěrovy smrti (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 64-64
  1984   Zlínská architektura, Sborník památce Alberta Kutala, 49-56
  1988   Jan Kotěra (K 65. výročí úmrtí zakladatele české moderní architektury), Umění a řemesla, 25-31
  1994   The Lemberger-Gombrich Villa in Vienna by Jan Kotěra, Umění / The Art, 388-392
  1996   K ideovým aspektům Kotěrova národního domu v Prostějově, Umění, 411-424
  2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris: Historie a současnost, 32-130
  2001   Frank Lloyd Wright a česká architektura, Frank Lloyd Wright a česká architektura, 38-55
  2002   XVII. Jan Kotěra ve sférách idejí a sociálních vztahů, Česká architektura na prahu moderní doby, 261-279
  2003   Jan Kotěra, Příběhy z dlouhého století, 543-543
  2003   Jan Kotěra a jeho práce ve Zlíně (I. část), Prostor Zlín, 32-33
  2003   Umění na koberci (Moravská gobelínová manufaktura), Art & Antiques, 106-113
  2003   Z korespondence F. L. Gahury III (Jan Kotěra), Prostor Zlín, 36-39
  2004   Jan Kotěra a jeho práce ve Zlíně (II. část), Prostor Zlín, 22-25
  2004   The Reception of the Arts and Crafts Movement in Bohemia around 1900, Centropa, 218-230
  2004   Trmalova vila, Art & Antiques, 64-71
  2005   20. století, Pohádkové bytosti
  2008   Jan Kotěra, Paměť Prahy, 198-199
  2011   Nový Kotěra?, Art + Antiques, 60-61
  2011   Vídeňská moderna a ohýbaný dřevěný nábytek / Viennese Modernism and bentwood furniture, Pro tentokrát nesedat: Sbírka užitého umění Muzea umění Olomouc/ This time do not sit down: Collection of applied art in the Olomouc Museum of Art, 60-85
  2012   Kotěra u Jurkoviče, Architekt, 58.ročník, 3.číslo, 131-131
  2012   Medailony, Geneze designu nábytku, 245-303
  2012   Nábytek, Ročenka ART+, 112-114
  2013   Jan Kotěra. Ohlasy lidového umění. Po stopách moderny., Prostor Zlín, 47-49
  2014   Anti-ornament, Heslář české avantgardy, 81-92
  2014   Jan Kotěra a nábytkový soubor pro manžele Heverochovy ve sbírkách UPM, Design/ nábytek/ interiéry, 74-79
  2014   Jan Kotěra a poválečný dekorativismus (Návrh bytu presidenta TomášeGarrigua Masaryka na Pražském hradě), Design/ nábytek/ interiéry, 80-85
  2016   Blízký Jadran (Istrie a Dalmácie ve výtvarných dílech vídeňských a pražských uměnlců), Kontexty, 8.ročník, 3.číslo, 50-61
  2016   Sen o zdravém bydlení (Před 105 lety vrcholila zástavba tereziánských bastionů v katastru pražských Hradčan), Lidové noviny, 29.ročník, 125.číslo, 27-27
  2017   Čeští architekti a architektura zaslíbená turistice na chorvatském Jadranu, Prostor Zlín, 24.ročník, 2.číslo, 40-43
  2019   Budova školy architektury, 220 míst AVU, 64
  2019   Busta Jana Kotěry od Bohumila Kafky, 220 míst AVU, 65
  2019   Knihovna AVU, 220 míst AVU, 44
  2019   Pavilon obchodu na výstavě obchodní a živnostenské komory, 220 míst AVU, 116
  2019   Suchardova vila od Jana Kotěry, 220 míst AVU, 206
  2019   Vila Bianca, 220 míst AVU, 215
  2022   Kotěra versus Zasche, Co je českého na umění v Čechách?, 374-393
  2022   Ohlas idejí Arts and Crafts v Čechách kolem roku 1900, Co je českého na umění v Čechách?, 122-149
  2022   Okresní dům v Hradci Králové, Stavba, 29.ročník, 1.číslo, 12-16
  2023   Výstavba a adaptace vily Tomáše Bati (1909–1912), Prostor Zlín, 30.ročník, 1.číslo, 42-49
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1972   Jan Kotěra (ke 100. výročí narození), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1972   Jan Kotěra (1871 - 1923) (ke 100. výročí narození), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2001   Jan Kotěra 1871 - 1923 (Zakladatel moderní české architektury / The Founder of Modern Czech Architecture), Obecní dům, Praha
  2002   Jan Kotěra 1871 - 1923 (zakladatel moderní české architektury), Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2002   Jan Kotěra a jeho práce pro firmu Baťa ve Zlíně, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
  2003   Jan Kotera 1871 - 1923: Aufbruch in die tschechische Moderne, Architekturzentrum Wien (Az W), Vídeň (Wien)
  2007   Kotěrova kolonie (Moderní architektura počátku dvacátého století), Oblastní muzeum v Lounech, Louny (Louny)
  2012   Jan Kotěra: Ohlasy lidového umění. Po stopách moderny, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2013   Secese: Vitální umění 1900 / Vital Art Nouveau 1900, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2022   Jan Kotěra a jeho žáci na Umělecko-průmyslové škole / Jan Kotěra and His Students at the School of Decorative Arst, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
archivní fond
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Umění a starožitnosti / Art and Antiques, Dorotheum, Praha 1
  2011   České výtvarné umění / Czech Fine Art, Galerie Arcimboldo, Praha
  2013   Evening Sale Prague, Adolf Loos Apartment and Gallery, s.r.o., Praha
diplomová (disertační) práce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1981   Ján Kotěra, architektonické dílo, Katedra dějin umění a estetiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   Jan Kotěra 1871-1923 (Zakladatel moderní české architektury / The Founder of Modern Czech Architecture), Obecní dům, Praha
  2003   Jan Kotěra (1871-1923): Aufbruch in die tschechische Moderne, Architekturzentrum Wien (Az W), Vídeň (Wien)
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Výstava o umění pražské secese a historii a rekonstrukci Obecního domu)
  2009   Utopie moderny: Zlín
mapa/plán
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2016   Prostor Zlín (Mapa s výtvarnými díly ve veřejném prostoru), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
nabídkový katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   Moravská gobelínová manufaktura s.r.o. Valašské Meziříčí, Moravská gobelínová manufaktura, s.r.o., Valašské Meziříčí (Vsetín)
plakát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
průvodce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   Moderní architektura v Gottwaldově, Svaz architektů ČSSR, Praha
  2005   Pražský industriál (Technické stavby a průmyslová architektura Prahy), Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT, Praha
  2016   Zlínská architektura, Statutární město Zlín, Zlín (Zlín)
  2018   Salon republiky, Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2019   Olšanské hřbitovy (Umělecká a architektonická díla), Správa pražských hřbitovů, Praha
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1972   Jan Kotěra (1871 - 1923) (In margine uměleckého odkazu Jana Kotěry), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
seznam osobností / členů
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Důvěrný prostor / Nová dálka / Intimate Space, New Distance (Umění pražské secese / The Art Nouveau of Prague), Obecní dům, a.s., Praha
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   Výstava Thonet / Porýní - Vídeň - Morava, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2022   Jan Kotěra a jeho žáci na Umělecko-průmyslové škole, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha

Jan Kotěra

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1903   Meine und meiner Schüler Arbeiten 1898-1901, Verlag von Anton Schroll & Co., Vídeň (Wien)

Jan Kotěra

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2014   Things and Words (Art Industry, Applied Arts and Design in Czech Theory and Criticism 1870–1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2014   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2015   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1981   Programy české architektury, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  2000   Barockrezeption zwischen Historismus und Moderne (Die Architekturdiskussion in Prag 1890–1914), Gebr. Mann Verlag, Berlín (Berlin)
  2002   Kotěra / Plečnik: Korespondence, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2021   Mýtus architekta: Jan Kotěra 150, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2014   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Z korespondence F. L. Gahury III (Jan Kotěra), Prostor Zlín, 36-39

Jan Kotěra

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1902/05/10 - 1902/07/15   Auguste Rodin, Zahrada Kinských, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1904   Expo 1904, Saint Louis, St. Louis
1906   Manes, Londýn (London), Londýn (London)

Jan Kotěra

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   50 let zlínské galerie / 50 Years of the Zlín Gallery (1953-2003), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1928   Hlavy známe i neznáme (Padesát portrétů se studií Arna Nováka), Grafický kabinet Jan Štenc, Praha
  1929   Olšanské hřbitovy, Pražská akciová tiskárna, Praha
  1987   Architekti v drobné reliéfní plastice, Svaz architektů ČSR, Jihomoravská krajská organizace, Brno (Brno-město)
  1999   100 let kolínské architektury (1900 - 1999), Polabská kulturní nadace, Kolín (Kolín)
  2004   Kapitoly z dějin designu, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2005   Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague 1885-2005, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2007   František Drtikol, Torst, Praha
  2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1926   Rektoři, Almanach Akademie Výtvarných Umění v Praze vydaný k stodvacátémupátému výročí založení ústavu, 66
  1955   Na zastávce jednoho jubilea, Výtvarná práce, 3
  1956   Diskusní příspěvek V. V. Štecha, Výtvarná práce, 9
  1957   Proč vystavujeme na XI. triennale sklo, Výtvarná práce, 2
  1959   Otakar Novotný: Jan Kotěra a jeho doba..., Výtvarná práce, 4
  1961   Od uměleckého řemesla k průmyslovému výtvarnictví (2.), Výtvarná práce, 7-8
  1961   Secesní užité umění, Výtvarná práce, 12
  1965   Hovoříme s profesorem Fuchsem, Výtvarná práce, 13.ročník, 4.číslo, 7-7
  1968   Tanec na ledě aneb balet naší památkové péče, Výtvarná práce, 7
  1970   UMPRUM 1970, Výtvarná práce, 1
  1979   180. výročí založení Akademie výtvarných umění v Praze (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 55-57
  1981   Malíř Ladislav Kofránek 1880-1954, Výtvarná kultura, 27
  1983   Dramatik Jiří Kroha (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 64-64
  1985   Sochařská tvorba v architektuře, České výtvarné umění v architektuře 1945–1985, 17-22
  1988   Kladno žije uměním, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 14.číslo, 4
  1988   Připomínáme, Kulturní rozvoj, Praha
  1988   Příspěvek k dějinám pražského pomníku Jana Žižky z Trocnova, Památky a příroda, 13.ročník, 5.číslo, 273-278
  1988   Smysl českého moderního umění, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 16.číslo, 1-2
  1989   Tradice AVU ve XX. století, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 22.číslo, 5
  2003   Národní dům v Prostějově, Příběhy z dlouhého století, 535-542
  2011   Rekordní Brožík, Art + Antiques, 25-25
  2011   Šimon a sklo, Art + Antiques, 18-18
  2013   Od Filly po Kinteru, Art + Antiques, 19-20
  2019   Budova pošty, 220 míst AVU, 150
  2019   Dům, kde žil Bedřich Feuerstein, 220 míst AVU, 79
  2019   Elektrické podniky, 220 míst AVU, 254
  2019   Expozice architektury v Národním technickém muzeu, 220 míst AVU, 166
  2019   Holešovický hřbitov, 220 míst AVU, 239
  2019   Nájemní dům od Kamila Roškota, 220 míst AVU, 92
  2019   Nájemní dům od Ladislava Machoně, 220 míst AVU, 86
  2019   Nájemní dům pro učitele, 220 míst AVU, 155
  2019   Návrh na budovu státní galerie, 220 míst AVU, 186-187
  2019   Suchardova vila od Jana Kouly, 220 míst AVU, 208
  2019   Světelná fontána Zdeňka Pešánka, 220 míst AVU, 132-133
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   110 let umění gobelínu / 110 Years of Tapestry Art, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
katalog nevýtvarný
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Slavné vily a významné domy v Bechyni, Městské muzeum Bechyně, Bechyně (Tábor)
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Malý průvodce Kolíňáka po velké Praze

Jan Kotěra

instituce, obec  
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha