Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT

obec: Praha
adresa: Pod Juliskou 4
PSČ: 16634
stát: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: vcpd@vcpd.cvut.cz
web: vcpd.cvut.cz
rok vzniku: 2002
rok zániku: 2010

poznámka:
Výzkumné centrum průmyslového dědictví bylo zřízeno 1. května 2002 při Českém vysokém učení technickém v Praze. Svým mezioborovým zaměřením vytváří koordinační platformu pro spolupráci širokého spektra institucí se zaměřením na architektonická a stavebně technická kritéria, ekologická i ekonomická hlediska výzkumu, záchrany a nového využití technických památek, průmyslových staveb a areálů. Systematicky mapuje průmyslové dědictví v České republice, vytváří podmínky pro aplikaci objektivní metodiky a podílí se na pedagogické, publikační a osvětové činnosti při konkrétních projektech záchrany průmyslového dědictví.
Od roku 2010 Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze prochází významnou transformací a stává se pracovištěm Fakulty architektury ČVUT v rámci Ústavu teorie a dějin architektury. Cílem je využít duševních (i materiálních) hodnot vzniklých a shromážděných za dobu dosavadní existence VCPD od roku 2002 (reprezentovaných především unikátním Registrem průmyslového dědictví ČR), současně také rozvinout výzkumnou činnost z hlediska teorie architektury, památkové péče a urbanismu a výsledky propojit s vědeckou a pedagogickou činností Fakulty architektury ČVUT v Praze.

Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT

instituce, obec, adresa
Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT, Praha, Thákurova 9

Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT

termín   název výstavy, místo konání
2005/09/05 - 2005/10/05   Industriální stopy / Vestiges of Industry, Karlin Studios, Praha
2009/09 - 2010/10   5. Mezinárodní Bienále Industriální stopy 2009, Stará čistírna odpadních vod, Praha
2010/01/12 - 2010/01/31   Proměny průmyslových památek v Německu, Národní technická knihovna, Praha

Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2005   Industriální stopy / Vestiges of Industry (Architektura konverzí průmyslového dědictví v České republice 2000 - 2005 / Architectural conversion of industrial heritage in Czech Republic 2000 - 2005)
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  2007   Industriál Libereckého kraje (Technické stavby a průmyslová architektura)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev)
  2008   Průmyslové dědictví / Industrial heritage (Sborník příspěvků z Mezinárodního bienále Industriální stopy / Conference proceedings from the international biennial Vestiges of Industry)
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2010   Proměny průmyslových památek v Německu (Nová funkce ve starých průmyslových stavbách)
PF
  rok vydání   název (podnázev)
  2005   PF 2006 (Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT/CTU)
průvodce
  rok vydání   název (podnázev)
  2005   Pražský industriál (Technické stavby a průmyslová architektura Prahy)
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev)
  2010   Proměny průmyslových památek v Německu (Nová funkce ve starých průmyslových stavbách)

Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT

PF
  rok vydání   název (podnázev)
  2005   PF 2006 (Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT/CTU)

Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT

osoba narození poznámka
Beran Lukáš 21. 12. 1978 ???? - ????
Fragner Benjamin 5. 1. 1945 ???? - ????
Lehkoživová Irena 17. 2. 1982 2007 - 2010, externí spolupráce
Valchářová Vladislava (Vlaďka) 27. 10. 1951 ???? - ????
Vorlík Petr 22. 9. 1973 ???? - ????
Zikmund Jan 5. 5. 1981 ???? - 2010