Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT

obec: Praha
adresa: Thákurova 9
PSČ: 166 34
stát: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: vcpd@vcpd.cvut.cz
web: vcpd.cvut.cz
rok vzniku: 2010

poznámka:
Výzkumné centrum průmyslového dědictví bylo zřízeno 1. května 2002 při Českém vysokém učení technickém v Praze. Svým mezioborovým zaměřením vytváří koordinační platformu pro spolupráci širokého spektra institucí se zaměřením na architektonická a stavebně technická kritéria, ekologická i ekonomická hlediska výzkumu, záchrany a nového využití technických památek, průmyslových staveb a areálů. Systematicky mapuje průmyslové dědictví v České republice, vytváří podmínky pro aplikaci objektivní metodiky a podílí se na pedagogické, publikační a osvětové činnosti při konkrétních projektech záchrany průmyslového dědictví.
Od roku 2010 Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze prochází významnou transformací a stává se pracovištěm Fakulty architektury ČVUT v rámci Ústavu teorie a dějin architektury. Cílem je využít duševních (i materiálních) hodnot vzniklých a shromážděných za dobu dosavadní existence VCPD od roku 2002 (reprezentovaných především unikátním Registrem průmyslového dědictví ČR), současně také rozvinout výzkumnou činnost z hlediska teorie architektury, památkové péče a urbanismu a výsledky propojit s vědeckou a pedagogickou činností Fakulty architektury ČVUT v Praze.

Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT

instituce, obec, adresa
Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT, Praha, Pod Juliskou 4

Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT

termín   název výstavy, místo konání
2014/12/17 - 2015/02/01   Industriální topografie: Architektura konverzí, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
2020/12/23 - 2021/03/21   Místo, tvar, program / Konverze, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha

Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT

kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  2011   Industriální topografie: Ústecký kraj (Průmyslová architektura a technické stavby)
  2011   Meziválečné garáže v Čechách (Zrod nového typologického druhu a proměny stavební kultury)
  2012   Industriální topografie: Královéhradecký kraj (Průmyslová architektura a technické stavby)
  2012   Industriální topografie: Pardubický kraj (Průmyslová architektura a technické stavby)
  2013   Architektura ve službách motorismu
  2013   Industriální topografie: Olomoucký kraj (Průmyslová architektura a technické stavby)
  2013   Industriální topografie: Plzeňský kraj (Průmyslová architektura a technické stavby)
  2014   Industriální topografie: Architektura konverzí / Industrial Topography: The Architecture of Conversion (Česká republika 2005-2015 / Czech Republic 2005-2015)
  2014   Industriální topografie: Kraj Vysočina
  2016   Bruno Bauer a industriální architektura v českých zemích
  2016   Mlékárna jako úkol hodný architekta: Rudolf Holý
  2017   Přehlížené drobné zapomenuté industriální stopy v krajině a sídlech
  2018   Pro zrno (Obilní skladiště a sila 1898-1989)
  2019   Noback vs. Novák (Stavitelé pivovarů)
  2020   Žižkovská věž
  2021   Industriální situace / místo_tvar_program / Industrial Contexts / place_form_programme (Architektura konverzí / The Architecture of Conversion)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev)
  2010   Ještěd (Evidence hodnot poválečné architektury / An Inventory of the Qualities of Post-War Architecture)
  2015   Zbůch 2015 (Znovuobjevení hodnické krajiny / Rediscovering the Mining Landscape)

Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT

osoba   narození rok od - do, poznámka
Dvořáková-Robová Dita   1969     ???? - ????
Kindl Miroslav   9. 1. 1979     2011 - ????
Lehkoživová Irena   17. 2. 1982     2011 - 2014, externí spolupráce
Zikmund Jan   5. 5. 1981     2010 - ????