Wystawa sztuki Czeskosłowackiej

termín: 1927/11/27 - 1927/12/12
instituce: Krakov (Kraków)
typ výstavy: kolektivní